Hay Cinema Bookshop
Castle Street, HR3 5DF, Hay on Wye, Great Britain. Tel.: +44 (0)1497 820 071            Email: sales@haycinemabookshop.co.uk
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
146480: JONES, PARCH. R. AMBROSE (EMRYS AP IWAN). - Homiliau.
146336: JONES, ANGHARAD. - Y Dylluan Wen.
141987: JONES, GEOFFREY P. - Attacker. The Hudson and Its Flyers.
141982: JONES, GEOFFREY P. - Raider. The Halifax and Its Flyers.
138069: JONES, MARTIN D.W. - Brighton College 1845-1995.
141869: JONES, GUY PEARCE. - Two Survived. The Story of Tapscott and Widdicombe, Who Were Torpedoed in Mid-Atlantic and Survived Seventy Days in an Open Boat. With an Intorduction by William Mcfee.
145105: (GEE) JONES, THOMAS GWYNN. - Cofiant Thomas Gee.
146082: (JONES) JONES, GERALLT (EDITOR). - Y Capten Jac Alun. Cyfrol Deyrngedi’R Capten John Alun Jones, Cilfor, Llangrannog, Dyfed.
147250: JONES, MORGAN D. - Perlau’R Beirdd.
147206: JONES, D. GWENALLT. - Blodeugerdd O’R Ddeunawfed Ganrif. Detholiad O Farddoniaeth Glasurol Y Ganrif.
147254: JONES, RHIANNON DAVIES. - Eryr Pengwern.
147260: JONES, GWILYM. - Deunydd I Noson Lawen.
144999: JONES, R. TUDUR. - Ffydd Ac Argynfwng Cenedl. Cyfrol I [Only]. Cristionagaeth a Diwylliant Yng Nghymru 1890-1914. Prysurdeb a Phryder.
145102: JONES, FRANK PRICE. - Radicaliaeth a’R Werin Gymreig Yn Y Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg. Golygwyd Gan Alun Llywelyn-Williams Ac Elfed Ap Nefydd Roberts.
147484: JONES, MARY EIRWEN. - Welsh Crafts. An Account of the Historic Welsh Crafts and As They Exist Today.
146065: JONES, AWEL (EDITOR). - Drych Penllyn. Casgliad O Benillion Cymdeithasol O’R Seren 1885-1960.
145098: JONES, TECWYN. - Hanes Cymru Yn Oes Y Tywysogion. Yr Arlunio Gan Ian Rolls. Cyhoeddwyd Dan Nawdd Cynllun Gwerslyfrau Cyd - Bwyllgor Addysg Cymru.
146466: JONES, J. MORGAN. - Dysgeidiaeth Iesu Grist.
145961: JONES, HELEDD MALDWYN. - Blas a Fwynder Maldwyn.
145958: JONES, W.J. (EDITOR). - Dyfeiswyr Enwog.
145959: JONES, W.J. (EDITOR). - Darganfyddwyr Ar Dir.
145945: JONES, VERNON. - Llwch Oged.
147466: JONES, R. BRINLEY. - Floreat Landubriense. Celebrating a Century and and Half of Education at Llandovery College.
140044: JONES, H. STUART. (EDITOR). - Select Passages from Ancient Writers Illustrative of the History of Greek Sculpture. With Introduction, Bibliography and Index by Al. N. Oikonomides.
145535: (GRUYFFYDD) JONES, BOBI (EDITOR). - Yr Hen Ganrif. Beirniadaeth Lenyddol W.J. Gruffydd.
145534: JONES, LLEWLYN. - Orffen Canu. Detholiad O Gerddi.
145002: JONES, R. TUDUR. - Ffydd Ac Argyfwng Cenedl. Cyfrol II [Only]. Cristionogaeth a Diwylliant Yng Nghymru 1890-1914. Dryswch a Diwygiad.
145091: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Ni Ddaw Ddoe Yn Ol.
144956: JONES, J. MORGAN. - Y Testament Newydd: Ei Hanes a’I Gynnwys.
146080: JONES, MARY. - Tic Toc.
145638: JONES, RICHARD. - Dick Ty Capel.
145087: JONES, MORGAN D. - Termu Iaith a Llen.
146483: JONES, J. LLOYD. - Ffiol Cysur. Llyfr O Ddefosiwn at Wasanaeth Cleifion Mewn Isbytai.
147581: JONES, BEN. - Awelon. Rhagair Gan Mr. R. Williams Parry.
147583: (GRAVELL) JONES, LYN & GRAVELL, RAY. - Grav.
149034: JONES, ABEL J. - I Was Privileged.
145517: JONES, E. BREEZE. - Adarydda.
146477: JONES, JOHN PULESTON. - Gair Y Deyrnas. Pregethau.
146024: JONES, R. GERALLT. - Nadolig Gwyn. Yr Ail Ran O Hanes Rhys Davies. Nofel.
128357: JONES, RICHARD FOSTER. - Ancients and Moderns. A Study of the Background of the Battle of the Books.
146237: JONES, J. GWILYM. - Lle Mynno’R Gwynt a Gwr Llonydd. Dwy Ddrama.
146444: JONES, R. GERALLT. - Cerddi 1955-1989.
147390: (PARRY-WILLIAMS) JONES, R. GERALLT, - T.H. Parry-Williams.
145095: JONES, LEWIS. - Yn Ei Elfen. Bedwyr.
147554: JONES, JOHN GWILYM. - Crefft Y Llenor.
147555: JONES, T. GWYNN. - Ymadawiad Arthur. A Chaniadau Ereill.
147552: JONES, BEDWYR LEWIS. - Blodeugerdd O’R Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg.
147759: JONES, SALLY ROBERTS (EDITOR). - Books of Welsh Interest.
145625: JONES, E. CEFNI & HUGHES, JOHN (EDITORS). - Y Llawlyfr Moliant Newydd. At Wasanaeth Cynulleidfaoedd Y Bedyddwyr. Cyhoeddedig Gan Undeb Bedyddwyr Cymru a Mynwy.
145628: JONES, GWILYM H. - Cerddi Seion. Detholiad O’R Salmau Gyda Chyfieithiad Newydd Ac Esboniad.
145705: JONES, BOBI. - Ynghylch Tawelwch. Cerddi.
145497: JONES, ROWENA WYN. - Beni’R Mwnci. Stori a Darluniau.
144987: JONES, BOBI. - Nid Yw Dwr Yn Plygu. Nofel.
145920: JONES, ROGER. - Awelon Llyn.
145057: JONES, JOHN REES. - Yr Edefyn Du.
145056: JONES, J. GRAHAM. - Hanes Cymru.
145054: JONES, EIFION PENNANT. - Jonsi.
145055: JONES, PARCH. R. AMBROSE. - Homiliau.
146149: JONES, DIC. - Sgubo’R Storws. Pedwaredd Cyfrol O Gerddi.
147507: JONES, DIC. - Storom Awst.
144935: JONES, ROWENA WYN. - Ir Iar Fach Goch. Stori Fer I Blan Ysgolion Cynradd.
147314: (OWEN) JONES, REV. ROBERT (EDITOR). - The Poetical Works of the Rev. Goronwy Owen (Goronwy Ddu of Fon): With His Life and Correspondence. Edited with Notes, Critical and Explanatory.
146302: JONES, BOBI. - I’R Arch. Dau O Bob Rhyw. Ysgrifau Ilen a Hanes.
146051: JONES, R. GERALLT. - Dyddiaduron India.
145043: JONES, PARCH. D. AMBROSE. - Llenyddiaeth a Llenorion Cymreig Y Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg.
145037: JONES, T. ELLIS. - Y Portread. Myfyrdodau Ar Y Bregeth Ar Y Mynydd.
145034: (EDWARDS) JONES, GWILYM ARTHUR. - Owen Morgan Edwards 1858-1920. Bywyd a Gwaith.
95617: (SPENSER). JONES, H.S.V. - Spenser’S Defense of Lord Grey.
145542: JONES, R. TUDUR ET AL. - Yr Annibynwyr Cymraeg. Ddoe, Heddiw Ac Yfory. Golygydd: Iorwerth Jones.
145561: JONES, RHIANNON DAVIES. - Cribau Eryri.
149741: JONES, GERARD & STRAZEWSKI, LEN. - Prime Time: A Prime Collection.
147186: JONES, A.H.M. - The Greek City. From Alexander to Justinian.
147185: JONES, A.H.M. - The Greek City. From Alexander to Justinian.
147450: (COTHI) JONES, E.D. (EDITOR). - Gwaith Lewis Glyn Cothi. Y Gyfrol Gyntaf [Only]. Testun Llawysgrif Peniarth 109.
147451: JONES, GWILYM. - Y Syrcas. A Cherddi Eraill.
147456: JONES, EVAN (PUBLISHER). - Yr Ugeinfed Gyfrol O’R Dysgedydd; Yn Cynnwys Cofiant, Traethodau, Amrywiaeth, Perporiaeth, Barddoniaeth, Ac Hanesion. Am Y Flwyddyn 1841. Cyhoeddidig Gan Weinidogion Yr Annibynwyr. Yr Elw at Achosion Crefyddol.
147444: (REES) JONES, IORWERTH. - David Rees. Y Cynhyrfwr.
147874: JONES, BOBI. - Hunllef Arthur. Cerdd.
147427: (WILSON) JONES, ELIS GWYN. - Richard Wilson, 1713-1782.
147424: JONES, BRYNMOR PIERCE. - From Elizabeth I to Victoria. The Government of Neport (Mon. ) 1550-1850.
147416: JONES, P. MANSELL. - How They Educated Jones. With a Foreword by Eugene Vinaver.
116418: (HAYNES.) JONES, ALEC J. - Audi 100 Owners Workshop Manual 4 and 5 Cylinder. October 976 to October 1982. All Models; 1588cc, 1984cc, 2144cc
144508: JONES, D. GWENALLT. - Cofiant Idwal Jones, Llanbedr-Pont-Steffan.
144505: JONES, ISLWYN (EDITOR). - Gwaith Hywel Cilan.
144500: JONES, DAFYDD GLYN (EDITOR). - Saunders Lewis. ‘Sefwch Gyda MI... ’
144496: JONES, D. RHAGFYR. - Y Llofft Fack. Yn Yr Hon Y Ceir Cwmni’R Pererinion.
144492: JONES, EMYR. - Grym Y LLI. Y Fedal Ryddiaith 1969.
144516: JONES, RHIANNON DAVIES. - Llys Aberffraw.
144534: JONES, J. GWILYM. - Y Goeden Eirin.
144562: JONES, JOHN GWILYM. - Crefft Y Llenor.
144582: JONES, ELENID. - Hanes Llenyddiaeth Ffrainc.
144596: JONES, GERAINT VAUGHAN. - Cur Y Nos. Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2000.
144593: (EISTEDDFOD GENEDLAETHOL FRENHINOL CYMRU) JONES, W.J. (EDITOR). - Bro Ogwr 1998: Cyfansoddiadau a Beirniadaethau.
144592: (EISTEDDFOD GENEDLAETHOL FRENHINOL CYMRU) JONES, W.J. (EDITOR). - Llanelli a’R Cylch 2000: Cyfansoddiadau a Beirniadaethau.
144587: JONES, EINIR. - Gweld Y Garreg Ateb.
132744: JONGE, ALEX DE. - Fire and Water. A Life of Peter the Great.
138271: JORDAN, DAVID; HADDON-REECE, DAVID & BAYLISS, ALEX (EDITORS). - Radiocarbon Dates from Sames Funded by English Heritage and Dated Before 1981.
149173: (WARREN) JORDAN, DAVID M. - “Happiness Is Not My Companion. ” the Life of General G.K. Warren.
141303: JORDAN, WILLIAM. - Conquest without Victory. A New Zealander in the Greek and French Resistance.
130082: JORDAN, WEYMOUTH T. (EDITOR). - North Carolina Troops 1861-1865. A Roster. Volume IV [Only]. Infantry.
140567: JORDON, DAVID P. - The King’S Trial. The French Revolution Vs. Louis XVI. With a New Preface.
87934: JOSEPH-WITHAM, HEATHER R. - Star Trek. Fans and Costume Art.
136848: JOSEPH, MANU. - Serious Men.
143421: DE JOUVENEL, BERTRAND. - Sovereignty. An Inquiry Into the Political Good. Translated by J.F. Huntington.
138082: JOYCE, PATRICK. - The History of Morden College, Blackheath, 1695 to the Present. Patronage and Poverty in Merchant Society.
114103: (BICHSEL) JUCKER, ROLF (EDITOR). - Peter Bichsel. Contemporary German Writers. Series Editor: Rhys W. Williams.
114097: (BRAUN) JUCKER, ROLF (EDITOR). - Volker Braun. Contemporary German Writers. Series Editor: Rhys W. Williams.
140910: JUDD, DENIS. - Empire. The British Imperial Experience, from 1765 to the Present.
143037: JUDE, R.H. - First Stage Magnetism & Electricity. (Treated from the Standpoint of Potential and Potential-Gradient. ) for the Elementary Examination of the Science and Art Department.
142913: JUDSON, DAVID. - Ghar Parau.
148989: JUDT, TONY & SNYDER, TIMOTHY. - Thinking in the Twentieth Century.
125049: JUELLO, JOANNE. - Apologia Ecclesiae Anglicanae.
141292: JUERS, EVELYN. - House of Exile. War, Love and Literature, from Berlin to Los Angeles.
148535: (BLAKE) JUGAKU, BUNSHO. - A Bibliographical Study of William Blake’S Note-Book.
126873: JUKES, PETER. - A Shout in the Street. The Modern City. Written and Compiled.
127067: JUSSERAND, J. J. - English Essays from a French Pen.
124692: (LANGLAND). JUSSERAND, J.J. - Piers Plowman. A Contribution to the History of English Mysticism. Translated from the French by M.E. R. Revised and Enlarged by the Author.
148235: JWING-MING, YANG - Shaolin Chin Na. The Seizing Art of Kung-Fu.
148272: JWING-MMING, DR. YANG. - Taiji Chin Na (Qin Na). The Seizing Art of Taijiquan.
148265: JWING-MING, DR. YANG. - Taijiquan, Classical Yang Style. The Complete Form and Qigong.
148266: JWING-MING, DR. YANG. - Tai Chi Theory & Martial Power. Advanced Yang Style Tai Chi.
148242: JWING-MING, DR. YANG. - Tai Chi Chuan Martial Arts Applications. Advanced Yan Style Tai Chi Chuan.
148243: JWING-MING, YANG. - Yang Style Tai Chi Chuan.
148245: JWING-MING, DR. YANG. - Taiji Chin Na (Qin Na). The Seizing Art of Taijiquan.
144518: KABDEBO, TAMAS & ASHTON, G.M. - Gemau Hwngaria. Cyfieithwyd Gida Rahgymadrodd a Nodiadau.
150037: KAEMMERER, MAG. JUR. M. - Ortsnamenverzeichnis Der Ortschaften Jenseits Von Oder Und Neisse.
140594: KAFKER, FRANK A. & LAUX, JAMES M. (EDITORS). - Napoleon and His Times: Selected Interpretations.
139908: KAGAN, DONALD (EDITOR). - Yale Classical Studies. Volume XXIV. Studies in the Greek Historians.
136679: KAGAN, NORMAN. - The Cinema of Oliver Stone.
140157: KAHANE, ANNE; THREIPLAND, LESLIE MURRAY & WARD-PERKINS, JOHN. - Papers of the British School at Rome. Volume XXVI (New Series Volume XXIII). [Only]. 1968. The Ager Veientanus, North and East of Rome.
109420: KAIN, RICHARD M. - Dublin. In the Age of William Butler and James Joyce.
143079: KAJI, MASANORI; KRAGH, HELGE & PALLO, GABOR (EDITORS). - Early Responses to the Periodic System.
100896: (ADAMS). KALEDIN, EUGENIA. - The Education of Mrs Henry Adams.
143487: KALETSKY, ANATOLE. - Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy.
97669: KALINKE, MARIANNE E. - The Book of Reykjahólar: The Last of the Great Medieval Legendaries.
144879: KAMINSKY, MAX. - My Life in Jazz. With V.E. Hughes.
149667: KANAN, NABIEL. - The Drowners.
149977: KANAN, NABIEL. - The Birthday Riots.
126748: KANE, ELISHA KENT. - Arctic Explorations. The Second Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin, 1853, ‘54, ‘55. Volume II. [Only]:
107774: KANELLOS, NICOLÁS (EDITOR). - Herencia. The Anthology of Hispanic Literature of the United States.
138255: KAPLAN, PHILIP. - Chariots of Fire.
145512: (JAMES) KAPLAN, FRED (EDITOR). - Travelling in Italy with Henry James. Essays.
137112: (CHATTERTON) KAPLAN, LOUISE J. - The Family Romance of the Impostor-Poet Thomas Chatterton.
142834: KARAGEORGHIS, VASSOS. - Kition. Mycenaean and Phoenician Discoveries in Cyprus.
130739: KARBER, PHIL. - Fear and Faith in Paradise. Exploring Conflict and Religion in the Middle East.
150036: KARDOFF-OHEIMB, KATHARINA VON. - Politik Und Lebensbeichte. Herausgegeben Von Dr. Ilse Reicke.
144469: KARETNIKOVA, INGA & STEINMETZ, LEON. - Mexico According to Einstein.
126271: KARIG, CAPTAIN WALTER; BURTON, LIEUTENANT EARL & FREELAND, LIEUTENANT STEPHEN L. - Battle Report. Volume II: The Atlantic War. Prepared from Official Sources.
126272: KARIG, CAPTAIN WALTER & KELLEY, LIEUTENANT WELBOURN. - Battle Report. Volume I: Pearl Harbor to Coral Sea. . Prepared from Official Sources.
122765: KAROL, K.S. - The Second Chinese Revolution. Translated from the French by Mervyn Jones.
133434: KARSKI, JAN. - Story of a Secret State. My Report to the World.
142924: KASE, EDWARD W. ET AL (EDITORS). - The Great Isthmus Corridor Route: Explorations of the Phokis-Doris Expedition. Volume I[Only].
149135: KATCHER, PHILIP. - The American CIVIL War Source Book.
141290: KATZ, DORI. - Looking for Strangers. The True Story of My Hidden Wartime Childhood.
137300: KATZ, RICHARD. - Solitary Life. Translated from the German by Hetty Kohn.
141301: KATZ, ROBERT. - Fatal Silence.
148962: KAUFMANN, THOMAS DACOSTA. - Court, Cloister & City. The Art and Culture of Central Europe, 1450-1800.
150298: KAULBACK, RONALD. - Tibetan Trek.
150104: KAWASAKI, ANTON (EDITOR). - Batman Begins: The Movie and Other Tales of the Dark Knight.
140893: KAY-SHUTTLEWORTH, SIR JAMES. - Thoughts and Suggestions on Certain Social Problems. Contained Chiefly in Addresses to Meetings of Workmen in Lancashire.
135354: KAYE, MICHAEL. - Morals & Commitment. An Essay Towards Rational Morals.
143240: KAYE-SMITH, SHEILA. - Quartet in Heaven.
131584: KAYLE, ALLAN. - Salvage of the Birkenhead.
149326: KEARNEY, MICHAEL. - Reconceptualizing the Peasantry. Anthropology in Global Perspective.
134340: KEATES, CLIFFORD. - A Soldier’S India. From the Manuscript Originally Entitled Flashes of Light from the Storm of Life.
137737: (STENDHAL) KEATES, JONATHAN. - Stendhal.
136846: KEATING, H.R.F. - One Man and His Bomb.
137478: KEATING, P.J. - The Working Classes in Victorian Fiction.
139998: KEBRIC, ROBERT B. - Greek People.
135051: KEEBLE, BRIAN. - Cecil Collins. The Artist As Writer and Image Maker.
142677: KEEGAN, JOHN (EDITOR). - The Penguin Book of War. Great Military Writings.
122876: KEEGAN, JOHN. (EDITOR). - Who’S Who in World War II.
138928: KEEGAN, JOHN. - Churchill.
140960: KEEGAN, JOHN. - The First World War.
149098: KEEN, RICHARD G. - Old Maesteg and the Bridgend Valleys in Photographs.
95306: (HARRIS). KEENAN, HUGH T. (EDITOR). - Dearest Chums and Partners. Joel Chandler Harris’S Letters to His Children. A Domestic Biography.
137969: KEENAN, WILLIAM J.F. (EDITOR). - Dressed to Impress. Looking the Part. Foreword by David Martin.
142890: KEESING, ROGER M. & KEESING, FELIX M. - New Perspectives in Cultural Anthropology.
131669: KEILHAU, WILHELM. - Norway and the Bergen Line. A Centenary Publication.
124628: KEILLOR, GARRISON. - We Are Still Married. Stories and Letters.
123245: KEIR, DAVID. - The Bowring Story.
141300: KEITH, AGNES NEWTON. - Three Came Home.
131652: KEITH, ADMIRAL VISCOUNT. - The Keith Papers. Volume III [Only]. Selected from the Papers of... And Edited by Christopher Lloyd.
125731: KELLEHER STOREY, WILLIAM. - Science and Power in Colonial Mauritius.
148370: KELLER, EVELYN FOX. - Secrets of Life, Secrets of Death. Essays on Language, Gender and Science.
148646: KELLOG, REMINGTON. - Description of an Apparently New Toothed Cetacean from South Carolina.
148658: KELLOGG, REMINGTON. - Mammals of San Jose Island, Bay of Panama.
139475: KELLY, KEVIN. - Out of Control. The New Biology of Machines.
139190: KELLY, LAURENCE. - Lermontov. Tragedy in the Caucasus.
139031: KELLY, TERENCE. - By Hellship to Hiroshima.
134658: KELLY, JOHN. - The Graves Are Walking. A History of the Great Irish Famine.
138455: KELLY, THOMAS. - For Advancement of Learning. The University of Liverpool 1881-1981. With a Postscript by Emeritus Professor R.F. Whelan.
149722: KELLY, JOE. - Douglas Fredericks and the House of They.
137120: (COOPER) KELLY, WILLIAM P. - Plotting America’S Past. Fenimore Cooper and the Leatherstocking Tales.
149856: KELLY, FRANCIS M. (INTRODUCTION BY). - The Seasons of the Year. Life in the Middle Ages As Depicted in Illuminated Miniatures.
148339: KELLY, JOAN. - Women, History & Theory. The Essays.
123174: KELSEY, DARWIN P. (EDITOR). - Farming in the New Nation. Interpreting American Agriculture, 1790-1840.
122873: KELSO, NICHOLAS. - Errors of Judgement. Soe’S Disaster in the Netherlands, 1941-44.
132122: KELSON, NICHOLAS. - Errors of Judgement. Soe’S Distaster in the Netherlands, 1941-44.
133210: KEMAL, YASHAR. - Memed, My Hawk. Translated by Edouard Roditi.
140625: KEMBLE, JAMES. - Napoleon Immortal. The Medical History and Private Life of Napoleon Bonaparte.
141908: KEMP, LIEUT.-COMMANDER P.K. - H.M. Destroyers.
141860: KEMP, PAUL. - Friend or Foe. Friendly Fire at Sea 1939-1945.
138914: KEMP, IAN. - Secret Operations: Remagen Bridge.
131445: KEMP, PETER. - Decision at Sea: The Convoy Escorts.
133826: KEMP, IAN. - Secret Operations: Eben-Emael.
121738: KEMP, BETTY. - King and Commons, 1660-1832.
136564: (STRAUSS) KEMP, PETER. - The Strauss Family. Portrait of a Musical Dynasty.
144776: KEMPERS, PROFESSOR DR. K. PH. BERNET & BAKKER, M.G. - Italian Opera.
148938: KENDALL, ALAN. - Medieval Pilgrims.
128353: KENDALL, ALAN. - Robert Dudley, Earl of Leicester.
149452: KENEZ, PETER. - The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929.
141137: KENEZ, PETER. - Varieties of Fear. Growing Up Jewish Under Nazism and Communism.
139180: KENNAN, GEORGE F. - The Other Balkan Wars. A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect. With a New Introduction and Reflections on the Present Conflict.
133549: KENNEALLY, JOHN. - The Honour and the Shame.
126732: KENNEDY, CHARLES RANN. - A Repertory of Plays for a Company of Three Players. The Chastening; the Admiral; the Salutation.
126712: (SPENSER). KENNEDY JUDITH M. & REITHER, JAMES A. (EDITORS). - A Theatre for Spenserians.
149979: KENNEDY, MIKE. - Superman: Infinite City.
135364: KENT, JAMES TYLER. - Lectures on Homoeopathic Philosophy.
136334: (BRUNEL) KENTLEY, ERIC; HUDSON, ANGIE & PETO, JAMES (EDITORS). - Isambard Kingdom Brunel: Recent Works.
136618: (RATTLE) KENYON, NICHOLAS. - Simon Rattle. The Making of a Conductor.
143269: (NEWMAN) KER, IAN. - The Achievement of John Henry Newman.
149774: KEREKES, DAVID (EDITOR). - Headpress 17: Into the Psyche.
130109: KERN, GARY. - A Death in Washington. Walter G. Krivitsky and the Stalin Terror. Introduction by Nigel West.
144876: KERNFELD, BARRY (EDITOR). - The Blackwell Guide to Recorded Jazz.
148312: KERNS, VIRGINIA. - Women and the Ancestors. Black Carib Kinship and Ritual. With a Foreword by Constance R. Sutton and an Afterword by the Author.
149873: KERRIGAN, MICHAEL. - Illuminated Manuscripts: Masterpieces of Art.
139019: KERSHAW, ROBERT. - War without Garlands. Operation Barbarossa 1941/42.
122133: KERSHAW, ALEX. - The Bedford Boys. One Small Town’S D-Day Sacrifice.
139070: KERSHAW, ROBERT. - Never Surrender. Lost Voices of a Generation at War.
138917: KERSHAW, ROBERT J. - D-Day. Piercing the Atlantic Wall.
141956: KERSHAW, ALEX. - The Few. July-October 1940.
141126: KERSHAW, IAN. - The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation.
141125: KERSHAW, IAN. - Making Friends with Hitler. Lord Londonderry and Britain’S Road to War.
122520: KERSTEN, JAKOB & MCMILLAN, JAMES. - The Secret of Torgau. Why the Plot to Kill Hitler Failed.
149988: KESEL, KARL, MICHELINIE, DAVID ET AL. - Superman Vs. The Revenge Squad.
133502: KESSLER, LEO. - Kommando. Hitler’S Special Forces in the Second World War.
141345: KESSLER, LEO. - Betrayal at Venlo. The Secret Story of Appeasement and Treachery, 1939-45.
140890: KESTNER, JOSEPH. - Protest and Reform. The British Social Narrative by Women, 1827-1867.
148458: KESTNER, JOSEPH. - Protest and Reform. The British Social Narrative by Women, 1827-1867.
130026: KETCHUM, RICHARD M. - The Battle for Bunker Hill.
124310: (CRISP). KETTELHACK, GUY (EDITOR). - The Wit and Wisdom of Quentin Crisp.
125138: KETTLER, H.K. - Baroque Tradition in the Literature of the French Enlightenment, 1700-1750. Studies in the Determination of a Literary Period.
131653: KEYES OF ZEEBRUGGE, FLEET BARON. - The Keyes Papers. Volume III[Only]. Selections from the Private and Official Correspondence of... 1939-1945. Edited by Paul G. Halpern.
139383: (DARWIN) KEYNES, RANDAL. - Annie’S Box. Charles Darwin, His Daughter and Human Evolution.
149633: (HARVEY) KEYNES, GEOFFREY. - The Portraiture of William Harvey. With a Catalogue and Reproductions of the Pictures.
126868: KEYNES, GEOFFREY. - The Gates of Memory.
141484: (HAZLITT) KEYNES, GEOFFREY (EDITOR). - Selected Essays of William Hazlitt 1778-1830.
149586: (BRIGHT) KEYNES, GEOFFREY. - Dr. Timothie Bright 1550-1615. A Survey of His Life with a Bibliography of His Writings.
142741: KHADER, AICHA BEN ABED BEN & SOREN, DAVID (EDITORS). - Carthage: A Mosaic of Ancient Tunisia.
140128: KHADER, AICHA BEN ABED BEN & SOREN, DAVID (EDITORS). - Carthage: A Mosaic of Ancient Tunisia.
134373: KHANNA, BALRAJ & KURTHA, AZIZ. - Art of Modern India.
137378: (MCCARTHY) KIERNAN, FRANCES. - Seeing Mary Plain. A Life of Mary Mccarthy.
141118: KIERSCH, GERHARD; KLAUS, RAINER ET AL. - Berliner Alltag IM Dritten Reich.
148644: KILHAM, LAWRENCE. - Breeding and Other Habits of Casqued Hornbills (Bycanistes Subcylindricus).
142019: KILLEN, JOHN. - A History of Marine Aviation 1911-68. With a Foreword by Air Chief Marshal Sir Arthur Longmore, G.C. B. , D.S. O.
123703: (AIKEN). KILLORIN, JOSEPH (EDITOR). - Selected Letters of Conrad Aiken.
140075: (HORACE) KILPATRICK, ROSS S. - The Poetry of Friendship. Horace, Epistles I.
136074: KIM, WONIL ET AL (EDITORS). - Reading the Hebrew Bible for a New Millennium. Volume 2: Exegetical and Theological Studies. Volume II [Only]. Form, Concept, and Theological Perspective. Exegetical and Theological Studies.
135362: KIMBALL, ROGER (EDITOR). - The New Leviathan. The State Versus the Individual in the 21st Century. Foreword by George F. Will. With an Introduction.
115176: KIMBERLEY, KEN. - Heavo, Heavo, Lash Up and Stow. A Memoir of an East Ender’S War.
135798: KIMMEL, DOUGLAS C. - Adulthood and Aging. An Interdisciplinary, Developmental View.
123183: (ARAGON). KIMYONGÜR, ANGELA. - Socialist Realism in Louis Aragon’S le Monde Réel.
110042: KINCAID, JAMAICA. - Talk Stories. Foreword by Ian Frazier.
145565: KINCAID, LUCY. - Hwyl Llong Afon. Addasiad Cymraeg Gan Dilwn M. Evans.
132294: KINCAID, CAPTAIN JOHN. - Adventures in the Rifle Brigade. In the Peninsula, France and the Netherlands from 1809 to 1815.
132014: KINCAID, CAPTAIN JOHN. - Random Shots from a Rifleman. Introduction by Ian Fletcher.
150280: KINCAID, JAMAICA. - Among Flowers. A Walk in the Himalaya.
124239: KING, DEAN. - Unbound. A True Story of War, Love and Survival.
149929: KING, BRYAN & KING, ROBERT. - Around Neath: The Second Selection.
128509: KING, WILLIAM (EDITOR). - Memoirs of Sarah, Duchess of Marlborough. Together with Her Characters of Her Contemporaries and Her Opinions. With an Introduction.
143006: KING, DEAN & HATTENDORF, JOHN B. (EDITORS). - Every Man Will Do His Duty. An Anthology of Firsthand Accounts from the Age of Nelson.
126199: KING, BRUCE. - Macmillan History of Literature: Seventeenth-Century English Literature.
124178: (SHAWN). KING, W. D. - Writing Wrongs. The Work of Wallace Shawn. Foreword by John Lahr.
133013: KING, JANE. - Crazy Little Bird. A Memoir.
135617: KING, STEPHEN D. - Losing Control. The Emerging Threats to Western Prosperity.
138431: KING, STEPHEN. - Ten Years in All. The Story of a Comprehensive School.
148531: (BLAKE) KING, JAMES. - William Blake: His Life.
137015: (ACKERLEY) KING, FRANCIS (EDITOR). - My Sister and Myself. Edited and Introduced.
136616: KING-SMITH, BERESFORD. - Crescendo! 75 Years of the City of Birmingham Symphony Orchestra.
136537: (MOZART) KING, A.HYATT. - Mozart in Retrospect. Studies in Criticism and Bibliography.
141342: KING, BENJAMIN & KUTTA, TIMOTHY J. - Impact. The History of Germany’S V-Weapons in World War II.
126280: KING, CHARLES. - The True Ulysses S. Grant.
95837: KINGHAM, LEE. - Newbery and Caldecott Medal Books 1966-1975. With Acceptance Papers, Biographies and Related Material Chiefly from the Horn Book Magazine.
133325: KINGHORN, A.M. - The Chorus of History. Literary-Historical Relations in Renaissance Britain, 1485-1558.
137316: KINGSLEY, CHARLES. - Sanitary and Social Lectures and Essays.
131713: KINGSTON, WILLIAM H.G. - A Yacht Voyage Round England.
124653: KINGSTON, MAXINE HONG. - The Woman Warrior. Memoirs of a Girlhood Among Ghosts.
143243: KINNAMON, MICHAEL & COPE BRIAN E. (EDITORS). - The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices.
136648: KINNEY, TROY & KINNEY, MARGARET WEST. - The Dance. Its Place in Art and Life.
125946: KINNEY, KATHERINE. - Friendly Fire. American Images of the Vietnam War.
124645: KIPLING, RUDYARD. - Independence. Rectorial Address Delivered at St. Andrews, October 10, 1923.
126884: KIPLING, RUDYARD. - France at War.
126881: KIPLING, RUDYARD. - Independence. Rectorial Address Delivered at St. Andrews, October 10, 1923.
137310: KIPLING, RUDYARD. - Something of Myself. For My Friends Known and Unknown.
124665: KIPLING, RUDYARD. - A Fleet in Being. Notes of Two Trips with the Channel Squadron.
124639: KIPLING, RUDYARD. - The Fringes of the Fleet.
124666: KIPLING, RUDYARD. - Letters of Travel (1892-1913).
124660: KIPLING, RUDYARD. - A Book of Words. Selections from Speeches and Addresses Delivered between 1906 and 1927.
150465: KIPLING, RUDYARD. - La Lumiere Qui S’Eteint.
128518: KIPLING, RUDYARD. - A Choice of Kipling’S Verse. Made by T.S. Eliot. With an Essay on Rudyard Kipling.
124667: KIPLING, RUDYARD. - A Fleet in Being. Notes of Two Trips with the Channel Squadron.
128520: KIPLING, RUDYARD. - Early Verse 1879-1889. Unpublished, Uncollected and Rarely Collected Poems. Edited by Andrew Rutherford.
134799: KIPNIS, JEFFREY. - Phillip Johnson Recent Work. Philip Johnson, Ritchie & Fiore Architects. Architectural Monographs No44.
138580: KIRBY, J.W. - History of the Roan School (the Greycoat School) and Its Founder.
148193: KIRBY, GEORGE. - Jujitsu: Basic Techniques of the Gentle Art.
148239: KIRBY, GEORGE. - Jujitsu: Intermediate Techniques of the Gentle Art. Volume 2 [Only].
142973: KIRIAKOPOULOS, G.C. - Ten Days to Destiny. The Battle for Crete, 1941.
133719: KIRIAKOPOULOS, G.C. - Ten Days to Destiny. The Battle for Crete, 1941.
125163: KIRK, KENNETH E. (EDITOR). - The Study of Theology. Prepared Under the Direction of...
138436: KIRK, GORDON (EDITOR). - Moray House and Professional Education. Papers to Mark the College’S 150th Anniversary.
144761: (CASALS) KIRK, H.L. - Pablo Casals. A Biography.
144417: KIRKHAM, PAT & THUMIN, JANET (EDITORS). - You Tarzan. Masculinity, Movies and Men.
144418: KIRKHAM, PAT & THUMIN, JANET (EDITORS). - Me Jane. Masculinity, Movies and Women.
135017: KIRKHAM, JENNI. - The Wedding Craft Book.
142409: (IVES) KIRKPATRICK, JOHN (EDITOR). - Charles E. Ives: Memos.
129485: KIRKPATRICK, SIR IVONE. - Mussolini: Study of a Demogogue.
124410: (FORSTER). KIRKPATRICK, B.J. - A Bibliography of E.M. Forster. With a Foreword by E.M. Forster.
137022: (AUDEN) KIRSCH, ARTHUR. - Auden As Didymus. The Poet As Columinist Anonymous.
142646: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XIV [Only]. 1974.
142647: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXIV [Only]. 1984.
142650: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXVII. [Only]. 1987.
142652: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXVI. [Only]. 1986.
142653: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XIX. [Only]. 1979.
142657: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXV. [Only]. 1985.
142662: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XV. [Only]. 1975.
142659: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XVII. [Only]. 1977.
142667: KIRSCHBAUM, GREGOR & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XVIII. [Only]. 1978.
142670: KIRSCHBAUM, GREGOR & MEINE, KARL-HEINZ (EDITOR). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XVI. [Only]. 1976.
142654: KIRSCHBAUM, KLAUS & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXI. [Only]. 1981.
142663: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXIII. [Only]. 1983.
142664: KIRSCHBAUM, GREGOR MARIA & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XXII. [Only]. 1982.
141731: KIRSCHER, DON S. - Cold War Exile. The Unclosed Case of Maurice Halperin.
136669: KIRSTEIN, LINCOLN. - Fifty Ballet Masterworks. From the 16th to the 20th Century.
136646: KIRSTEIN, LINCOLN. - Fokine. With an Introduction by Arnold L. Haskell.
128296: KISHLANSKY, MARK. - A Monarchy Transformed. Britain 1603-1714.
133220: KISHON, EPHRAIN. - My Family, Right or Wrong. Translation by Miriam Arad.
133222: KISHON, EPHRAIM. - The Coathangers of Vienna. Translated from the Hebrew by Johanan Goldman and Miriam Arad.
133223: KISHON, EPHRAIM. - Inspector Fishbaum’S Esp.
149052: KISSACK, KEITH. - The Lordship, Parish and Borough of Monmouth.
148218: KIT, WONG KIEW. - The Art of Shaolin Kung Fu. The Secrets of Kung Fu for Self-Defence, Health and Enlightenment.
148250: KIT, WONG KIEW. - The Complete Book of Shaolin. Comprehensive Program for Phusical, Emotional, Mental and Spiritual Development.
146821: KITAYAMA, OSAMU ET AL (EDITORS). - Japanese Contributions to Psychoanalysis 2004.
97760: KITCHEN, JUDITH. - Distance and Direction.
135985: KITCHEN, K.A. - Ancient Orient and Old Testament.
128974: KITCHEN, MARTIN. - A Military History of Germany. From the Eighteenth Century to the Present Day.
124685: KITCHIN, LAURENCE. - Three on Trial. An Experiment in Biography.
143490: KITCHING, GAVIN. - Seeking Social Justice Through Globalization. Escaping a Nationalist Perspective.
140439: KITSON, FRANK. - Prince Rupert. Admiral and General-at-Sea.
131273: KITTO, F.H. - The Hudson Bay Region.
141079: KLAASS, EBERHARD. - Maenner Unter Scharzen Fahnen. Pionere IM Grossdeutschen Freiheitskampf.
150038: KLABUND. - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten Nach Dem Chinesischen.
135988: KLAPWIJK, JACOB. - Purpose in the Living World? Creation and Emergent Evolution. Translated and Edited by Harry Cook.
143488: KLARE, MICHAEL. - Rising Powers, Shrinking Planet. How Scarce Energy Is Creating a New World Order.
128936: KLASS, GERT VON. - Krupps. The Story of an Industrial Empire. Translated from the German by James Cleugh.
150148: KLAUSEN, JYTTE. - The Cartoons That Shook the World.
143239: KLAUSER, THEODOR. - A Short History of the Western Liturgy. An Account and Some Reflections. Translated from the German by John Halliburton.
124712: (LESSING). KLEIN, CAROLE. - Doris Lessing: A Biography.
149535: KLEINEKE, HANNES & HOVLAND, STEPHANIE R. (EDITORS). - The Estate and Household Accounts of William Worsley, Dean of St. Paul’S Cathedral 1479-1497.
150110: KLEMM, FRITZ. - Luett Marieken Ehr Koeh. Gezeichenet 1845 Fuer Seine Kleinen Toechter. Mit Einem Nachwort Von Helene Klemm.
109098: KLIMA, IVAN. - Between Security and Insecurity. Translated by Gerry Turner.
142547: KLINE, DANIEL T. (EDITOR). - The Medieval British Literature Handbook.
138841: KLOOT, WILLIAM VAN DER. - The Lessons of War. The Experiences of Seven Future Leaders in the First World War.
147547: KNAPP, GEORGE CHRISTIAN. - Darlithiau Ar Dduwinyddiaeth Gristionogol.
141339: KNAPPE, SIEGFRIED & BURSAW, TED. - Soldat. Reflections of a German Soldier 1936-1949.
149759: KNEECE, MARK & COLLINS-ROUSSEAU, JULIE. - Trailers.
138033: KNIGHT, G. WILSON. - The Dynasty of Stowe.
139565: KNIGHT, DAVID C. - Copernicus.
126937: (WORDSWORTH). KNIGHT, WILLIAM (EDITOR). - Journals of Dorothy Wordsworth.
138840: KNIGHT, JILL. - The CIVIL Service Rifles in the Great War. ‘All Bloody Gentlemen. ’
148382: KNIGHT, JLYNN. - The Button Box. The Story of Women in the Twentieth Century Told Through the Clothes They Wore.
130299: KNIGHT, DERRICK. - Gentlemen of Fortune. The Men Who Made Their Fortunes in Britain’S Slave Colonies.
139653: KNIGHT, DAVID. - Ordering the World. A History of Classifying Man.
132992: (PERSE) KNODEL, ARTHUR. - Saint-John Perse. A Study of His Poetry.
137622: KNOWLES, SEBASTIAN D.G. - A Purgatorial Flame. Seven British Writers in the Second World War.
142505: (GATTI) KNOWLES, DOROTHY. - Armand Gatti in the Theatre.
137308: (KIPLING) KNOWLES, FREDERIC LAWRENCE. - A Kipling Primer. Including Biographical and Critical Chapters, an Index to Mr. Kipling’S Principal Writings, and Bibliographies.
112223: (HORNBY, NICK). KNOWLES, JOANNE. - Nick Hornby’S High Fidelity. A Reader’S Guide.
142760: KNOX-JOHNSTON, ROBIN. - The Cape of Good Hope. A Maritime History.
141099: KOCH, H.W. - In the Name of the Volk. Political Justice in Hitler’S Germany.
130858: KOCHHAR, SAMEER (EDITOR). - India on the Growth Turnpike. Essays in Honour of Vijay L. Kelkar.
150424: KOCK, CH. PAUL. - La Laitieres de Montfermeil.
150391: KOCK, CH. PAUL DE. - Jean.
132930: (KAFKA) KOELB, CLAYTON. - Kafka’S Rhetoric. The Passion of Reading.
150438: KOELLIKER, A. ET AL (EDITORS). - Verhandlungen Der Physicalisch-Medicinischen Gesellschaft in Wuerzburg.
150088: KOENIG, OTTO. - Das Buch Vom Neusiedlersee.
140704: KOEPPEN, GEORG. - Der Deutsch-Franzoesische Krieg 1870 Und 1871. Den Deutschamerikanern Geschildert.
137974: KOESTENBAUM, WAYNE. - Andy Warhol.
141135: KOGON, EGEN. - Der Ss-Staat. Das System Der Deutschen Konzentrationslager.
126746: KOHLRAUSCH, PROF. DR. W. - Massage Und Krankengymnastik.
139631: KOHN, MAREK. - As We Know It. Coming to Terms with an Evolved Mind.
149629: KOHN, TAMARA & MCKECHNIE, ROSEMARY (EDITORS). - Extending the Boundaries of Care: Medical Ethics & Caring Practices.
144030: KOLARZ, WALTER (EDITOR). - Books on Communism. A Bibliography.
149628: KONNER, DR. MELVIN. - The Trouble with Medicine.
142960: KONSTAM, ANGUS. - Ancient World Commanders. From the Trojan War to the Fall of Rome.
133435: KONSTAM, ANGUS. - There Was a Soldier. First-Hand Accounts of the Scottish Soldier from 1707 to the Present Day.
139523: KOPAL, ZDENEK. - Widening Horizons. Man’S Quest to Understand the Structure of the Universe.
150071: KOPISCH, AUGUST. - Kleine Geister. Eine Auswahl.
139250: KOPPEL, IVAN. - Der Bau Der Atome Und Das Periodische System.
131495: KORDA, MICHAEL. - With Wings Like Eagles. A History of the Battle of Britain.
147053: KORLOCK, K.W. “SCRUTATOR.” - Recollections of a Fox-Hunter.
140609: KORNGOLD, RALPH. - The Last Years of Napoleon. His Captivity on St. Helena.
128771: KORNGOLD, RALPH. - The Last Years of Napoleon. His Captivity on St. Helena.
140014: KORRES, MANOLIS. - Vom Penteli Zum Parthenon. Werdegand Eines Kapitells Zwischen Steinbruch Und Tempel Gezeichnet Und Beschrieben.
141333: KOSKODAN, KENNETH K. - No Greater Ally. The Untold Story of Poland’S Forces in World War II.
140899: (GARDINER) KOSS, STEPHEN. - Fleet Street Radical. A.G. Gardiner and the Daily News.
136856: KOSTOVA, ELIZABETH. - The Swan Thieves. A Novel.
149339: KOSTYRCHENKO, GENNADI. - Out of the Red Shadows. Anti-Semitism in Stalin’S Russia.
150299: KOTTURAN, GEORGE. - The Himalayan Gateway. History and Culture of Sikkim.
121603: KOVALEVSKY, MAXIME. - Russian Political Institutions. The Growth and Development of These Institutions from the Beginnings of Russian History to the Present Time.
129308: KRAFT, BARBARA S. - The Peace Ship. Henry Ford’S Pacifist Adventure in the First World War.
133714: KRAMARZ, JOACHIM. - Stauffenberg. The Life and Death of an Officer, 15th November 1907-20th July 1944. Translated from the German by R.H. Barry. Introduction by H.R. Trevor Roper.
122663: KRAMISH, ARNOLD. - The Griffin.
140510: (BOLINGBROKE) KRAMNICK, ISAAC. - Bolingbroke and His Circle. The Politics of Nostalgia in the Age of Walpole.
150077: KRAUS, CARL VON. - Aus Minnesangs Fruehling. Augewaehlt Und Erklaert.
133161: KRAUSSER, HELMUT. - Eros. Translated from the German by Mike Mitchell.
144122: KRAY, ROBERTA. - Bad Girl.
141055: KREBS, RICHARD JULIUS HERMAN. - Out of the Night. Memoir of Richard Julius Herman Krebs Alias Jan Valtin. Introduction by Bruce Anderson.
149864: KREN, THOMAS (EDITOR). - Renaissance Painting in Manuscripts. Treasures from the British Library.
134904: KRICH, JOHN & GUARIGLIA, JUSTIN. - Planet Shanghai.
144656: (LITTLE ANTHONY) KRIEGER, ARLENE. - Little Anthony. My Journey, My Destiny.
142539: (TOMLINSON) KRIKHAM, MICHAEL. - Passionate Intellect. The Poetry of Charles Tomlinson.
142666: KRISCHBAUM, GREGOR & MEINE, KARL-HEINZ (EDITORS). - Internationales Jahrbuch Fuer Kartographie/International Yearbook of Cartography/Annuaire International de Cartographie. Volume XX. [Only]. 1980.
150305: KRIST, GUSTAV. - Alone Through the Forbidden Land. Journeys in Disguise Through Soviet Central Asia. Translated by E.O. Lorimer.
142514: (LLOSA) KRISTAL, EFRAIN. - Temptation of the Word. The Novels of Mario Vargas Llosa.
100887: (VARGAS LLOSA). KRISTAL, EFRAIN. - Tempation of the World. The Novels of Mario Vargas Llosa.
137096: (COLETTE) KRISTEVA, JULIA. - Colette. Translated by Jane Marie Todd.
149423: KRIVITSKY, W.G. - I Was Stalin’S Agent.
139059: KRIVOSHEEV, COLONEL-GENERAL G.F. (EDITOR). - Soviet Casualties and Combat Losses in the Twentieth Century. Foreword by John Erickson.
145159: KROEBER, A.L.; LOWIE, R.H. & OLSON, R.L. (EDITORS. - University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Volume XXXVIII.
148472: KRUKS, SONIA; RAPP, RAYNA & YOUNG, MARILYN B. (EDITORS). - Promissory Notes. Women in the Transition to Socialism.
146819: (FREUD) KRULL, MARIANNE. - Freud and His Father. Translated by Arnold J. Pomerans. Preface by Helm Stierlin.
125879: KUANG-YAO, HSU. - The Plains Are Ablaze.
149996: KUBERT, JOE. - Yossel, 19. April 1943. Eine Geschichte Des Aufstands IM Warschauer Ghetto.
150165: KUBERT, JOE. - Tor. Volume 2 [Only].
120566: KUCZYNSKI, JURGEN. - Germany: Economic and Labour Conditions Under Fascism.
136997: KUENEN, P.H. - Realms of Water. Some Aspects of Its Cycle in Nature.
143241: KUENG, HANS ET AL. - Christianity and the World Religions. Paths of Dialogue with Islam, Hinduism, and Buddhism. Translated by Peter Heinegg.
150032: KUERENBERG, JOACHIM VON. - War Alles Falsch? Das Leben Kaiser Wilhelms II.
140700: KUERSCHNER, JOSEPH (EDITOR). - Der Grosse Krieg 1870-71 in Zeitberichten. Nach Paul Von Elpons “Tagebuch Des Deutschfranzoesischen Krieges” New Herausgegeben.
144436: KUHN, ANNETTE. - Alien Zone II. The Spaces of Science-Fiction Cinema.
141166: KULKA, OTTO DOV. - Landscapes of the Metropolis of Death. Reflections on Memory and Imagination. Translated by Ralph Mandel.
150042: KUNSTHISTORISCHES MUSEUM, WIEN, WAFFENSAMMLUNG. - Katalog Der Liebruestkammer I. Teil [Only]. Der Zeitraum Von 500 Bis 1530.
149992: KUPER, PETER. - The System.
149763: KUPER, PETER. - Sticks and Stones.
150186: KUPER, PETER (ADAPTED BY). - Upton Sinclair’S the Jungle.
138295: KURLANSKY, MARK. - What? Are These Really the Twenty Most Important Questions in Human History?
141332: KUROWSKI, FRANZ. - Endkampf in Afrika. Der Operfergang Der Heeresgruppe Rommel in Tunesien 1942/43.
141291: KUROWSKI, FRANZ. - Ss-Obersturmbannfuehrer Paul-Albert Kausch. Vom Artillerist Zum Kommandeur Des Waffen-Ss-Panzerregiments 11 “Hermann Von Salza. ”
141330: KUROWSKI, FRANZ. - Endkampf Um Das Reich 1944-1945. Hitlers Letzte Bastionen.
141329: KUROWSKI, FRANZ. - Die Heeresgruppe Mitte 1942/1943. Cholm, Dimitrowo, Dubno, Nowosokoliniki, Welish, Welikije, Luki, Demidow, Surash, Witebsk, Toropez, Tschernosjem, Opuchliki, Baschmakowo, Newel, Rudnja, Kresty.
141336: KUROWSKI, FRANZ. - Deadlock Before Moscow. Army Group Center 1942/1943.
114802: KURTH-VOIGT, LISELOTTE E. - Continued Existence, Reincarnation and the Power of Symapthy in Classical Weimar. Studies in German Literature, Linguistics and Cuture.
147897: KURTZ, DONNA & SPARKES, BRIAN (EDITORS). - The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens.
140017: KURTZ, DONNA & SPARKES, BRIAN (EDITORS). - The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens.
147900: KURTZ, DONNA & SPARKES, BRIAN (EDITORS). - The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens.
150072: KURZ, ISOLDE. - Solleone. Eine Geschichte Von Liebe Und Tod.
139023: KURZEM, MARK. - The Mascot. Unraveling the Mystery of My Jewish Father’S Nazi Boyhood.
120042: KURZEM, MARK. - The Mascot. Thr Extraordinary Stroy of a Young Jewish Boy and an Ss Evtermination Squad.
143245: KUSCHEL, KARL-JOSEF. - Born Before All Time? the Dispute over Christ’S Origin.
124067: (CAPEK). KUSSI, PETER (EDITOR). - Toward the Radical Center: A Karel Capek Reader. With an Introduction. Foreword by Arthur Miller.
98164: (GOETHE). KUZINIAR, ALCE A. - Outing Goethe and His Age.
143489: KYMLICKA, WILL. - Contemporary Political Philosophy. An Introduction.
150026: KYNASTON, H. - Cantica Coletina. Quotidiana, Anniveraria, Centenaria.
133836: LABAUME, EUGENE. - 1812: Through Fire and Ice with Napoleon. A French Officer’S Memoir of the Campaign in Russia.
123162: DEPARTMENT OF COMMERCE AND LABOR. - Bureau of the Census. S.N. D. North, Director. Bulletins Nos. 1-70.
138101: LABORDE, E.D. - Harrow School. Yesterday and Today.
142780: (CATULLUS) LACHMANN, CAROLI. - Q. Valerii Catulli Veronensis Liber.
147887: LACY, A.D. - Greek Pottery in the Bronze Age.
142975: LADD, JAMES D. - Sbs: The Invisible Raiders. The History of the Special Boat Squadron from World War Two to the Present. With a Foreword by Lieutenant-Colone P.G. Davis Dsc, Rm.
129231: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - Montaillou. Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324. Translated by Barbara Bray.
121561: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - Carnival. A People’S Uprising at Romans, 1579-1580. Translated by Mary Feeney.
145154: LAET, S.J. DE. - The Low Countries. Ancient Peoples and Places.
133136: LAFERRIERE, DANY. - The Enigma of the Return. Translated from the French by David Homel.
142672: LAFFIN, JOHN. - Jack Tar. The Story of the British Sailor.
140958: LAFFIN, JOHN. - On the Western Front. Soldiers’ Stories from France and Flanders, 1914-1918.
150365: LAFFIN, JOHN. - British Butchers and Bunglers of World War One.
139837: LAFFIN, JOHN. - Americans in Battle.
140945: LAFORE, LAURENCE. - The Long Fuse. An Interpretation of the Origins of World War I.
150066: LAGERLOEF, SELMA. - Goesta Berling. Roman.
125460: LAING, B.M. - David Hume.
135541: LAING, R.D. & COOPER, D.G. - Reason & Violence. A Decade of Sartre’S Philosophy, 1950-1960. With a Foreword by Jean-Paul Sartre.
148518: LAIRD, HOLLY (EDITOR). - Tulsa Studies in Women’S Literature. Volume 12, Number 1 [Only]. Spring 1993.
141328: LAKOWSKI, RICHARD & STICH, KARL. - Der Kessel Von Halbe 1945. Das Letzte Drama.
128547: LALIC, IVAN V. - A Rusty Needle. Translated by Francis R. Jones.
148279: LAM, KWON WING & MANCUSO, TED. - Moi Fah: The Plum Flower Fist.
112273: LAMANNA, MARY ANN AND RIEDMANN, AGNES. - Marriages and Families. Making Choices in a Diverse Society.
125748: LAMB, ALASTAIR. - Crisis in Kashmir.
130191: LAMB, RICHARD. - Churchill As War Leader.
141385: (MONTGOMERY) LAMB, RICHARD. - Montgomery in Europe 1943-1945. Success or Failure?
138966: LAMBAH-STOATE, EDWARD. - Called to Arms. One Family’S War, from the Battle of Britain to Burma.
137703: LAMOINE, GEORGES (EDITOR). - Charges to the Grand Jury 1689-1803.
132772: LAMOINE, GEORGES (EDITOR). - Charges to the Grand Jury, 1689-1803.
128299: LAMOINE, GEORGES (EDITOR). - Charges to the Grand Jury 1689-1803.
116489: LAMONT-BROWN, RAYMOND - Kempeitai. Japan’S Dreaded Military Police
133394: LAMONT-BROWN, RAYMOND. - Edward VII’S Last Loves. Alice Keppel & Agnes Keyser.
124678: LANCASTER, OSBERT. - With an Eye to the Future.
144756: (GEIRINGER) LANDON, H.C. ROBBINS & CHAPMAN, ROGER E. (EDITORS). - Studies in Eithteenth-Century Music. A Tribute to Karl Geiringer on His Seventieth Birthday.
136545: (MOZART) LANDON, H.C. ROBBINS. - Mozart: The Golden Years 1781-1791.
126314: LANE, ARTHUR. - One God, Too Many Devils.
143511: LANE, JAN-ERIK; MCKAY, DAVID & NEWTON, KENNETH. - Political Data Handbook Oecd Countries.
133906: LANE, PETER. - Studio Ceramics.
149522: LANG, R.G. (EDITOR). - Two Tudor Subsidy Assessment Rolls for the City of London: 1541 and 1582.
135348: LANG, BEREL (EDITOR). - Philosophical Style. An Anthology About the Writing and Reading of Philosophy.
135349: LANG, BEREL. - The Anatomy of Philosophical Style. Literary Philosophy and the Philosophy of Literature.
137327: LANG, ANDREW. - Old Friends. Essays in Epistolary Parody.
91096: LANGBAINE, - Momus Triumphans or, the Plagiaries of the English Stage: Expos’D in a Catalogue of All the Comedies, Tragi-Comedies, Masques, Tragedies, Opera’S, Pastorals, Interludes &C.
124370: LANGBAUM, ROBERT. - The Gayety of Vision. A Study of Isak Dinesen’S Art.
149606: LANGDON-DAVIES, JOHN. - Westminster Hospital. Two Centuries of Voluntary Service 1719-1948.
130673: LANGE, MARC. - Natural Laws in Scientific Practice.
132960: LANGLAND, WILLIAM. - The Vision of William Concerning Piers the Plowman in Three Parallel Texts Together with Richard the Reedless by William Langland (About 1362 - 1399 A.D. ) Edited from Numerous Manuscripts with Preface, Notes, and a Glossary by the Rev. Walter W. Skeat, Litt. D. , LL. D.
142637: LANGLET, VALDEMAR. - Reign of Terror. The Budapest Memoirs of Valdemar Langlet 1944-1945. Foreword by Monika Langlet and Pieter Langlet. Introduction by Sune Persson. Tranlsation by Graham Long.
138768: LANGLEY, HELEN (EDITOR). - Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. Scenes from an Extraordinary Life.
150220: LANGLEY, MICHAEL. - The Loyal Regiment (North Lancashire). (the 47th and 81st Regiments of Foot).
109270: (AUSTIN). LANIGAN, ESTHER (EDITOR). - A Mary Austin Reader.
132963: (THOMPSON) LANNOY, RICHARD (EDITOR). - Integral Realist: The Journals of Lewis Thompson. Volume II [Only].
144235: LANT, ANTONIA. - Blackout. Reinventing Women for Wartime British Cinema.
149751: LAPHAM, DAVID. - Young Liars: Maestro.
150021: LAPHAM, DAVID. - Collected Stray Bullets. Volume 2 [Only].
150408: LAPIDGE, STANLEY. - Chanting and Chasubles. The Early Years of Wilmcote Church.
119724: LAQUER, WALTER. - Generation Exodus. The Fate of Young Jewish Refugees from Nazi Germaqny.
139600: LARDNER, DIONYSIUS (EDITOR). - The Museum of Science & Art. Volume IX [and] Volume X.
141320: LASCH, GENERAL OTTO. - So Fiel Koenigsberg.
95438: LASTARRIA, JOSÉ VICTORINO. - Literary Memoirs. Translated from the Spanish by R. Kelly Washbourne. Edited and with an Introduction by Frederick M. Nunn.
140485: (PEPYS) LATHAM, ROBERT (EDITOR). - The Shorter Pepys. Selected and Edited.
142819: (PEPYS) LATHAM, ROBERT (EDITOR). - The Shorter Pepys. Selected and Edited.
128583: (PEPYS) LATHAM, ROBERT & LATHAM, LINNET (EDITORS). - A Pepys Anthology.
142617: LATTIMER, JOHN K. - Hitler and the Nazi Leaders. A Unique Insight Into Evil.
150156: LAUFFRAY, MATHIEU & DORISON, XAVIER. - Long John Silver. I: Lady Vivian Hastings [Only]. D’Apres Une Idee Et Un Traitement Originale de Xavier Dorison.
142983: LAUGHTON, JOHN KNOX (EDITOR). - From Howard to Nelson: Twelve Sailors.
133526: LAUNAY, J. DE. - Arromanches 44: Le Debarquement de Normandie.
137719: (SHAW) LAURENCE, DAN H. - Bernard Shaw: A Bibiliography. Volume I [Only].
137717: (SHAW) LAURENCE, DAN H. (EDITOR). - Bernard Shaw: Collected Letters 1874-1897.
137698: LAURENCE, ANNE; OWENS, W.R. & SIM, STUART (EDITORS). - John Bunyan and His England, 1628-88.
148524: LAURENTIS, TERESA DE (EDITOR). - Feminist Studies; Critical Studies.
147937: MUSEE OLYMPIQUE LAUSANNE. - L’Olympisme Dans L’Antiquite.
140593: LAVALLETTE, COUNT. - The Adventurous Life of Count Lavallette Volume I [Only]. Bonaparte’S Aide-de-Camp and Napoleon’S Postmaster-General, by Himself. Translated, and with Notes, by L. Aldersey White.
150423: LAVEAUX, J.-CH. - Nouveau Dictionnaire de la Langue Francaise, Ou L’on Trouve, le Receueil Des Tous Les Mots de Lan Langue Usuelle, Dont Un Grand Nombre Ne Se Trouve Point Dans Les Autres Dictionnaires, Avec Leurs Definitions, Et Des Exemples Propres a En Indiquer L’Usage Et la Construction. 2o. Les Etymologies Necessaires Pour L’Intelligence de Ces Mots, Tirees Des Langues Anciennes Ou Etrangers. 3o. Un Grand Nombre D’Accetions Non Indiquees Ni Definiees Jusqu’a Present, Justifiees Par Des Passages D’Auteurs Classiques, Et Auxquelles Ces Passages Servent En Meme Temps de Fondement Et D’Exemples. 4o. L’Explications Detaillee Des Synonymes. 5o. Des Remarques Sur la Prononciation Et L’Orthotgraphe, Lorsqu’Elles S’Ecartent Des Regles Generales. 6o. La Solution Desprincipales Difficultes Grammaticales. 7o. Les Noms Des Outils Et Instrumens Des Arts Et Metiers, Avec L’Indicationqui Sont Soumis Aux Prodedes Des Uns Et Aux Speculations Des Autres. 9o. La Critique de Plusieurs Mots Recueillis Ou Inseres Mal a Propos Dans Quelques Dictionnaires Modernes, Etc. , Etc.
138756: LAVEN, DAVID & RIALL, LUCY (EDITORS). - Napoleon’S Legacy. Problems of Government in Restoration Europe.
139869: LAVER, JAMES (INTRODUCED BY). - Costume in Antiquity.
149847: LAVER, JAMES. - The Ladies of Hampton Court.
149285: LAVIE, SMADAR & SWEDENBURG, TED (EDITORS). - Desplacement, Diaspora, and Geographies of Identity.
141025: LAW, FRANCIS. - A Man at Arms. Memoirs of Two World Wars.
142507: (HOPKINS) LAWLER, JUSTUS GEORGE. - Hopkins Re-Constructed. Life, Poetry and the Tradition.
132170: LAWN, G.R. - Music in State Clothing. The Story of the Kettledrummers, Trumpeters and Band of the Life Guards.
138237: LAWN, G.R. - Music in State Clothing. The Story of the Kettledrummers, Trumpeters and Band of the Life Guards.
147904: LAWRENCE, A.W. - Greek Architecture. Revised by R.A. Tomlinson.
137337: LAWRENCE, D.H. - Apocalypse. With an Introduction by Richard Aldington.
125803: LAWRENCE, T. E. - Revolt in the Desert.
147896: LAWRENCE, A.W. - Later Greek Sculpture and Its Influence on East and West.
138647: LAWRENCE, ANGEL. - St. Hild’S College 1858-1958.
137333: LAWRENCE, D.H. - Assorted Articles.
142829: LAWRENCE, A.W. - Classical Sculpture.
137350: LAWRENCE, D.H. - Assorted Articles.
128534: LAWRENCE, D. H. - Birds, Beasts and Flowers. Poems.
146862: LAWRIE, W.H. - All-Fur Flies and How to Dress Them.
149764: LAWS, GEOFF. - A Cartoonist’S Chronicle.
125601: LAWSON, PETER. - Anglo-Jewish Poetry from Isaac Rosenberg to Elaine Feinstein. Foreword by Anthomy Rudolf.
138644: LAWSON, JOHN. - A Town Grammar School Through Six Centuries. A History of Hull Grammar School Against Its Local Background.
128559: LAWSON, HENRY. - Poetical Works. With Preface and Introduction by David Mckee Wright.
138023: LAWSON, JOHN. - A Town Grammar School Through Six Centuries. A History of Hull Grammar School Against Its Local Background.
149649: (FLOREY) LAX, ERIC. - The Mould in Dr. Florey’S Coat. The Remarkable True Story of the Penicillin Miracle.
85355: LAYBOURN, KEITH. - The General Strike. Day by Day.
109226: (HAMMETT, DASHIELL). LAYMAN, RICHARD. - Dashiell Hammett. A Descriptive Bibliography.
139314: LEACH, E.R. - Rethinking Anthropology.
148688: LEACH, JOHN. - Pompey the Great.
138071: LEACH, ARTHUR F. (EDITOR). - A History of Bradfield College. By Old Bradfield Boys.
137057: LEAD, PETER. - Historic Waterways: The Trent & Mersey Canal.
148602: (BLAKE) LEADER, ZACHARY. - Reading Blake’S Songs.
147787: NATIONAL BOOK LEAGUE (PUBLISHER). - A Reader’S Guide to Wales. A Select Bibliography.
139652: LEAKEY, RICHARD & LEWIN, ROGER. - Origins Reconsidered. In Search of What Makes Us Human.
128772: LEAN, E. TANGYE. - The Napoleonists. A Study in Political Disaffection 1760-1960.
123557: LEASOR, JAMES. - Boarding Party. The Last Action of the Calcutta Light Horse. With a Foreword by Admiral of the Fleet, the Earl Mountbatten of Burma.
141323: LEASOR, JAMES. - The Unknown Warrior.
141986: LEBENSON, LEN. - Surrounded by Heroes. Six Campaigns with Division Headquarters, 82d Airborne Division, 1942-1945. With a Foreword by Barbara Gavin Fauntleroy.
122152: LEBER, ANNEDORE (EDITOR). - Conscience in Revolt. Sixty-Four Stories of Resistance in Germany 1933-45. Assisted by Willy Brandt and Karl Dietrich Bracher. With Contributions from Hilde Walter, Wolfgang Steglech and Harald Poelchau. Introduction by Robert Birley, Headmaster of Eton College.
142706: LEBLANC, STEVEN A. - Constant Battles. The Myth of the Peaceful, Noble Savage.
136429: LEBRECHT, NORMAN. - Covent Garden: The Untold Story. Dispatches from the English Culture War, 1945-2000.
132094: LECH, RAYMOND B. - All the Drowned Sailors.
143499: LECKY, WILLIAM EDWARD HARTPOLE. - History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe.
134847: LECUYER, ANNETTE. - Radical Tectonics. Enric Miralles, Gunter Behnisch, Mecanoo, Pataku Architects.
136292: LEDERHENDLER, ELI. - Jewish Responses to Modernity. New Voices in Americal and Eastern Europe.
149626: LEDERMANN, E.K. - Philosophy and Medicine.
149968: LEE, JIM & CHOI, BRANDON. - Wild C.A. T.S. Trilogy #1: The Way of the Coda.
150024: LEE, JIM & CHOI, BRANDON. - Wild C.A. T.S. Covert Action Teams.
133454: LEE, ASHER. - The Soviet Air Force.
134860: LEE, JONATHAN. - 50 Great Adventures. Extraordinary Places and the People Who Built Them.
136027: (RENAN) LEE, DAVID C.J. - Ernest Renan: In the Shadow of Faith.
141570: (HAMILTON) LEE, JOHN. - A Soldier’S Life. General Sir Ian Hamilton 1853-1947.
144869: LEE, EDWARD. - Music of the People. A Study of Popular Music in Great Britain.
143052: (HAMILTON) LEE, CELIA. - Jean, Lady Hamilton 1861-1941. A Soldier’S Wife (Wife of General Sir Ian Hamilton). A Biography from Her Diaries.
147774: LEE, LISA. - Owen’S Second Story Book.
97812: LEE, M. OWEN. - The Olive Bed and Other Quests.
148230: LEE, TINN CHAN. - The Wu Style of Tai Chi Chuan.
148253: LEE, DOUGLAS. - Tail Chi Chuan. The Philosophy of Yin and Yang and Its Application.
148254: LEE, J. YIMM. - Wing Chun Kung-Fu. Technical Editor: Bruce Lee.
137823: (ORWELL) LEE, ROBERT A. - Orwell’S Fiction.
149913: LEE, BRIAN (EDITOR). - Cardiff Voices.
122881: LEE, GENERAL RAYMOND E. - The London Observer. The Journal of... , 1940-41. Edited by James Leutze. With a Foreword by Dean Acheson.
130030: LEE, HENRY. - The American Revolution in the South. Edited, with a Biography of His Father, by Robert E. Lee.
144679: LEE, PATTI MEYER & LEE, GARY. - Don’T Bother Knockin’... . This Town’S Rocking. A History of Traditional Rhythm and Blues & Early Rock’N’Roll in Buffalo, New York.
144667: LEE, BRENDA. - Little Mis Dynamite. The Life and Times of Brenda Lee. With Robert K. Oermann and Julie Clay.
149070: LEEKE, DAVID. - An Ironmonger’S Tale. The Story of Leekes, a South Wales Family Business.
139880: (ARISTOPHANES) LEEUWEN, J. VAN (EDITOR). - Aristohanis Vespae. Cum Prolegomenis Et Commentariis.
132282: LEFER, DAVID. - The Founding Conservatives. How a Group of Unsung Heroes Saved the American Revolution.
116313: (HAYNES.) LEGG, A. K. - Seat Ibiza & Malaga Owners Workshop Manual.
139112: LEGG, PENNY. - Under the Queen’S Colour. Voices from the Forces 1952-2012.
150164: LEGG, BARNABY & MCCARTHY, JIM. - Eminem: In My Skin.
116361: (HAYNES.) LEGG, A. K. - Triumph Acclaim Owners Workshop Manual 1981 to 1984. All Models, 1335cc
123252: LEGGO, WILLIAM. - The History of the Administration of the Right Honorable Frederick Temple, Earl of Dufferin, K.P. , G.C. M.G. , K.C. B. , F.R. S. , Late Governor General of Canada.
125477: LEHMAN, DAVID. - Signs of the Times. Deconstruction and the Fall of Paul de Man.
136851: LEHMANN, ROSAMOND. - Invitation to the Waltz.
127077: (SITWELL) LEHMANN, JOHN & PARKER, DEREK (EDITORS). - Edith Sitwell: Selected Letters 1919-1964.
127017: (SITWELL) LEHMANN, JOHN & PARKER, DEREK (EDITORS). - Edith Sitwell: Selected Letters.
140212: LEHMANN, A.G. - Teh European Heritage. An Outline of Western Culture.
141114: LEHMANN, ARMIN D. & CARROLL, TIM. - In Hitler’S Bunker. A Boy Soldier’S Eyewitness Account of the Fuerher’S Last Days.
137753: (SITWELL) LEHMANN, JOHN. - A Nest of Tigers. Edith, Osbert and Sacheverell Sitwell in Their Times.
137959: LEIGH, TERA. - The Complete Book of Decorative Painting.
149436: LEIGHTON, RACHEL. - Rise and Progress. The Story of the Welsh Girls’ School and of the Honourable and Loyal Society of Antient Britons.
143948: (MACPHERSON) LEISS, WILLIAM. - C.B. Macpherson: Dilemmas of Liberalism and Socialism.
139624: LEITH, BRIAN. - The Descent of Darwin. A Handbook of Doubts About Darwinsim.
148434: LELWICA, MICHELLE MARY. - Starving for Salvation. The Spiritual Dimensions of Eating Problems Among American Girls and Women.
150193: LEMOINE, L’ABBE LAURENT. - De France En Extreme-Orient. Preface de M.J. Gahier.
124826: LENDRUM, LESLEY. - Neil Munro: The Biography.
150118: LENDVAI, PAUL. - Der Ungarnaufstand 1956. Die Revolution Und Ihre Folgen.
144039: LENIN, V.I. - Against Revisionsim. Translated and Edited by M.S. Levin.
144045: LENIN, V.I. - Collected Works. Volume 6 [Only]. January 1902-August 1903.
144036: LENIN, V.I. - The Development of Captialism in Russia.
149329: (ABRIKOSSOW) LENSEN, GEORGE ALEXANDER (EDITOR). - Revelations of a Russian Diplomat. The Memoirs of Dmitrii I. Abrikossow.
148684: LENSKI, NOEL (EDITOR). - The Cambridge Companion to the Age of Constantine.
131431: LENTON, H.T. - Navies of the Second World War: American Fleet and Escort Destroyers. Volume II [Only].
131429: LENTON, H.T. - Navies of the Second World War: American Fleet and Escort Destroyers.
133113: LENZ, PEDRO. - Naw Much of a Talker. Translated by Donal Mclaughlin.
139446: LEONARD, ELMORE. - Riding the Rap.
148223: LEONG, CHEONG CHENG & DRAEGER, DONN F. - Phoenix-Eye Fist. A Shaolin Fighting Art of South China.
137358: LEONOWNENS, ANNA. - The Romance of the Harem. Edited with an Introduction by Susan Morgan.
150288: LEPCHA, LYNAGSONG TAMSANG (EDITOR). - The Idigenous Lepchas and Their Songs. Compiled, Edited and Translated.
126236: LEPORE, JILL. - A Is for American. Letters and Other Characters in the Newly United States.
132679: LEPREVOST, THIERRY & BERNAGE, GEORGES. - Hastings 1066. Norman Cavalry and Saxon Infantry. With a Contribution by Eric Groult.
137452: LERNER, LAURENCE (EDITOR). - The Context of English Literature: The Victorians.
128543: LERNER, LAURENCE. - Selves.
128546: LERNER, LAURENCE. - Domestic Interior. And Other Poems.
134928: LESHEM, NAOMI. - Runways. Edited by Michael Guggenheimer & Peter Rollin.
142775: LESLIE, ROBERT C. - A Waterbiography.
132910: LESSING, G.E. - Selected Prose Works. Translated by E.C. Beasley, B.A. And Helen Zimmern. Edited by Edward Bell.
124877: (PHIZ). LESTER, VALERIE BROWNE. - Phiz. The Man Who Drew Dickens.
130722: LESTON, GEORGE LIONEL. - Land and Mining Surveying. As Applied to Collieries and Other Mines. For Students, Colliery Officials and Mine Surveyors.
150395: LESUEUR, DANIEL. - Levres Closes.
149435: LETHABY, W.R. - London Before the Conquest.
148301: (RUSSIER) LETHBRIDGE, NEMONE (EDITOR). - The Affair of Gabrielle Russier. With an Introduction by Nemone Lethbridge and Esssays by Raymond Jean and Mavis Gallant. The Letters and M. Jean’S Preface Translated from the French by Ghislaine Boulanger.
147836: LEUTSCHER, ALFRED. - Tro Trwy’R Tymhorau. Addasiad Cymraeg John Griffith Williams.
134758: LEUTSCHER, ALFRED. - Epping Forest. Its History and Wildlife.
150359: LEVENE, MARK. - The Rise of the West and the Coming of Genocide. Volume II: Genocide in the Age of the Nation State.
137273: LEVENSON, LEAH & NATTERSTAD, JERRY. - Granville Hicks. The Intellectual in Mass Society.
139964: LEVEQUE, PIERRE. - The Greek Adventure. Translated by Miriam Kochan.
138734: LEVER, H. - Central High School for Boys, Manchester: The School 1920-1950. A Supplement. With an Epilogue by the Headmaster.
137669: (SADE) LEVER, MAURICE. - Sade: A Biography. Translated by Arthur Goldhammer.
124209: (SADE). LEVER, MAURICE. - Sade. A Biography. Translated by Arthur Goldhammer.
138339: LEVETT, BRAD. - Sophocles: Women of Trachis.
148636: (VIRGIL) LEVI, PETER. - Virgil: His Life and Times.
150385: LEVI-STRAUSS, CLAUDE. - Du Miel Aux Cendres. Mythologiques.
124715: (LEAR). LEVI, PETER. - Edward Lear: A Biography.
128552: LEVI, PETER. - Water, Rock and Sand. Poems.
128544: LEVI, PETER. - The Gravel Ponds. Poems.
141026: LEVIN, BERNARD. - The Pendulum Years. Britain and the Sixties.
137611: LEVINE, JOSEPH M. - Between the Ancients and the Moderns. Baroque Culture in Restoration England.
135351: (NIETZSCHE) LEVINE, PETER. - Nietzsche and the Modern Crisis of the Humanities.
129053: LEVY, M.J. - The Mistresses of King George IV.
143085: LEVY, S.I. - The Rare Earths. Their Occurrence, Chemistry, and Technology.
150269: LEVY, ADRIAN & SCOTT-CLARK, CATHY. - The Meadow. Kashmir 1995 - Where the Terror Began.
149635: (DARWIN) LEWENS, TIM. - Darwin.
133912: LEWENSTEIN, EILEEN & COOPER, EMMANUEL. - New Ceramics.
133736: LEWIN, RONALD. - Slim the Standardbearer. A Biography of Field-Marshal the Viscount Slim, Kg, Gcb, Gcmg, Gcvo, Gbe, Dso, MC.
128537: LEWIS, ALUN. - Ha! Ha! Among the Trumpets. Poems in Transit. Foreword by Robert Graves.
147557: LEWIS, HYWEL D. - Dilyn Crist. Anerchiadau Crefyddol.
149520: LEWIS, E.A. - An Inventory of the Early Chancery Proceedings Concerning Wales.
142733: LEWIS, MICHAEL. - Spithead. An Informal History.
145621: LEWIS, DAFYDD MORGAN (EDITOR). - Cymru Yn Fymhen. Casgliad O Gerddi.
146255: LEWIS, SAUNDERS. - Y Cyrnol Chabert a 1938. Dwy Ddrama.
109306: (MORGNER). LEWIS, ALISON. - Subverting Patriarchy. Feminism and Fantasy in the Works of Irmtraud Morgner.
146252: LEWIS, SAUNDERS. - Excelsior.
146307: LEWIS, SAUNDERS. - ‘Gymerwch Chi Sigaret?
145473: LEWIS, ROBIN. - Cyfiawnder Dwyieithog? (Golwyg Ar Yr Ieithoedd Cymraeg a Saesneg Yn Llysoedd Ynadon Cymru).
149215: LEWIS, EMANUEL RAYMOND. - Seacoast Fortifications of the United States.
128548: LEWIS, C. DAY. - Noah and the Waters.
128554: LEWIS, C. DAY. - Collected Poems.
122880: LEWIS, JONATHAN & STEELE, BEN. - Hell in the Pacific. From Pearl Harbor to Hiroshima and Beyond.
144175: (COPPOLA) LEWIS, JON. - Whom God Wishes to Destroy... Francis Coppola and the New Hollywood.
145566: LEWIS, SAUNDERS. - Straeon Glasynys. Detholiad Gyda Rhagymadrodd.
145017: LEWIS, SAUNDERS. - Doctor Er Ei Waethaf.
147595: LEWIS, EILUNED. - Dew on the Grass. Introduction by Glen Cavaliero.
147597: LEWIS, ALUN. - The Last Inspection.
127027: (SOMERVILLE) LEWIS, GIFFORD (EDITOR). - The Selected Letters of Somerville and Ross. Foreword by Molly Keane.
132359: LEWIS, CECIL DAY. - Country Comets.
132365: LEWIS, C. DAY. - Collected Poems.
149083: LEWIS, ROBYN. - Second-Class Citizen. A Selection of Highly Personal Opinions Mainly Concerning the Two Languages of Wales. With a Preface by Mr. Gwynfor Evans, M.P.
133911: LEWIS, GRISELDA. - A Collector’S History of English Pottery.
133521: LEWIS, NIGEL. - Channel Firing. The Tragedy of Exercise Tiger.
133925: LEWIS, GRISELDA. - A Collector’S History of English Pottery.
135834: LEWIS, M.M. - Language, Thought and Personality in Infancy and Childhood.
123095: LEWIS, MERIWETHER & CLARK, WILLIAM. - The Journals of Lewis and Clark. Abridged by Anthony Brandt. With an Afterword by Herman J. Viola.
140371: LEWIS, MICHAEL. - The Hawkins Dynasty. Three Generations of a Tudor Family.
146373: LEWIS, SAUNDERS. - Braslun O Hanes Llenyddiaeth Gymraeg. Y Gyfrol Gyntaf: Hyd at 1535.
146455: LEWIS, MARED. - Y Maison Du Soleil.
141851: LEWIS, JONATHAN & STEELE, BEN. - Hell in the Pacific. From Pearl Harbor to Hiroshima and Beyond.
138173: LEWIS, JOHN. - How to Run a Scout Camp.
149311: LEWIS, HUGH M. - Aberdyfi. A Chronicle Through the Centuries.
147311: LEWIS, PARCH. J.D. VERNON. - Llyfr Y Salmau. Cyfieithiad Cymraeg O’R Llyfr Cyntaf, Ser Salmau I-XLI, Gyda Nodiadau Ar Y Testun Hebraeg.
142613: LEWIS, DAMIEN. - Churchill’S Secret Warriors. The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of Wwii.
145661: LEWIS, HENRY; ROBERTS, THOS. & WILLIAMS, IFOR (EDITORS). - Cywyddau Iolo Goch Ac Eraill 1350-1450.
147746: LEWIS, ROBYN. - Cymreictod Gweladwy. III [Only]. Damcanu a Ballu... Gyda Rhagair Gan Islwyn Ffowc Elis. Y Drydedd Ghyfrol Mewn Cyfres O Dair Sy’N Cynnwys Dor Hanner Cant of Ysgrifau Am Y Difri a’R Digri (Gydag Arlliew Hunangorfian Hwnt Ac Yma.
146558: LEWIS, HYWEL D. - Gwybod Am Dduw. Cip Ar Rai Tueddiadau Yn Athroniaeth Crefydd.
147594: LEWIS, GWYNETH. - Parables & Faxes.
136987: LEWIS, EILUNED. - Honey Pots and Brandy Bottles.
147269: LEWIS, DEWI E. - Gorllewin Morgannwg.
149392: LEWIS, E.A. - An Inventory of the Early Chancery Proceedings Concerning Wales.
136650: (RONSARD) LEWIS, D.B. WYNDHAM. - Ronsard.
139873: LEWIS, NAPTALI. - Life in Egypt Under Roman Rule.
147712: LEWIS, J.M. - Welsh Medieval Paving Tiles.
147693: LEWIS, HYWEL D. - Pwy Yw Iesu Grist? Ac Anerchiadau Eraill.
142114: (KINKEAD) LEWIS, JULIAN. - Racing Ace. The Fights and Flights of ‘Kink’ Kinkead, Dso, Dsc*, Dfc*.
142907: LEWIS, JON E. (EDITOR). - Life Before the Mast. An Anthology of Eye-Witness Accounts from the Age of Fighting Sail.
140987: (ELLISON) LEWIS, DAVID R. (EDITOR). - Remembrances of Hell. The First World War Diary of Naturlaist, Wrier and Broadcaster Norman F. Ellison - ‘Nomad’ of the Bbc.
147561: (HUGHES) LEWIS, W. GWYN (EDITOR). - T. Rowland Hughes.
144985: LEWIS, ALUN T. - Y Piser Trwm. A Storiau Eraill.
147357: (JONES) LEWIS, WILLIAM R. - John Gwilym Jones.
128530: LEWIS, C. DAY. - Word over All.
144441: LEWIS, JON. - The Road to Romance & Ruin. Teen Films and Youth Culture.
144487: LEWIS, SAUNDERS. - Daniel Owen.
144486: LEWIS, SAUNDERS. - Ceiriog.
144515: LEWIS, SAUNDERS. - Detholion O Waith Ieuan Glan Geirionydd.
144536: LEWIS, HENRY (EDITOR). - Hen Gerddi Crefyddol.
147225: LEWYS, HUW. - Perl Mewn Adfyd. Yn Ol Argraffiad 1595 Gyda Rhagymadrodd Gan W.J. Gruffydd.
144432: LEYDA, JAY (EDITOR). - Voices of Film Experience. 1894 to the Present. Research by Doug Tomlinson and John Hagan.
150450: LEYSSENNE, P. - L’Annee Preparatoire D’Arithmetique. Numeration - Les Quatre Regles - le Systeme Metrique. Contenant 23 Figures - 350 Exercices de Calcul Mental Ou Ecrit, 200 Problemes Faciles.
123912: (WILDE). LIAMMOIR, MICHEAL MAC. - An Oscar of No Importance. Being an Account of the Author’S Adevntures with His One-Man Show About Oscar Wilde ‘the Importance of Being Oscar’.
150199: LIARD, LOUIS. - Les Grandes Institutions de France: L’Universite de Paris. Faculte de Medecine-Ecole de Pharmacie-Faculte de Droit-Faculte Des Sciences-Faculte Des Lettres-Ecole Normale Superieure.
150466: LIARD, LOUIS. - L’Universite de Paris. La Vieille University-la Nouvelle Universite-la Nouvelle Sorbonne.
149567: LIAS, GODFREY. - Kazak Exodus.
150463: LIBERA, ALAIN DE. - La Reference Vide: Theories de la Proposition.
133424: LIDDLE, PETER. - Aspects of Conflict: 1916.
150171: LIEFELD, ROB & CASEY, JOE. - Youngblood Maximum Edition. Volume 1 Issue 1 [Only].
150278: LIEFER, WALTER. - Himalaya. Mountains of Destiny. Translated by Ursula Prideaux.
142621: LIEMPT, AD VAN. - Hitler’S Bounty Hunters. The Betrayal of the Jews. Translated by S.J. Leinbach.
109514: LIEPMAN, RUTH. - Maybe Luck Isn’T Just Chance. Translated by John A. Broadwin.
143236: LIETZMANN, HANS. - A History of the Early Church. I. The Beginnings of the Christian Church. II. The Founding of the Church Universal. III. From Constantine to Julian. IV. The Era of the Church Fathers. Translated by Bertram Lee Woolf.
143249: LIEU, JUDITH. - Neither Jew Nor Greek? Constructing Early Christianity.
134895: LIGHT, MICHAEL. - Ranch.
134989: LIGHT, M.R. - The Diy Decorator’S Handbook. Preparation. Painting. Paper-Hanging. Troubleshooting. Decorator’S Dodges. Written and Illustrated by an Experienced Professional.
131032: LIGHTFOOT, MARTHA. - The Box. Illustrated by.
146056: LILLY, GWENETH. - Y Gragen a’R Drych. Ysgrifennwyd Ac Arluniwyd.
145941: LILY, GWENETH. - Ysbiwr Yn Yr Ysgol. Stori Am Y Sentars Cynnar.
142626: LIMBU, KAILASH. - Gurkha. Better to Die Than Live a Coward: My Life with the Gurkhas.
133737: LIND, LEW. - Flowers of Rethymnon. Escape from Crete.
133181: LINDQUIST, HAKAN. - On Collecting Stamps. Novel. Translated from the Swedish by the Author.
125240: LINDSAY, W.M. - Early Latin Verse.
148585: (BLAKE) LINDSAY, DAVID W. - Blake: Songs of Innocence and Experience.
148565: (BLAKE) LINDSAY, DAVID W. - Blake: Songs of Innocence and Experience.
139864: LINDSAY, JACK. - Cleopatra.
137489: LINDSAY, JACK. - Decay and Renewal. Critical Essays on Twentieth Century Writing.
127203: LINDSAY, SIR DAVID. - Ane Satyre of the Thrie Estaits. Edited by James Kinsley. With a Critical Introduction by Agnes Mure Mackenzie and a Foreword by Ivor Brown.
139871: LINDSAY, JACK. - Men and Gods on the Roman Nile.
145288: LINDSAY, JACK. - Leisure and Pleasure in Roman Egypt.
136560: (SOUSA) LINGG, ANN M. - John Philip Sousa.
142678: LINKLATER, ERIC & LINKLATER, ANDRO. - The Black Watch. The History of the Royal Highland Regiment.
125160: LIONEL, FREDERIC. - Challenge. On a Special Mission. With a Foreword by Sir George Trevelyan.
134567: LIPMAN, V.D. - Americans and the Holy Land Through British Eyes: 1820-1917. A Documentary History.
148976: LISK, JILL. - The Struggle for Supremacy in the Baltic 1600-1725.
145283: LITTA, VINCENZO. - I Papiri Ercolanesi II [Only]. (Indice Topografico E Sistematico). Con Prefazione Di Alberto Guarino.
136187: LITTLE, W.J. KNOX. - St. Francis of Assisi. His Times, Life and Work. Lectures Delivered in Substance in the Ladye Chapel of Worcester Cathedral in the Lent of 1896.
136188: LITTLE, W.J. KNOX. - St Francis of Assisi. His Times, Life and Work.
149588: LITTLE, ERNEST MUIRHEAD (EDITOR). - History of the British Medical Association 1832-1932.
148280: LITTLE, JOHN R. & WONG, CURTIS F. (EDITORS). - Ultimate Guide to Tai Chi.
124606: (JOHNSON). LITTLEJOHN, DAVID (EDITOR). - Dr. Johnson: His Life in Letters. Selected and Edited.
139589: LITTMANN, MARK; WILLCOX, KEN & ESPENAK, FRED. - Totality: Eclipses of the Sun.
148924: LITVINOFF, BARNET. - Fourteen Ninety Two. The Year and the Era.
148237: LIU, QINGSHAN. - Chinese Fitness: A Mind/Body Approach. Qigong for Healthy and Joyful Living.
138843: LIU, TIEN-LUNG. - The Chameleon State. Global Culture and Policy Shifts in Britain and Germany, 1914-1933.
149727: LIVINGSTON, TODD & TINNELL, ROBERT. - The Black Forest.
133305: LIVINGSTONE, ERIC. - An Anthropology of Reading.
134701: LIVOCK, D.M. (EDITOR). - City Chamberlains’ Accounts in Teh Sixteenth and Seventeenth Centuries.
149563: LLEWELLIN, REV. F.G. - The History of Saint Clodock: British King and Martyr. Being Some Account of a Welsh Borderland Church and Parish from the Sixth Century to the Present Day.
147054: LLEWELLYN, H.M. (EDITOR). - Foxhunter in Pictures. Chosen, Introduced and Captioned.
150290: LLEWELLYN, BRIONY. - The Orient Observed. Images of the Middle East from the Searight Collection.
147517: LLEWELYN, GWYN. - Pry’R Gannwyll.
147639: LLEWELYN, GWYN. - Hel Straeon.
134789: LLINAS, JOSE & SARRA, JORDI. - Josep Maria Jujol.
146017: (LEWIS) LLOYD, D. TECWYN. - John Saunders Lewis. Y Gyfrol Gyntaf. Gyda Chyflwyniad Gan Yr Athro J.E. Caerwyn Williams.
145975: LLOYD, J. SELWYN. - Croes Bren Yn Norwy.
145234: LLOYD, G.E.R. - The Ambitions of Curiosity. Understanding the World in Ancient Greece and China.
150248: (WILLIAMS) LLOYD, W.G. - John Williams V.C. A Biography.
146314: LLOYD, J. SELWYN. - Trwy Awyr Wenfflam.
114804: LLOYD, DAVID T. - The Urgency of Identity. Contemporary English-Language Poetry from Wales.
142804: LLOYD, ALAN. - Marathon. The Story of Civilizations on Collision Course.
145994: (JONES) LLOYD, DEWI M. - Talhaiarn [John Jones].
146530: LLOYD-JONES, D. MARTYN. - Awdurdod.
136742: LLOYD, JOHN & BROWN, MURRAY. - Preserved Railway Carriages. The Complete Stock-Book of All Known Standard Guage Carriages and Passenger-Related Vans Preserved in Great Britain and Ireland.
141569: LLOYD, MARK. - The Art of Military Deception.
146317: LLOYD, J. SELWYN. - Bu Farw Mel Polanski.
126726: (ABELARD). LLOYD, ROGER B. - The Stricken Lute. An Account of the Life of Peter Abelard.
147377: (IWAN) LLOYD, D. MYRDDIN. - Emrys Ap Iwan.
149839: LLOYD, DAVID & MORAN, MADGE. - The Corner Shop. The History of Bodenhams from the Middle Ages.
145000: LLOYD, HOWARD. - Troedio Cymru. Teithiau Cerdded Yn Ne-Orllewin Cymru.
145956: LLOYD, IDWAL. - Cerddi.
145048: LLOYD, D. IDWAL. - Cerddi’R Glannau.
147408: LLOYD, DAVID T. - The Urgency of Identity. Contemporary English-Language Poetry from Wales.
145593: LLOYD, J. SELWYN. - Mae Torch Yn Llosgi.
147505: LLWYD, ALAN. - Edrych Trwy Wydrau Lledrith. (Cyfrol O Farddoniaeth Am Fyd Natur).
145572: (PARRY) LLWYD, ALAN. - R. Williams Parry.
145590: LLWYD, ALAN. - Y Grefft O Greu. Ysgrifau Ar Feirdd a Barddoniaeth.
145120: LLWYD, ALAN. - Glaw Ar Rosyn Awst.
147322: LLWYD, ALAN (EDITOR). - Yn Nheyrnas Diniweidrwydd. Blodeugerdd Barddas O Gerddi Am Blant a Phlentyndod.
147853: LLWYD, ALAN & EDWARDS, ELWYN (EDITORS). - Gwaedd Y Lleiddiad. Blodeaugerdd Barddas O Gerddi’R Ail Ryfel Byd 1939-1945.
145691: LLWYD, MORGAN. - Llyfr Y Tri Aderyn. (Allan O Argraffiad Urdd Y Graddedigion O Weithiau Morgan Llwyd).
146213: (OWEN) LLWYD, ALAN. - Gronwy Ddiafael, Gronwy Ddu. Cofiant Goronwy Owen 1723-1769.
147852: (ELLLIS) LLWYD, ALAN & EDWARDS, ELWYN. - Y Bardd a Gollwyd: Cofiant David Ellis. Gyda Chyflwyniad Gan Robin Gwyndaf.
146448: LLWYD, ALAN. - Cerddi 1968-1990). Y Casgliad Cyflawn Cyntaf.
147743: LLWYD, ALAN (EDITOR). - Nadolig Y Beirdd.
145550: LLYWELYN, ROBIN. - Seren Wen Ar Gefndir Gwyn. Cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith.
146048: LLYWELYN-WILLIAMS, ALUN. - Crwydro Arfon.
147380: (JENKINS) LLYWELYN-WILLIAMS, ALUN. - R.T. Jenkins.
146451: (JONES) LLYWELYN, EMYR (EDITOR). - Aneurin.
146559: LOADER, MAURICE. - Yr Epistol at Y Galatiaid.
145041: LOADER, MAURICE. - Exodus.
124731: (LOCKHART). LOCHHEAD, MARION. - John Gibson Lockhart.
144727: LOCKE, RALPH P. - Music, Musicians and the Saint-Simonians.
137226: (GODWIN) LOCKE, DON. - A Fantasy of Reason. The Life and Thought of William Godwin.
136104: LOCKE, JOHN. - A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul to the Galations, Corninthians, Romans, and Ephesians. To Which Is Prefixed, an Essay for the Understanding of St. Paul’S Epistles, by Consulting St. Paul Himself.
137726: (SCOTT) LOCKHART, J.G. - Memoirs of the Life of Sir Walter Scott, Bart. Volume II [Only].
140576: LOCKHART, JOHN GIBSON. - Life of Napoleon Buonaparte.
141023: LOCKHART, SIR ROBERT BRUCE. - Friends, Foes and Foreigners.
147772: LOCKWOOD, DAVID. - Marked Paper.
139161: LOCKYER, SIR NORMAN. - Inorganic Evolution. As Studied by Spectrum Analysis.
148645: LOEBLICH, ALFRED R. & TAPPAN, HELEN. - A Revision of Some Glanduline Nodosariidae (Foraminifera).
148659: LOEBLICH, ALFRED R. & TAPPAN, HELEN. - Revision of Some Recent Foraminiferal Genera.
77275: LOEW, E.A. - The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule.
144744: LOFT, ABRAM. - Violin and Keyboard: The Duo Repertoire. Volume II [Only]. From Beethoven to the Present.
130209: LOFTUS, JOHN & AARONS, MARK. - The Secret War Against the Jews. How Western Espionage Betrayed the Jewish People.
148462: LOGAN, HARRIET. - Unveiled. Voices of Women in Afghanistan.
135808: LOISETTE, PROF. A. - Assimilative Memory. Or, How to Attend and Never Forget.
136858: LOKKO, LESLEY. - One Secret Summer.
150309: LOMAX, JUDY. - Walking in the Clouds. Impressions of Nepal.
142322: LONDON, JOANNE GERNSTEIN. - Fly Now! a Colourful Story of Flight from Hot Air Balloon to the 777 “Worldliner. ” the Poser Collection of the Smithsonian National Air and Space Museum.
142127: LONG, JACK T.C. - Three’S Company. A History of No. 3 (Fighter) Squadron Raf.
132948: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH. - The Letters. Volumes I and II [Only]. Edited by Andrew Hillen. Volume I: 1814-1836. Volume II: 1837-1843.
138808: LONGFIELD, MOUNTIFORT. - Three Lectures on Commerce and One on Absenteeism.
142492: (BLUNT) LONGFORD, ELIZABETH. - A Pilgrimage of Passion. The Life of Wilfrid Scawen Blunt.
143377: LONGFORD, FRANK. - Saints.
124727: LONGHURST, HENRY. - Only on Sundays.
98325: LONGMAN, JERE. - Among the Heroes. United Flight 93 and the Passengers and Crew Who Fought Back.
149859: LONGO (PUBLISHER). - Fifteenth Century Italian Woodcuts. From Biblioteca Classense in Ravenna.
138467: LONGSTAFF, STELLA M. - Andover Grammar School 1596-1951.
140698: LONLAY, DICK DE. - Francais & Allemands Histoire Anecdotique de la Guerre de 1870-1871. Volume II [Only]. Sarrebrueck: Spickeren: La Retraite Sur Metz: Pont-a-Mousson: Borny.
132796: LOOMIS, STANLEY. - The Fatal Friendship. Marie Antoinette, Count Fersen & the Flight to Varennes.
147768: (GWILYM) LOOMIS, RICHARD MORGAN (EDITOR). - Dafydd Ap Gwilym: The Poems. Translation and Commentary.
136069: VAN LOON, HENDRIK WILLEM. - The Story of the Bible.
150091: LOORITS, OSKAR (EDITOR). - Livische Maerchen- Und Sagen-Varianten.
137352: LOOS, ANITA. - Fate Keeps on Happening. Adventures of Lorelei Lee and Other Writings. Edited by Ray Pierre Corsini.
137353: LOOS, ANITA. - Kiss Hollywood Good-by.
140785: LOPATIN-LUMMIS, NANCY & PARTRIDGE, MICHAEL - Lives of Victorian Politcial Figures III. Volume 4: Millicent Garrett Fawcett [Only]. Edited by Susie L. Steinbach.
140784: LOPATIN-LUMMIS, NANCY & PARTRIDGE, MICHAEL - Lives of Victorian Politcial Figures III. Volume 2: Florence Nightingale [Only]. Edited by Deborah Anna Logan.
140783: LOPATIN-LUMMIS, NANCY & PARTRIDGE, MICHAEL - Lives of Victorian Politcial Figures III. Volume 3: Annie Besant [Only]. Edited by Nancy Fix Anderson.
150468: LOPEZ, ROBERT S. - Naissance de L’Europe.
150182: LOPEZ, F. SOLANO & SAMPAYO, C. - Evaristo: Deep City.
150082: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Zigeuner-Romanzen. Deutsch Von Enrique Beck.
133718: LORD, WALTER. - Lonely Vigil. Coastwatchers of the Solomons.
149221: LORD, FRANCIS A. - They Fought for the Union.
149164: LORD, FRANCIS A. - Uniforms of the CIVIL War.
147438: LORD, PETER. - Gwenllian. Essays on Visual Culture.
150158: MATTOTTI. LORENZO. - Le Signor Spartaco.
143083: LORING, F.H. - Atomic Theories.
138817: LORNE, MARQUIS OF. - Viscount Palmerston, K.G.
123084: LOSSING, BENSON J. - Seventeen Hundred and Seventy-Six, or the War of Indepencence; a History of the Anglo-Americans, from the Period of the Union of the Colonies, to the Inauguration of Washington, the First President of the United States of America.
150413: LOTT, DAVID J. - A Corkhead’S Chronicle. Experiences of a Royal Navy Clearance Diver 1955 - 76.
142910: LOUDON, J.B. (EDITOR). - Social Anthropology and Medicine.
147069: LOUGHER, THELMA J. - Lest We Forget. A Collection of Verse.
149466: O’LOUGHLIN, THOMAS. - Celtic Theology. Humanity, World and God in Early Irish Writing.
129359: LOUYS, PIERRE. - Collected Works.
129360: LOUYS, PIERRE. - Collected Works.
129358: LOUYS, PIERRE. - The Woman the Puppet. Translated with Introduction by Arthur Symons. Illustrated by J. Yunge.
147188: LOVATT, HELEN. - Statius and Epic Games. Sport, Politics and Poetics in the Thebaid.
135399: LOVE, RICHARD. - Carl W. Peters. American Scene Painter from Rochester to Rockport.
150149: LOVECRAFT, H.P. - At the Mountsins of Madness. A Graphic Novel. Adapted from the Original Novel. Text Adapted and Illustrated by I.N. J. Culbard.
140930: (MEZRAB) LOVELL, MARY S. - A Scandalous Life. The Biography of Jane Digby El Mezrab.
148338: LOVENDUSKI, JONI & RANDALL, VICKY. - Contemporary Feminist Politics. Women and Power in Britain.
131692: LOVETTE, LELEAND P. - School of the Sea. The Annapolis Tradition in American Life.
142674: LOW, CHARLES RATHBONE. - The Great Battles of the British Army. With Continuation to the Present Time, Including the Soudan Campaign.
140813: LOWE, JOSEPH. - The Present State of England, in Regard to Agriculture, Trade & Finance.
148977: LOWENTHAL, DAVID. - The Past Is a Foreign Country.
140521: (CAVENDISH) LOWER, MARK ANTHONY (EDITOR). - The Lives of William Cavendishe, Duke of Newcastle, and of His Wife, Margaret, Duchess of Newcastle. Written by the Thrice Noble and Illustrious Princess, Margaret, Duchess of Newcastle. Edited with a Preface and Occasional Notes.
139271: LOWRY, T.M. - Historical Introduction to Chemistry.
138963: LOWRY, BERNARD. - The Shropshire Home Guard.
150389: LOZET, J.B. & PETRON, C. - Coquillages Des Antilles.
134849: LPA. - Mainstream Green. Sustainable Design.
146829: GILBERTSON & PAGE LTD. (EDITORS). - Poachers Versus Keepers. An Amusing and Instructive Treatise Concerning Poachers & Their Artifices, Dealing with the Many Phases of Poaching Directed Against Game Both Furred & Feathered. Simplified and Arranged.
148908: BERNARD QUARITCH LTD. - The Arabs in Spain. A Collection of Antiquarian and Scholarly Books About Arab and Islamic Civilisation in Spain.
131679: SOUTH GWALIA STEAMSHIP COMAPANY LTD. - [a Ledger of the South Gwalia Steamship Company. Dating from March 3rd 1931 to March 27th 1933 (?). Containing Handwritten Pages Detailing Domestic Expenditure.
134794: IMAGES PUBLISHING GROUP PTY LTD. - 50 of the World’S Best Apartments.
144729: MAGGS BROS. LTD. - Florence & Tuscany Music: Catalogue.
137919: LU, XIN. - China, China... Western Architects and City Planners in China.
142887: LUCAS, JAMES. - Experiences of War: The British Soldier.
150061: LUCAS, MARIOTTE & BELL, CASSADAY. - Desperadoes Epidemic!
120555: LUCAS, JAMES. - The Third Reich.
137441: LUCAS, JOHN. - The Literature of Change. Studies in the Nineteenth-Century Provincial Novel.
128993: LUCAS-DUBRETON, J. - The Restoration and the July Monarchy. Translated from the French by E.F. Buckley.
126887: (LAMB). LUCAS, E.V. (EDITOR). - Charles Lamb and the Lloyds.
133363: LUCAS, F.L. - The Drama of Chekhov, Synge, Yeats, and Pirandello.
133634: LUCAS, JAMES. - Storming Eagles. German Airborne Forces in World War Two.
133626: LUCAS, JAMES. - World War Two Through German Eyes.
133622: LUCAS, LADDIE. - Thanks for the Memory. Unforgettable Characters in Air Warfare, 1939-45.
143070: LUCAS, JAMES. - Hitler’S Enforcers. Leaders in the German War Machine 1939-1945.
128542: LUCIE-SMITH, EDWARD. - Towards Silence.
135398: LUCIE-SMITH, EDWARD. - Adam. The Male Figure in Art.
148307: LUCOVICI, ANTHONY M. - Woman: A Vindication.
126617: (DOS PASSOS). LUDINGTON, TOWNSEND (EDITOR). - The Fourteenth Chronicle. Letters and Diaries of John Dos Passos. Edited and with a Biographical Narrative.
138419: LUDLAM, HARRY. - The History of Rishworth School. Preface by His Grace the Archbishop of York.
141039: LUDOVICI, ANTHONY M. - The Sanctity of Private Property.
121917: LUDWIG, EMIL. - Napoleon.
142540: (WOOLF) LUEDEKING, LEILA & EDMONDS, MICHAEL. - Leonard Woolf: A Bibliography.
149341: LUKACS, JOHN. - The End of the Twentieth Century and the End of the Modern Age.
138964: LUKACS, JOHN. - Blood, Toil, Tears and Sweat.
124152: (SOLZHENITSYN). LUKACS, GEORG. - Solzhenistyn. Translated from the German by William David Graf.
116056: LUKACS, JOHN. - The Hitler of History.
149733: LUNA BROTHERS, THE. - Girls. Volume 2 [Only]. Emergence.
137864: (WILLOBIE) LUNA, B.N. DE. - The Queen Declined. An Interpretation of Willobie His Avisa. With the Text of the Original Edition.
149743: LUNCH, LYDIA & MCKEEVER, TED. - Toxic Gumbo.
141806: LUNN, GEOFF. - And the Crew Went Too. The £10 Assisted Passage.
132075: LUNT, JAMES. - John Burgoyne of Saratoga.
146857: LUSCOMBE, WILLIAM G. (EDITOR). - Where to Fish. The ‘Field’ Guide to the Fishing in the Rivers & Lakes of the World.
137674: (RUSKIN) LUTYENS, MARY. - The Ruskins and the Grays.
147043: LUTYENS, F.M. - Mr. Spinks and His Hounds. A Hunting Story.
124753: LUTYENS, DAVID BULWER. - The Creative Encounter.
139198: LUTZOW, THE COUNT. - Lectures on the Historians of Bohemia. Being the Ilchester Lectures for the Year 1904.
149123: LUVAAS, JAY & NELSON, HAROLD W. (EDITORS). - Guide to the Battle of Gettysburg .
139776: LUVAAS, DR. JAY & NELSON, COL. HAROLD W. (EDITORS). - The U.S. Army War College Guide to the Battles of Chancellorsville & Fredericksburg.
128553: LYLE, ROB. - Poems from Limbo.
149108: LYNCH, FRANCES; ALDHOUSE-GREEN, STEPHEN & DAVIES, JEFFREY L. - Prehistoric Wales.
150060: LYNCH, CHRIS; COOPER, LUKE; FARMER, NANCY & WALLACE, MATT. - Murky Depths. Issue #10 [Only]. The Quarterly Anthology of Graphically Dark Speculative Fiction.
149995: LYNCH, CHRIS; COOPER, LUKE; FARMER, NANCY & WALLACE, MATT. - Murky Depths. Issue #9 [Only]. The Quarterly Anthology of Graphically Dark Speculative Fiction.
140421: LYNCH, JOHN. - For King & Parliament. Bristol and the CIVIL War.
142535: (WELLS) LYNN, ANDREA. - Shadow Lovers. The Last Affairs of H.G. Wells.
123973: (TWAIN). LYNN, KENNETH S. - Mark Twain and Southwestern Humor.
137857: (WELLS) LYNN, ANDREA. - Shadow Lovers. The Last Affairs of H.G. Wells.
127230: LYNNE, JAMES BROOM. - The Trigon.
90951: (MARSTON). LYON, JOHN HENRY HOBART. - A Study of the Newe Metamorphosis Written by J.M. 1600.
142527: (MARSTON) LYON, JOHN HENRY HOBART. - A Study of the Newe Metamorphosis. Written by J.M. , Gent, 1600.
99163: LYON, JOHN HENRY HOBART. - A Study of the Newe Metamorphosis.
126919: LYTTELTON, THE REV. THE HON. E. - Memories and Hopes.
136594: LYTTELTON, HUMPHREY. - I Play As I Please. The Memoirs of an Old Etonian Trumpeter.
139655: MABEY, RICHARD. - Fencing Paradise. Reflections on the Myths of Eden.
132081: MABIRE, JEAN. - Mourir a Berlin. Les Ss Francais.
141363: MABIRE, JEAN. - Les S.S. Francais: La Division Charlemagne.
141368: MABIRE, JEAN. - Les Jeunes Fauves Du Fuehrer. La Division Ss Hitlerjugend Dans la Bataille de Normandie.
140556: MACALPINE, IDA & HUNTER, RICHARD. - George III and the Mad-Business.
125642: MACARTHUR, WILSON. - Auto Nomad in Barbary.
138293: MACAULAY, LORD. - History of England. Introduced and Selected by John Burrow.
124713: MACBETH, GEORGE. - A Child of War.
132911: MACCARTHY, MARY. - The Festival, Etc.
132912: MACCARTHY, MARY. - Winter Visitors.
132913: MACCARTHY, MARY. - Sights and Spectacles 1937-1958.
140666: MACCARTHY, CAPTAIN. - Recollections of the Storming of the Castle of Badajos. By the Third Division, Under the Command of Lieut. Gen. Sir Thomas Picton, G.C. B. On the 6th of April, 1812.
142526: (ROSENBERG) MACCOBY, DEBORAH. - God Made Blind. Isaac Rosenberg: His Life and Poetry.
134619: MACCULLOCH, J.A. - The Misty Isle of Skye. Its Scednery, Its People, Its Story.
124756: (BURNS). MACDIARMID, HUGH. - The Uncanny Scot. A Selection of Prose. Edited with an Introduction by Kenneth Buthlay.
128572: MACDONALD, CYNTHIA. - Living Wills. New & Selected Poems.
140524: MACDONALD, JOHN. - Memoirs of an Eighteenth-Century Footman. Travels (1745-1779) with an Introduction by John Beresford.
128674: MACDONALD, CYNTHIA. - I Can’T Remember. Poems.
144102: MACDONALD, JAMES. - A Free Nation Deep in Debt. The Financial Roots of Democracy.
138465: MACDONALD, H.F. (EDITOR). - A Hundred Years of Fettes. Memories of Old Fettesians 1870-1970.
140970: MACDONALD, LYN. - 1914.
143056: MACDONALD, LYN. - 1915: The Death of Innocence.
138124: MACDONALD, ALASDAIR. - Stowe House and School.
136552: (PUCCINI) MACDONALD, RAY S. - Puccini: King of Verismo.
124674: (KIPLING). MACDONALD, MERYL. - The Long Trail: Kipling Around the World.
139217: MACEK, IVANA. - War Within. Everyday Life in Sarajevo Under Siege.
139238: MACEWAN, PETER (EDITOR). - The Art of Dispensing: A Treatise on the Methods and Processes Involved in Compounding Medical Prescriptions. With Dictionaries of Abbreviations and Terms Used in British and Foreign Prescriptions, Incompatibles and New Remedies, and Numberous Memoranda for Dispensers and Prescribers.
143184: (CAIRNS) MACEWEN, ALEXANDER R. - Life and Letters of John Cairns, D.D. , LL. D.
132943: (BRODSKY) MACFADYEN, DAVID. - Joseph Brodsky and the Baroque.
147068: MACGREGOR-MORRIS, PAMELA. - The History of the H.I. S. 1885-1985. 100 Years of the Hunters’ Improvement and National Light Horse Breeding Society.
126913: MACGREGOR, ALASDAIR ALPIN. - The Golden Lamp. A Portrait of a Landlady.
142832: MACGREGOR, DAVID R. - Square Rigged Sailing Ships.
141104: MACHTAN, LOTHAR. - The Hidden Hitler. Translated by John Brownjohn. Notes Translation by Susanne Ehlert.
150366: MACINTYRE, BEN. - A Foreign Field. A True Story of Love and Betrayal in the Great War.
149618: MACK, ALISON & JOY, JANET. - Marijuana As Medicine? the Science Beyond the Controversy.
137065: (BURNS) MACKAY, JAMES. - A Biography of Robert Burns.
144094: MACKAY, R.L. - The History of the Clan Mackay. Its Origin, History and Dispersal.
127021: (STEVENSON). MACKAY, MARGARET. - The Violent Friend. The Story of Mrs. Robert Louis Stevenson 1840-1914.
135806: MACKAY, CHARLES. - Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. With a Foreword by Bernard M. Baruch.
149642: (BELL) MACKAY, JAMES. - Sounds out of Silence. A Life of Alexander Graham Bell.
126108: MACKENTHUN, GESA. - Metaphors of Dispossession. American Beginnings and the Translation of Empire, 1492-1637.
133179: (EULENSPIEGEL) MACKENZIE, K.R.H. (TRANSLATOR) - Master Tyll Owlglass. His Marvellous Adventures and Rare Conceits.
137846: (WELLS) MACKENZIE, NORMAN & MACKENZIE, JEANNE. - The Time Traveller. The Life of H.G. Wells.
124757: MACKENZIE, COMPTON. - All over the Place. Fifty Thousand Miles by Sea, Air, Road and Rail.
144014: MACKERRAS, COLIN & KNIGHT, NICK. - Marxism in Asia.
139235: MACKIE, HENRY B. - Principles of Pharmacy.
143292: MACKINSTOSH, HUGH ROSS. - Types of Modern Theology. Schleiermacher to Barth.
141214: MACKINTOSH, J.M. (EDITOR). - War and the Doctor. Essays on the Immediate Treatment of War Wounds.
131834: MACKSEY, KENNETH. - Commando Strike. The Story of Amphibious Raiding in World War II.
141594: MACKSEY, KENNETH. - The Searchers. How Radio Interception Changed the Course of Both World Wars.
141362: MACKSEY, KENNETH. - Godwin’S Saga. A Commando Epic.

Next 1000 books from Hay Cinema Bookshop


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

3/9