Hay Cinema Bookshop
Castle Street, HR3 5DF, Hay on Wye, Great Britain. Tel.: +44 (0)1497 820 071            Email: sales@haycinemabookshop.co.uk
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
133772: JOHNSTONE, PAUL. - The Sea-Craft of Prehistory. Prepared for Publication by Sean Mcgrail.
141977: JOHNSTONE, AIR VICE-MARSHAL SANDY. - Diary of an Aviator. An Autobiography.
126876: JOLINE, ADRIAN H. - Meditations of an Autograph Collector.
151639: (LEIBNIZ) JOLLEY, NICHOLAS. - Leibniz.
148691: JOLLIFFE, RICHARD ORLANDO. - Phases of Corruption in Roman Administration in the Last Half-Century of the Roman Republic. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Literature in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of Latin.
136479: JOLLIFFE, JOHN. - Glyndebourne: An Operatic Miracle.
135064: JOLLY, PENNY HOWELL. - Made in God’S Image ? Eve and Adam in the Genesis Mosaics at San Marco, Venice.
147482: JONES, EVAN J. - History of Education in Wales. Volume I [Only].
145645: JONES, ANN PIERCE. - Fflamio.
145981: JONES, PENRI. - Capeli Cymru.
145944: JONES, RHIANNON DAVIES. - Llelan Llan Llyr.
144913: (PARRY) JONES, BEDWYR LEWIS. - Dawn Dweud: R. Williams Parry. ‘Ar Y Daith Ni Phara. ’ Golygwyd a Chwblhawyd Gan Gwyn Thomas.
145588: JONES, BOBI. - Canu Arnaf. Ail Gasgliad O Gerddi. Cyfrol 1; Cyfrol 2.
146574: JONES, ERNEST. - Papers on Psycho-Analysis.
146555: JONES, R. LLOYD. - Met Y Mona. Stori Antur I Blant.
146341: JONES, D. JAMES. - Hanes Athroniaeth. Y Cyfnod Groegaidd.
147815: JONES, BRYNMOR. - A Bibliography of Anglo-Welsh Literature 1900-1965.
149031: JONES, ANTHONY. - Welsh Chapels.
145698: JONES, R. AMBROSE. - Pregethau.
147784: JONES, GLYN & ROWLANDS, JOHN. - Profiles. A Visitor’S Guide to Writing in Twentieth Century Wales.
145631: JONES, GARETH LLOYD. - Lleisiau O’R Lludw. Her Yr Holocost I’R Cristion.
149348: JONES, IEUAN GWYNEDD & WILLIAMS, DAVID (EDITORS). - The Religious Census of 1851: A Calendar of the Returns Relating to Wales. Volume I [Only]: South Wales.
149364: JONES, O.V. - The Progress of Medicine. A History of the Caernarfon and Anglesey Infirmary 1809-1948.
146515: JONES, R. GERALLT. - Cysgodion. Detholiad O Gerddi.
149559: JONES, ANTHONY. - Welsh Chapels.
146439: JONES, BOBI. - Casgliad O Gerddi.
148173: JONES, MARGARET C. - Heretics & Hellraisers. Women Contributors to the Masses, 1911-1917.
147462: JONES, R. TUDUR. - Diwinyddiaeth Ym Mangor/Theology in Bangor 1922-1972.
145594: JONES, A. GWYNN. - Blodau’R Gwynt.
145619: JONES, JON MEIRION. - Teulu’R Cilie.
147669: JONES, W.J. - Ti Gynt a Gerais.
149415: JONES, EMYR GWYNNE (EDITOR). - Exchequer Proceedings (Equity) Concerning Wales: Henry VIII-Elizabeth. Abstracts of Bills and Inventory of Further Proceedings.
144897: JONES, T. LLEW (EDITOR). - Cerddi Gwlad Ac Ysgol.
144898: JONES, J. EVANS. - Rhamant Y Gwenyn.
145952: JONES, IFAN. - Cerddi Y Pren Gwyn.
146463: JONES, PARCH. JOHN PULESTON. - Meddyliau Puleston. Lloffion O Ysgrifau Ac Anerchiadau. Wedi Eu Trefnu a’U Golygu Gan Y Parch. R.W. Jones.
149006: JONES, BRYNMOR PIERCE. - From Elizabeth I to Victoria. The Government of Newport (Mon. ) 1550-1850.
145030: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Y Leiner Olaf.
144907: JONES, PRYDERI LLWYD. - Iesu’R Iddew a Chymru 2000.
147745: JONES, JOHN HENRY; ROBERTS, BLEDDIN JONES; GRIFFITHS, JOHN GWYN & THOMAS, ISAAC. - Cefndir Y Testament Newydd. Penodau Ar Y Byd Helenistaidd. Golygwyn Ar Ran Pwyllgor Adran Glasurol Urdd Y Graddedigion, Prifysgol Cymru, Gan John Gwyn Griffiths.
149441: JONES, BILL & THOMAS, BETH. - Teyrnas Y Glo/Coal’S Domain. Golwg Hanesyddol Ar Fywyd Ym Meysydd Glo Cumru/Historical Glimpses of Life in Welsh Coalfields.
146266: JONES, R.M. - Mawl a’I Gyfeillion. Cyfrol I [Only]: (Hanfod Y Traddodiad Llenyddo Cymraeg). Adeiladu Mawl.
146264: JONES, ALUN. - Plentyn Y Bwtias.
146273: JONES, T. LLEW. - Geirau a Gerais.
145518: JOHN JONES (PUBLISHER). - Croeso Cymreig/a Welsh Welcome. Recipes for Some Traditional Welsh Dishes.
149312: JONES, ARTHUR HERBERT. - His Lordship’S Obedient Servant. Recollections of a South Wales Borderer.
149320: JONES, J.W. - Rhyl: The Town and Its People.
145074: JONES, LIS. - Byw a Bod Yn Y Bath.
145021: JONES, WILLIAM. - Tannau’R Cawn.
147429: JONES, LLEWELYN. - Schoolin’S Log.
147550: (JONES) JONES, R.W. - Y Parchedig John Puleston Jones M.A. , D.D.
147723: JONES, JOHN MORGAN. - Y Datguddiad O Ddiw Yn Yr Hen Destament.
149066: JONES, IVOR WYNNE. - Money Galore. The Story of the Welsh Pound.
145519: JONES, JON MEIRION. - Morwyr Y Cilie.
146327: JONES, PARCH. IORWERTH. - Pregethau.
147739: JONES, D. JAMES. - Hanes Athroniaeth. Y Cyfnod Groegaidd.
151680: JONES, MARIAN MOSER. - The American Red Cross. From Clara Barton to the New Deal.
150284: JONES, REX L. & JONES, SHIRLEY KURZ. - The Himalayan Woman. A Study of Limbu Women in Marriage and Divorce.
145032: JONES, D. GWYN. - Plaesteina: Gwlad Yr Iesu.
145992: (WYNN) JONES, J. GWYNFOR. - Syr John Wynn.
146539: JONES, ALUN R. & THOMAS, GWYN (EDITORS). - Mabon. Cyfrol Un: Rhif Un-Chwech [Only].
147372: (PARRY) JONES, BEDWYR LEWIS. - Robert Williams Parry.
147203: JONES, GWILYM M. - Dawns Yr Ysgubau.
143483: JONES, W.T. - Masters of Political Thought. Volume Two [Only]: Machiavelli to Bentham.
145533: JONES, WILLIAM. - Sonedau a Thelynegion.
144940: JONES, M. GLYN. - Y Ffynnon Fyw.
149397: JONES, THOMAS (EDITOR). - Ystoryaeu Seint Greal. Rhan I [Only]. Y Keis.
146057: JONES, RHIANNON DAVIES. - Dyddiadur Mari Gwyn.
146166: JONES, EMYR. - Gwaed Gwirion.
146248: JONES, JOHN GWILYM. - Tri Diwrnod Ac Angladd.
149103: JONES, IVOR WYNNE. - Shipwrecks of North Wales.
147696: JONES, PARCHEDIG H. GODFREY. - Esboniad Ar Efengyl Marc.
146238: JONES, JOHN GWILYM. - Hanes Rhyw Gymro.
147285: JONES, PARCH. J. EIDDON. - Ieuan Gwyllt: Ei Fywyd, Ei Lafur, Ei Athrylith, Ei Nodweddion, a’I Ddylanwad Ar Gymru.
145555: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Morwenna. (Nofel).
151648: JONES, HENRY. - The Working Faith of the Social Reformer, and Other Essays.
147848: JONES, RHIANNON DAVIES. - Hwiangerddi Gwreiddiol.
146298: JONES, J. TOWYN. - Ar Lwybr Llofrudd. Hanes Achos O Lofruddiaeth Yn Sir Gaerfyrddinyn Y Ganrif Ddiwethaf, Ynghyd a Manylion Am Flynyddoedd Cynnar Yr Heddlu Yn Y Sir.
149669: JONES, JEFF. - Spasm 1.
149082: JONES, BRIAN. - Port Talbot: A Gallery of Past Personalities. Volume III [Olnly].
146006: JONES, BOBI (EDITOR). - Pedwar Emynydd. Ann Griffiths; Morgan Rhys; Dafydd Jones O Gaeo; Dafydd William.
145929: JONES, EMYR. - Gwaed Gwirion.
146432: JONES, ISAAC. - Bywyd a Goleuni. Myfyrdodau Ar Efengyl Ioan.
146487: JONES, R. GERALLT & HALL, ERIC. - Teithiau Gerallt. Crwydo Cymrur’R Canol Oesoedd.
151122: JONES, H. GLYN & COLLINS, BARBARA C. - A Way of Life. Sheepdog Training, Handling and Trialling. H. Glyn Jones Talks to Barbara C. Collins.
144927: JONES, HARRI PRITCHARD. - Dychwelyd.
150157: JONES, TERRY. - Erik the Viking.
146430: JONES, GARETH LLOYD. - Doethineb Israel.
146158: (JONES) JONES, CYRIL (EDITOR). - Cerddi Iorwerth Jones.
146508: (LEWIS) JONES, K. IDWAL (EDITOR). - Syr Herbert Lewis 1858-1933.
146516: JONES, R. - Pererindota. Hanes Taith I’R Gorffennol.
146128: (LLWYD) JONES, J. GRAHAN & OWEN, GORONWY WYN (EDITORS). - Gweithiau Morgan Llwyd O Wynedd. Cyfrol III [Only]. Ynghyd a Nodiadau a Rhagymadrodd Gan R. Tudur Jones.
145687: JONES, BEDWYR LEWIS. - Yn Ei Elfen.
145679: JONES, BOBI. - Bod Yn Wraig. Nofel.
145681: JONES, DIC. - Os Hoffech Wybod...
145676: JONES, ELUNED. - O Uchel Dras.
146194: JONES, PRIFATHRO J. MORGAN. - Y Testament Newydd: Ei Hanes a’I Gynnwys.
146491: JONES, R. GERALLT. - Cwlwm. Cyfrol O Gerddi.
146359: JONES, T. LLEW. - Canu’N Iach!
146107: (COTHI) JONES, E.D. (EDITOR). - Lewys Glyn Cothi (Detholiad).
146496: JONES, PARCH. JOHN. - Y Deonglydd Berniadol, New Eglurhad Manwl Ar Bob Adnod Yn Y Testament Newydd, Er Gwasanaeth Yr Ysgolion Sabbothol.
144951: JONES, W.R. - Aros Amser. Sef Atgofion Difyr, Storiau Ac Hanesion Am Gymeriadau Shir Gar.
146015: (COTHI) JONES, E.D. (EDITOR). - Lewys Glyn Cothi (Detholiad).
147653: JONES, WILLIAM. - Tannau’R Cawn.
144984: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Y Fro Dirion. Y Gyfrol Gyntaf [Only]. Eira Llynedd.
148995: JONES, COLIN SPONG. - Percy Hunt: The Great Mavello. Life and Times of a Health & Strength League Athlete.
145502: JONES, ROGER STEPHENS. - O Wlad Fach.
146214: JONES, R.M. (EDITOR). - Blodeugerdd Barddas O’R Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg.
145924: JONES, R. GERALLT. - Triptych. Neu Bortread Mewn Tair Rhan, O Bobun, 1977.
147672: JONES, R. GERALLT. - Y Foel Fawr. Sef Y Rhan Gyntaf O Hanes Rhys Davies. Nofel.
147674: JONES, BOBI. - Crio Chwerthin. Storiau.
146268: JONES, BOBI. - Rhwng Taf a Thaf.
146157: JONES, PARCH. JOHN MORGAN & MORGAN, WILLIAM. - Y Tadau Methodistaidd. Cyfrol II [Only]: Eu Llafur a’U Llwyddiant Ygda Gwaith Yr Efengyl. Yn Nghymru, Trefydd Lloedr, America Ac Awstralia. Ynghyd a Nifer Mawr O Ddarluniau O Bersonau a Lleoedd Nodedig.
148308: JONES, VIVIEN (EDITOR). - The Yong Lady’S Pocket Library, or Parental Monitor. With a New Introduction.
146825: JONES, ERNEST. - Papers on Psycho-Analysis.
147646: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Yr Hen a’R Ifainc. Trydedd Gyfrol Y Fro Dirion.
145132: JONES, EDMUND D. - Camre Celfyddyd.
149514: (WILLIAMS) JONES, WHITNEY R.D. - David Williams: The Anvil and the Hammer.
145914: JONES, ROLAND. - Yr Anwylyd a Cherddi Eraill. Golygwyd Gan Huw Llewelyn Williams.
147500: JONES, BEDWYR LEWIS (EDITOR). - Cwyr Mon.
144982: JONES, W.R. - Y Gwanwyn Gwyrdd.
147328: JONES, J.R. - Ac Onide. Ymdriniaeth Mewn Ysgrif a Phregeth Ar Argyfwng Y Gymru Gyfoes.
144962: JONES, E. BREEZE (EDITOR). - Cant of Gwestiynau Seiat Byd Natur. Y Panel: Y Diweddar Ddr. R. Alun Robers, T.G. Walker, R. Elwyn Morris, H. Lloyd Owen.
146000: JONES, T. LLEW. - Ofnadwy Nos.
146110: (EISTEDDFOD) JONES, J. TYSUL (EDITOR). - Y Fflint 1969: Cyfansoddiadau a Beiriadaethau. Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru.
146351: JONES, W. LLEWELYN. - Ar Grwydr.
146046: JONES, W. EMLYN. - Tua’R Dwyrain. Rhagair Gan Y Wgir Anrhydeddus James Griffiths.
150087: JONES, WILLIAM H.S. - Sturmverweht. Dieses Buch Entstand Unter Mitarbeit Von P.R. Stephensen. Aus Dem Englishcen Uebertragen Von Siegfried H. Engel.
146239: JONES, JOHN GWILYM. - Pedair Drama.
145134: (WILLIAMS) JONES, DAFYDD GLYN. - Un O Wyr Y Medra. Bywyd a Gwaith William Williams, Llandygai 1738-1817.
145135: JONES, ALUN. - Plentyn Y Bwtias.
146134: JONES, D. GWYN. - Glan Y Mor. Llyfr Natur I Blant.
147822: (ALED) JONES, T. GWYNN (EDITOR). - Gwaith Tudur Aled.
146060: JONES, R.E. - Darllen a Chwarae. Llyfr III [Only].
146105: (EDWARDS) JONES, TEGWYN & WALTERS, HUW (EDITORS). - Cawr I’W Genedl: Cyfrol I Gyfarch Yr Athro Hywel Teifi Edwards.
145114: JONES, W. LEWIS. - Caniadau Cymru. Wedi En Dethol a’U Golygu.
146535: (WILLIAMS) JONES, PARCH. J.R. KILSBY (EDITOR). - Holl Weithau, Prydyddawl a Rhyddieithol, Y Diweddar Barch. William Williams, Pant-Y-Celyn. Gyda Chofiant Yr Awdwr Gan Y Golygydd; Ynghyda Thraethawd Ar Ei Arthrylith Fel Bardd Cristionogol, Gan Y Parch. Jwilliam Rees (Hiraethog), O Lynlleifiad.
145530: (PRYS) JONES, G. - Traethawd Bywgraphyddol a Beirniadol... Ar Edmwnd Prys, Archddiacon Meirionydd.
147767: JONES, RHYDDERCH T. - Ryan.
145553: (JONES) JONES, DEWI STEPHEN. - Bobi Jones. Y Farddoniaeth Gynnar.
145666: JONES, MEINIR PIERCE. - Modryb Lanaf Lerpwl.
145025: JONES, EMYR WYN. - Cyfaredd Cof. Enid Wyn Jones Teyrnged Serch.
146147: JONES, GARETH LLOYD. - Lleisiau O’R Lludw. Her Yr Holocost I’R Cristion.
146208: JONES, BEDWYR LEWIS. - Blodeugerdd. O’R Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg.
144949: JONES, T. LLEW. - Gwaed Ar Eu Dwylo.
147501: JONES, BOBI. - Bod Yn Wraig. Nofel.
146426: JONES, R. TUDUR (EDITOR). - Ffynonellau Hanes Yr Eglwys. I [Only]: Y Cyfnod Cynnar.
145931: (POWELL) JONES, R. TUDUR. - Vavasor Powell.
145633: JONES, CYRIL. - Maldwyn.
146506: JONES, IRMA HUGHES DE. - Edau Gyfrodedd. Detholiad O Waith Irma Hughes de Jones. Wedi Eu Golgy, Gyda Rhagymadrodd Gan Cathrin Williams.
147814: JONES, R. GERALLT (EDITOR). - Poetry of Wales 1930-1970. A Selection of Poems 1930-1970 with Translations Into English.
146421: JONES, ENIR. - Daeth Awst Daeth Nos.
151409: JONES, P. MANSELL. - Emile Verhaeren. A Study in the Development of His Art and Ideas.
145458: JONES, R.M. - Llen Cymru a Chrefydd. Diben Y Llenor.
146331: JONES, BOBI. - Man Gwyn. Cneuon Quebec.
146436: JONES, D. GWYN. - Chwilota. Cyhoeddwyd Dan Nawdd Cynllum Llyfrau Cymraeg Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru.
147680: JONES, JOHN PULESTON. - Ysgrifau. Wedi Eu Trefnu a’I Golygu Gan Y Parch. R.W. Jones, M.A. , Caergybi.
147703: JONES, TECWYN. - Llywelyn Ein Llyw Olaf. Ei Gyfnod a’I Fywyd.
146449: JONES, MAIRWEN & JONES, GWYNN. - Dewiniaid Difyr. Llenorion Plant Cymru Hyd Tua 1950.
146482: (JONES) JONES, GARETH LLOYD (EDITOR). - Cenadwri a Chyfamod. Cyfrol Deyrnged I’R Athro Gwilym H. Jones.
146480: JONES, PARCH. R. AMBROSE (EMRYS AP IWAN). - Homiliau.
145105: (GEE) JONES, THOMAS GWYNN. - Cofiant Thomas Gee.
146082: (JONES) JONES, GERALLT (EDITOR). - Y Capten Jac Alun. Cyfrol Deyrngedi’R Capten John Alun Jones, Cilfor, Llangrannog, Dyfed.
147250: JONES, MORGAN D. - Perlau’R Beirdd.
147206: JONES, D. GWENALLT. - Blodeugerdd O’R Ddeunawfed Ganrif. Detholiad O Farddoniaeth Glasurol Y Ganrif.
147260: JONES, GWILYM. - Deunydd I Noson Lawen.
144999: JONES, R. TUDUR. - Ffydd Ac Argynfwng Cenedl. Cyfrol I [Only]. Cristionagaeth a Diwylliant Yng Nghymru 1890-1914. Prysurdeb a Phryder.
145102: JONES, FRANK PRICE. - Radicaliaeth a’R Werin Gymreig Yn Y Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg. Golygwyd Gan Alun Llywelyn-Williams Ac Elfed Ap Nefydd Roberts.
147484: JONES, MARY EIRWEN. - Welsh Crafts. An Account of the Historic Welsh Crafts and As They Exist Today.
146065: JONES, AWEL (EDITOR). - Drych Penllyn. Casgliad O Benillion Cymdeithasol O’R Seren 1885-1960.
145098: JONES, TECWYN. - Hanes Cymru Yn Oes Y Tywysogion. Yr Arlunio Gan Ian Rolls. Cyhoeddwyd Dan Nawdd Cynllun Gwerslyfrau Cyd - Bwyllgor Addysg Cymru.
146466: JONES, J. MORGAN. - Dysgeidiaeth Iesu Grist.
145961: JONES, HELEDD MALDWYN. - Blas a Fwynder Maldwyn.
145958: JONES, W.J. (EDITOR). - Dyfeiswyr Enwog.
145959: JONES, W.J. (EDITOR). - Darganfyddwyr Ar Dir.
145945: JONES, VERNON. - Llwch Oged.
145535: (GRUYFFYDD) JONES, BOBI (EDITOR). - Yr Hen Ganrif. Beirniadaeth Lenyddol W.J. Gruffydd.
145534: JONES, LLEWLYN. - Orffen Canu. Detholiad O Gerddi.
145002: JONES, R. TUDUR. - Ffydd Ac Argyfwng Cenedl. Cyfrol II [Only]. Cristionogaeth a Diwylliant Yng Nghymru 1890-1914. Dryswch a Diwygiad.
145091: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Ni Ddaw Ddoe Yn Ol.
144956: JONES, J. MORGAN. - Y Testament Newydd: Ei Hanes a’I Gynnwys.
146080: JONES, MARY. - Tic Toc.
145638: JONES, RICHARD. - Dick Ty Capel.
145087: JONES, MORGAN D. - Termu Iaith a Llen.
146483: JONES, J. LLOYD. - Ffiol Cysur. Llyfr O Ddefosiwn at Wasanaeth Cleifion Mewn Isbytai.
147581: JONES, BEN. - Awelon. Rhagair Gan Mr. R. Williams Parry.
147583: (GRAVELL) JONES, LYN & GRAVELL, RAY. - Grav.
149034: JONES, ABEL J. - I Was Privileged.
145517: JONES, E. BREEZE. - Adarydda.
151645: JONES, P. MANSELL. - Tradition and Barbarism. A Survey of Anti-Romanticism in France.
146477: JONES, JOHN PULESTON. - Gair Y Deyrnas. Pregethau.
146024: JONES, R. GERALLT. - Nadolig Gwyn. Yr Ail Ran O Hanes Rhys Davies. Nofel.
151895: JONES, MARY MUNSLOW. - The Lookers-out of Worcestershire. A Memoir of Edwin Lees, Worcester Naturalist, and the History of the First Hundred Years of the Worcestershire Naturalists’ Club, Which He Founded with Two Friends in 1847.
146237: JONES, J. GWILYM. - Lle Mynno’R Gwynt a Gwr Llonydd. Dwy Ddrama.
146444: JONES, R. GERALLT. - Cerddi 1955-1989.
145095: JONES, LEWIS. - Yn Ei Elfen. Bedwyr.
147554: JONES, JOHN GWILYM. - Crefft Y Llenor.
147555: JONES, T. GWYNN. - Ymadawiad Arthur. A Chaniadau Ereill.
147552: JONES, BEDWYR LEWIS. - Blodeugerdd O’R Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg.
147759: JONES, SALLY ROBERTS (EDITOR). - Books of Welsh Interest.
145625: JONES, E. CEFNI & HUGHES, JOHN (EDITORS). - Y Llawlyfr Moliant Newydd. At Wasanaeth Cynulleidfaoedd Y Bedyddwyr. Cyhoeddedig Gan Undeb Bedyddwyr Cymru a Mynwy.
145628: JONES, GWILYM H. - Cerddi Seion. Detholiad O’R Salmau Gyda Chyfieithiad Newydd Ac Esboniad.
145705: JONES, BOBI. - Ynghylch Tawelwch. Cerddi.
145497: JONES, ROWENA WYN. - Beni’R Mwnci. Stori a Darluniau.
144987: JONES, BOBI. - Nid Yw Dwr Yn Plygu. Nofel.
145920: JONES, ROGER. - Awelon Llyn.
145057: JONES, JOHN REES. - Yr Edefyn Du.
145056: JONES, J. GRAHAM. - Hanes Cymru.
145054: JONES, EIFION PENNANT. - Jonsi.
145055: JONES, PARCH. R. AMBROSE. - Homiliau.
150961: JONES, NORMAN. - The English Reformation. Religion and Cultural Adaptation.
146149: JONES, DIC. - Sgubo’R Storws. Pedwaredd Cyfrol O Gerddi.
147507: JONES, DIC. - Storom Awst.
144935: JONES, ROWENA WYN. - Ir Iar Fach Goch. Stori Fer I Blan Ysgolion Cynradd.
147314: (OWEN) JONES, REV. ROBERT (EDITOR). - The Poetical Works of the Rev. Goronwy Owen (Goronwy Ddu of Fon): With His Life and Correspondence. Edited with Notes, Critical and Explanatory.
146302: JONES, BOBI. - I’R Arch. Dau O Bob Rhyw. Ysgrifau Ilen a Hanes.
146051: JONES, R. GERALLT. - Dyddiaduron India.
145043: JONES, PARCH. D. AMBROSE. - Llenyddiaeth a Llenorion Cymreig Y Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg.
145037: JONES, T. ELLIS. - Y Portread. Myfyrdodau Ar Y Bregeth Ar Y Mynydd.
145034: (EDWARDS) JONES, GWILYM ARTHUR. - Owen Morgan Edwards 1858-1920. Bywyd a Gwaith.
145542: JONES, R. TUDUR ET AL. - Yr Annibynwyr Cymraeg. Ddoe, Heddiw Ac Yfory. Golygydd: Iorwerth Jones.
145561: JONES, RHIANNON DAVIES. - Cribau Eryri.
147186: JONES, A.H.M. - The Greek City. From Alexander to Justinian.
147450: (COTHI) JONES, E.D. (EDITOR). - Gwaith Lewis Glyn Cothi. Y Gyfrol Gyntaf [Only]. Testun Llawysgrif Peniarth 109.
147451: JONES, GWILYM. - Y Syrcas. A Cherddi Eraill.
147456: JONES, EVAN (PUBLISHER). - Yr Ugeinfed Gyfrol O’R Dysgedydd; Yn Cynnwys Cofiant, Traethodau, Amrywiaeth, Perporiaeth, Barddoniaeth, Ac Hanesion. Am Y Flwyddyn 1841. Cyhoeddidig Gan Weinidogion Yr Annibynwyr. Yr Elw at Achosion Crefyddol.
147444: (REES) JONES, IORWERTH. - David Rees. Y Cynhyrfwr.
147874: JONES, BOBI. - Hunllef Arthur. Cerdd.
147427: (WILSON) JONES, ELIS GWYN. - Richard Wilson, 1713-1782.
147424: JONES, BRYNMOR PIERCE. - From Elizabeth I to Victoria. The Government of Neport (Mon. ) 1550-1850.
147416: JONES, P. MANSELL. - How They Educated Jones. With a Foreword by Eugene Vinaver.
144508: JONES, D. GWENALLT. - Cofiant Idwal Jones, Llanbedr-Pont-Steffan.
144505: JONES, ISLWYN (EDITOR). - Gwaith Hywel Cilan.
144500: JONES, DAFYDD GLYN (EDITOR). - Saunders Lewis. ‘Sefwch Gyda MI... ’
144496: JONES, D. RHAGFYR. - Y Llofft Fack. Yn Yr Hon Y Ceir Cwmni’R Pererinion.
144492: JONES, EMYR. - Grym Y LLI. Y Fedal Ryddiaith 1969.
144516: JONES, RHIANNON DAVIES. - Llys Aberffraw.
144534: JONES, J. GWILYM. - Y Goeden Eirin.
144562: JONES, JOHN GWILYM. - Crefft Y Llenor.
144582: JONES, ELENID. - Hanes Llenyddiaeth Ffrainc.
144596: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Cur Y Nos. Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2000.
144593: (EISTEDDFOD GENEDLAETHOL FRENHINOL CYMRU) JONES, W.J. (EDITOR). - Bro Ogwr 1998: Cyfansoddiadau a Beirniadaethau.
144592: (EISTEDDFOD GENEDLAETHOL FRENHINOL CYMRU) JONES, W.J. (EDITOR). - Llanelli a’R Cylch 2000: Cyfansoddiadau a Beirniadaethau.
144587: JONES, EINIR. - Gweld Y Garreg Ateb.
116418: (HAYNES.) JONES, ALEC J. - Audi 100 Owners Workshop Manual 4 and 5 Cylinder. October 976 to October 1982. All Models; 1588cc, 1984cc, 2144cc
122865: JONES, MICHAEL. - Leningrad. State of Siege.
123040: JONES, SONDRA. - The Trial of Don Pedro Leon Lujan. The Attach Against Indian Slavery and Mexican Traders in Utah.
128357: JONES, RICHARD FOSTER. - Ancients and Moderns. A Study of the Background of the Battle of the Books.
128626: JONES, J.R. - Country and Court. England 1658-1714.
130342: JONES, ANNA M. - The Rural Industries of England & Wales. IV. Wales [Only]. A Survey Made on Behalf of the Agricultural Economics Research Institute, Oxford.
134835: JONES, FREDERIC H. - The Concise Dictionary of Architectural and Design History.
135566: (BERKELEY) JONES, NICK. - Starting with Berkeley.
135842: JONES, N. BLURTON & REYNOLDS, V. (EDITORS). - Human Behaviour and Adaptation.
137294: JONES, JACK. - Give Me Back My Heart. Final Chapters in the Autobiography.
137537: (POST) JONES, J.D.F. - Storyteller. The Many Lives of Laurens Van Der Post.
138069: JONES, MARTIN D.W. - Brighton College 1845-1995.
139657: JONES, PROFESSOR T. RUPERT. - Catalogue of the Fossil Foraminifera in the Collection of the British Museum, (Natural History), Cromwell Road, S.W.
140044: JONES, H. STUART. (EDITOR). - Select Passages from Ancient Writers Illustrative of the History of Greek Sculpture. With Introduction, Bibliography and Index by Al. N. Oikonomides.
140405: JONES, KATHLEEN. - A Glorious Fame. The Life of Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 1623-1673.
141869: JONES, GUY PEARCE. - Two Survived. The Story of Tapscott and Widdicombe, Who Were Torpedoed in Mid-Atlantic and Survived Seventy Days in an Open Boat. With an Intorduction by William Mcfee.
141982: JONES, GEOFFREY P. - Raider. The Halifax and Its Flyers.
142966: JONES, NIGEL H. - The War Walk. A Journey Along the Western Front. Foreword by Alistair Horne.
142979: JONES, A.H.M. - Athenian Democracy.
143368: JONES, GRAHAM. - Saints in the Landscape.
95617: (SPENSER). JONES, H.S.V. - Spenser’S Defense of Lord Grey.
96489: (KEROUAC). JONES, JIM. - Use My Name: Jack Kerouac’S Forgotten Families.
132744: JONGE, ALEX DE. - Fire and Water. A Life of Peter the Great.
149173: (WARREN) JORDAN, DAVID M. - “Happiness Is Not My Companion. ” the Life of General G.K. Warren.
152065: JORDAN, DENHAM. - In the Green Leaf and the Sere. By a Son of the Marshes. Edited by J.A. Owen.
130082: JORDAN, WEYMOUTH T. (EDITOR). - North Carolina Troops 1861-1865. A Roster. Volume IV [Only]. Infantry.
138271: JORDAN, DAVID; HADDON-REECE, DAVID & BAYLISS, ALEX (EDITORS). - Radiocarbon Dates from Sames Funded by English Heritage and Dated Before 1981.
141303: JORDAN, WILLIAM. - Conquest without Victory. A New Zealander in the Greek and French Resistance.
140567: JORDON, DAVID P. - The King’S Trial. The French Revolution Vs. Louis XVI. With a New Preface.
151646: JOSEPH, H.W.B. - An Introduction to Logic.
136848: JOSEPH, MANU. - Serious Men.
87934: JOSEPH-WITHAM, HEATHER R. - Star Trek. Fans and Costume Art.
143421: DE JOUVENEL, BERTRAND. - Sovereignty. An Inquiry Into the Political Good. Translated by J.F. Huntington.
138082: JOYCE, PATRICK. - The History of Morden College, Blackheath, 1695 to the Present. Patronage and Poverty in Merchant Society.
114097: (BRAUN) JUCKER, ROLF (EDITOR). - Volker Braun. Contemporary German Writers. Series Editor: Rhys W. Williams.
114103: (BICHSEL) JUCKER, ROLF (EDITOR). - Peter Bichsel. Contemporary German Writers. Series Editor: Rhys W. Williams.
140910: JUDD, DENIS. - Empire. The British Imperial Experience, from 1765 to the Present.
143037: JUDE, R.H. - First Stage Magnetism & Electricity. (Treated from the Standpoint of Potential and Potential-Gradient. ) for the Elementary Examination of the Science and Art Department.
142913: JUDSON, DAVID. - Ghar Parau.
125049: JUELLO, JOANNE. - Apologia Ecclesiae Anglicanae.
151399: JUERGENSMEYER, MARK & BARRIER, N. GERALD (EDITORS). - Sikh Studies. Comparative Perspectives on a Changing Tradition. Working Papers from the Berkeley Conference on Sikh Studies.
141292: JUERS, EVELYN. - House of Exile. War, Love and Literature, from Berlin to Los Angeles.
148535: (BLAKE) JUGAKU, BUNSHO. - A Bibliographical Study of William Blake’S Note-Book.
126873: JUKES, PETER. - A Shout in the Street. The Modern City. Written and Compiled.
152095: JUMARS, PETER A. - Concepts in Biological Oceanography. An Interdisciplinary Primer.
124692: (LANGLAND). JUSSERAND, J.J. - Piers Plowman. A Contribution to the History of English Mysticism. Translated from the French by M.E. R. Revised and Enlarged by the Author.
127067: JUSSERAND, J. J. - English Essays from a French Pen.
148265: JWING-MING, DR. YANG. - Taijiquan, Classical Yang Style. The Complete Form and Qigong.
148266: JWING-MING, DR. YANG. - Tai Chi Theory & Martial Power. Advanced Yang Style Tai Chi.
148242: JWING-MING, DR. YANG. - Tai Chi Chuan Martial Arts Applications. Advanced Yan Style Tai Chi Chuan.
148243: JWING-MING, YANG. - Yang Style Tai Chi Chuan.
148245: JWING-MING, DR. YANG. - Taiji Chin Na (Qin Na). The Seizing Art of Taijiquan.
144518: KABDEBO, TAMAS & ASHTON, G.M. - Gemau Hwngaria. Cyfieithwyd Gida Rahgymadrodd a Nodiadau.
150037: KAEMMERER, MAG. JUR. M. - Ortsnamenverzeichnis Der Ortschaften Jenseits Von Oder Und Neisse.
140594: KAFKER, FRANK A. & LAUX, JAMES M. (EDITORS). - Napoleon and His Times: Selected Interpretations.
150973: KAFTAN, JULIUS. - The Truth of the Christian Religion. Volume I [Only]. Translated from the German, Under the Author’S Supervision by George Ferries. With a Prefatory Note, by Robert Flint.
136679: KAGAN, NORMAN. - The Cinema of Oliver Stone.
139908: KAGAN, DONALD (EDITOR). - Yale Classical Studies. Volume XXIV. Studies in the Greek Historians.
140157: KAHANE, ANNE; THREIPLAND, LESLIE MURRAY & WARD-PERKINS, JOHN. - Papers of the British School at Rome. Volume XXVI (New Series Volume XXIII). [Only]. 1968. The Ager Veientanus, North and East of Rome.
109420: KAIN, RICHARD M. - Dublin. In the Age of William Butler and James Joyce.
143079: KAJI, MASANORI; KRAGH, HELGE & PALLO, GABOR (EDITORS). - Early Responses to the Periodic System.
100896: (ADAMS). KALEDIN, EUGENIA. - The Education of Mrs Henry Adams.
143487: KALETSKY, ANATOLE. - Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy.
97669: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar: The Last of the Great Medieval Legendaries.
144879: KAMINSKY, MAX. - My Life in Jazz. With V.E. Hughes.
149977: KANAN, NABIEL. - The Birthday Riots.
126748: KANE, ELISHA KENT. - Arctic Explorations. The Second Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin, 1853, ‘54, ‘55. Volume II. [Only]:
107774: KANELLOS, NICOLÁS (EDITOR). - Herencia. The Anthology of Hispanic Literature of the United States.
152078: KAPLAN, MARTHA. - Neither Cargo Nor Cult. Ritual Politics and the Colonial Imagination in Fiji.
145512: (JAMES) KAPLAN, FRED (EDITOR). - Travelling in Italy with Henry James. Essays.
137112: (CHATTERTON) KAPLAN, LOUISE J. - The Family Romance of the Impostor-Poet Thomas Chatterton.
138255: KAPLAN, PHILIP. - Chariots of Fire.
142834: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Kition. Mycenaean and Phoenician Discoveries in Cyprus.
130739: KARBER, PHIL. - Fear and Faith in Paradise. Exploring Conflict and Religion in the Middle East.
150036: KARDOFF-OHEIMB, KATHARINA VON. - Politik Und Lebensbeichte. Herausgegeben Von Dr. Ilse Reicke.
144469: KARETNIKOVA, INGA & STEINMETZ, LEON. - Mexico According to Einstein.
126271: KARIG, CAPTAIN WALTER; BURTON, LIEUTENANT EARL & FREELAND, LIEUTENANT STEPHEN L. - Battle Report. Volume II: The Atlantic War. Prepared from Official Sources.
150504: KARL, WILLIBALD (EDITOR). - Trudering-Waldtrudering-Riem. Muenchens Ferner Osten.
122765: KAROL, K.S. - The Second Chinese Revolution. Translated from the French by Mervyn Jones.
133434: KARSKI, JAN. - Story of a Secret State. My Report to the World.
142924: KASE, EDWARD W. ET AL (EDITORS). - The Great Isthmus Corridor Route: Explorations of the Phokis-Doris Expedition. Volume I[Only].
150552: KASPER, GABRIELE & BLUM-KULKA, SHOSHANA. - Interlanguage Pragmatics.
149135: KATCHER, PHILIP. - The American CIVIL War Source Book.
137300: KATZ, RICHARD. - Solitary Life. Translated from the German by Hetty Kohn.
141290: KATZ, DORI. - Looking for Strangers. The True Story of My Hidden Wartime Childhood.
141301: KATZ, ROBERT. - Fatal Silence.
148962: KAUFMANN, THOMAS DACOSTA. - Court, Cloister & City. The Art and Culture of Central Europe, 1450-1800.
150298: KAULBACK, RONALD. - Tibetan Trek.
151672: (MORE) KAUTSKY, KARL. - Thomas More and His Utopia. With a Foreword by Russell Ames.
140893: KAY-SHUTTLEWORTH, SIR JAMES. - Thoughts and Suggestions on Certain Social Problems. Contained Chiefly in Addresses to Meetings of Workmen in Lancashire.
135354: KAYE, MICHAEL. - Morals & Commitment. An Essay Towards Rational Morals.
143240: KAYE-SMITH, SHEILA. - Quartet in Heaven.
151991: KEAR, J.A. AND GOULD, JOSEPH. - The Game of Draughts: Historic and Memorable Matchesfrom the Grat Anderson-Wyllie Match (1847. ): Remarkable Games. By Mr. J.A. Kear. Also, Miscellaneous Games, the Whole Interspersed with Historical, Biographical and Critical Notes, by the Late Joseph Gould. To Which Is Added, an American Section, by Mr. Chas. Hefter, Chicago. With an Appendix of Match and Other Games, Slelected to Illustrate Brillian Strokes and Scientific Play.
134340: KEATES, CLIFFORD. - A Soldier’S India. From the Manuscript Originally Entitled Flashes of Light from the Storm of Life.
137737: (STENDHAL) KEATES, JONATHAN. - Stendhal.
136846: KEATING, H.R.F. - One Man and His Bomb.
137478: KEATING, P.J. - The Working Classes in Victorian Fiction.
139998: KEBRIC, ROBERT B. - Greek People.
135051: KEEBLE, BRIAN. - Cecil Collins. The Artist As Writer and Image Maker.
122876: KEEGAN, JOHN. (EDITOR). - Who’S Who in World War II.
138928: KEEGAN, JOHN. - Churchill.
140960: KEEGAN, JOHN. - The First World War.
142677: KEEGAN, JOHN (EDITOR). - The Penguin Book of War. Great Military Writings.
151194: KEEN, BENJAMIN. - The Aztec Image in Western Thought.
149098: KEEN, RICHARD G. - Old Maesteg and the Bridgend Valleys in Photographs.
137969: KEENAN, WILLIAM J.F. (EDITOR). - Dressed to Impress. Looking the Part. Foreword by David Martin.
95306: (HARRIS). KEENAN, HUGH T. (EDITOR). - Dearest Chums and Partners. Joel Chandler Harris’S Letters to His Children. A Domestic Biography.
142890: KEESING, ROGER M. & KEESING, FELIX M. - New Perspectives in Cultural Anthropology.
131669: KEILHAU, WILHELM. - Norway and the Bergen Line. A Centenary Publication.
124628: KEILLOR, GARRISON. - We Are Still Married. Stories and Letters.
123245: KEIR, DAVID. - The Bowring Story.
151134: BOWEN KEITH. - Snowdon Shepherd. Four Seasons on the Hill Farms of North Wales. Foreword by Jan Morris.
131652: KEITH, ADMIRAL VISCOUNT. - The Keith Papers. Volume III [Only]. Selected from the Papers of... And Edited by Christopher Lloyd.
141300: KEITH, AGNES NEWTON. - Three Came Home.
125731: KELLEHER STOREY, WILLIAM. - Science and Power in Colonial Mauritius.
151426: KELLER, WERNER. - Diaspora. The Post-Biblical History of the Jews.
148370: KELLER, EVELYN FOX. - Secrets of Life, Secrets of Death. Essays on Language, Gender and Science.
148646: KELLOG, REMINGTON. - Description of an Apparently New Toothed Cetacean from South Carolina.
148658: KELLOGG, REMINGTON. - Mammals of San Jose Island, Bay of Panama.
149722: KELLY, JOE. - Douglas Fredericks and the House of They.
149856: KELLY, FRANCIS M. (INTRODUCTION BY). - The Seasons of the Year. Life in the Middle Ages As Depicted in Illuminated Miniatures.
150967: KELLY, J.N.D. - Early Christian Doctrines.
148339: KELLY, JOAN. - Women, History & Theory. The Essays.
134658: KELLY, JOHN. - The Graves Are Walking. A History of the Great Irish Famine.
137120: (COOPER) KELLY, WILLIAM P. - Plotting America’S Past. Fenimore Cooper and the Leatherstocking Tales.
138455: KELLY, THOMAS. - For Advancement of Learning. The University of Liverpool 1881-1981. With a Postscript by Emeritus Professor R.F. Whelan.
139031: KELLY, TERENCE. - By Hellship to Hiroshima.
139190: KELLY, LAURENCE. - Lermontov. Tragedy in the Caucasus.
139475: KELLY, KEVIN. - Out of Control. The New Biology of Machines.
123174: KELSEY, DARWIN P. (EDITOR). - Farming in the New Nation. Interpreting American Agriculture, 1790-1840.
132122: KELSON, NICHOLAS. - Errors of Judgement. Soe’S Distaster in the Netherlands, 1941-44.
133210: KEMAL, YASHAR. - Memed, My Hawk. Translated by Edouard Roditi.
140625: KEMBLE, JAMES. - Napoleon Immortal. The Medical History and Private Life of Napoleon Bonaparte.
121738: KEMP, BETTY. - King and Commons, 1660-1832.
131445: KEMP, PETER. - Decision at Sea: The Convoy Escorts.
133826: KEMP, IAN. - Secret Operations: Eben-Emael.
136564: (STRAUSS) KEMP, PETER. - The Strauss Family. Portrait of a Musical Dynasty.
141860: KEMP, PAUL. - Friend or Foe. Friendly Fire at Sea 1939-1945.
141908: KEMP, LIEUT.-COMMANDER P.K. - H.M. Destroyers.
144776: KEMPERS, PROFESSOR DR. K. PH. BERNET & BAKKER, M.G. - Italian Opera.
148938: KENDALL, ALAN. - Medieval Pilgrims.
128353: KENDALL, ALAN. - Robert Dudley, Earl of Leicester.
141137: KENEZ, PETER. - Varieties of Fear. Growing Up Jewish Under Nazism and Communism.
133549: KENNEALLY, JOHN. - The Honour and the Shame.
150971: KENNEDY, G.A. STUDDERT. - The Wicket Gate or Plain Bread.
149979: KENNEDY, MIKE. - Superman: Infinite City.
126712: (SPENSER). KENNEDY JUDITH M. & REITHER, JAMES A. (EDITORS). - A Theatre for Spenserians.
126732: KENNEDY, CHARLES RANN. - A Repertory of Plays for a Company of Three Players. The Chastening; the Admiral; the Salutation.
151428: KENNETT, ROBERT HATCH. - The Church of Israel. Studies and Essays. Edited with an Introduction by S.A. Cook.
135364: KENT, JAMES TYLER. - Lectures on Homoeopathic Philosophy.
136334: (BRUNEL) KENTLEY, ERIC; HUDSON, ANGIE & PETO, JAMES (EDITORS). - Isambard Kingdom Brunel: Recent Works.
152574: KENWAY, H., STOKES, H.J.W. AND EDWARDS, P.G. - Documents on Australian Foreign Policy 1937 - 49. Volume III: January - June 1940.
136618: (RATTLE) KENYON, NICHOLAS. - Simon Rattle. The Making of a Conductor.
150966: KEPLER, THOMAS S. (EDITOR). - An Anthology of Devotional Literature. Foreword by James Earl Massey.
143269: (NEWMAN) KER, IAN. - The Achievement of John Henry Newman.
130109: KERN, GARY. - A Death in Washington. Walter G. Krivitsky and the Stalin Terror. Introduction by Nigel West.
144876: KERNFELD, BARRY (EDITOR). - The Blackwell Guide to Recorded Jazz.
148312: KERNS, VIRGINIA. - Women and the Ancestors. Black Carib Kinship and Ritual. With a Foreword by Constance R. Sutton and an Afterword by the Author.
149873: KERRIGAN, MICHAEL. - Illuminated Manuscripts: Masterpieces of Art.
122133: KERSHAW, ALEX. - The Bedford Boys. One Small Town’S D-Day Sacrifice.
138917: KERSHAW, ROBERT J. - D-Day. Piercing the Atlantic Wall.
139019: KERSHAW, ROBERT. - War without Garlands. Operation Barbarossa 1941/42.
139070: KERSHAW, ROBERT. - Never Surrender. Lost Voices of a Generation at War.
141125: KERSHAW, IAN. - Making Friends with Hitler. Lord Londonderry and Britain’S Road to War.
141126: KERSHAW, IAN. - The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation.
122520: KERSTEN, JAKOB & MCMILLAN, JAMES. - The Secret of Torgau. Why the Plot to Kill Hitler Failed.
149988: KESEL, KARL, MICHELINIE, DAVID ET AL. - Superman Vs. The Revenge Squad.
133502: KESSLER, LEO. - Kommando. Hitler’S Special Forces in the Second World War.
141345: KESSLER, LEO. - Betrayal at Venlo. The Secret Story of Appeasement and Treachery, 1939-45.
148458: KESTNER, JOSEPH. - Protest and Reform. The British Social Narrative by Women, 1827-1867.
140890: KESTNER, JOSEPH. - Protest and Reform. The British Social Narrative by Women, 1827-1867.
130026: KETCHUM, RICHARD M. - The Battle for Bunker Hill.
124310: (CRISP). KETTELHACK, GUY (EDITOR). - The Wit and Wisdom of Quentin Crisp.
125138: KETTLER, H.K. - Baroque Tradition in the Literature of the French Enlightenment, 1700-1750. Studies in the Determination of a Literary Period.
131653: KEYES OF ZEEBRUGGE, FLEET BARON. - The Keyes Papers. Volume III[Only]. Selections from the Private and Official Correspondence of... 1939-1945. Edited by Paul G. Halpern.
149633: (HARVEY) KEYNES, GEOFFREY. - The Portraiture of William Harvey. With a Catalogue and Reproductions of the Pictures.
149586: (BRIGHT) KEYNES, GEOFFREY. - Dr. Timothie Bright 1550-1615. A Survey of His Life with a Bibliography of His Writings.
126868: KEYNES, GEOFFREY. - The Gates of Memory.
139383: (DARWIN) KEYNES, RANDAL. - Annie’S Box. Charles Darwin, His Daughter and Human Evolution.
141484: (HAZLITT) KEYNES, GEOFFREY (EDITOR). - Selected Essays of William Hazlitt 1778-1830.
140128: KHADER, AICHA BEN ABED BEN & SOREN, DAVID (EDITORS). - Carthage: A Mosaic of Ancient Tunisia.
142741: KHADER, AICHA BEN ABED BEN & SOREN, DAVID (EDITORS). - Carthage: A Mosaic of Ancient Tunisia.
134373: KHANNA, BALRAJ & KURTHA, AZIZ. - Art of Modern India.
151788: KHER, ANUPAM. - The Best Thing About You Is You!
137378: (MCCARTHY) KIERNAN, FRANCES. - Seeing Mary Plain. A Life of Mary Mccarthy.
141118: KIERSCH, GERHARD; KLAUS, RAINER ET AL. - Berliner Alltag IM Dritten Reich.
148644: KILHAM, LAWRENCE. - Breeding and Other Habits of Casqued Hornbills (Bycanistes Subcylindricus).
142019: KILLEN, JOHN. - A History of Marine Aviation 1911-68. With a Foreword by Air Chief Marshal Sir Arthur Longmore, G.C. B. , D.S. O.
123703: (AIKEN). KILLORIN, JOSEPH (EDITOR). - Selected Letters of Conrad Aiken.
140075: (HORACE) KILPATRICK, ROSS S. - The Poetry of Friendship. Horace, Epistles I.
151653: KIM, JAEGWON. - Philosophy of Mind.
136074: KIM, WONIL ET AL (EDITORS). - Reading the Hebrew Bible for a New Millennium. Volume 2: Exegetical and Theological Studies. Volume II [Only]. Form, Concept, and Theological Perspective. Exegetical and Theological Studies.
115176: KIMBERLEY, KEN. - Heavo, Heavo, Lash Up and Stow. A Memoir of an East Ender’S War.
135798: KIMMEL, DOUGLAS C. - Adulthood and Aging. An Interdisciplinary, Developmental View.
123183: (ARAGON). KIMYONGÜR, ANGELA. - Socialist Realism in Louis Aragon’S le Monde Réel.
145565: KINCAID, LUCY. - Hwyl Llong Afon. Addasiad Cymraeg Gan Dilwn M. Evans.
150280: KINCAID, JAMAICA. - Among Flowers. A Walk in the Himalaya.
110042: KINCAID, JAMAICA. - Talk Stories. Foreword by Ian Frazier.
132014: KINCAID, CAPTAIN JOHN. - Random Shots from a Rifleman. Introduction by Ian Fletcher.
132294: KINCAID, CAPTAIN JOHN. - Adventures in the Rifle Brigade. In the Peninsula, France and the Netherlands from 1809 to 1815.
149929: KING, BRYAN & KING, ROBERT. - Around Neath: The Second Selection.
151912: KING, WILLIAM S. - To Raise Up a Nation. John Brown, Frederick Douglass and the Making of a Free Country.
124178: (SHAWN). KING, W. D. - Writing Wrongs. The Work of Wallace Shawn. Foreword by John Lahr.
124239: KING, DEAN. - Unbound. A True Story of War, Love and Survival.
126199: KING, BRUCE. - Macmillan History of Literature: Seventeenth-Century English Literature.
126280: KING, CHARLES. - The True Ulysses S. Grant.
128509: KING, WILLIAM (EDITOR). - Memoirs of Sarah, Duchess of Marlborough. Together with Her Characters of Her Contemporaries and Her Opinions. With an Introduction.
133013: KING, JANE. - Crazy Little Bird. A Memoir.
135617: KING, STEPHEN D. - Losing Control. The Emerging Threats to Western Prosperity.
136537: (MOZART) KING, A.HYATT. - Mozart in Retrospect. Studies in Criticism and Bibliography.
136616: KING-SMITH, BERESFORD. - Crescendo! 75 Years of the City of Birmingham Symphony Orchestra.
137015: (ACKERLEY) KING, FRANCIS (EDITOR). - My Sister and Myself. Edited and Introduced.
138431: KING, STEPHEN. - Ten Years in All. The Story of a Comprehensive School.
141342: KING, BENJAMIN & KUTTA, TIMOTHY J. - Impact. The History of Germany’S V-Weapons in World War II.
143006: KING, DEAN & HATTENDORF, JOHN B. (EDITORS). - Every Man Will Do His Duty. An Anthology of Firsthand Accounts from the Age of Nelson.
95837: KINGHAM, LEE. - Newbery and Caldecott Medal Books 1966-1975. With Acceptance Papers, Biographies and Related Material Chiefly from the Horn Book Magazine.
133325: KINGHORN, A.M. - The Chorus of History. Literary-Historical Relations in Renaissance Britain, 1485-1558.
137316: KINGSLEY, CHARLES. - Sanitary and Social Lectures and Essays.
150538: KINGSTON, WILLIAM H. G. - Captain Cook. His Life, Voyages, and Discoveries.
124653: KINGSTON, MAXINE HONG. - The Woman Warrior. Memoirs of a Girlhood Among Ghosts.
131713: KINGSTON, WILLIAM H.G. - A Yacht Voyage Round England.
143243: KINNAMON, MICHAEL & COPE BRIAN E. (EDITORS). - The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices.
125946: KINNEY, KATHERINE. - Friendly Fire. American Images of the Vietnam War.
136648: KINNEY, TROY & KINNEY, MARGARET WEST. - The Dance. Its Place in Art and Life.
150465: KIPLING, RUDYARD. - La Lumiere Qui S’Eteint.
124639: KIPLING, RUDYARD. - The Fringes of the Fleet.
124645: KIPLING, RUDYARD. - Independence. Rectorial Address Delivered at St. Andrews, October 10, 1923.
124665: KIPLING, RUDYARD. - A Fleet in Being. Notes of Two Trips with the Channel Squadron.
124666: KIPLING, RUDYARD. - Letters of Travel (1892-1913).
124667: KIPLING, RUDYARD. - A Fleet in Being. Notes of Two Trips with the Channel Squadron.
126881: KIPLING, RUDYARD. - Independence. Rectorial Address Delivered at St. Andrews, October 10, 1923.
128518: KIPLING, RUDYARD. - A Choice of Kipling’S Verse. Made by T.S. Eliot. With an Essay on Rudyard Kipling.
128520: KIPLING, RUDYARD. - Early Verse 1879-1889. Unpublished, Uncollected and Rarely Collected Poems. Edited by Andrew Rutherford.
137310: KIPLING, RUDYARD. - Something of Myself. For My Friends Known and Unknown.
134799: KIPNIS, JEFFREY. - Phillip Johnson Recent Work. Philip Johnson, Ritchie & Fiore Architects. Architectural Monographs No44.
148239: KIRBY, GEORGE. - Jujitsu: Intermediate Techniques of the Gentle Art. Volume 2 [Only].
138580: KIRBY, J.W. - History of the Roan School (the Greycoat School) and Its Founder.
152102: KIRCH, PATRICK VINTON. - Legacy of the Landscape. An Illustrated Guide to the Hawaiian Archaeological Sites.
133719: KIRIAKOPOULOS, G.C. - Ten Days to Destiny. The Battle for Crete, 1941.
142973: KIRIAKOPOULOS, G.C. - Ten Days to Destiny. The Battle for Crete, 1941.
144761: (CASALS) KIRK, H.L. - Pablo Casals. A Biography.
125163: KIRK, KENNETH E. (EDITOR). - The Study of Theology. Prepared Under the Direction of...
138436: KIRK, GORDON (EDITOR). - Moray House and Professional Education. Papers to Mark the College’S 150th Anniversary.
144417: KIRKHAM, PAT & THUMIN, JANET (EDITORS). - You Tarzan. Masculinity, Movies and Men.
144418: KIRKHAM, PAT & THUMIN, JANET (EDITORS). - Me Jane. Masculinity, Movies and Women.
135017: KIRKHAM, JENNI. - The Wedding Craft Book.
124410: (FORSTER). KIRKPATRICK, B.J. - A Bibliography of E.M. Forster. With a Foreword by E.M. Forster.
129485: KIRKPATRICK, SIR IVONE. - Mussolini: Study of a Demogogue.
150955: KIRSCH, JONATHAN. - The Harlot by the Side of the Road. Forbidden Tales of the Bible.
137022: (AUDEN) KIRSCH, ARTHUR. - Auden As Didymus. The Poet As Columinist Anonymous.
142646: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XIV [Only]. 1974.
142647: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXIV [Only]. 1984.
142650: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXVII. [Only]. 1987.
142652: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXVI. [Only]. 1986.
142653: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XIX. [Only]. 1979.
142654: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXI. [Only]. 1981.
142657: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXV. [Only]. 1985.
142662: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XV. [Only]. 1975.
142663: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXIII. [Only]. 1983.
142664: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXII. [Only]. 1982.
142667: KIRSCHBAUM, GREGOR & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XVIII. [Only]. 1978.
142670: KIRSCHBAUM, GREGOR & MEINE, KARL-HEINZ (EDITOR). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XVI. [Only]. 1976.
141731: KIRSCHER, DON S. - Cold War Exile. The Unclosed Case of Maurice Halperin.
136646: KIRSTEIN, LINCOLN. - Fokine. With an Introduction by Arnold L. Haskell.
136669: KIRSTEIN, LINCOLN. - Fifty Ballet Masterworks. From the 16th to the 20th Century.
128296: KISHLANSKY, MARK. - A Monarchy Transformed. Britain 1603-1714.
133220: KISHON, EPHRAIN. - My Family, Right or Wrong. Translation by Miriam Arad.
133222: KISHON, EPHRAIM. - The Coathangers of Vienna. Translated from the Hebrew by Johanan Goldman and Miriam Arad.
133223: KISHON, EPHRAIM. - Inspector Fishbaum’S Esp.
149052: KISSACK, KEITH. - The Lordship, Parish and Borough of Monmouth.
151110: (EDITOR) KISSANE, NOEL. - Treasures from the National Library of Ireland.
150502: KISTLER, MAX. - Causalite Et Lois de la Nature.
148218: KIT, WONG KIEW. - The Art of Shaolin Kung Fu. The Secrets of Kung Fu for Self-Defence, Health and Enlightenment.
146821: KITAYAMA, OSAMU ET AL (EDITORS). - Japanese Contributions to Psychoanalysis 2004.
128974: KITCHEN, MARTIN. - A Military History of Germany. From the Eighteenth Century to the Present Day.
135985: KITCHEN, K.A. - Ancient Orient and Old Testament.
97760: KITCHEN, JUDITH. - Distance and Direction.
124685: KITCHIN, LAURENCE. - Three on Trial. An Experiment in Biography.
143490: KITCHING, GAVIN. - Seeking Social Justice Through Globalization. Escaping a Nationalist Perspective.
140439: KITSON, FRANK. - Prince Rupert. Admiral and General-at-Sea.
131273: KITTO, F.H. - The Hudson Bay Region.
141079: KLAASS, EBERHARD. - Maenner Unter Scharzen Fahnen. Pionere IM Grossdeutschen Freiheitskampf.
150038: KLABUND. - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten Nach Dem Chinesischen.
135988: KLAPWIJK, JACOB. - Purpose in the Living World? Creation and Emergent Evolution. Translated and Edited by Harry Cook.
143488: KLARE, MICHAEL. - Rising Powers, Shrinking Planet. How Scarce Energy Is Creating a New World Order.
128936: KLASS, GERT VON. - Krupps. The Story of an Industrial Empire. Translated from the German by James Cleugh.
150148: KLAUSEN, JYTTE. - The Cartoons That Shook the World.
143239: KLAUSER, THEODOR. - A Short History of the Western Liturgy. An Account and Some Reflections. Translated from the German by John Halliburton.
151419: KLEEBLATT, NORMAN L. & MANN, VIVIAN B. - Treasures of the Jewish Museum. With an Essay by Colin Eisler.
151946: KLEHR, HARVEY, HAYNES, JOHN EARL & FIRSOV, FRIDRIKH IGOREVICH. - The Secret World of American Communism.
124712: (LESSING). KLEIN, CAROLE. - Doris Lessing: A Biography.
149535: KLEINEKE, HANNES & HOVLAND, STEPHANIE R. (EDITORS). - The Estate and Household Accounts of William Worsley, Dean of St. Paul’S Cathedral 1479-1497.
109098: KLIMA, IVAN. - Between Security and Insecurity. Translated by Gerry Turner.
142547: KLINE, DANIEL T. (EDITOR). - The Medieval British Literature Handbook.
138841: KLOOT, WILLIAM VAN DER. - The Lessons of War. The Experiences of Seven Future Leaders in the First World War.
147547: KNAPP, GEORGE CHRISTIAN. - Darlithiau Ar Dduwinyddiaeth Gristionogol.
141339: KNAPPE, SIEGFRIED & BURSAW, TED. - Soldat. Reflections of a German Soldier 1936-1949.
149759: KNEECE, MARK & COLLINS-ROUSSEAU, JULIE. - Trailers.
152209: KNIGHT, PAULINE. - The Technique of Filet Lace.
150972: KNIGHT, JONATHAN. - Jesus. An Historical and Theological Investigation.
148382: KNIGHT, JLYNN. - The Button Box. The Story of Women in the Twentieth Century Told Through the Clothes They Wore.
150551: KNIGHT, A.H.J. - Georg Buchner.
151030: (EDITOR) KNIGHT, JEREMY K. AND JOHNSON, ANDY. - Usk Castle, Priory and Town.
126937: (WORDSWORTH). KNIGHT, WILLIAM (EDITOR). - Journals of Dorothy Wordsworth.
130299: KNIGHT, DERRICK. - Gentlemen of Fortune. The Men Who Made Their Fortunes in Britain’S Slave Colonies.
138033: KNIGHT, G. WILSON. - The Dynasty of Stowe.
139565: KNIGHT, DAVID C. - Copernicus.
139653: KNIGHT, DAVID. - Ordering the World. A History of Classifying Man.
132992: (PERSE) KNODEL, ARTHUR. - Saint-John Perse. A Study of His Poetry.
151390: KNOLL, ROBERT E. - Prairie University. A History of the University of Nebraska.
112223: (HORNBY, NICK). KNOWLES, JOANNE. - Nick Hornby’S High Fidelity. A Reader’S Guide.
137308: (KIPLING) KNOWLES, FREDERIC LAWRENCE. - A Kipling Primer. Including Biographical and Critical Chapters, an Index to Mr. Kipling’S Principal Writings, and Bibliographies.
137622: KNOWLES, SEBASTIAN D.G. - A Purgatorial Flame. Seven British Writers in the Second World War.
142505: (GATTI) KNOWLES, DOROTHY. - Armand Gatti in the Theatre.
142760: KNOX-JOHNSTON, ROBIN. - The Cape of Good Hope. A Maritime History.
141099: KOCH, H.W. - In the Name of the Volk. Political Justice in Hitler’S Germany.
150424: KOCK, CH. PAUL. - La Laitieres de Montfermeil.
150391: KOCK, CH. PAUL DE. - Jean.
132930: (KAFKA) KOELB, CLAYTON. - Kafka’S Rhetoric. The Passion of Reading.
150438: KOELLIKER, A. ET AL (EDITORS). - Verhandlungen Der Physicalisch-Medicinischen Gesellschaft in Wuerzburg.
150088: KOENIG, OTTO. - Das Buch Vom Neusiedlersee.
140704: KOEPPEN, GEORG. - Der Deutsch-Franzoesische Krieg 1870 Und 1871. Den Deutschamerikanern Geschildert.
137974: KOESTENBAUM, WAYNE. - Andy Warhol.
151644: KOESTLER, ARTHUR. - The Roots of Coincidence. With a Postscript by Renee Haynes.
151640: KOESTLER, ARTHUR. - The Act of Creation.
141135: KOGON, EGEN. - Der Ss-Staat. Das System Der Deutschen Konzentrationslager.
126746: KOHLRAUSCH, PROF. DR. W. - Massage Und Krankengymnastik.
149629: KOHN, TAMARA & MCKECHNIE, ROSEMARY (EDITORS). - Extending the Boundaries of Care: Medical Ethics & Caring Practices.
139631: KOHN, MAREK. - As We Know It. Coming to Terms with an Evolved Mind.
144030: KOLARZ, WALTER (EDITOR). - Books on Communism. A Bibliography.
149628: KONNER, DR. MELVIN. - The Trouble with Medicine.
133435: KONSTAM, ANGUS. - There Was a Soldier. First-Hand Accounts of the Scottish Soldier from 1707 to the Present Day.
142960: KONSTAM, ANGUS. - Ancient World Commanders. From the Trojan War to the Fall of Rome.
139523: KOPAL, ZDENEK. - Widening Horizons. Man’S Quest to Understand the Structure of the Universe.
150071: KOPISCH, AUGUST. - Kleine Geister. Eine Auswahl.
139250: KOPPEL, IVAN. - Der Bau Der Atome Und Das Periodische System.
151953: KORCHNOI, VICTOR. - Chess Is My Life. Autobiography and Games. Translated by Ken Neat.
147053: KORLOCK, K.W. “SCRUTATOR.” - Recollections of a Fox-Hunter.
128771: KORNGOLD, RALPH. - The Last Years of Napoleon. His Captivity on St. Helena.
140609: KORNGOLD, RALPH. - The Last Years of Napoleon. His Captivity on St. Helena.
140014: KORRES, MANOLIS. - Vom Penteli Zum Parthenon. Werdegand Eines Kapitells Zwischen Steinbruch Und Tempel Gezeichnet Und Beschrieben.
151655: KOSKO, BART. - Fuzzy Thinking. The New Science of Fuzzy Logic.
141333: KOSKODAN, KENNETH K. - No Greater Ally. The Untold Story of Poland’S Forces in World War II.
150613: KOSS, STEPHEN. - The Rise and Fall of the Political Press in Britain.
140899: (GARDINER) KOSS, STEPHEN. - Fleet Street Radical. A.G. Gardiner and the Daily News.
150956: KOSSOFF, DAVID. - The Book of Witnesses.
136856: KOSTOVA, ELIZABETH. - The Swan Thieves. A Novel.
149339: KOSTYRCHENKO, GENNADI. - Out of the Red Shadows. Anti-Semitism in Stalin’S Russia.
151994: KOTOV, ALEXANDER. - Play Like a Grandmaster. Translated by Bernard Cafferty.
150299: KOTTURAN, GEORGE. - The Himalayan Gateway. History and Culture of Sikkim.
121603: KOVALEVSKY, MAXIME. - Russian Political Institutions. The Growth and Development of These Institutions from the Beginnings of Russian History to the Present Time.
151643: (ADORNO) KRAKAUER, ERIC L. - The Disposition of the Subject. Reading Adorno’S Dialectic of Technology.
133714: KRAMARZ, JOACHIM. - Stauffenberg. The Life and Death of an Officer, 15th November 1907-20th July 1944. Translated from the German by R.H. Barry. Introduction by H.R. Trevor Roper.
122663: KRAMISH, ARNOLD. - The Griffin.
150077: KRAUS, CARL VON. - Aus Minnesangs Fruehling. Augewaehlt Und Erklaert.
133161: KRAUSSER, HELMUT. - Eros. Translated from the German by Mike Mitchell.
144122: KRAY, ROBERTA. - Bad Girl.
141055: KREBS, RICHARD JULIUS HERMAN. - Out of the Night. Memoir of Richard Julius Herman Krebs Alias Jan Valtin. Introduction by Bruce Anderson.
149864: KREN, THOMAS (EDITOR). - Renaissance Painting in Manuscripts. Treasures from the British Library.
134904: KRICH, JOHN & GUARIGLIA, JUSTIN. - Planet Shanghai.
144656: (LITTLE ANTHONY) KRIEGER, ARLENE. - Little Anthony. My Journey, My Destiny.
142539: (TOMLINSON) KRIKHAM, MICHAEL. - Passionate Intellect. The Poetry of Charles Tomlinson.
142666: KRISCHBAUM, GREGOR & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XX. [Only]. 1980.
100887: (VARGAS LLOSA). KRISTAL, EFRAIN. - Tempation of the World. The Novels of Mario Vargas Llosa.
142514: (LLOSA) KRISTAL, EFRAIN. - Temptation of the Word. The Novels of Mario Vargas Llosa.
137096: (COLETTE) KRISTEVA, JULIA. - Colette. Translated by Jane Marie Todd.
149423: KRIVITSKY, W.G. - I Was Stalin’S Agent.
139059: KRIVOSHEEV, COLONEL-GENERAL G.F. (EDITOR). - Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth Century. Foreword by John Erickson.
145159: KROEBER, A.L.; LOWIE, R.H. & OLSON, R.L. (EDITORS. - University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Volume XXXVIII.
150542: KRUISINGA, E. - A Grammar of Modern Dutch.
148472: KRUKS, SONIA; RAPP, RAYNA & YOUNG, MARILYN B. (EDITORS). - Promissory Notes. Women in the Transition to Socialism.
146819: (FREUD) KRULL, MARIANNE. - Freud and His Father. Translated by Arnold J. Pomerans. Preface by Helm Stierlin.
125879: KUANG-YAO, HSU. - The Plains Are Ablaze.
149996: KUBERT, JOE. - Yossel, 19. April 1943. Eine Geschichte Des Aufstands IM Warschauer Ghetto.
150165: KUBERT, JOE. - Tor. Volume 2 [Only].
120566: KUCZYNSKI, JURGEN. - Germany: Economic and Labour Conditions Under Fascism.
136997: KUENEN, P.H. - Realms of Water. Some Aspects of Its Cycle in Nature.
150969: KUENG, HANS. - Christianity: Its Essence and History.
150968: KUENG, HANS & CHING, JULIA. - Christianity and Chinese Religions.
143241: KUENG, HANS ET AL. - Christianity and the World Religions. Paths of Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism. Translated by Peter Heinegg.
150032: KUERENBERG, JOACHIM VON. - War Alles Falsch? Das Leben Kaiser Wilhelms II.
140700: KUERSCHNER, JOSEPH (EDITOR). - Der Grosse Krieg 1870-71 in Zeitberichten. Nach Paul Von Elpons “Tagebuch Des Deutschfranzoesischen Krieges” New Herausgegeben.
144436: KUHN, ANNETTE. - Alien Zone II. The Spaces of Science-Fiction Cinema.
141166: KULKA, OTTO DOV. - Landscapes of the Metropolis of Death. Reflections on Memory and Imagination. Translated by Ralph Mandel.
150970: KUNIN, SETH D. - Religion: The Modern Theories.
150042: KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WIEN, WAFFENSAMMLUNG. - Katalog Der Liebruestkammer I. Teil [Only]. Der Zeitraum Von 500 Bis 1530.
149763: KUPER, PETER. - Sticks and Stones.
150186: KUPER, PETER (ADAPTED BY). - Upton Sinclair’S the Jungle.
151418: KUPERSTEIN, ISAIAH; HAUSDORFF, HENRY & GOW, DORIS. - Witness to the Holocaust. A Study Guide to a Seven-Part Video Documentary.
138295: KURLANSKY, MARK. - What? Are These Really the Twenty Most Important Questions in Human History?
141291: KUROWSKI, FRANZ. - Ss-Obersturmbannfuehrer Paul-Albert Kausch. Vom Artillerist Zum Kommandeur Des Waffen-Ss-Panzerregiments 11 “Hermann Von Salza. ”
141329: KUROWSKI, FRANZ. - Die Heeresgruppe Mitte 1942/1943. Cholm, Dimitrowo, Dubno, Nowosokoliniki, Welish, Welikije, Luki, Demidow, Surash, Witebsk, Toropez, Tschernosjem, Opuchliki, Baschmakowo, Newel, Rudnja, Kresty.
141330: KUROWSKI, FRANZ. - Endkampf Um Das Reich 1944-1945. Hitlers Letzte Bastionen.
141332: KUROWSKI, FRANZ. - Endkampf in Afrika. Der Operfergang Der Heeresgruppe Rommel in Tunesien 1942/43.
141336: KUROWSKI, FRANZ. - Deadlock Before Moscow. Army Group Center 1942/1943.
114802: KURTH-VOIGT, LISELOTTE E. - Continued Existence, Reincarnation and the Power of Symapthy in Classical Weimar. Studies in German Literature, Linguistics and Cuture.
147897: KURTZ, DONNA & SPARKES, BRIAN (EDITORS). - The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens.
147900: KURTZ, DONNA & SPARKES, BRIAN (EDITORS). - The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens.
140017: KURTZ, DONNA & SPARKES, BRIAN (EDITORS). - The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens.
152077: KURZ, OTTO. - Fakes. A Handbook for Collectors and Students.
150072: KURZ, ISOLDE. - Solleone. Eine Geschichte Von Liebe Und Tod.
120042: KURZEM, MARK. - The Mascot. Thr Extraordinary Stroy of a Young Jewish Boy and an Ss Evtermination Squad.
139023: KURZEM, MARK. - The Mascot. Unraveling the Mystery of My Jewish Father’S Nazi Boyhood.
143245: KUSCHEL, KARL-JOSEF. - Born Before All Time? the Dispute over Christ’S Origin.
124067: (CAPEK). KUSSI, PETER (EDITOR). - Toward the Radical Center: A Karel Capek Reader. With an Introduction. Foreword by Arthur Miller.
98164: (GOETHE). KUZINIAR, ALCE A. - Outing Goethe and His Age.
150957: KYLE, RICHARD. - Evangelicalism. An Americanized Christianity.
143489: KYMLICKA, WILL. - Contemporary Political Philosophy. An Introduction.
150026: KYNASTON, H. - Cantica Coletina. Quotidiana, Anniveraria, Centenaria.
133836: LABAUME, EUGENE. - 1812: Through Fire and Ice with Napoleon. A French Officer’S Memoir of the Campaign in Russia.
123162: DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR. - Bureau of the Census. S.N. D. North, Director. Bulletins Nos. 1-70.
138101: LABORDE, E.D. - Harrow School. Yesterday and Today.
151626: (HART) LACEY, NICOLA. - A Life of H.L. A. Hart. The Nightmare and the Noble Dream.
152091: LACEY, WILLIAM S. (EDITOR). - Welsh Wildlife in Trust. Foreword by H.R. H. The Prince of Wales. , K.G.
142780: (CATULLUS) LACHMANN, CAROLI. - Q. Valerii Catulli Veronensis Liber.
147887: LACY, A.D. - Greek Pottery in the Bronze Age.
142975: LADD, JAMES D. - Sbs: The Invisible Raiders. The History of the Special Boat Squadron from World War Two to the Present. With a Foreword by Lieutenant-Colone P.G. Davis Dsc, Rm.
121561: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - Carnival. A People’S Uprising at Romans, 1579-1580. Translated by Mary Feeney.
129231: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - Montaillou. Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324. Translated by Barbara Bray.
133136: LAFERRIERE, DANY. - The Enigma of the Return. Translated from the French by David Homel.
150365: LAFFIN, JOHN. - British Butchers and Bunglers of World War One.
139837: LAFFIN, JOHN. - Americans in Battle.
140958: LAFFIN, JOHN. - On the Western Front. Soldiers’ Stories from France and Flanders, 1914-1918.
142672: LAFFIN, JOHN. - Jack Tar. The Story of the British Sailor.
140945: LAFORE, LAURENCE. - The Long Fuse. An Interpretation of the Origins of World War I.
150066: LAGERLOEF, SELMA. - Goesta Berling. Roman.
125460: LAING, B.M. - David Hume.
135541: LAING, R.D. & COOPER, D.G. - Reason & Violence. A Decade of Sartre’S Philosophy, 1950-1960. With a Foreword by Jean-Paul Sartre.
148518: LAIRD, HOLLY (EDITOR). - Tulsa Studies in Women’S Literature. Volume 12, Number 1 [Only]. Spring 1993.
141328: LAKOWSKI, RICHARD & STICH, KARL. - Der Kessel Von Halbe 1945. Das Letzte Drama.
151986: LALIC, BOGDAN. - Marshall Attack.
128547: LALIC, IVAN V. - A Rusty Needle. Translated by Francis R. Jones.
112273: LAMANNA, MARY ANN AND RIEDMANN, AGNES. - Marriages and Families. Making Choices in a Diverse Society.
151263: LAMB, CHRISTIAN. - From the Ends of the Earth. Dedicated to Sir Joseph Banks.
141385: (MONTGOMERY) LAMB, RICHARD. - Montgomery in Europe 1943-1945. Success or Failure?
138966: LAMBAH-STOATE, EDWARD. - Called to Arms. One Family’S War, from the Battle of Britain to Burma.
128299: LAMOINE, GEORGES (EDITOR). - Charges to the Grand Jury 1689-1803.
132772: LAMOINE, GEORGES (EDITOR). - Charges to the Grand Jury, 1689-1803.
137703: LAMOINE, GEORGES (EDITOR). - Charges to the Grand Jury 1689-1803.
116489: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Kempeitai. Japan’S Dreaded Military Police
133394: LAMONT-BROWN, RAYMOND. - Edward VII’S Last Loves. Alice Keppel & Agnes Keyser.
124678: LANCASTER, OSBERT. - With an Eye to the Future.
150983: LANDAU, ROM. - Seven. An Essay in Confession.
144756: (GEIRINGER) LANDON, H.C. ROBBINS & CHAPMAN, ROGER E. (EDITORS). - Studies in Eithteenth-Century Music. A Tribute to Karl Geiringer on His Seventieth Birthday.
151951: LANE, GARY. - The Ruy Lopez Explained.
143511: LANE, JAN-ERIK; MCKAY, DAVID & NEWTON, KENNETH. - Political Data Handbook Oecd Countries.
152014: LANE, GARY. - Prepare to Attack.
152004: LANE, GARY. - The Ultimate Closed Sicilian.
126314: LANE, ARTHUR. - One God, Too Many Devils.
133906: LANE, PETER. - Studio Ceramics.
149522: LANG, R.G. (EDITOR). - Two Tudor Subsidy Assessment Rolls for the City of London: 1541 and 1582.
135348: LANG, BEREL (EDITOR). - Philosophical Style. An Anthology About the Writing and Reading of Philosophy.
135349: LANG, BEREL. - The Anatomy of Philosophical Style. Literary Philosophy and the Philosophy of Literature.
137327: LANG, ANDREW. - Old Friends. Essays in Epistolary Parody.
91096: LANGBAINE, - Momus Triumphans or, the Plagiaries of the English Stage: Expos’D in a Catalogue of All the Comedies, Tragi-Comedies, Masques, Tragedies, Opera’S, Pastorals, Interludes &C.
124370: LANGBAUM, ROBERT. - The Gayety of Vision. A Study of Isak Dinesen’S Art.
149606: LANGDON-DAVIES, JOHN. - Westminster Hospital. Two Centuries of Voluntary Service 1719-1948.
130673: LANGE, MARC. - Natural Laws in Scientific Practice.
132960: LANGLAND, WILLIAM. - The Vision of William Concerning Piers the Plowman in Three Parallel Texts Together with Richard the Reedless by William Langland (About 1362 - 1399 A.D. ) Edited from Numerous Manuscripts with Preface, Notes, and a Glossary by the Rev. Walter W. Skeat, Litt. D. , LL. D.
142637: LANGLET, VALDEMAR. - Reign of Terror. The Budapest Memoirs of Valdemar Langlet 1944-1945. Foreword by Monika Langlet and Pieter Langlet. Introduction by Sune Persson. Tranlsation by Graham Long.
150220: LANGLEY, MICHAEL. - The Loyal Regiment (North Lancashire). (the 47th and 81st Regiments of Foot).
138768: LANGLEY, HELEN (EDITOR). - Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. Scenes from an Extraordinary Life.
109270: (AUSTIN). LANIGAN, ESTHER (EDITOR). - A Mary Austin Reader.
149751: LAPHAM, DAVID. - Young Liars: Maestro.
150021: LAPHAM, DAVID. - Collected Stray Bullets. Volume 2 [Only].
150408: LAPIDGE, STANLEY. - Chanting and Chasubles. The Early Years of Wilmcote Church.
119724: LAQUER, WALTER. - Generation Exodus. The Fate of Young Jewish Refugees from Nazi Germaqny.
139600: LARDNER, DIONYSIUS (EDITOR). - The Museum of Science & Art. Volume IX [and] Volume X.
151388: LARSON, ERIK. - Isaac’S Storm. The Drowning of Galveston 8 September 1900.
141320: LASCH, GENERAL OTTO. - So Fiel Koenigsberg.
95438: LASTARRIA, JOSÉ VICTORINO. - Literary Memoirs. Translated from the Spanish by R. Kelly Washbourne. Edited and with an Introduction by Frederick M. Nunn.
142819: (PEPYS) LATHAM, ROBERT (EDITOR). - The Shorter Pepys. Selected and Edited.
142617: LATTIMER, JOHN K. - Hitler and the Nazi Leaders. A Unique Insight Into Evil.
150156: LAUFFRAY, MATHIEU & DORISON, XAVIER. - Long John Silver. I: Lady Vivian Hastings [Only]. D’Apres Une Idee Et Un Traitement Originale de Xavier Dorison.
142983: LAUGHTON, JOHN KNOX (EDITOR). - From Howard to Nelson: Twelve Sailors.
133526: LAUNAY, J. DE. - Arromanches 44: Le Debarquement de Normandie.
137698: LAURENCE, ANNE; OWENS, W.R. & SIM, STUART (EDITORS). - John Bunyan and His England, 1628-88.
137717: (SHAW) LAURENCE, DAN H. (EDITOR). - Bernard Shaw: Collected Letters 1874-1897.
137719: (SHAW) LAURENCE, DAN H. - Bernard Shaw: A Bibiliography. Volume I [Only].
148524: LAURENTIS, TERESA DE (EDITOR). - Feminist Studies; Critical Studies.
147937: MUSEE OLYMPIQUE LAUSANNE. - L’Olympisme Dans L’Antiquite.
140593: LAVALLETTE, COUNT. - The Adventurous Life of Count Lavallette Volume I [Only]. Bonaparte’S Aide-de-Camp and Napoleon’S Postmaster-General, by Himself. Translated, and with Notes, by L. Aldersey White.
150423: LAVEAUX, J.-CH. - Nouveau Dictionnaire de la Langue Francaise, Ou L’on Trouve, le Receueil Des Tous Les Mots de Lan Langue Usuelle, Dont Un Grand Nombre Ne Se Trouve Point Dans Les Autres Dictionnaires, Avec Leurs Definitions, Et Des Exemples Propres a En Indiquer L’Usage Et la Construction. 2o. Les Etymologies Necessaires Pour L’Intelligence de Ces Mots, Tirees Des Langues Anciennes Ou Etrangers. 3o. Un Grand Nombre D’Accetions Non Indiquees Ni Definiees Jusqu’a Present, Justifiees Par Des Passages D’Auteurs Classiques, Et Auxquelles Ces Passages Servent En Meme Temps de Fondement Et D’Exemples. 4o. L’Explications Detaillee Des Synonymes. 5o. Des Remarques Sur la Prononciation Et L’Orthotgraphe, Lorsqu’Elles S’Ecartent Des Regles Generales. 6o. La Solution Desprincipales Difficultes Grammaticales. 7o. Les Noms Des Outils Et Instrumens Des Arts Et Metiers, Avec L’Indicationqui Sont Soumis Aux Prodedes Des Uns Et Aux Speculations Des Autres. 9o. La Critique de Plusieurs Mots Recueillis Ou Inseres Mal a Propos Dans Quelques Dictionnaires Modernes, Etc. , Etc.
138756: LAVEN, DAVID & RIALL, LUCY (EDITORS). - Napoleon’S Legacy. Problems of Government in Restoration Europe.
149847: LAVER, JAMES. - The Ladies of Hampton Court.
139869: LAVER, JAMES (INTRODUCED BY). - Costume in Antiquity.
141025: LAW, FRANCIS. - A Man at Arms. Memoirs of Two World Wars.
152218: LAWES, REV. W.G. - Grammar and Vocabulary of Language Spoken by the Motu Tribe, New Guinea.
142507: (HOPKINS) LAWLER, JUSTUS GEORGE. - Hopkins Re-Constructed. Life, Poetry and the Tradition.
151224: LAWLOR, D.W. - Photosynthesis: Molecular, Physiological and Environmental Processes.
132170: LAWN, G.R. - Music in State Clothing. The Story of the Kettledrummers, Trumpeters and Band of the Life Guards.
138237: LAWN, G.R. - Music in State Clothing. The Story of the Kettledrummers, Trumpeters and Band of the Life Guards.
150986: LAWRENCE, RAYMOND J. - The Poisoning of Eros. Sexual Values in Conflict.
147896: LAWRENCE, A.W. - Later Greek Sculpture and Its Influence on East and West.
125803: LAWRENCE, T. E. - Revolt in the Desert.
128534: LAWRENCE, D. H. - Birds, Beasts and Flowers. Poems.
137333: LAWRENCE, D.H. - Assorted Articles.
137337: LAWRENCE, D.H. - Apocalypse. With an Introduction by Richard Aldington.
137350: LAWRENCE, D.H. - Assorted Articles.
138647: LAWRENCE, ANGEL. - St. Hild’S College 1858-1958.
142829: LAWRENCE, A.W. - Classical Sculpture.
146862: LAWRIE, W.H. - All-Fur Flies and How to Dress Them.
151958: LAWS, B.G. - The Artistry of the Chess Problem. With Special Reference to the Beauties of the Three- & Four-Mover.
149764: LAWS, GEOFF. - A Cartoonist’S Chronicle.
125601: LAWSON, PETER. - Anglo-Jewish Poetry from Isaac Rosenberg to Elaine Feinstein. Foreword by Anthomy Rudolf.
128559: LAWSON, HENRY. - Poetical Works. With Preface and Introduction by David Mckee Wright.
138023: LAWSON, JOHN. - A Town Grammar School Through Six Centuries. A History of Hull Grammar School Against Its Local Background.
138644: LAWSON, JOHN. - A Town Grammar School Through Six Centuries. A History of Hull Grammar School Against Its Local Background.
152230: LAWSON, TOM. - The Last Man. A British Genocide in Tasmania.
149649: (FLOREY) LAX, ERIC. - The Mould in Dr. Florey’S Coat. The Remarkable True Story of the Penicillin Miracle.
85355: LAYBOURN, KEITH. - The General Strike. Day by Day.
109226: (HAMMETT, DASHIELL). LAYMAN, RICHARD. - Dashiell Hammett. A Descriptive Bibliography.
148688: LEACH, JOHN. - Pompey the Great.
138071: LEACH, ARTHUR F. (EDITOR). - A History of Bradfield College. By Old Bradfield Boys.
139314: LEACH, E.R. - Rethinking Anthropology.
137057: LEAD, PETER. - Historic Waterways: The Trent & Mersey Canal.
148602: (BLAKE) LEADER, ZACHARY. - Reading Blake’S Songs.
147787: NATIONAL BOOK LEAGUE (PUBLISHER). - A Reader’S Guide to Wales. A Select Bibliography.
139652: LEAKEY, RICHARD & LEWIN, ROGER. - Origins Reconsidered. In Search of What Makes Us Human.
128772: LEAN, E. TANGYE. - The Napoleonists. A Study in Political Disaffection 1760-1960.
141323: LEASOR, JAMES. - The Unknown Warrior.
141986: LEBENSON, LEN. - Surrounded by Heroes. Six Campaigns with Division Headquarters, 82d Airborne Division, 1942-1945. With a Foreword by Barbara Gavin Fauntleroy.
122152: LEBER, ANNEDORE (EDITOR). - Conscience in Revolt. Sixty-Four Stories of Resistance in Germany 1933-45. Assisted by Willy Brandt and Karl Dietrich Bracher. With Contributions from Hilde Walter, Wolfgang Steglech and Harald Poelchau. Introduction by Robert Birley, Headmaster of Eton College.
142706: LEBLANC, STEVEN A. - Constant Battles. The Myth of the Peaceful, Noble Savage.
136429: LEBRECHT, NORMAN. - Covent Garden: The Untold Story. Dispatches from the English Culture War, 1945-2000.
132094: LECH, RAYMOND B. - All the Drowned Sailors.
143499: LECKY, WILLIAM EDWARD HARTPOLE. - History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe.
134847: LECUYER, ANNETTE. - Radical Tectonics. Enric Miralles, Gunter Behnisch, Mecanoo, Pataku Architects.
136292: LEDERHENDLER, ELI. - Jewish Responses to Modernity. New Voices in Americal and Eastern Europe.
149626: LEDERMANN, E.K. - Philosophy and Medicine.
150510: LEDERREY, COLONEL ERNEST. - La Gendarmerie Vaudoise de 1803 a 1953. .
149968: LEE, JIM & CHOI, BRANDON. - Wild C.A. T.S. Trilogy #1: The Way of the Coda.
150024: LEE, JIM & CHOI, BRANDON. - Wild C.A. T.S. Covert Action Teams.
144869: LEE, EDWARD. - Music of the People. A Study of Popular Music in Great Britain.
147774: LEE, LISA. - Owen’S Second Story Book.
151281: (EDITOR) LEE, CELIA AND STRONG, PAUL EDWARD/ - Women in War. From Home Front to Front Line.
151144: LEE, K.E. & WOOD, T.G. - Termites and Soils.
148230: LEE, TINN CHAN. - The Wu Style of Tai Chi Chuan.
148253: LEE, DOUGLAS. - Tail Chi Chuan. The Philosophy of Yin and Yang and Its Application.
148254: LEE, J. YIMM. - Wing Chun Kung-Fu. Technical Editor: Bruce Lee.
149913: LEE, BRIAN (EDITOR). - Cardiff Voices.
144679: LEE, PATTI MEYER & LEE, GARY. - Don’T Bother Knockin’... . This Town’S Rocking. A History of Traditional Rhythm and Blues & Early Rock’N’Roll in Buffalo, New York.
144667: LEE, BRENDA. - Little Mis Dynamite. The Life and Times of Brenda Lee. With Robert K. Oermann and Julie Clay.
122881: LEE, GENERAL RAYMOND E. - The London Observer. The Journal of... , 1940-41. Edited by James Leutze. With a Foreword by Dean Acheson.
130030: LEE, HENRY. - The American Revolution in the South. Edited, with a Biography of His Father, by Robert E. Lee.
133454: LEE, ASHER. - The Soviet Air Force.
134860: LEE, JONATHAN. - 50 Great Adventures. Extraordinary Places and the People Who Built Them.
136027: (RENAN) LEE, DAVID C.J. - Ernest Renan: In the Shadow of Faith.
137823: (ORWELL) LEE, ROBERT A. - Orwell’S Fiction.
141570: (HAMILTON) LEE, JOHN. - A Soldier’S Life. General Sir Ian Hamilton 1853-1947.
143052: (HAMILTON) LEE, CELIA. - Jean, Lady Hamilton 1861-1941. A Soldier’S Wife (Wife of General Sir Ian Hamilton). A Biography from Her Diaries.
97812: LEE, M. OWEN. - The Olive Bed and Other Quests.
150578: LEECH, GEOFFREY N. - Towards a Semantic Description of English.
150540: (EDITORS) LEEDHAM-GREEN, ELIZABETH AND RODD, ROSEMARY. - Index of the Probate Records of the Consistory Court of Ely 1449 - 1858. Part II: F - P.
150539: (EDITORS) LEEDHAM-GREEN, ELISABETH AND RODD, ROSEMARY. - Index of the Probate Records of the Consistory Court of Ely 1449 - 1858. Part III: Q - Z.
150573: (EDITORS) LEEDHAM-GREEN AND RODD, ROSEMARY. - Index of the Probate Records of the Consistory Court of Ely 1449 - 1858. Part I: A - E.
149070: LEEKE, DAVID. - An Ironmonger’S Tale. The Story of Leekes, a South Wales Family Business.
151705: (ROSMINI) LEETHAM, CLAUDE. - Rosmini: Priest, Philosopher and Patriot. With an Introduction by Giuseppe Bozzetti.
139880: (ARISTOPHANES) LEEUWEN, J. VAN (EDITOR). - Aristohanis Vespae. Cum Prolegomenis Et Commentariis.
132282: LEFER, DAVID. - The Founding Conservatives. How a Group of Unsung Heroes Saved the American Revolution.
150164: LEGG, BARNABY & MCCARTHY, JIM. - Eminem: In My Skin.
116313: (HAYNES.) LEGG, A. K. - Seat Ibiza & Malaga Owners Workshop Manual.
116361: (HAYNES.) LEGG, A. K. - Triumph Acclaim Owners Workshop Manual 1981 to 1984. All Models, 1335cc
139112: LEGG, PENNY. - Under the Queen’S Colour. Voices from the Forces 1952-2012.
123252: LEGGO, WILLIAM. - The History of the Administration of the Right Honorable Frederick Temple, Earl of Dufferin, K.P. , G.C. M.G. , K.C. B. , F.R. S. , Late Governor General of Canada.
125477: LEHMAN, DAVID. - Signs of the Times. Deconstruction and the Fall of Paul de Man.
127017: (SITWELL) LEHMANN, JOHN & PARKER, DEREK (EDITORS). - Edith Sitwell: Selected Letters.
127077: (SITWELL) LEHMANN, JOHN & PARKER, DEREK (EDITORS). - Edith Sitwell: Selected Letters 1919-1964.
136851: LEHMANN, ROSAMOND. - Invitation to the Waltz.
137753: (SITWELL) LEHMANN, JOHN. - A Nest of Tigers. Edith, Osbert and Sacheverell Sitwell in Their Times.
140212: LEHMANN, A.G. - Teh European Heritage. An Outline of Western Culture.
141114: LEHMANN, ARMIN D. & CARROLL, TIM. - In Hitler’S Bunker. A Boy Soldier’S Eyewitness Account of the Fuerher’S Last Days.
151636: LEHRER, JONAH. - Imagine: How Creativity Works.
137959: LEIGH, TERA. - The Complete Book of Decorative Painting.
149436: LEIGHTON, RACHEL. - Rise and Progress. The Story of the Welsh Girls’ School and of the Honourable and Loyal Society of Antient Britons.
143948: (MACPHERSON) LEISS, WILLIAM. - C.B. Macpherson: Dilemmas of Liberalism and Socialism.
139624: LEITH, BRIAN. - The Descent of Darwin. A Handbook of Doubts About Darwinsim.
148434: LELWICA, MICHELLE MARY. - Starving for Salvation. The Spiritual Dimensions of Eating Problems Among American Girls and Women.
150193: LEMOINE, L’ABBE LAURENT. - De France En Extreme-Orient. Preface de M.J. Gahier.
151666: LEMONNIER, CAMILLE. - Birds and Beasts. Translated by A.R. Allinson.
124826: LENDRUM, LESLEY. - Neil Munro: The Biography.
150118: LENDVAI, PAUL. - Der Ungarnaufstand 1956. Die Revolution Und Ihre Folgen.
151907: LENG, JOHN (PUBLISHER). - The Billy and Bunny Book.
144045: LENIN, V.I. - Collected Works. Volume 6 [Only]. January 1902-August 1903.
144036: LENIN, V.I. - The Development of Captialism in Russia.
151425: LENOWITZ, HARRIS. - The Jewish Messiahs. From the Galilee to Crown Heights.
149329: (ABRIKOSSOW) LENSEN, GEORGE ALEXANDER (EDITOR). - Revelations of a Russian Diplomat. The Memoirs of Dmitrii I. Abrikossow.
131429: LENTON, H.T. - Navies of the Second World War: American Fleet and Escort Destroyers.
131431: LENTON, H.T. - Navies of the Second World War: American Fleet and Escort Destroyers. Volume II [Only].
151839: LEO, ALAN. - How to Judge a Nativity. (Formerly Issued As How to Judge a Nativit, Part I).
139446: LEONARD, ELMORE. - Riding the Rap.
148223: LEONG, CHEONG CHENG & DRAEGER, DONN F. - Phoenix-Eye Fist. A Shaolin Fighting Art of South China.
137358: LEONOWNENS, ANNA. - The Romance of the Harem. Edited with an Introduction by Susan Morgan.
150288: LEPCHA, LYNAGSONG TAMSANG (EDITOR). - The Idigenous Lepchas and Their Songs. Compiled, Edited and Translated.
126236: LEPORE, JILL. - A Is for American. Letters and Other Characters in the Newly United States.
132679: LEPREVOST, THIERRY & BERNAGE, GEORGES. - Hastings 1066. Norman Cavalry and Saxon Infantry. With a Contribution by Eric Groult.
128543: LERNER, LAURENCE. - Selves.
128546: LERNER, LAURENCE. - Domestic Interior. And Other Poems.
137452: LERNER, LAURENCE (EDITOR). - The Context of English Literature: The Victorians.
134928: LESHEM, NAOMI. - Runways. Edited by Michael Guggenheimer & Peter Rollin.
142775: LESLIE, ROBERT C. - A Waterbiography.
132910: LESSING, G.E. - Selected Prose Works. Translated by E.C. Beasley, B.A. And Helen Zimmern. Edited by Edward Bell.
151449: LESTER, TOBY. - The Fourth Part of the World. The Race to the Ends of the Earth, and the Epic Story of the Map That Gave America Its Name.
124877: (PHIZ). LESTER, VALERIE BROWNE. - Phiz. The Man Who Drew Dickens.
130722: LESTON, GEORGE LIONEL. - Land and Mining Surveying. As Applied to Collieries and Other Mines. For Students, Colliery Officials and Mine Surveyors.
150395: LESUEUR, DANIEL. - Levres Closes.
151671: LETH, PALLE. - Paraphrase and Rhetorical Adjustment. An Essay on Contextualism and Cohesion.
149435: LETHABY, W.R. - London Before the Conquest.
152098: LETHABY, W.R. - Architecture, Nature and Magic. With a Biographical Note by Alfred Powell.
148301: (RUSSIER) LETHBRIDGE, NEMONE (EDITOR). - The Affair of Gabrielle Russier. With an Introduction by Nemone Lethbridge and Esssays by Raymond Jean and Mavis Gallant. The Letters and M. Jean’S Preface Translated from the French by Ghislaine Boulanger.
147836: LEUTSCHER, ALFRED. - Tro Trwy’R Tymhorau. Addasiad Cymraeg John Griffith Williams.
134758: LEUTSCHER, ALFRED. - Epping Forest. Its History and Wildlife.
150359: LEVENE, MARK. - The Rise of the West and the Coming of Genocide. Volume II: Genocide in the Age of the Nation State.
137273: LEVENSON, LEAH & NATTERSTAD, JERRY. - Granville Hicks. The Intellectual in Mass Society.
139964: LEVEQUE, PIERRE. - The Greek Adventure. Translated by Miriam Kochan.
152052: LEVER, CHRISTOPHER. - The Naturalised Animals of the British Isles. Foreword by Peter Scott.
124209: (SADE). LEVER, MAURICE. - Sade. A Biography. Translated by Arthur Goldhammer.
137669: (SADE) LEVER, MAURICE. - Sade: A Biography. Translated by Arthur Goldhammer.
138339: LEVETT, BRAD. - Sophocles: Women of Trachis.
148636: (VIRGIL) LEVI, PETER. - Virgil: His Life and Times.
150385: LEVI-STRAUSS, CLAUDE. - Du Miel Aux Cendres. Mythologiques.
150507: LEVI-STRAUSS, CLAUDE. - L’Homme Nu. Mythologiques.
150506: LEVI-STRAUSS, CLAUDE. - L’Origine Des Manieres de Tables. Mythologiques.
124715: (LEAR). LEVI, PETER. - Edward Lear: A Biography.
128544: LEVI, PETER. - The Gravel Ponds. Poems.
128552: LEVI, PETER. - Water, Rock and Sand. Poems.
141026: LEVIN, BERNARD. - The Pendulum Years. Britain and the Sixties.
135351: (NIETZSCHE) LEVINE, PETER. - Nietzsche and the Modern Crisis of the Humanities.
137611: LEVINE, JOSEPH M. - Between the Ancients and the Moderns. Baroque Culture in Restoration England.
152010: (KORCHNOI) LEVY, DAVID AND O’CONNELL, KEVIN (EDITORS). - Korchnoi’S Chess Games. With an Introduction by Bill Hartston.
150269: LEVY, ADRIAN & SCOTT-CLARK, CATHY. - The Meadow. Kashmir 1995 - Where the Terror Began.
129053: LEVY, M.J. - The Mistresses of King George IV.
149635: (DARWIN) LEWENS, TIM. - Darwin.
133912: LEWENSTEIN, EILEEN & COOPER, EMMANUEL. - New Ceramics.
133736: LEWIN, RONALD. - Slim the Standardbearer. A Biography of Field-Marshal the Viscount Slim, Kg, Gcb, Gcmg, Gcvo, Gbe, Dso, MC.
147557: LEWIS, HYWEL D. - Dilyn Crist. Anerchiadau Crefyddol.
149520: LEWIS, E.A. - An Inventory of the Early Chancery Proceedings Concerning Wales.
109306: (MORGNER). LEWIS, ALISON. - Subverting Patriarchy. Feminism and Fantasy in the Works of Irmtraud Morgner.
145621: LEWIS, DAFYDD MORGAN (EDITOR). - Cymru Yn Fymhen. Casgliad O Gerddi.
151637: LEWIS, JOHN. - Introduction to Philosophy.
146255: LEWIS, SAUNDERS. - Y Cyrnol Chabert a 1938. Dwy Ddrama.
146252: LEWIS, SAUNDERS. - Excelsior.
146307: LEWIS, SAUNDERS. - ‘Gymerwch Chi Sigaret?
145473: LEWIS, ROBIN. - Cyfiawnder Dwyieithog? (Golwyg Ar Yr Ieithoedd Cymraeg a Saesneg Yn Llysoedd Ynadon Cymru).
149215: LEWIS, EMANUEL RAYMOND. - Seacoast Fortifications of the United States.
144175: (COPPOLA) LEWIS, JON. - Whom God Wishes to Destroy... Francis Coppola and the New Hollywood.
145566: LEWIS, SAUNDERS. - Straeon Glasynys. Detholiad Gyda Rhagymadrodd.
145017: LEWIS, SAUNDERS. - Doctor Er Ei Waethaf.
147595: LEWIS, EILUNED. - Dew on the Grass. Introduction by Glen Cavaliero.
147597: LEWIS, ALUN. - The Last Inspection.
149083: LEWIS, ROBYN. - Second-Class Citizen. A Selection of Highly Personal Opinions Mainly Concerning the Two Languages of Wales. With a Preface by Mr. Gwynfor Evans, M.P.
146455: LEWIS, MARED. - Y Maison Du Soleil.
149311: LEWIS, HUGH M. - Aberdyfi. A Chronicle Through the Centuries.
147311: LEWIS, PARCH. J.D. VERNON. - Llyfr Y Salmau. Cyfieithiad Cymraeg O’R Llyfr Cyntaf, Ser Salmau I-XLI, Gyda Nodiadau Ar Y Testun Hebraeg.
145661: LEWIS, HENRY; ROBERTS, THOS. & WILLIAMS, IFOR (EDITORS). - Cywyddau Iolo Goch Ac Eraill 1350-1450.
147746: LEWIS, ROBYN. - Cymreictod Gweladwy. III [Only]. Damcanu a Ballu... Gyda Rhagair Gan Islwyn Ffowc Elis. Y Drydedd Ghyfrol Mewn Cyfres O Dair Sy’N Cynnwys Dor Hanner Cant of Ysgrifau Am Y Difri a’R Digri (Gydag Arlliew Hunangorfian Hwnt Ac Yma.
146558: LEWIS, HYWEL D. - Gwybod Am Dduw. Cip Ar Rai Tueddiadau Yn Athroniaeth Crefydd.
147594: LEWIS, GWYNETH. - Parables & Faxes.
147269: LEWIS, DEWI E. - Gorllewin Morgannwg.
149392: LEWIS, E.A. - An Inventory of the Early Chancery Proceedings Concerning Wales.
147712: LEWIS, J.M. - Welsh Medieval Paving Tiles.
147693: LEWIS, HYWEL D. - Pwy Yw Iesu Grist? Ac Anerchiadau Eraill.
147561: (HUGHES) LEWIS, W. GWYN (EDITOR). - T. Rowland Hughes.
144985: LEWIS, ALUN T. - Y Piser Trwm. A Storiau Eraill.
147357: (JONES) LEWIS, WILLIAM R. - John Gwilym Jones.
144441: LEWIS, JON. - The Road to Romance & Ruin. Teen Films and Youth Culture.
144487: LEWIS, SAUNDERS. - Daniel Owen.
144486: LEWIS, SAUNDERS. - Ceiriog.
144515: LEWIS, SAUNDERS. - Detholion O Waith Ieuan Glan Geirionydd.
144536: LEWIS, HENRY (EDITOR). - Hen Gerddi Crefyddol.
122880: LEWIS, JONATHAN & STEELE, BEN. - Hell in the Pacific. From Pearl Harbor to Hiroshima and Beyond.
127027: (SOMERVILLE) LEWIS, GIFFORD (EDITOR). - The Selected Letters of Somerville and Ross. Foreword by Molly Keane.
128530: LEWIS, C. DAY. - Word over All.
128548: LEWIS, C. DAY. - Noah and the Waters.
128554: LEWIS, C. DAY. - Collected Poems.
132359: LEWIS, CECIL DAY. - Country Comets.
132365: LEWIS, C. DAY. - Collected Poems.
133521: LEWIS, NIGEL. - Channel Firing. The Tragedy of Exercise Tiger.
133911: LEWIS, GRISELDA. - A Collector’S History of English Pottery.
133925: LEWIS, GRISELDA. - A Collector’S History of English Pottery.
135834: LEWIS, M.M. - Language, Thought and Personality in Infancy and Childhood.
136650: (RONSARD) LEWIS, D.B. WYNDHAM. - Ronsard.
136987: LEWIS, EILUNED. - Honey Pots and Brandy Bottles.
138173: LEWIS, JOHN. - How to Run a Scout Camp.
139873: LEWIS, NAPTALI. - Life in Egypt Under Roman Rule.
140371: LEWIS, MICHAEL. - The Hawkins Dynasty. Three Generations of a Tudor Family.
140987: (ELLISON) LEWIS, DAVID R. (EDITOR). - Remembrances of Hell. The First World War Diary of Naturlaist, Wrier and Broadcaster Norman F. Ellison - ‘Nomad’ of the Bbc.
141851: LEWIS, JONATHAN & STEELE, BEN. - Hell in the Pacific. From Pearl Harbor to Hiroshima and Beyond.
142114: (KINKEAD) LEWIS, JULIAN. - Racing Ace. The Fights and Flights of ‘Kink’ Kinkead, Dso, Dsc*, Dfc*.
142733: LEWIS, MICHAEL. - Spithead. An Informal History.
142907: LEWIS, JON E. (EDITOR). - Life Before the Mast. An Anthology of Eye-Witness Accounts from the Age of Fighting Sail.
147225: LEWYS, HUW. - Perl Mewn Adfyd. Yn Ol Argraffiad 1595 Gyda Rhagymadrodd Gan W.J. Gruffydd.
144432: LEYDA, JAY (EDITOR). - Voices of Film Experience. 1894 to the Present. Research by Doug Tomlinson and John Hagan.
150450: LEYSSENNE, P. - L’Annee Preparatoire D’Arithmetique. Numeration - Les Quatre Regles - le Systeme Metrique. Contenant 23 Figures - 350 Exercices de Calcul Mental Ou Ecrit, 200 Problemes Faciles.
150199: LIARD, LOUIS. - Les Grandes Institutions de France: L’Universite de Paris. Faculte de Medecine-Ecole de Pharmacie-Faculte de Droit-Faculte Des Sciences-Faculte Des Lettres-Ecole Normale Superieure.
150466: LIARD, LOUIS. - L’Universite de Paris. La Vieille University-la Nouvelle Universite-la Nouvelle Sorbonne.
149567: LIAS, GODFREY. - Kazak Exodus.
150463: LIBERA, ALAIN DE. - La Reference Vide: Theories de la Proposition.
133424: LIDDLE, PETER. - Aspects of Conflict: 1916.
150171: LIEFELD, ROB & CASEY, JOE. - Youngblood Maximum Edition. Volume 1 Issue 1 [Only].
150278: LIEFER, WALTER. - Himalaya. Mountains of Destiny. Translated by Ursula Prideaux.
142621: LIEMPT, AD VAN. - Hitler’S Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews. Translated by S.J. Leinbach.
109514: LIEPMAN, RUTH. - Maybe Luck Isn’T Just Chance. Translated by John A. Broadwin.
143236: LIETZMANN, HANS. - A History of the Early Church. I. The Beginnings of the Christian Church. II. The Founding of the Church Universal. III. From Constantine to Julian. IV. The Era of the Church Fathers. Translated by Bertram Lee Woolf.
143249: LIEU, JUDITH. - Neither Jew Nor Greek? Constructing Early Christianity.
134895: LIGHT, MICHAEL. - Ranch.
134989: LIGHT, M.R. - The Diy Decorator’S Handbook. Preparation. Painting. Paper-Hanging. Troubleshooting. Decorator’S Dodges. Written and Illustrated by an Experienced Professional.
131032: LIGHTFOOT, MARTHA. - The Box. Illustrated by.
151261: LIGHTON, CONRAD. - Cape Floral Kingdom. The Story of South Africa’S Wild Flowers, and the People Who Found, Named and Made Them Famous the World over.
151422: LIGHTSTONE, JACK N. - Mishnah and the Social Formation of the Early Rabinic Guild. A Socio-Rhetorical Approach. With an Appendix by Vernon K. Robbins.
151675: LILLY, WILLIAM SAMUEL. - On Right and Wrong.
146056: LILLY, GWENETH. - Y Gragen a’R Drych. Ysgrifennwyd Ac Arluniwyd.
145941: LILY, GWENETH. - Ysbiwr Yn Yr Ysgol. Stori Am Y Sentars Cynnar.
142626: LIMBU, KAILASH. - Gurkha. Better to Die Than Live a Coward: My Life with the Gurkhas.
133737: LIND, LEW. - Flowers of Rethymnon. Escape from Crete.
133181: LINDQUIST, HAKAN. - On Collecting Stamps. Novel. Translated from the Swedish by the Author.
148585: (BLAKE) LINDSAY, DAVID W. - Blake: Songs of Innocence and Experience.
148565: (BLAKE) LINDSAY, DAVID W. - Blake: Songs of Innocence and Experience.
145288: LINDSAY, JACK. - Leisure and Pleasure in Roman Egypt.
125240: LINDSAY, W.M. - Early Latin Verse.
127203: LINDSAY, SIR DAVID. - Ane Satyre of the Thrie Estaits. Edited by James Kinsley. With a Critical Introduction by Agnes Mure Mackenzie and a Foreword by Ivor Brown.
137489: LINDSAY, JACK. - Decay and Renewal. Critical Essays on Twentieth Century Writing.
139864: LINDSAY, JACK. - Cleopatra.
139871: LINDSAY, JACK. - Men and Gods on the Roman Nile.
136560: (SOUSA) LINGG, ANN M. - John Philip Sousa.
142678: LINKLATER, ERIC & LINKLATER, ANDRO. - The Black Watch. The History of the Royal Highland Regiment.
125160: LIONEL, FREDERIC. - Challenge. On a Special Mission. With a Foreword by Sir George Trevelyan.
134567: LIPMAN, V.D. - Americans and the Holy Land Through British Eyes: 1820-1917. A Documentary History.
151669: LIPPMANN, WALTER. - A Preface to Morals.
148976: LISK, JILL. - The Struggle for Supremacy in the Baltic 1600-1725.
151674: LISTOWEL, EARL OF. - Modern Aesthetics: An Historical Introduction.
145283: LITTA, VINCENZO. - I Papiri Ercolanesi II [Only]. (Indice Topografico E Sistematico). Con Prefazione Di Alberto Guarino.
151676: LITTLE, ANDREW GEORGE. - An Address Presented to Andrew George Little, with a Bibliography of His Writings.
149588: LITTLE, ERNEST MUIRHEAD (EDITOR). - History of the British Medical Association 1832-1932.
136187: LITTLE, W.J. KNOX. - St. Francis of Assisi. His Times, Life and Work. Lectures Delivered in Substance in the Ladye Chapel of Worcester Cathedral in the Lent of 1896.
136188: LITTLE, W.J. KNOX. - St Francis of Assisi. His Times, Life and Work.
124606: (JOHNSON). LITTLEJOHN, DAVID (EDITOR). - Dr. Johnson: His Life in Letters. Selected and Edited.
139589: LITTMANN, MARK; WILLCOX, KEN & ESPENAK, FRED. - Totality: Eclipses of the Sun.
151247: LITVINOFF, BARNET. - The Burning Bush. Antisemitism and World History.
148924: LITVINOFF, BARNET. - Fourteen Ninety Two. The Year and the Era.
148237: LIU, QINGSHAN. - Chinese Fitness: A Mind/Body Approach. Qigong for Healthy and Joyful Living.
138843: LIU, TIEN-LUNG. - The Chameleon State. Global Culture and Policy Shifts in Britain and Germany, 1914-1933.
133305: LIVINGSTONE, ERIC. - An Anthropology of Reading.
134701: LIVOCK, D.M. (EDITOR). - City Chamberlains’ Accounts in Teh Sixteenth and Seventeenth Centuries.
149563: LLEWELLIN, REV. F.G. - The History of Saint Clodock: British King and Martyr. Being Some Account of a Welsh Borderland Church and Parish from the Sixth Century to the Present Day.
147054: LLEWELLYN, H.M. (EDITOR). - Foxhunter in Pictures. Chosen, Introduced and Captioned.
150290: LLEWELLYN, BRIONY. - The Orient Observed. Images of the Middle East from the Searight Collection.
147517: LLEWELYN, GWYN. - Pry’R Gannwyll.
147639: LLEWELYN, GWYN. - Hel Straeon.
134789: LLINAS, JOSE & SARRA, JORDI. - Josep Maria Jujol.
146017: (LEWIS) LLOYD, D. TECWYN. - John Saunders Lewis. Y Gyfrol Gyntaf. Gyda Chyflwyniad Gan Yr Athro J.E. Caerwyn Williams.
145975: LLOYD, J. SELWYN. - Croes Bren Yn Norwy.
146314: LLOYD, J. SELWYN. - Trwy Awyr Wenfflam.
145994: (JONES) LLOYD, DEWI M. - Talhaiarn [John Jones].
146530: LLOYD-JONES, D. MARTYN. - Awdurdod.
146317: LLOYD, J. SELWYN. - Bu Farw Mel Polanski.

Next 1000 books from Hay Cinema Bookshop


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

5/30