Hay Cinema Bookshop
Castle Street, HR3 5DF, Hay on Wye, Great Britain. Tel.: +44 (0)1497 820 071            Email: sales@haycinemabookshop.co.uk
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
150981: (MORE) ROBERTS, WILLIAM. - Memoirs of the Life and Correspondence of Mrs. Hannah More.
154369: (EDITOR) ROBERTS, DAVID. - Points Unknown. A Century of Great Exploration.
155817: ROBERTS, JOHN DAVID. - Poems.
156105: ROBERTS, PETER R.(EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 1996. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 1996. Cyfres Newydd, Cyfrol 3 (1997)/New Series, Volume 3 (1997).
147831: ROBERTS, PARCH. J.R. - Esboniad Ar Hosea a Micha. Profiwydi Trugaredd a Barn.
153992: ROBERTS, BRIAN. - The Diamond Magnates.
146221: ROBERTS, PARCH. JOHN. - Methodistiaeth Galfinaidd Cymru. Ymgais at Athoroniaeth Ei Hanes. Darlith Davies 1930.
146240: ROBERTS, GOMER MORGAN. - Y Per Ganiedydd [Pantycelyn]. Cyfrol II [Only]: Arweniad I’W Waith.
146072: ROBERTS, GRACE. - Rhodd O Ferch.
145476: (LEWYS) ROBERTS, IOAN (EDITOR). - Elfed Cawr Ar Goesau Byr. Atgofion Am Elfed Lewys.
147542: ROBERTS, E. AP NEFYDD. - Diwinyddiaeth Fugeiliol: Ei Seiliau a’I Hegwyddorion. Darlith Syr D.J. James 1990. Traddodwyd Yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor.
149024: ROBERTS, T.R. - Eminent Welshmen. Volume I [Only]. A Short Biographical Dictionary of Welshmen Who Have Attained Distinction from the Earliest Times to the Present.
145667: ROBERTS, KATE. - Laura Jones.
145491: ROBERTS, EIGRA LEWIS. - Ha’ Bach.
146054: ROBERTS, EIGRA LEWIS. - Seren Wib. Cyfrol O Sgyrsiau Radio.
149193: ROBERTS, BOBBY & MONEYHON, CARL. - Portraits of Conflict. A Photographic History of of Arkansas in the CIVIL War.
156152: ROBERTS, GOMER MORGAN (EDITOR). - Hanes Methodistiaeth Galfinaidd Cymru. Cyfrol I [Only]: Y Deffroad Mawr. Golygwyd, Dros Gymdeithas Hanes Eglwys Methodisiaid Calfinaidd Cymru.
149306: ROBERTS, MICHAEL & CLARKE, SIMONE. - Women and Gender in Early Modern Wales.
145686: ROBERTS, EMRYS. - Cymro Ar Y Copa. A Storiau Antur Eraill. Casgliad O Straeon Cyffrous Yn Seiliedig Ar Hanesion Gwir, Ar Gyfer Plant 10-12 Oed.
146249: ROBERTS, GOMER MORGAN. - Y Per Ganiedydd [Pantycelyn]. Cyfrol I [Only]: Arweniad I’W Waith.
146499: ROBERTS, KATE. - Wyth Stori Fer. Goreuon Gwobr Goffa Kate Roberts. Rhagymadrodd Gan Robert Rhys. Noddwyd Gwobr Goffa Kate Roberts Gan S4c.
144929: (PARRY) ROBERTS, G.J. - Awdl Goffa R. Williams Parry. A Cherddi Eraill.
146319: (MANSFIELD) ROBERTS, EIGRA LEWIS. - Plentyn Yr Haul. Katherine Mansfield (1888-1923).
156100: ROBERTS, PETER R. AND FULTON, HELEN E. (EDITORS). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2001. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2001. Cyfres Newydd, Cyfrol 8 (2002)/New Series, Volume 8 (2002).
145668: ROBERTS, CEFIN. - Brwydr Y Bradwr.
154050: (HERBERT) ROBERTS, JOHN R. - George Herbert: An Annotated Bibliography of Modern Criticism. Revised Edition 1905-1984.
150980: (MORE) ROBERTS, WILLIAM. - Memoirs of the Life and Correspondence of Mrs. Hannah More. Volume III [Only].
146413: ROBERTS, G.J. - Ymddiddanion Llafar. Yn Cynnwys Dwyar-Bymtheg O Sgyrsiau ‘Wedi’R Oedfa’ a’R Drama ‘Deiniol Sant. ’
146170: ROBERTS, O.E. - Cyfrinachau Natur.
156098: ROBERTS, PETER R. (EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2002. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2002. Cyfres Newydd, Cyfrol 9 (2003)/New Series, Volume 9 (2003).
156094: ROBERTS, J.H. - Llawlyfr Elfenau Cerddoriaeth [and] Ymarferiadu Leisiol Tuagat Ddysgu Darllen Cerddoriaeth.
147692: ROBERTS, EMYR. - Mae Heddiw Wedi Bod. Cofiant Cyfaill.
146398: ROBERTS, G.J. - Llyfr Y Siaced Fraith. Detholiad O Ryddiaith a Barddoniaeth a Gyflwynwyd Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fon, 1957.
146355: (HUGHES) ROBERTS, BRYNLEY F. (EDITOR). - Moelwyn. Bardd Y Ddinas Gadarn.
156104: ROBERTS, PETER R.(EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2000. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2000. Cyfres Newydd, Cyfrol 7 (2001)/New Series, Volume 7 (2001).
156102: ROBERTS, PETER R.(EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2001. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2001. Cyfres Newydd, Cyfrol 8 (2002)/New Series, Volume 8 (2002).
156101: ROBERTS, PETER R.(EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2004. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2004. Cyfres Newydd, Cyfrol 11(2005)/New Series, Volume 11 (2005).
146542: (WEBER) ROBERTS, ELLIS. - Weber.
146529: ROBERTS, GRIFFITH T. - Dadleuon Methodistiaeth Gynnar. Darlithiau Pantyfedwen.
146404: ROBERTS, R. PARRI. - Ffarwel I’R Brenin. Cyfrol Deyrnged.
146162: (LEWYS) ROBERTS, IOAN (EDITOR). - Elfed Cawr Ar Goesau Byr. Atgofion Am Elfed Lewys.
145532: ROBERTS, R. MEIRION. - Amryw Ganu.
156146: ROBERTS, PETER R. (EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2005. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2005. Cyfres Newydd, Cyfrol 12 (2006)/New Series, Volume 12 (2006).
146058: (JONES) ROBERTS, GUTO (EDITOR). - Tom Jones Llanuuwchllyn. Teyrngedau.
147744: ROBERTS, BLEDDYN JONES. - Son Am Achub. Ysgrifau Ar Ddiwinyddiaeth Yr Hen Destament.
145932: (PEATE) ROBERTS, MANON WYN. - Barddoniaeth Iorwerth C. Peate.
145703: ROBERTS, KATE; PARRY, THOMAS; MORRIS, WILLIAM & JONES, JOHN GWILYM. - Atgofion. Cyfrol 1.
156106: ROBERTS, PETER R.(EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 1997. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 1997. Cyfres Newydd, Cyfrol 4 (1998)/New Series, Volume 4 (1998).
145103: ROBERTS, EMRYS. - Gwaith Dy Fysedd.
151017: (MEN) ROBERTS, ELIZABETH & SHUKMAN, ANN (EDITOR). - Christianity for the Twenty-First Century. The Life and Work of Alexander Men.
145101: ROBERTS, EMRYS. - Pennill O Ddyffryn Banw.
146028: ROBERTS, ELFED AP NEFYDD (EDITOR). - Hwn Yw’R Dydd. Myfyrdodau a Gweddiau Beunyddiol.
145090: ROBERTS, EMRYS. - Rhaffau.
155679: ROBERTS, MARIE. - British Poets and Secret Societies.
147299: ROBERTS, BLEDDYN JONES. - Son Am Achub. Ysgrifau Ar Ddiwinyddiaeth Yr Hen Destament.
156103: ROBERTS, PETER R.(EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2003. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2003. Cyfres Newydd, Cyfrol 10 (2003)/New Series, Volume 10 (2003).
146199: ROBERTS, O.E. - Rhai O Wyddonwyr Cymru.
146269: ROBERTS, GWILYM. - Rididires O Atebion Gwil. Ribidires Radio Cymru 92-95 Vhf Bob Bore Sadwrn.
146150: ROBERTS, EIGRA LEWIS. - Byd O Amser. Drama Wedi Ei Seilio Ar Hanes Ann Thomas (Griffiths) Dolwar Fechan.
146165: ROBERTS, KATE. - O Gors Y Bryniau. Naw Stori Fer.
156099: ROBERTS, PETER R. (EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 2006. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 2006. Cyfres Newydd, Cyfrol 13 (2007)/New Series, Volume 13 (2007).
147869: ROBERTS, VALERIE LLOYD. - Dewch I Ginio.
147454: ROBERTS, M. SELYF. - Cysog Yw Arian. Nofel.
147400: (RHYS) ROBERTS, J. KIMBERLEY. - Ernests Rhys.
147753: ROBERTS, D.J. - Ffenestri’R Gair. Deholiad O Eglurebau’R Pulpud Cymraeg.
144512: ROBERTS, JOHN HENRY & WILLIAMS, H. CERNYW. - Llawlyfr Moliant: Casgliad O Emynau a Thonau at Wasanaeth Cynulleidfaoedd Y Y Bedyddwyr.
144535: ROBERTS, PARCH. J.J. - Cofiant Y Parchedig Owen Thomas, D.D. , Liverpool.
152781: ROBERTS, D.F. AND HARRISON, G.A. (EDITORS). - Natural Selection in Human Populations.
154844: (VERLAINE) ROBERTS, BECHHOFER. - Paul Verlaine.
155987: ROBERTS, GOMER MORGAN. - Gwaith Pantycelyn. Detholiad.
155995: ROBERTS, KATE ET AL. - Storiau Awr Hamdden. Casglwyd a Golygwyd Gan Urien William.
155997: ROBERTS, PETER R. (EDITOR). - Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas Y Cymmrodorion 1998. /Transaction of the Honourable Society of Cymmrodorion 1998. Cyfres Newydd, Cyfrol 4 (1999)/New Series, Volume 5 (1999).
147899: ROBERTSON, MARTIN. - A Shorter History of Greek Art.
151713: (HEINE) ROBERTSON, RITCHIE. - Heine.
156717: ROBERTSON, J.G. - A History of German Literature. Revised and Enlarged by Edna Purdie, with the Assistance of W.I. Lucas and M. O’C. Walshe.
156369: [ROBERTSON, ROBIN (EDITOR). - Mortification. Writers’ Stories of Their Public Shame. ]
153972: (GOETHE) ROBERTSON, J.G. (EDITOR). - Goethe and Byron.
156440: ROBERTSON, J.G. - Studies in the Genesis of Romantic Theory in the Eighteenth Century.
150576: DI ROBILANT, ANDREA. - A Venetian Affair. A True Story of Impossible Love in the Eighteenth Century.
156346: ROBIN, P. ANSELL. - Animal Lore in English Literature.
151174: ROBINSON, GILBERT WOODING. - Soils. Their Origin, Constitution and Classification. An Introduction to Pedology.
155822: ROBINSON, EDWIN ARLINGTON. - Matthias at the Door.
148609: (LUCIAN) ROBINSON, CHRISTOPHER. - Lucian and His Influence in Europe.
155823: ROBINSON, EDWIN ARLINGTON. - King Jasper: A Poem. With an Itnroduction by Robert Frost.
147881: ROBINSON, RACHEL SARGENT. - Sources for the History of Greek Athletics. In English Translation.
155821: ROBINSON, EDWIN ARLINGTON. - The Glory of the Nightingales.
154667: ROBSON, WALTER. - Letters from a Soldier. With an Introduction by Henry Williamson.
155183: ROBSON, JOHN (EDITOR). - Three Early English Metrical Romances. With an Introduction and Glossary. Edited from a Ms. In the Possession of J.I. Blackburne, Esq. M.P.
157018: DE LA ROCHE, MAZO. - Whiteoak Harvest.
144000: (MARX) ROCKMORE, TOM. - Marx After Marxism. The Philosophy of Karl Marx.
149518: RODERICK, ALAN. - Travels in Gwent.
149255: RODERICK, ALAN. - Travels in Gwent.
153626: RODRIGUE, ARON. - French Jews, Turkish Jews. The Alliance Israelite Universelle and the Politics of Jewish Schooling in Turkey, 1860-1925.
152216: ROGERS, ROBERT F. - Destiny’S Landfall. A History of Guam.
154908: (WHITMAN) ROGERS, CAMERON. - The Maginificent Idler. The Story of Walt Whitman.
148476: ROGERS, KATHARINE M. - Feminism in Eighteenth-Century England.
154593: (NAIRNE) ROGERS, REV. CHARLES (EDITOR). - Life and Songs of the Baroness Nairne. With a Memoir and Poems of Caroline Oliphant the Younger.
150612: ROGERS, ROBERT AND WALTERS, RHODRI. - How Parliament Works.
148487: ROGERS, KATHARINE M. - Feminism in Eighteenth-Century England.
153983: ROGERS, H. AND LININGTON, P.A. - Native Administration in the Union of South Africa.
151355: ROKEAH, DAVID. - Jews, Pagans and Christians in Conflict.
146129: (LLYWELYN AB Y MOEL) ROLANT, EURYS (EDITOR). - Gwaith Owain Ap Llywelyn Ab Y Moel.
151781: ROLFE, MONA. - Initiation by the Nile.
154811: (THOMAS) ROLPH, J. ALEXANDER.. - Dylan Thomas: A Bibliography. Foreword by Dame Edith Sitwell.
145223: BRITISH SCHOOL AT ROME. - Papers. Volume LXXV [Only]. 2007.
145203: ROMER, LE DOCTEUR FRANCOIS FLORIAN. - Resultats Generaux Du Mouvement Archeologique En Hongrie. Avant la Viiie Session Du Congres International D’Anthropologie de D’Archeologie Prehistoriques a Budapest 1876.
155460: ROMER, JOHN. - Romer’S Egypt. A New Light on the Civilisation of Ancient Egypt.
150587: ROMPORTL, MILAN. - Studies in Phonetics.
151058: ROOF, WADE CLARK. - Spiritual Marketplace. Baby Boombers and the Remaking of American Religion.
149587: ROOK, ARTHUR; CARLTON, MARGARET & CANNON, W. GRAHAM. - The History of Addenbrooke’S Hospital, Cambridge.
156439: ROONEY, ELLEN. - Seductive Reasoning. Pluralism As the Problematic of Contemporary Literary Theory.
155811: ROOTHAM, JASPER. - Affirmation.
144096: ROPER, BRIAN S. - The History of Democracy. A Marxist Interpretation.
155878: ROPER, LYNDAL. - The Holy Household. Women and Morals in Reformation Augsburg.
147798: ROS, MANON STEFFAN. - Inc.
148304: ROSALDO, MICHELLE ZIMBALIST & LAMPHERE, LOUISE (EDITORS). - Woman, Culture, and Society.
154778: (SWIFT) ROSCOE, THOMAS (EDITOR). - The Works of Jonathan Swift, D.D. , and Dean of Saint Patrick’S, Dublin. Containing Interesting and Valuable Papers, Not Hitherto Published. With Memoir of the Author.
149073: ROSCOE, THOMAS. - Wanderings and Excursions in South Wales: With Scenery of the River Wye. [Together with: ] Wanderings and Excursions in North Wales.
153621: (REINOSO) ROSE, CONSTANCE HUBBARD. - Alonso Nunez de Reinoso: The Lament of Sixteenth-Century Exile.
156436: ROSE, JACQUELINE. - States of Fantasy.
156438: ROSEN, CHARLES. - Romantic Poets, Critics, and Other Madmen.
151801: ROSENBERG, NEIL V. (EDITOR). - Folklore and Oral History. Papers from the Second Annual Meeting of the Canadian Aural/Oral History Association, at St. John’S, Newfoundland, October 3-5, 1975. Edited, with an Introduction.
153622: ROSMAN, M.J. - The Lords’ Jews. Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth During the Eighteenth-Century.
155819: ROSS, JOHN. - Poems on Events of the Day 1582-1607. Edited and Translated by Richard F. Hardin.
148943: ROSS, ESTELLE. - The Story of the British Race. Volume Four [Only]: Barons and Kings 1215-1485.
149546: ROSS, J.E. - Letters from Swansea.
155195: ROSSE, J. WILLOUGHBY. - Blair’S Chronological Tables Revised and Enlarged. Comprehending the Chronology and History of the World from the Earliest Times to the Russian Treaty of Peace April, 1856.
156723: ROSSEL, SVEN H. (EDITOR). - A History of Danish Literature.
81812: ROSSER, ANN. - Telyn a Thelynor. Hanes Y Delyn Yng Nghymru 1700-1900.
151429: ROTH, CECIL. - A Short History of the Jewish People.
155835: ROTH, CECIL. - The Jews in the Renaissance.
151603: (HEIDEGGER) ROTH, MICHAEL. - The Poetics of Resistance: Heidegger’S Line.
151943: ROTHSCHILD, HANNAH. - The Baroness. The Search for Nica, the Rebellious Rothschild.
153608: ROTTENBERG, DAN. - Finding Our Fathers. A Guidebook to Jewish Genealogy.
145213: MUSEE D’ART DE LA R.S. DE ROUMANIE (PUBLISHER). - Comori Arheologice in Regiunea Portile de Fier/Tresors Archeologiques Dans la Region de Portile de Fier
157166: ROUSH, SHERRY. - Hermes’ Lyre. Italian Poetic Self-Commentary from Dante to Tommaso Campanella.
149865: ROWAN, ERIC (EDITOR). - Art in Wales 2000bc-Ad1850.
148423: ROWBOTHAM, SHEILA; SEGAL, LYNNE & WAINWRIGHT, HILARY. - Beyond the Fragments. Feminism and the Making of Socialism.
156049: ROWLAND, WILLIAM. - Llawlyfr Dysgu Cymraeg. Yr Ail Lyfr [Only]. Sef Dysgu Ymddiddan, Darllen, Cyfansoddi a Gramadeg.
156127: ROWLAND, WILLIAM. - Ymarferion Cymraeg. Sef Cyfansoddi, Crynhol, Cyfieithu a Gramadeg.
151049: ROWLAND, CHRISTOPHER. - Christian Origins. An Account of the Setting and Character of the Most Important Messianic Sect of Judaism.
145523: (JONES) ROWLANDS, JOHN. - John Gwilym Jones.
147820: ROWLANDS, PARCHEDIG DANIEL. - Deuddeg Pregeth Ar Bynciau Ymarferol. Hefyd Cofiant Yr Awdwr Ynghydag Attodiad, Yn Cynnwys Gweddillion Amrywiol O’I Waithy, a Marwnadau Coffadwriaethol Iddo. Casglwyd, Trefnwyd, a Golygwyd, Gan Morris Davies, Bangor.
146010: ROWLANDS, ITHEL. - Siwrnai. Cerddi.
156153: ROWLANDS, JOHN. - Ienctid Yw ‘Mhechod. Nofel.
146410: ROWLANDS, EURYS I. (EDITOR). - Awdlau Cadeiriol Detholedig Y Ganrif Hon 1900-1925. Rhagair Gan Idris LL. Foster.
146265: ROWLANDS, JOHN. - Tician Tician. Nofel.
156096: ROWLANDS, ERYL WYN. - O Lwyfan I Lwyfan.
146231: ROWLANDS,, R.J. - Cerddi.
146400: ROWLANDS, JOHN. - Arch Ym Mhrag.
144981: ROWLANDS, JOHN. - Yn Ol I’W Teyrnasoedd. Nofel.
145660: ROWLANDS, IFAN. - O’R Gist. Barddoniaeth.
156055: (JONES) ROWLANDS, DAFYDD (EDITOR. - Gwenallt (David James Jones). 1899-1968.
146116: ROWLANDS, JOHN. - Lle Bo’R Gwnyn. Nofel.
147661: ROWLANDS, JOHN. - Lle Bo’R Gwenyn. Nofel.
147273: ROWLANDS, EURYS I. (EDITOR). - Gwaith Lewys Mon.
145642: ROWLANDS, DWYSAN (EDITOR). - Adlodd Llwyd O’R Bryn.
147386: (HUGHES) ROWLANDS, JOHN. - T. Rowland Hughes.
144567: ROWLANDS, JOHN. - Bydded Tywyllwch.
151331: ROWLEY, H.H. - Submission in Suffering, and Other Essays on Eastern Thought.
155812: ROWSE, A.L. - Poems Chiefly Cornish.
151906: ROWSE, A.L. - Brown Buck. A Californian Fantasy.
156016: (EDITOR) ROY, IAN. - Blaise de Monluc. The Hapsburg-Valois Wars and the French Wars of Religion.
157194: ROYAN, NICOLA (EDITOR). - Langage Cleir Illumynate. Scottish Poetrey from Barbour to Drummond, 1375-1630.
150242: ROYLE, TREVOR. - National Service. The Best Years of Their Lives. Foreword by John Peel.
150437: RUBENSTEIN, RICHARD E. - Comrade Valentine. The True Story of Azef the Spy - the Most Dangerous Man in Russia at the Time of the Last Czars.
151430: RUBIN-DORSKY, JEFFREY & FISHKIN, SHELLEY FISHER. - People of the Book. Thirty Scholars Reflect on Their Jewish Identity.
153285: RUBIN, BARRY AND JUDITH COLP. - Yasir Arafat. A Political Biography.
144724: RUBINSTEIN, MICHAEL. - Music to My Ear. Reflections on Music and Digressions on Metaphysics.
149695: RUCKA, GREG & HURTT, BRIAN. - Queen & Country. Operation: Morningstar. Report of Proceedings.
148614: (HORACE) RUDD, NIALL. - The Satires of Horace. A Study.
157165: RUDD, NIALL. - The Classical Tradition in Operation. Chaucer/Virgil; Shakespeare/Plautus; Pope/Horace; Tennyson/Lucretius; Pound/Propertius.
148615: (HORACE) RUDD, NIALL. - The Satires of Horace. A Study.
146397: RUDDOCK, GILBERT. - Y Funud Hon.
146414: RUDDOCK, GILBERT. - Cwysi.
144123: RUDGE, PENNY. - Foolish Lessons in Life and Love.
150352: RUDGLEY, RICHARD. - Secrets of the Stone Age. A Prehistoric Journey, As Seen on Channel 4.
149836: RUDOLPH, CONRAD. - Violence & Daily Life. Reading, Art, and Polemics in the Citeaux Moralia in Job.
156337: RUHLE, JURGEN. - Literature and Revolution. A Critical Study of the Writer and Communism in the Twentieth Century. Translated and Edited by Jean Steinberg.
148361: (ERASMUS) RUMMEL, ERIKA (EDITOR). - Erasmus on Women.
152648: RUSH, JAMES. - The Ingenious Beilbys.
153259: RUSHBY, KEVIN. - Chasing the Mountain of Light. Across India on the Trail of the Koh-I-Noor Diamond.
154660: RUSHDIE, SALMAN. - Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991.
150025: RUSHKOFF, DOUGLAS. - Testament: Babel. Shit Happens: The Book of Job: Trip Reset: The Rape of Dinah.
155814: RUSKIN, JOHN. - The Works. Volume II [Only]: Poems. Edited by E.T. Cook and Alexander Wedderburn.
154654: RUSKIN, JOHN. - Sesame and Lilies. Three Lectures.
155810: RUSKIN, JOHN. - Iteriad, or, Three Weeks Among the Lakes. Edited by James S. Dearden.
146009: RUSKIN, JOHN. - Brenin Yr Afon Aur; Neu Y Brodyr Duon. Stori Tylwyth Teg. Wedi Ei Gymreigio, Gyda Rhagymadrodd, Gan H. Brython Hughes.
156787: RUSSELL, JOYCELYNE GLEDHILL. - The Field of Cloth of Gold. Men and Manners in 1520.
151054: RUSSELL, ANTHONY. - The Clerical Profession.
148537: (BLAKE) RUSSELL, ARCHIBALD G.B. - The Engravings of William Blake.
151170: RUSSELL, SIR E. JOHN. - Soil Conditions & Plant Growth. Recast and Rewritten by E. Walter Russell.
151836: RUSSELL, EDWARD WRIOTHESLEY. - Design for Destiny. Science Reveals the Soul.
151701: RUSSELL, BERTRAND. - The Selected Letters. Volume I [Only]: The Private Years, 1884-1914. Edited by Nicholas Griffin.
144483: RUSSELL, CATHERINE. - Narrative Mortality. Death, Clsure, and New Wave Cinemas.
144613: RUSSELL, RAYMOND. - Catalogue of Musical Instruments. Volume I [Only]. Keyboard Instruments.
152779: RUSSELL, K.F. - British Anatomy. 1525-1800. A Bibliography of Works Published in Britain, America and on the Continent.
156092: RUTH, BERYL. - Economeg Y Cartref. (Addasiad Cymraeg Mair a Trefor Edwards).
144779: (VERDI) RUTTERS, HERMAN. - Giuseppe Verdi.
143872: RYAN, MICHAEL. - Politics and Culture: Working Hypotheses for a Post-Revolutionary Society.
151051: RYDER, SUE. - Child of My Love.
157190: RYLANDS, GEORGE H.W. - Words and Poetry. With an Introduction by Lytton Strachey.
155144: (WORDSWORTH) RYLESTONE, ANNE L. - Prophetic Memory in Wordsworth’S Ecclesiastical Sonnets.
155388: SAALMAN, HOWARD. - Medieval Cities.
156473: SACHER-MASOCH, LEOPOLD VON. - Mondnacht. Erzahlungen Aus Galizien.
154476: (MARVELL) SACKVILLE-WEST, V. - Andrew Marvell.
153499: SADA, GEORGES, GENERAL, WITH BLACK, JIM NELSON. - Saddam’S Secrets. How an Iraqi General Defied and Survived Saddam Hussein.
154651: SADE, MARQUIS DE. - Letters from Prison. Translated from the French, with an Introduction and an Epilogue by Richard Seaver.
154838: (TROLLOPE) SADLEIR, MICHAEL. - Troloppe: A Bibliography. An Analysis of the History and Structure of the Works of Anthony Trollope, and a General Survey of the Effect of Original Publishing Conditions on a Book’S Subsequent Rarity.
153461: SAID, EDWARD W. - From Oslo to Iraq and the Roadmap.
156216: DE SAINT-AMAND, IMBERT. - La Cour de Louis XV. Les Femmes de Versailles.
156379: SAINT-SIMON, LOUIS DE ROUVROY. - Memoires Sur le Siecle de Louis XIV Et la Regence. 4 Volumes in 1.
156077: SAINTE-BEUVE, M. - Galerie de Femmes Celebres. Tiree Des Causeries Du Lundi.
156373: SALAMAN, ESTHER. - The Great Confession. From Aksakov and de Quincey to Tolstoy and Proust.
151634: (LODWICK) SALMON, VIVIAN. - The Works of Francis Lodwick. A Study of His Writings in the Intellectual Context of the Seventeenth Century.
146376: SAM, WIL. - Man Bethau Hwyllus.
146337: SAM, WIL. - Newyddion Ffoltia Mawr. Colofn Leol Yn Y Cymro, 1971-2.
144106: SAMONS, LOREN J. - What’S Wrong with Democracy? from Athenian Practice to American Worship.
143886: SAMPSON, CYNTHIA & LEDERACH, JOHN PAUL (EDITORS). - From the Ground Up. Mennonite Contributions to International Peacebuilding.
151424: (LEVIN) SAMUEL, MAURICE (EDITOR). - Forward from Exile. The Autobiography of Shmarya Levin.
153636: SAMUEL, EDGAR. - At the End of the Earth. Essays on the History of the Jews of England and Portugal.
156719: SAMUEL, RICHARD AND THOMAS, R. HINTON. - Expressionism in German Life, Literature and the Theatre (1910-1924). Studies.
154689: SAND, GEORGE. - Winter in Majorca. With Jose Quadrado’S Refutation of George Sand. Translated and Annotated by Robert Graves.
154690: SAND, GEORGE. - Winter in Majorca. With Jose Quadrado’S Refutation of George Sand. Translated and Annotated by Robert Graves.
150235: SANGER, ERNEST. - Englishmen at War. A Social History in Letters 1450-1900. With a Foreword by General Sir Anthony Farrar-Hockley.
154688: SANSOM, WILLIAM. - Pleasures Strange and Simple.
155166: SARGENT, HELEN CHILD AND KITTREDGE, GEORGE LYMAN (EDITORS). - English and Scottish Popular Ballads.
144107: SARTORI, GIOVANNI. - Democratic Theory. Based on the Author’S Translation of Democrazia E Definizione (2nd Edition), IL Mulino, Bologna, 1958.
157151: SARTRE, JEAN-PAUL. - Being and Notingness. An Essay on Phenomenological Ontology. Translated by Hazel E. Barnes. Introduction by Mary Warnock.
154684: SASSOON, SIEGFRIED. - The Weald of Youth.
154686: SASSOON, SIEGFRIED. - Sherston’S Progress.
150429: SAUER, CARL ORTWIN. - The Early Spanish Main. Carl Sauer’S Classic Account of the Land, Nature, and People Columbus Encountered in the Americas.
156192: SAUGERA, ERIC. - Bordeaux Port Negrier. Xviie - Xixe Siecles.
156061: (LEWIS) SAUNDERS, MAIR (EDITOR). - Saunders Lewis.
147569: (LEWIS) SAUNDERS, MAIR (EDITOR). - Saunders Lewis.
149569: SAVA, GEORGE. - Valley of Forgotten People.
154636: (RHYS) SAVORY, ELAINE. - Jean Rhys.
155215: SAWYER, ROGER. - Slavery in the Twentieth Century.
156750: SAWYER-LAUCANNO, CHRISTOPHER. - The Continual Pilgrimage. American Writers in Paris, 1944-1960.
154726: (SOLZHENITSYN) SCAMMELL, MICHAEL. - Sozhenitsyn: A Biography.
155682: SCARBOROUGH, DOROTHY. - The Supernatural in Modern English Fiction.
156969: SCARD, MARGARET. - Edward Seymour Lord Protector. Tudor King in All But Name.
148982: SCHAMA, SIMON. - Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813.
157191: SCHAPIRO, BARBARA A. - The Romantic Mother. Narcissistic Patterns in Romantic Poetry.
155546: (EDITOR) SCHEFER, CH. - Le Voyage D’Outremer de Bertrandon de la Broquiere. Premier Ecuyer Tranchant Et Conseiller de Phillipe le Bon, Duc de Bourgogne.
153470: (CERVANTES) SCHEVILL, RUDOLPH. - Cervantes.
149205: SCHILLER, DR. DAVID TH. - The American CIVIL War Recreated in Colour Photographs.
156477: SCHILLER, [FRIEDRICH]. - Samtliche Werke. Volume III [Only]. Don Karlos; Briefe Uber “Don Karlos”; Korners Vormittag.
156425: SCHLAEGER, JURGEN. - Shakespeare Prize 1937-2006.
151920: SCHLEUTER, STANLEY L. (EDITOR). - Saxophone Recital Music. A Discography.
152639: SCHLOSSER, I. - Das Alte Glas. Ein Handbuch Fuer Sammler Und Liebhaber.
148148: SCHLOSSMAN, BERYL. - Objects of Desire. The Madonnas of Modernism.
154532: SCHMID, WALTER. - Au Vent Des Quatre Mille. Dans Les Alpes Suisses.
151440: SCHMIDT, FRANCIS. - How the Temple Thinks. Identity and Social Cohesion in Ancient Judaism. Translted by J. Edward Crowley.
155140: (WORDSWORTH) SCHNEIDER, BEN ROSS.. - Wordsworth’S Cambridge Education.
148333: SCHNEIDER, DOROTHY & SCHNEIDER, CARL J. - The ABC-Clio Companion to Women in the Workplace.
147936: SCHOBEL, HEINZ. - The Ancient Olympic Games. Foreword by Avery Brundage.
152964: SCHOFIELD, CAREY. - Inside the Pakistan Army. A Woman’S Experience on the Frontline of the War on Terror.
154406: (LEWIS) SCHORER, MARK. - Sinclair Lewis: An American Life.
152657: SCHULZINGER, ROBERT D. - A Time for Peace. The Legacy of the Vietnam War.
149325: SCHUSTER, LORD. - Postscript to Adventure.
154708: SCHUSTER, LORD. - Postscript to Adventure.
150012: SCHUTZ, DIANA (EDITOR). - Happy Endings.
153121: SCHWARTZ, STEPHEN. - The Two Faces of Islam. The House of Sa’Ud from Tradition to Terror.
150964: (LARR) SCHWARTZ, REV. DONALD R. (EDITOR). - In the Beginning: A Spiritualist’S Bible. The Original Works of Rev. Eugene C. Larr.
144668: SCHWARTZ, MARVIN. - We Wanna Boogie. The Rockabilly Roots of Sonny Burgess and the Pacers.
143893: SCHWARZ, BILL (EDITOR). - West Indian Intellectuals in Britain.
153518: (CONRAD) SCHWARZ, DANIEL R. - Conrad. Almayer’S Folly to Under Western Eyes.
143905: SCHWARZMANTEL, JOHN. - The State in Contemporary Society. An Introduction.
145527: SCHWEITZER, ALBERT. - Atgofion Bore Oes. Troswyd I’R Gymraeg Gan T. Glyn Thomas.
144901: SCHWEITZER, ALBERT. - Atgofion Bore Oes. Troswyd I’R Gymraeg Gan T. Glyn Thomas.
152955: SCINDIA, VIJAYARAJE WITH MALGONKAR, MANOHAR. - Princess. The Autobiography of the Dowager Maharani of Gwalior.
154892: SCOTT, R.F. - Scott’S Last Expedition. The Personal Journals of Captain R.F. Scott, Cvo, Rn, on His Journey to the South Pole.
151048: SCOTT, W.S. - Jeanne D’Arc.
144733: SCOTT, DEREK B. - The Singing Bourgeois. Songs of the Victorian Drawing Room and Parlour.
149871: SCOTT, KATHLEEN L. - Tradition and Innovation in Later Medieval English Manuscripts.
154048: (HERRICK) SCOTT, GEORGE WALTON. - Robert Herrick 1591-1674.
156479: SCOTT, WALTER. - Schloss Avalon. Frei Nach Dem Englishen Des Walter Scott, Vom Ueberfetzer Des Balladmor.
146848: [RUDD, D.W.] ‘JOCK SCOTT’ (EDITOR). - Greased Line Fishing for Salmon. Compiled from the Fishing Papers of the Late A.H. E. Wook, of Glassel. With Contrigution by the Rt. Hon. J.W. Hills and G.M. La Branche.
154679: SCOTT, PAUL. - My Appointment with the Muse. Essays, 1961-75. Edited with an Introduction by Shelley C. Reece.
152720: (EDITORS) SCOTT-STOKES, HENRY AND EUI, LEE JAE. - The Kwangju Uprising. Eyewitness Press Accounts of Korea’S Tiananmnen.
151828: SCREETON, PAUL. - Quicksilver Heritage. The Mystic Leys: Their Legacy of Ancient Wisdom.
157154: SCRUTON, ROGER. - News from Somewhere: On Settling.
151851: SCULLY, VINCENT. - Architecture: The Natural and the Man-Made.
149351: SEABORNE, MALCOLM. - Schools in Wales 1500-1900. A Social and Architectural History.
155867: SEALEY, LEONARD (EDITOR). - Gwyddoniadur Mawr Y Plant.
145604: SEALEY, LEONARD (EDITOR). - Dyn.
154704: SEARCY, DAVID. - Shame and Wonder. Essays.
149390: SEARLE, ELSA J. - The Rivers of Monmouthshire. A Geomorphological Study.
155150: SEARLE, JOHN R. - Making the Social World. The Structure of Human Civilisation.
149340: (YOUNGHUSBAND) SEAVER, GEORGE. - Francis Younghusband. Explorer and Mystic.
152918: (EDITOR) HONORARY PHILOLOGICAL SECRETARY. - Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol LXIX. Part I. (History, Antiquities, Etc. ) (Nos. I and II - 1900).
145282: SEDLEY, DAVID (EDITOR). - Oxford Studies in Ancient Philosophy. Volume XXXI [Only]. Winter 20006.
143965: SEIDMAN, STEVEN. - Liberalism and the Origins of European Social Theory.
156371: SEINFELT, MARK. - Final Drafts. Suicides of World-Famous Authors. Foreword by Paul West.
152687: SEKON, G.A. - Locomotion in Victorian London.
149357: SELBY, MARTIN. - Spaniards in the Valleys.
154909: (WHITMAN) SELINCOURT, BASIL DE. - Walt Whitman: A Critical Study.
156435: SELINCOURT, ERNEST DE. - Wordsworthian and Other Studies.
157140: (RUSSELL, LADY RACHEL) SELLWOOD, THOMAS. - Letters of Lady Rachel Russell. From the Manuscript in the Library at Woburn Abbey. To Which Is Prefixed, an Introduction, Vindicating the Character of Lord Russell Against Sir John Dalrymple, Etc.
148431: SELVIDGE, MARLA J. - Notorious Voices: Feminist Biblical Interpretation, 1500-1920.
153595: THE 1979 INTERNATIONAL PRESS SEMINAR. - The Arab Image in the Western Media.
144698: (NICHOLSON) SEMLER, DERRICK & KEITH, CHRISTOPHER. - Headhunter: The Blues Odyssey of J.D. Nicholson.
155494: SERGEANT, JEAN. - Howard Mbe of Outposts.
155542: MERCEDES-BENZ SERVICE. - W203 C-Class Engine. Introduction Into Service: Preliminary.
155541: MERCEDES-BENZ SERVICE. - Service Manual: Heating, Air Conditioning, Automatic Climate Control. Model 107.
155540: MERCEDES-BENZ SERVICE. - Model 201. 034 (190 E 2. 3-16). Introduction Into Service.
155537: MERCEDES-BENZ SERVICE. - Passenger Car Series 126. Introduction Into Service.
155535: MERCEDES-BENZ SERVICE. - Passenger Car Series 201 190. 190 E. Introduction Into Service.
151859: SETON, ERNEST THOMPSON. - Lobo, and Other Stories from Wild Animals I Have Known. Being the Personal Histories of Lobo, Silverspot, Redruff, Bingo.
152728: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 62nd Annual Report. 1st April 1991-31st March 1992. Basle, 15th June 1992.
152724: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 61st Annual Report. 1st April 1990-31st March 1991. Basle, 10th June 1991.
152747: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 27-28. 1956/57-1957/58.
152750: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 33-35. 1962/63-1964/65.
152763: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 43-44. 1972/73-1973/74.
152727: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 65th Annual Report. 1st April 1994-31st March 1995. Basle, 12th June 1995.
152766: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 51-52. 1980/81-1981/82.
152765: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 48-50. 1977/78-1979/80.
152734: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 64th Annual Report. 1st April 1993-31st March 1994. Basle, 13th June 1994.
152735: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 62nd Annual Report. 1st April 1991-31st March 1992. Basle, 15th June 1992.
152743: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 19-20. 1948/49-1949/50.
152744: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 21-22. 1950/51-1951/52.
152762: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 41-42. 1970/71-1971/72.
152764: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 45-47. 1974/75-1976/77.
152767: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 53-55. 1982/83-1984/85.
152741: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 10-11. 1939/40-1940/41.
152739: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 16-18. 1945/46-1947/48.
152740: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 7-9. 1936/37-1938/39.
152751: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 36-38 1965/66-1967/68.
152749: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 31-32. 1960/61-1961/62.
152745: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 23-24. 1952/53-1953/54.
152746: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 25-26. 1954/55-1955/56.
152738: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 14-15. 1943/44-1944/45.
152726: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 68th Annual Report. 1st April 1997-31st March 1998. Basle, 8th June 1998.
152736: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 83rd Annual Report. 1st April 2012-31st March 2013. Basle, 23rd June 2013.
152768: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 56-57. 1985/86-1986/87.
152737: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 12-13. 1941/42-1942/43.
152769: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 58-59. 1987/88-1988/89.
152725: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 68th Annual Report. 1st April 1997-31st March 1998. Basle, 8th June 1998.
152748: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 29-30. 1958/59-1959/60.
152732: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 68th Annual Report. 1st April 1997-31st March 1998. Basle, 8th June 1998.
152733: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 67th Annual Report. 1st April 1996-31st March 1997. Basle, 9th June 1997.
152729: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 69th Annual Report. 1st April 1998-31st March 1999. Basle, 7th June 1999.
152730: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 63rd Annual Report. 1st April 1992-31st March 1993. Basle, 14th June 1993.
152731: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 66th Annual Report. 1st April 1995-31st March 1996. Basle, 10th June 1996.
152761: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - Annual Report. Volumes 39-40. 1968/69-1969/70
152722: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 64th Annual Report. 1 April 1993-31 March 1994. Basel, 13th June 1994.
152721: BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. - 70th Annual Report. 1 April 1999-31 March 2000. Basel 5 June 2000.
155660: SEWARD, DESMOND. - The First Bourbon. Henry IV of France & Navarre.
151047: SEXTON, JOHN. - Baseball As a Road to God. With Thomas Oliphant and Peter J. Schwartz.
154363: (KIPLING) SEYMOUR-SMITH, MARTIN. - Rudyard Kipling.
154225: (JAMES) SEYMOUR, MIRANDA. - A Ring of Conspirators. Henry James and His Literary Circle 1895-1915.
144497: SGRIFENWYR, DDEUGAIN O. - Cofiant a Gweithiau Y Parchedig David Silyn Evans, Gweinigod Eglwys Siloa, Aberdar. Casglwyd Gan Ap Hefin.
155422: SHACKLEY, MYRA. - Wildmen. Yeti, Sasquatch and the Neanderthal Enigma.
153637: (ROTH) SHAFTESLEY, JOHN M. (EDITOR). - Remember the Days. Essays on Anglo-Jewish History Presented to Cecil Roth by Members of the Council of the Jewish Historical Society of England.
153627: (ROTH) SHAFTESLEY, JOHN M. (EDITOR). - Remember the Days. Essays on Anglo-Jewish History Presented to Cecil Roth by Members of the Council of the Jewish Historical Society of England.
153529: SHAHIN, NISSIM BEN JACOB IBN. - An Elegant Composition Concerning Relief After Adversity. Translated from the Arabic, with an Introduction and Notes, by William M. Brinner.
153257: SHAKESPEAR, JOHN. - A Grammar of the Hindustani Language. To Which Is Added a Grammar of the Dakhni.
153380: SHAMIR, MOSHE. - My Life with Ishmael.
153370: (BYRON) SHANKLAND, PETER. - Byron of the Wager.
151444: SHANKS, HERSHEL (EDITOR). - Ancient Israel. A Short History from Abraham to the Romand Destruction of the Temple.
144109: SHAPIRO, IAN & HACKER-CORDON, CASIANO (EDITORS). - Democracy’S Edges.
153631: SHARFMAN, RABBI I. HAROLD. - The First Rabbi. Origins of Conflict between Orthodox and Reform: Jewish Polemic Warfare in Pre-CIVIL War America. A Biographical History.
153280: SHARIF, BASSAM ABU. - Arafat and the Dream of Palestine. An Insider’S Account.
153327: SHARMAN-BURKE, JULIET. - The Tarot Box: Learn How to Read the Cards.
149526: SHARP, MICK. - Holy Places of Celtic Britain. A Photogrpahic Portrait of Sacred Albion.
157099: SHARPE, JAMES. - The Bewitching of Anne Gunter. A Horrible and True Story of Football, Witchcraft, Murder, and the King of England.
153024: SHATTOCK, JOANNE AND WOLFF, MICHAEL (EDITOR). - The Victorian Periodical Press: Samplings and Soundings.
156357: SHATTUCK, ROGER. - Candor and Perversion. Literature, Education, and the Arts.
155632: O’SHAUGHNESSY, ARTHUR. - Poems. Selected and Edited by William Alexander Percy.
154076: (HOLTBY) SHAW, MARION. - The Clear Stream. A Life of Winifred Holtby.
151989: SHAW, JOHN. - Starting out: The Ruy Lopez.
143907: SHAW, MARTIN (EDITOR). - War, State and Society.
143912: SHAW, MARTIN (EDITOR). - Politics and Globalisation. Knowledge, Ethics and Agency.
153213: SHAW, GRAHAM. - Printing in Calcutta to 1800. A Description and Checklist of Printing in Late 18th-Century Calcutta.
148210: SHAW, SCOTT. - Hapkido. Korean Art of Self-Defense.
154695: SHAW, BERNARD. - The Political Madhouse in America and Nearer Home. A Lecture.
154694: SHAW, BERNARD. - Sixteen Self Sketches.
149151: SHEEHAN-DEAN, AARON (EDITOR). - Struggle for a Vast Future.
151381: SHEIKH, FAZAL. - Ramadan Moon.
156972: SHELL, MARC. - Elizabeth’S Glass. With “the Glass of the Sinful Soul” (1544) by Elizabeth I and “Epistle Dedicatory” & “Conclusion” (1548) by John Bale.
152066: (WHITE) SHELLEY, HENRY C. - Gilbert White and Selborne.
153378: SHEPHERD, NAOMI. - The Mayor and the Citadel. Teddy Kollek and Jerusalem.
156184: SHEPHERD, ROBERT PERRY. - Turgot and the Six Edicts.
153316: SHEPHERD, NAOMI. - The Zealous Intruders. From Napoleon to the Dawn of Zionism - the Explorers, Archaeologists, Artists, Tourists, Pilgrims and Visionaries Who Opened Palestine to the West.
149589: SHEPHERD, MARY P. - Heart of Harefield. The Story of a Hospital.
153939: (FLAUBERT) SHERRINGTON, R.J. - Three Novels by Flaubert. A Study of Techniques.
151714: SHESTOV, LEV. - Penultimate Words, and Other Essays.
152718: SHIPSTER, JOHN. - Mist over the Rice-Fields. A Soldier’S Story of the Burma Campaign 1943 - 45 and Korean War 1950 - 51.
144702: (KING) SHIRLEY, DAVID. - Every Day I Sing the Blues. The Story of B.B. King.
148165: SHOCKLEY, ANN ALLEN. - Afro-American Women Writers 1746-1933. An Anthology and Critical Guide.
148663: SHOEMAKER, CLARENCE R. - Notes on Some American Fresh-Water Amphipod Crustaceans and Description of a New Genus and Two New Species.
148425: SHOHAT, ELLA (EDITOR). - Talking Visions. Multicultural Feminism in a Transnational Age.
154482: SHOR, JEAN BOWIE. - The Trail of Marco Polo.
154739: SHORTHOUSE, J.H. - Life and Letters. Edited by His Wife.
148159: SHOWALTER, ELAINE. - A Jury of Her Peers. American Women Writers from Anne Bradstreet to Annie Proulx.
149579: SHRYOCK, RICHARD HARRISON. - The Development of Modern Medicine. An Interpretation of the Social and Scientific Factors Involved.
153634: SHULMAN, NISSON E. - Authority and Community. Polish Jewry in the Sixteenth Century.
144723: SHUTER-DYSON, ROSAMUND & GABRIEL, CLIVE. - The Psychology of Musical Ability.
154056: (HERBERT) SHUTTLE, J.M. (EDITOR). - The Life of Edward, First Lord Herbert of Cherbury. Written by Himself. Edited with an Introduction.
157227: SHY, ARLENE PHILLIPS AND MITCHELL, BARBARA A. - Guide to the Manuscript Collections of the William Clements Library.
151128: SIDDIG, M.A. & HUGHES, L.C. (EDITORS). - Cotton Growth in the Gezira Environment. A Symposium to Mark the Fiftieth Anniversary of the Gezira Research Station, 6-9 January 1969.
151718: SIDGWICK, HENRY. - The Methods of Ethics.
144105: SIEDENTOP, LARRY. - Democracy in Europe.
149071: SIKES, WIRT. - Rambles and Studies in Old South Wales.
151441: SILVER, MITCHELL. - Respecting the Wicked Child. A Philosophy of Secular Jewish Identand Education.
150433: SILVERBERG, ROBERT. - The Longest Voyage. Circumnavigators in the Age of Discovery.
150406: SIMMONS, JACK. - Leicester Past and Present. Volume Two: Modern City 1860 - 1974.
144680: SIMMONS, RICK. - Carolina Beach Music: The Classic Years.
154827: (TOKLAS) SIMON, LINDA. - The Biography of Alice B. Toklas.
152757: SIMONE, VERA AND FERARU, ANNE THOMPSON. - The Asian Pacific. Political and Economic Development in a Global Context.
153630: (HIRSCHELL) SIMONS, HYMAN A. - Forty Years a Chief Rabbi. The Life and Times of Solomon Hirschell.
154799: (THOMAS) SINCLAIR, ANDREW. - Dylan Thomas: No Man More Magical.
152244: SINCLAIR, CATHERINE. - Holiday House: A Series of Tales. Dedicated to Lady Diana Boyle.
143881: (SELDEN) SINGER, S.W. (EDITOR). - The Table-Talk of John Selden.
152954: (EDITORS) SINGER, MILTON AND COHN, BERNARD S. - Structure and Change in Indian Society. Viking Fund Publications in Anthropology Number Forty-Seven.
152953: SINGER, MILTON. - When a Great Tradition Modernizes. An Anthropological Approach to Indian Civilisation.
156069: (JONES) SION, MANON WYN (EDITOR). - John Gwilym Jones.
147564: (JONES) SION, MANON WYN (EDITOR). - John Gwilym Jones.
153251: (BOSWELL) SISMAN, ADAM. - Boswell’S Presumptuous Task.
155615: (LUCRETIUS) SISSON, C.H. - De Rerum Natura. The Poem on Nature. A Translation.
151787: SISSON, MARK. - The Primal Connection.
152989: SITTER, JOHN. - Literary Loneliness in Mid-Eighteenth-Century England.
154735: SITWELL, SACHEVERELL. - For Want of the Golden City.
154732: SITWELL, OSBERT. - Triple Fugue.
154736: SITWELL, SACHEVERELL AND BAMFORD, FRANCIS. - Edinburgh.
154737: SITWELL, SACHEVERELL. - The Hunters and the Hunted.
149577: SIVLERTHORNE, ELIZABETH & FULGHAM, GENEVA. - Women Pioneers in Texas Medicine.
148322: SIZOO, EDITH (EDITOR). - Women’S Lifeworlds. Women’S Narratives on Shaping Their Realities.
156966: SKAE, HILDA T. - Mary Queen of Scots.
155495: (HAVELOK) SKEAT, REV. WALTER W. (EDITOR). - The Lay of Havelok the Dane. Re-Edited from Ms. Laud Misc. 108 in Teh Bodleian Library, Oxford.
154640: (READ) SKELTON, ROBIN (EDITOR). - Herbert Read: A Memorial Symposium.
155170: SKELTON, ROBIN (EDITOR). - Six Irish Poets. Austin Clarke, Richard Kell, Thomas Kinsella, John Montague, Richard Murphy, Richard Weber.
148498: SKEVINGTON, SUZANNE & BAKER, DEBORAH (EDITORS). - The Social Identity of Women.
149396: SKIDMORE, IAN. - Gwynedd.
154530: SLADE, ADOLPHUS. - Travels in Germany and Russia. Including a Steam Voyage by the Danube and the Euxine from Vienna to Constantinople, in 1838 - 1839 (1840).
157230: SLATER, J. HERBERT. - The Library Manual: A Guide to the Formation of a Library and the Valuation of Rare and Standard Books.
152872: SLATER, J. HERBERT. - Illustrated Sporting Books. A Descriptive Survey of a Collection of English Ilustrated Works of a Sporing and Racy Character, with an Appendix of Prints Relating to Sports of the Field.
149453: SLESSER, MALCOLM. - Red Peak. A Personal Account of the British-Soviet Pamir Expedition 1962.
153715: (DRYDEN) SLOMAN, JUDITH. - Dryden: The Poetics of Translation. Prepared for Publication by Anne Mcwhir.
144738: SLONIMSKY, NICOLAS. - Perfect Pitch. A Life Story.
157156: SLOTE, MICHAEL. - Common-Sense, Morality and Consequentialism.
148994: SLOTKIN, J.S. (EDITOR). - Readings in Early Anthropology.
154559: (ORWELL) SMALL, CHRISTOPHER. - The Road to Miniluv. George Orwell, the State, and God.
151325: SMART, NINIAN & HECHT, RICHARD D. (EDITORS). - Sacred Texts of the World: A Universal Anthology.
151371: SMART, NINIAN. - The World’S Religions.
154535: (MOORE) SMILES, SAMUEL. - George Moore: Merchant and Philanthropist.
151710: SMILES, SAMUEL. - Life & Labour. Or, Characteristics of Men of Industry, Culture and Genius.
152036: (EDWARD) SMILES, SAMUEL. - Life of a Scotch Naturalist: Thomas Edward, Associate of the Linnean Society.
149128: SMITH, CARL. - Chancellorsville 1863: Jackson’S Lightning Strike.
149228: SMITH, ROBIN. - American CIVIL War Union Army.
147493: SMITH, W.J. (EDITOR). - Herbert Correspondence. The Sixteenth and Seventeenth Century Letters of the Heberts of Chirbury, Powis Castle and Dolguog, Formerly at Powis Castle in Mongomeryshire.
149421: SMITH, WARREN SYLVESTER. - The London Heretics 1870-1914.
153324: SMITH, GORDON. - The Healing Power of Mediumship.
152075: SMITH, CLIVE STAFFORD. - Bad Men. Guantanamo Bay and the Secret Prisons.
154700: (SHAW) SMITH, J. PERCY. - The Unrepentant Pilgrim. A Study of the Development of Bernard Shaw.
154902: (WILLIAMS) SMITH, DAI. - Raymond Williams: A Warrior’S Tale.
143900: SMITH, PAUL. - Millennial Dreams. Contemporary Culture and Captial in the North.
154592: (NASH) SMITH, LINELL NASH (EDITOR). - Loving Letters from Ogden Nash. A Family Album.
154558: (OSBORNE) SMITH, G.C. MOORE (EDITOR). - The Letters of Dorothy Osborne to William Temple. Edited, by Permission of Sir Edward Parry and of His Publishers Messrs. Sherratt and Hughes, Ltd. , and Messrs. J.M. Dent and Sons, Ltd.
154662: (ROWLING) SMITH, SEAN. - J.K. Rowling: A Biography.
144214: (ALMODOVAR) SMITH, PAUL JULIAN. - Desire Unlimited. The Cinema of Pedro Almodovar.
156368: SMITH, GRAHAM. - The Novel and Society: Defoe to George Eliot.
147040: SMITH, THOMAS. - The Life of a Fox. Written by Himself. Introduction by Lord Willoughby de Broke.
148460: SMITH, G. BARNETT. - Noble Womanhood. A Series of Biographical Sketches.
156424: SMITH, REF. - The Enserfment of the Russian Peasantry.
144129: SMITH, ALEXANDER MCCALL. - The Uncommon Appeal of Clouds.
154014: SMITH, EDWIN W. AND DALE, ANDREW MURRAY. - The Ila-Speaking Peoples of Northern Rhodesia. Volume I Only.
152072: SMITH, ANDREW O. - Sand in the Gears. How Public Policy Has Crippled American Manufacturing.
144665: SMITH, JERRY LEE “SMOOCHY.” - The Real Me. The Story of a Musician and Entertainer of the Fifties.
152780: SMITH, C.U.M. - The Problem of Life. An Essay in the Origins of Biological Thought.
153270: SMYTHIES, E.A. - The Indian Forest Records. Afforestation of Ravine Lands in the Etawah District, United Provinces, Vol VII Part VIII.
151775: SNIDER, JERRY & LANGEVIN, MICHAEL PETER. - A Magical Universe. The Besto of Magical Blend Magazine.
148672: SNODGRASS, R.E. - The Dragonfly Larva.
152195: (DALI) SOBY, JAMES THRALL. - Salvador Dali.
147959: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-One [Only]. Journal of the Ghost Story Society. June 1999.
147952: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Fourteen [Only]. Journal of the Ghost Story Society.
156777: MALONE SOCIETY (PUBLISHER). - The Interlude of Vice (Horestes) 1567.
149398: MERTHYR TYDFIL AND DISTRICT NATURALISTS’ SOCIETY. - The Historic Taf Valleys. Volume Three [Only]. From the Taf Confluence at Cefn-Coed-Y-Cymmer to Aberfan. Geology; Social and Industrial History; Alien Plants in Our Midst. .
151808: WESTERN STATES FOLKLORE SOCIETY. - Western Folklore. Volume 69. Number 2.
151807: WESTERN STATES FOLKLORE SOCIETY. - Western Folklore. Volume 70. Number 3/4.
151806: WESTERN STATES FOLKLORE SOCIETY. - Western Folklore. Volume 71. Number 2.
151804: WESTERN STATES FOLKLORE SOCIETY. - Western Folklore. Volume 72. Number 1.
151805: WESTERN STATES FOLKLORE SOCIETY. - Western Folklore. Volume 71. Number 1.
147964: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Seven [Only]. Journal of the Ghost Story Society. June 2001.
147960: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Two [Only]. Journal of the Ghost Story Society. October 1999.
147962: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Five [Only]. Journal of the Ghost Story Society. October 2000.
152810: NATIONAL GEOGRAPHICAL SOCIETY. - Research Reports. Volume 13 [Only]. On Research and Exploration Projects Supported by the National Geographic Society, the Initial Grant for Which As Made in the Year 1971 or 1972. Compiled and Edited by Paul H. Oehser, John S. Lea, and Nancy Link Powars, Under the Direction of the Committee for Research and Exploration.
147967: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Thirty [Only]. Journal of the Ghost Story Society. June 2002.
147966: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Nine [Only]. Journal of the Ghost Story Society. February 2002.
147975: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Thirty-Eight [Only]. Journal of the Ghost Story Society. February 2005.
147958: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty [Only]. Journal of the Ghost Story Society. 20 February 1999.
147965: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Eight [Only]. Journal of the Ghost Story Society. October 2001.
147956: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Sixteen [Only]. Journal of the Ghost Story Society. October 1997.
147973: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Thirty-Six [Only]. Journal of the Ghost Story Society. June 2004.
147969: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Thirty-Two [Only]. Journal of the Ghost Story Society. February 2003.
147970: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Thirty-Three [Only]. Journal of the Ghost Story Society. June 2003.
147963: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Six [Only]. Journal of the Ghost Story Society. February 2001.
149064: PORT TALBOT HISTORICAL SOCIETY. - Old Port Talbot & District in Photographs. Volume Four [Only].
147979: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Three [Only]. Journal of the Ghost Story Society. February 2000.
149384: MERTHYR TYDFIL AND DISTRICT NATURALISTS’ SOCIETY. - The Historic Taf Valleys. Volume Two [Only]. In the Brecon Beacons National Park. Geology; Social History; Natural History.
147971: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Thirty-Four [Only]. Journal of the Ghost Story Society. October 2003.
147961: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Twenty-Four [Only]. Journal of the Ghost Story Society. February 2000.
147972: GHOST STORY SOCIETY. - All Hallows. Issue Thirty-Five [Only]. Journal of the Ghost Story Society. February 2004.
146018: SOFFOCLES. - Electra. Cyfieithiad Gan Euros Bowen.
147686: SOFFOCLES. - Oidipos Yn Colonos. Cyfieithiad Gan Gwyn Thomas.
147685: SOFFOCLES. - Oidipos Frenin. Cyfieithiad Gan Euros Bowen.
156451: SOLA, REV. D.A. DE (TRANSLATOR). - The Complete Festival Prayers. Volumes I [and] II [Only]. With an English Translation. Volume I: Service for the New Year; Volume II: Service for the Day of Atonement Service. Part II: Additional, Afternoon and Concluding Services.
156450: SOLA, REV. D.A. DE (TRANSLATOR). - The Complete Festival Prayers. Volumes I [and] II [Only]. With an English Translation. Volume I: Service for the New Year; Volume II: Service for the Day of Atonement Service. Part II: Additional, Afternoon and Concluding Services.
151405: SOLA, REV. D.A. DE (TRANSLATOR). - The Complete Festival Prayers. Volumes II-VI [Only]. According to the Ritual of the German and Polish Jews. With an English Translation. Volume II: Day of Atonement Service Part I, Containing the Evening and Morning Services; Volume III: Day of Atonement Service Part II, Containing the Additional, Afternoon, and Concluding Services; Volume IV: Service for the Feast of Tabernacles; Volume V: Passover Service; Volume VI: Service of Pentecost.
155885: SOLIDAY, GERALD LYMAN. - A Community in Conflict. Frankfurt Society in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries.
156699: SOLLERS, WERNER. - Neither Black Nor White, Yet Both. Thematic Explorations of Interracial Literature.
152959: SOLOMON, HARRIS. - Metabolic Living. Food, Fat, and the Absorption of Illness in India.
154727: SOLZHENITSYN, ALEKSANDR I. - The Oak and the Calf. Sketches of Literary Life in the Soviet Union. Translated from the Russian by Harry Willetts.
153258: SOMERVELL, T. HOWARD. - Knife and Life in India. Being the Story of a Surgical Missionary at Neyyoor, Travancore.
156187: SONNINO, PAUL. - Louis XIV and the Origins of the Dutch War.
146084: SOPHOCLES. - Antigone. Troswyd O Roeg Gan W.J. Gruffydd.
152201: SORENSON, VERONICA. - Modern Lace Designs.
152203: SORENSON, VERONICA. - Modern Lace Designs.
152024: SOROS, GEORGE. - The Bubble of American Supremacy. Correcting the Misuse of American Power.
152715: (EDITOR) YAO SOUCHOU. - House of Glass. Culture, Modernity, and the State in Southeast Asia.
154574: (PHILLIPS) SOUERS, PHILIP WEBSTER. - The Matchless Orinda.
154335: (KEPPEL) SOUHAMI, DIANA. - Mrs. Keppel and Her Daughter.
154723: SOUTHEY, ROBERT. - Journal of a Tour in the Netherlands in the Autumn of 1815. With an Introduction by W. Robertson Nicoll.
157195: SOWERBY, ROBIN. - The Classical Legacy in Renaissance Poetry.
154730: (SMITH) SPALDING, FRANCES. - Stevie Smith: A Critical Biography.
154613: (PROUST) SPALDING, P.A. (EDITOR). - A Reader’S Handbook to Proust. An Index Guide to Remembrance of Things Past.
151092: SPALDING, BAIRD T. - Life and Taching of the Masters of the Far East.
143901: SPARKES, A.W. - Talking Politics. A Wordbook.
154721: SPARROW, JUDGE GERALD. - The Great Defamers.
153203: (BERNANOS) SPEAIGHT, ROBERT. - Georges Bernanos. A Study of the Man and the Writer.
148220: SPEAR, ROBERT K. - Hapkido: The Integrated Fighting Art.
151703: SPEAR, CHARLES. - Essays on the Punishment of Death.
152966: SPEAR, PERCIVAL. - Delhi. Its Monuments and History.
151814: (BOATRIGHT) SPECK, ERNEST B. (EDITOR). - Mody Boatright, Folklorist. A Collection of Essays. Edited with an Introduction. Biographical Essay by Harry H. Ransom. Foreword by Wayland D. Hand.
154411: (LEVERSON) SPEEDIE, JULIE. - Wonderful Sphinx. The Biography of Ada Leverson.
154481: SPENCE, JONATHAN D. - The Memory Palace of Matteo Ricci.
150252: SPENCER, WILLIAM. - Medals: The Researcher’S Guide.
149283: SPENCER, MARIANNE ROBERTSON. - Annals of South Glamorgan. Historical, Legendary, and Descriptive Chapters on Some Leading Places of Interest.
154710: (EDITOR) SPENCER, SYDNEY. - Mountaineering. Volume XVIII.
151167: SPENCER, GUILFORD L. - A Handbook for Cane-Sugar Manufactureres and Their Chemists.
151037: SPENCER, CHARLES. - Althorp: The Story of an English House.
156367: SPENDER, DALE. - Mothers of the Novel. 100 Good Wemen Writers Before Jane Austen.
154769: SPENDER, STEPHEN. - World Within World.
151751: SPERBER, A.M. - Murrow: His Life and Times.
143892: SPERO, JOAN EDELMAN & HART, JEFFREY A. - The Politics of International Economic Relations.
153632: SPIER, ARTHUR. - The Comprehensive Hebrew Calendar. Its Structure, History, and One Hundred Years of Corresponding Dates. 5660-5760. 1900-2000.
147877: SPIVEY, NIGEL. - The Ancient Olympics.
152247: SPRINGALL, DIANA. - Design for Embroidery: A Fine Art Approach.
148497: SPRINGER, MARLENE (EDITOR). - What Manner of Woman. Essays on English and American Life and Literature.
155553: SPUFFORD, PETER, WILKINSON, WENDY AND TOLLEY, SARAH. - Handbook of Medieval Exchange.
147720: ST. MAUR, H. - Origin and Early Days of the St. Maur or Seymour Family.
154442: ST. JOHN, SPENCER. - Life in the Forests of the Far East. Volume II Only.
154920: ST. JOHN, HENRY, LORD VISCOUNT BOLINGBROKE. - Letters on the Study and Use of History.
154767: (STACK) STACK, PRUNELLA. - Zest for Life. Mary Bagot Stack and the League of Health and Beauty.
145214: STACKHOUSE, THOMAS. - A General View of Ancient History, Chronology and Geography, Containing: I. Two Historical and Chronological Charts, Wherein the Four Great Monarchies, with the Chief Heads of the Grecian and Roman Histories Are Represented in One View. II. A Geographical Description of Egypt, Asia, Greece, Italy and Gaul. III. A Compendium of Ancient History, Corresponding to the Charts, and Including the Principal Occurrences from the Establishment of the Assyrian Monarchy to the End of the Roman State. The Whole Being Designed to Convey to the Mind a Clear Idea of the Order and Succession of Events, and to Lay a Proper Foundation for Reading Ancient History with Pleasure and Improvement, and Is Particularly Calculated for the Instruction of Youth.
149216: (CRANE) STALLMAN, R.W. & HAGEMANN, E.R. (EDITORS). - The War Dispatches of Stephen Crane.
149224: STANCHAK, JOHN. - The Visual Dictionary of the American CIVIL War.
157186: STANFORD, W.B. - Enemies of Poetry.
153667: STANLEY, ARTHUR PENRHYN. - Historical Memorials of Westminster Abbey. With the Author’S Final Revisions.
153254: STANLEY, PETER. - White Mutiny. British Military Culture in India 1825 - 1875.
146141: STANLEY, ELISABETH. - Y Byd Byw. Rhan II [Only]. Cyfieithwyd Gan Stephen J. Williams.
146140: STANLEY, ELISABETH. - Y Byd Byw. Rhan I [Only]. Cyfieithwyd Gan Stephen J. Williams.
151286: STANSELL, CHRISTINE. - American Moderns. Bohemian New York and the Creation of a New Century.
150339: STAPLETON, THOMA. - Cronica Maiorum Et Vicecomitum Londoniarum Et Quedam, Que Contingebant Temporibus Illis Ab Anno MCLXXVIII Ad Annum MCCLXXIV
148300: STARBIRD, MARGARET. - The Women with Alabaster Jar. Mary Magdalen and the Holy Grail. Foreword by Rev. Terrance A. Sweeney.
154487: STARK, FREYA. - Traveller’S Prelude.
154529: STARK, FREYA. - Perseus in the Wind.
151044: STARK, RODNEY & FINKE, ROGER. - Acts of Faith. Explaining the Human Side of Religion.
154485: STARK, FREYA. - The Lycian Shore.
154486: STARK, FREYA. - Ionia. A Quest.
148403: STASSINOPOULOS, ARIANNA. - The Female Woman.
154432: (LONDON) STASZ, CLARICE. - American Dreamers. Charmian and Jack London.
150353: STEANE, JOHN M. - The Archaeology of Power. England and Northern Europe Ad 800 - 1600.
151833: STEARN, JESS. - Adventures Into the Psychic.
146299: STEDDY, GREG. - Fy Llyfr Cyntaf of Storiau’R Nadolig. Addasiad Cymraeg Gan Sioned Bryn.
153940: (FLAUBERT) STEEGMULLER, FRANCIS. - Flaubert and Madame Bovary. A Double Portrait.
149536: STEER, FRANCIS W. (EDITOR). - Scriveners’ Company Common Paper 1357-1628. With a Contiuation to 1678.
148512: STEFAN, VERENA. - Shedding. Translated by Johanna Moore and Beth Weckmueller.
151678: STEIN, LEON. - The Triangle Fire.
155160: STEINBERG, S.H. - Historical Tables 55bc - Ad1945.
150586: STEINBERG, DANNY D. & JAKOBOVITS, LEON A. - Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology.
151442: STEINSALTZ, ADIN. - The Strife of the Spirit. Selected and with a Foreword by Arthur Kurzweil.
153633: STEINSCHNEIDER, M. - Jewish Literature from the Eighth to the Eighteenth Century: With an Introduction on Talmud and Midrash.
146580: STEKEL, WILHELM. - Compulsion and Doubt. (Zwang Und Zweifel). Authorised Translation by Emil Gutheil.
151402: STENZLER, ADOLF FRIEDRICH. - Elementarbuch Der Sanskrit-Sprache. Grammatik, Text, Woerterbuch.
154756: STEPHEN, LESLIE. - Studies of a Biographer.
153671: STEPHENS, THE VERY REV. W.R.W. AND HUNT, WILLIAM (EDITORS). - A History of the English Church. I. The Foundation of the English Church from Its Foundation to the Norman Conquest (597-1066), by William Hunt; II. The English Church from the Norman Conquest to the Accession of Edward I (1066-1272), by W.R. W. Stephens; III. The English Church in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, by W.W. Capes; IV. The English Church in the Sixteenth Century from the Accession of Henry VIII to the Death of Mary, by James Gairdner; V. The English Church in the Reigns of Elizabeth and James I (1558-1625), by W.H. Frere; VI. The English Church from the Accession of Charles I to the Death of Anne (1625-1714), by the Rev. William Holden Hutton; VII. The English Church from the Accession of George I to the End of the Eighteenth Century (1714-1800), by the Late Rev. Canon John H. Overton and the Rev. Frederic Relton; VIII. The English Church in the Nineteenth Century Parts I and II, by Francis Warre Cornish.
150312: STEPHENS, JOY. - Window on to Annapurna.
150268: STEPHENS, IAN. - Horned Moon. An Account of a Journey Through Pakistan, Kashmir, and Afghanistan.
155857: STEPHENS, MEIC (EDITOR). - Cydymaith I Lenyddiaeth Cymru.
147748: STEPHENS, MEIC (EDITOR). - Y Celfyddydau Yng Nghymru 1950-75.
155954: STEPHENS, MEIC (EDITORS). - Y Celfyddydau Yng Nghymru 1950-75.
153628: STERN, SELMA. - The Court Jew. A Contribution to Hte History of Absoloutism in Europe. Translated by Ralph Weiman. Wtih a New Introduction by Egon Mayer.
154755: STERN, JAMES. - The Hidden Damage.
149207: STERN, PHILIP VAN DOREN. - The Confederate Navy: A Pictorial Hsitory.
152692: STEVEN, CAMPBELL. - Proud Record. The Story of the Glasgow Fire Service.
151719: (SPENCER) STEVENS, CLARA SHERWOOD (EDITOR). - Passages from the Philosophy of Herbert Spencer.
147318: STEVENS, CATRIN. - Welsh Courting Customs.
147367: (PEATE) STEVENS, CATRIN. - Iorwerth C. Peate.
154608: (PLATH) STEVENSON, ANN. - Bitter Fame. The Life of Sylvia Plath. With Additional Material by Lucas Myers, Dido Merwin, and Richard Murphy.
154607: (PLATH) STEVENSON, ANN. - Bitter Fame. The Life of Sylvia Plath. With Additional Material by Lucas Myers, Dido Merwin, and Richard Murphy.
151369: STEVENSON, J. (EDITOR). - Creeds, Councils and Controversies. Documents Illustrating the History of the Church Ad 337-461. Revised with Additional Documents by W.H. C. Frend.
154746: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - An Inland Voyage.
154754: STEVENSON, R.L. - Vailima Letters. Being Correspondence from R.L. Stevenson to Sidney Colvin, November 1890-October 1894.
151041: STEVENSON, J. (EDITOR). - Creeds, Councils and Controversies. Documents Illustrative of the History of the Church A.D. 337-461. Based Upon the Collection Edited by the Late B.J. Kidd.
154747: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - Virginibus Puerisque. And Other Papers.
148661: STEWART, T.D. - A Reexamination of the Fossil Human Sketal Remains from Melbourne, Florida. With Further Data on the Vero Skull.
153922: STEWART, JULES. - The Khyber Rifles. From the British Raj to Al Qaeda.
154326: (KIPLING) STEWART, J.I.M. - Rudyard Kipling.
154330: (KIPLING) STEWART, JAMES MCG. - Rudyard Kipling: A Bibliographical Catalogue. Edited by A.W. Yeats.
153712: (DISRAELI) STEWART, R.W. (EDITOR). - Disrael’S Novels Reviewed, 1826-1968.
151142: STEWART, IAN M.T. - Information in the Cereals Market.
149551: STEWART, R.J. - Celtic Gods, Celtic Godesses.
157155: STEWART, MATTHEW. - The Courtier and the Heretic. Leibnitz, Spinoza, and the Fate of God in the Modern World.
154327: (KIPLING) STEWART, J.I.M. - Rudyard Kipling.
147173: STIERLIN, HENRI. - Greece: From Mycenae to the Parthenon.
152925: STINTON, JUDITH. - Chaldon Herring. The Powys Circle in a Dorset Village.
148578: (BLAKE) STOCK, R.D. - Teh Holy and the Daemonic from Sir Thomas Browne to William Blake.
156336: STOCK, R.D. - The Holy and the Daemonic from Sir Thomas Browne to Willilam Blake.
154502: (MARVELL) STOCKER, MARGARITA. - Apocalyptic Marvell. The Second Coming in Seventeenth Century Poetry.
151717: STOCKS, J.L. - Time, Cause and Eternity. The Forwood Lectures at Liverpool, 1935. With a Foreword by the Archbishop of York.
151884: STODDARD, JOHN L. - Portfolio of Photogrpahs of Famous Scenes, Cities and Paintings, Prepared Under the Supervision of the Distinguished Lecturer and Traveller, Containing a Rare and Elaborate Collection of Photogrpahic Views of the Entire World of Nature and Art. Presenting and Describing Europe, Asia, Africa, Australia, North and South America, the Old World and the New.
146442: STODDART, JOHN (EDITOR). - Awen Y Gael. Bodeugerdd O Farddoniaeth Aeleg O’R Bymthegfed Ganrif Hyd at Drothwy’R Rhyfel Byd Cyntaf. Edtholwyd, Cyfieithwyd a Golygwyd.
145511: STODDART, JOHN (EDITOR). - Awen Y Gael. Blodeugerdd O Farddoniaeth Aeleg O’R Bymthegfed Ganrif Hyd at Drothwy’R Rhyfel Byd Cyntaf. Detholwyd, Cyfieithwyd a Golygwiyd.
150262: STOIKO, MICHAEL. - Soviet Rocketry: The First Decade of Achievement.
156378: STONE, BAILEY. - The Parlement of Paris, 1774 - 1789.
151885: STONHAM, CHARLES. - The Birds of the British Islands. Volume IV [Only].
111675: STOQUERUS, GASPAR. - Two Books on Verbal Music. A New Critical Text and Translation on Facing Pages, with an Introduction, Annotations, and Indices Verborum and Nominum Et Rerum by Albert C. Rotola, S.J.
148569: (BLAKE) STORCH, MARGARET. - Sons and Adversaries. Women in William Blake and D.H. Lawrence.
145190: STORER, G.H. (EDITOR). - Burton on Trent Natural History and Archaeological Society: Annual Report, Balance Sheet, &C. &C. Volume VII. For the Year Ending September 30th, 1911, 1912, 1913.
151311: STORR, ANTHONY. - Feet of Clay. A Study of Gurus.
154787: STORY, JACK TREVOR. - Dwarf Goes to Oxford. One Girl in the Life of Jack Trevor Story.
151187: STOUT, NANCY. - One Day in December. Celia Sanchez and the Cuban Revolution.
153012: STRACHAN, W.J. - The Artist and the Book in France. The 20th Century Livre D’Artiste.
154786: STRACHEY, JOHN. - The Strangled Cry, and Other Unparliamentary Papers.
154785: STRACHEY, LYTTON. - Books and Characters, French and English.
154731: (SMITH) STRACHEY, BARBARA. - Remarkable Relations. The Story of the Pearsall Smith Family.
154783: STRACHEY, LYTTON. - Portraits in Miniature. And Other Essays.
154603: (POPE) STRACHEY, LYTTON. - Pope. The Leslie Stephen Lecture for 1925.
149005: STRADLING, JOHN. - The Storie of the Lower Borowes of Merthyrmawr. Edited by Henry John Randall and William Rees.
152105: STRATHERN, ANDREW. - The Rope of Moka. Big-Men and Ceremonial Exchange in Mount Hagen, New Guinea.
156354: STREET, BRIAN V. - The Savage in Literature. Representations of ‘Primitive’ Society in English Fiction 1858-1920.
156024: VAN STRIEN, KEES. - Touring the Low Countries. Accounts of British Travellers, 1660 - 1720.
151045: STRONG, THOMAS B. - Christian Ethics. Eight Lectures Preached Before the University of Oxford in the Year 1895. On the Foundation of the Late Rev. John Bampton, M.A. , Canon of Salisbury.
147892: STRONG, D.E. - Greek and Roman Gold and Silver Plate.
157079: (HUME) STROUD, BARRY. - Hume.
154227: (JAMES) STROUSE, JEAN. - Alice James: A Biography.
155501: STRUDWICK, NIGEL & HELEN. - Thebes in Egypt. A Guide to the Tombs and Temples of Ancient Luxor.
152886: STRUTT, JOSEPH. - The Sports and Pastimes of the People of England. Including the Rural and Domestic Recreations, May Games, Munneries, Shows, Processions, Pageants, and Pompous Spectacles, from the Earliest Period to the Present Time... A New Edition with a Copious Index, by William Hone.
144878: STUDLAR, GAYLYN. - This Mad Masquerade. Stardom and Masculinity in the Jazz Age.
154572: STYLES, SHOWELL. - The Moated Mountain.
147907: STYRENIUS, CARL-GUSTAF & DIETZ, SOREN. - Asine II. Results of the Excations East of the Acropolis 1970-1974. Directed by Carl-Gustaf Styrenius and Soren Dietz for the Swedish Institute of Classical Studies in Athens. Fasc. 2. The Middle Helladic Cemetery, the Middle Helladic and Early Mycenean Deposits, by Soren Dietz.
154780: STYRON, WILLIAM. - This Quiet Dust. And Other Writings.
148632: SULLIVAN, J.P. (EDITOR). - Critical Essays on Roman Literature: Satire.
148634: SULLIVAN, J.P. (EDITOR). - Critical Essays on Roman Literature: Elegy and Lyric. Edited with an Introduction.
146810: (FREUD) SULLOWAY, FRANK J. - Freud, Biologist of the Mind. Beyon the Psychoanalytic Legend.
156415: SUMMERS, JUDITH. - The Empress of Pleasure. The Life and Adventures of Teresa Cornelys - Queen of Masquerades and Casanova’S Lover.
152717: SUMMERS, HARRY G. JR., COL (RET.). - Korean War Almanac.
148275: SUN, WEI YUE & CHEN, WILLIAM. - Tai Chi Ch’Uan. The Gentle Workout for Mind & Body.
148471: (WOLLSTONECRAFT) SUNSTEIN, EMILY W. - A Difference Face. The Life of Mary Wollstonecraft.
154387: (LANDOR) SUPER, R.H. - Walter Savage Landor: A Biography.
151715: SUPPES, PATRICK. - Introduction to Logic.
149686: SURTEES, R.S. - Hunts with Jorrocks from Robert Surtees’ Handley Cross.
149677: SURTEES, ROBERT SMITH. - Young Tom Hall: His Heart-Aches and Horses.
156078: SUSSMAN, GEORGE D. - Selling Mothers’ Milk. The Wet-Nursing Business in France 1715 - 1914.
155396: (EDITOR) SUTCLIFFE, ANTHONY. - The Rise of Modern Urban Planning 1800 - 1914.
155179: SUTHERLAND, RONALD. - The Romaunt of the Rose and le Roman de la Rose.
157180: SUTHERLAND, JAMES. - A Preface to Eighteenth Century Poetry.
157181: SUTHERLAND, JAMES. - A Preface to Eighteenth Century Poetry.
157150: SUTTON, TIFFANY. - The Classification of Visual Art. A Philosophical Myth and Its History.
152822: SUYIN, HAN. - Destination Chungking. An Autobiography.
152817: SUYIN, HAN. - The Morning Deluge. Mao Tsetung & the Chinese Revolution 1893 - 1954.
149126: SWANBERG, W.A. - Sickles the Incredible.
143883: SWANK, DUANE. - Global Captial, Political Institutions, and Policy Change in Developed Welfare States.
154748: (STEVENSON) SWEARINGEN, ROGER C. - The Prose Writings of Robert Louis Stevenson. A Guide.
156267: SWIFT, JONATHAN. - Gulliver’S Travels to Llilliput and Brobdingnag.
153943: (GISSING) SWINNERTON, FRANK. - George Gissing: A Critical Study.
154753: (STEVENSON) SWINNERTON, FRANK. - R.L. Stevenson: A Critical Study.
152974: SWINNERTON, FRANK. - The Georgian Literary Scene. A Panorama.
156023: SYMCOX, GEOFFREY. - Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State 1675 - 1730.
155837: SYMONDS, MARGARET AND DUFF GORDON, LINA. - The Story of Perugia.
153520: (CONRAD) SYMONS, ARTHUR. - Notes on Joseph Conrad. With Some Unpublished Letters.
151244: SYNGE, PATRICK M. (EDITOR). - The Royal Horticultural Society: Supplement to the Dictionary of Gardening. A Practical and Scientific Encyclopaedia of Horticulture.
151227: SYNGE, PATRICK M. - Mountains of the Moon. An Expedition to the Equatorial Mountains of Africa.
146575: SZASZ, THOMAS S. - The Ethics of Psychoanalysis. The Theory and Method of Autonomous Psychotherapy.
151214: SZEP, ERNO. - The Smell of Humans. A Memoir of the Holocaust in Hungary.
154921: (EDITOR) TAFT, BARBARA. - Absolute Liberty. A Selection from the Articles and Papers of Caroline Robbins.
151439: TAHAN, ILANA. - Hebrew Manuscripts. The Power of Script and Language.
154445: (MALORY) TAKAMIYA, TOSHIYUKI AND BREWER, DEREK (EDITORS). - Aspects of Malory.
149730: TALBOT, BRIAN. - Tales from a Forgotten Planet. Issue #1 [Only].
151387: (COMPILER) TALIAFERRO, HENRY G., (EDITORS) KENAMORE, JANE A. AND HALLER, ULI. - Cartographic Sources in the Rosenberg Library
151395: TALLANT, HAROLD D. - Evil Necessity. Slavery and Political Culture in Antebellum Kentucky.
154775: TALLEMANT, GEDEON. - Miniature Portraits.
156215: TALLEMANT, GEDEON, SIEUR DES REAUX. - Miniature Portraits.
151770: TALLIS, RAYMOND. - On the Edge of Certainity. Philosophical Explorations.
148394: TANNER, MICHAEL. - The Suffragette Derby.
151243: TANSLEY, A.G. - Lectures on the Evolution of the Filicinean Vascular System.
151076: TATE, W.E. - The Parish Chest. A Study of the Records of Parochial Administration in England.
148666: TATTERSALL, W.M. - Euphausiacea and Mysidacea Collected on the Presidentail Cruise of 1938.
155293: TATTERSFIELD, NIGEL. - The Forgotten Trade. Comprising the Log of the ‘Daniel and Henry’ of 1700 and Accounts of the Slave Trade from the Minor Ports of England, 1698 - 1725.
147025: (LONSDALE LIBRARY) TAVERNER, ERIC. - Trout Fishing from All Angles. A Complete Guide to Modern Methods; a Chapter on Trout Scales by G. Herbert Nall & the Legal Aspect of Fishing by Alban Bacon.
151909: TAWNEY, R.H. (EDITOR) WINTER, J.M. - The American Labour Movement and Other Essays.
148588: (BLAKE) TAYLER, IRENE. - Blake’S Illustrations to the Poems of Gray.
151681: TAYLOR, ANNE. - Visions of Harmony. A Study in Nineteenth Century Millenarianism.
152015: TAYLOR, TIMOTHY. - True Combat Chess. Winning Battles over the Board.
149204: (SEMMES) TAYLOR, JOHN M. - Confederate Raider. Raphael Semmes of the Alabama.
152652: TAYLOR, GRIFFITH, PROF. - Journeyman Taylor. The Education of a Scientist.
150422: TAYLOR, STEPHEN. - The Caliban Shore. The Fate of the Grosvenor Castaways.
154596: (POTTER) TAYLOR, JUDY; WHALLEY, JOYCE IRENE ET AL. - Beatrix Potter 1866-1943. The Artist and Her World.
152284: TEBBS, LOUISA. - The Art of Bobbin Lace. A Practical Text Book of Workmanship, Illustrated with Original Designs in Italian, Point de Flandre, Bruges Guipure, Duchess, Honiton, “Raised” Honiton, Applique, and Bruxelles. Also How to Clean and Repair Valuable Lace, Etc. To Which Are Added Recently Discovered Pattersn Prepared by the Author.
152784: TEGETMEIER, W.B. - A Manual of Domestic Economy: With Hints on Domestic Medicine and Surgery.
151145: TEMPANY, SIR HAROLD A. - Commonwealth Bureau of Soil Science: Technical Communication No. 45. The Practice of Soil Conservation in the British Colonial Empire.
151932: TEMPLE, NIGEL (EDITOR). - Seen and Not Heard. A Garland of Fancies for Victorian Children. Selected and Introduced.
155400: TEMPLEWOOD, VISCOUNT. - The Unbroken Thread.
153217: TERRY, ARTHUR. - A Companion to Catalan Literature.
148357: TESSIER, L.J. - Dancing After the Whirlwind. Feminist Reflections on Sex, Denial, and Spiritual Transformation.
153415: TEVETH, SHABTAI. - Moshe Dayan. The Soldier, the Man, the Legend.
148639: THACKERAY, FRANCIS ST. JOHN &N STONE, EDWARD DANIEL (EDITORS). - Florilegium Latinum. Translations Into Latin Verse: Pre-Victorian Poets.
154771: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. - Sultan Stork and Other Stories and Sketches. Now First Collected. To Which Is Added the Bibliography of Thackeray, Revised and Considerably Enlarged.
154772: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. - The Paris Sketch Book of Mr. M.A. Titmarsh, and Little Travels and Road-Side Sketches.
154802: THACKERAY, W.M. - A Collection of Letters of W.M. Thackeray 1847-1855.
154846: VAN THAL, HERBERT. - The Tops of the Mulberry Trees.
156352: THALMANN, MARIANNE. - The Romantic Fairy Tale. Seeds of Surrealism. Translated by Mary B. Corcoran.
148648: THERIOT, I. - Mexican Mosses Collected by Brother Arsene Brouard.
154543: THEROUX, PAUL. - Sir Vidia’S Shadow. A Friendship Across Five Continents.
150500: THEROUX, LOUIS. - The Call of the Weird. Travels in American Subcultures.
151825: PHYLOS THE THIBETAN. - An Earth Dweller’S Return. In Collaboration with Holtah-Kemistrus-Zonus-Mol Lang, of the Order of Azariah.
147324: THICKENS, JOHN. - Howel Harris Yn Llundain: Y Gyfrol Gy Neu Gyfraniad Cymru I’R Mudiad Methodistaidd Yn Y Brifddinas. Darlith Daives Yn 1934. Y Gyfrol Gyntaf: 1739-1740.
151323: THIEDE, CARSTEN PETER & ANCONA, MATTHEW D’. - The Quest for the True Cross.
156769: THIELE, MARGARET R. - None But the Nightingale. An Introduction to Chinese Literature.
149611: THIN, ROBERT. - College Portraits. Being Biographical Sketches on Portraits in the Hall of the Royal College of Physicians of Edinburgh.
148939: THIRSK, JOAN (EDITOR). - History of Lincolnshire. Volume V [Only]. Church and Society in Medieval Lincolnshire, by Dorothy M. Owen.
154805: THOMAS, DYLAN. - Selected Poems. Edited with an Introduction and Notes by Walford Davies.
144912: THOMAS, DAVID. - Y Werin a’I Theyrnas.
144931: THOMAS, J. LLOYD. - Gwydderig Pigion Allan O’I Weithiau. Wedi’U Deithol Ynghyd a Rhagymadrodd.
144978: THOMAS, NED. - Bydoedd Cofiant Cyfnod.
154808: THOMAS, DYLAN. - A Film Script of Twenty Years a-Growing. From the Story by Maurice O’Sullivan.
145495: (JONES) THOMAS, OWEN. - Cofiant Y Parchedig John Jones, Talsarn, Mewn Cysylltiad a Hanes Duwinyddiaeth a Phregethu Cymru.
146226: (DAVIES) THOMAS, DAVID J. - Hanes Bywyd a Gwaith Cennech Davies.
145690: THOMAS, RHIANNON. - Byw Celwydd.
154650: (SADE) THOMAS, DONALD. - The Marquis de Sade.
156412: THOMAS, HUGH. - Rivers of Gold. The Rise of the Spanish Empire.
145035: (SCHWEITZER) THOMAS, T. GLYN. - Albert Schweitzer: Cyfaill Dioddefwyr.
147861: THOMAS, GWYN. - Llenyddiaeth Y Cymry Cyflwyniad Darluniadol. Cyfrol I [Only]. O Tua 500 I Tua 1500.
154806: THOMAS, CAITLIN. - Not Quite Posthumous Letter to My Daughter.
145455: (STEPHENS) THOMAS, JOHN. - Cofiant Y Tri Brawd, Sef Y Parchedigion J. Stephens, Byrchgoed, D. Stephens, Glantaf, Ac N. Stephens, Liverpool.
145486: THOMAS, GWYN. - Duwiau’R Celtiaid.
156034: (THOMAS) THOMAS, ARTHUR (EDITOR). - Hen Rebel Fel Fi. Atgofion Richie Thomas.
154816: (THOMAS) THOMAS, DAVID N.. - Dylan Thomas. A Farm, Two Mansions and a Bungalow.
156163: THOMAS, ISAAC. - Y Testament Newydd Cymraeg 1551-1620.
149866: THOMAS, MARCEL. - The Golden Age. Manuscript Painting at the Time of Jean, Duke of Berry.
146490: THOMAS, AWSTIN MAXIMILIAN (TRANSLATOR). - Cyffesion Awstin Sant. Cyfieithiad O’R Lladin Gwreiddiol.
155877: (EDITOR) THOMAS, DB. - The Book of Vagabonds and Beggars with a Vocabulary of Their Language and a Preface by Martin Luther.
149027: (THOMAS) THOMAS, M. WYNN (EDITOR). - R.S. Thomas: Y Cawr Awenydd.
144928: THOMAS, GWYN. - Chwerwder Yn Y Ffynhonnau.
146077: (LLOYD) THOMAS, GWYN. - Byd D. Tecwyn Lloyd. Golwg Ar Ei Ysgriau Mwyaf Personol.
146280: THOMAS, PARCH. THOMAS. - Y Geiriadur Ysgrythyrol a Duwinyddol: Yn Cynwys - Sylwadau Cynhwysfawrar Y Geirau a’R Enwau Tywyll a Dyrus, Athrawiaethau a Dyledswyddau Crefydd, Yr Holl Bersonau, Gwledydd a Dinasoedd, Y Mynyddoedd, Afonydd a’R Llynedd, Y Defodau a’R Arferion, Amseryddiath, Y Mesurau a’R Pwysau, Y Sectau a’R Pieddliau, Y Creaduriaid Byw, Y Coed a’R Llysieu, Y Galwedigaethau a’R Mwau, Y Gwisgoedd, Y Dodren, a’R Llestri, a’R Amrywiol Bethua Ereill Ag Y Sonir Am Danynt Yn Y Beibl.
149092: THOMAS, W.S.K. - The History of Swansea. From Rover Settlement to the Restoration.
145122: (GRIFFITHS) THOMAS, DAVID. - Ann Griffiths a’I Theulu. Stori Dditectif a Gwers Mewn Chwilota.
145599: (DICTIONARY) THOMAS, R.J. & BEVAN, GARETH A. (EDITORS). - Geiriadur Prifysgol Cymru. Rhan XXII-XXXVI [Only]. G-Llyys. A Dictionary of the Welsh Language.
151252: THOMAS, P.J. (EDITOR). - Journal of the Madras University. Volume VIII. 1936.
146557: (JONES) THOMAS, OWEN. - Cofiant Y Parchedig John Jones, Talsarn, Mewn Cystlltiad a Hanes Duwinyddiaeth a Phregethu Cymru.
146464: THOMAS, W.J. - Ffiolau Cwm-Yr-Haf.
151251: THOMAS, P.J. (EDITOR). - Journal of the Madras University. Volume VI, No. 1. 1934.
146379: THOMAS, T. GLYN. - Ar Derfyn Dydd.
147769: THOMAS, GWYN. - A Welsh Eye.
147615: (DAVIES) THOMAS, M. WYNN. - James Kitchener Davies.
145482: THOMAS, J.H. - Yng Nghwmni’R Meddyg.
144911: THOMAS, PARCH. EVAN. - “Llaeth Y Gair. ” Pregethau.
144906: THOMAS, E.H. FRANCIS. - Hyd Eithaf Y Ddaear. A Storiau Eraill.
146531: (REES) THOMAS, PARCH. OWEN. - Cofiant Y Parchedig Henry Rees, Yn Cynnwys Casgilad Helaeth O’I Lythyrau.
147702: THOMAS, GWYN. - Ymarfer Ysgrifennu.
147657: (THOMAS) THOMAS, OWEN & REES, J. MACHRETH. - Cofiant Y Parchedig John Thomas, D.D. , Liverpool.
147212: THOMAS, GWYN. - Eisteddfodau Caerwys. 1968.
146108: (LLWYD) THOMAS, M. WYNN (EDITOR). - Morgan Llwyd: Ei Gyfeillion a’I Gyfnod.
154804: THOMAS, DYLAN. - Quite Early One Morning. Broadcasts. Preface by Aneirin Talfan Davies.
147233: (SALESBURY) THOMAS, ISAAC. - William Salesbury and His Testament.
156124: THOMAS, IEUAN D. - Gwleidyddiaeth Cymru 1850-1900. Cyhoeddwyd Dan Nawdd Cynllun Gwerslyfrau Cymraeg Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru.
154584: THOMAS, R.S. - The Way of It. Poems.
149917: THOMAS, HARRY. - Prestatyn Through Time.
145996: (LLYWELYN-WILLIAMS) THOMAS, GWYN. - Alun Llywelyn-Williams.
146279: THOMAS, T. GLYN. - Ar Ddechrau’R Dydd.
145962: THOMAS, ISAAC. - Hanes Cristionogaeth.
156109: THOMAS, IEUAN D. - Addysg Yng Nghymru Yn Y Bedwaredd Ganrif Ar Bymtheg.
151073: THOMAS, EDITH B. - King David Leaping and Dancing. A Jewish Marble from the Roman Imperial Period.
147457: THOMAS, D. ANEURIN (EDITOR). - The Welsh Elizabethan Catholic Martyrs. The Trial Documents of Saint Richard Gwyn and of the Venerable William Davies.
145600: (DICTIONARY) THOMAS, R.J. (EDITOR). - Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyfrol I-XXI [Only]. A-Ffysur. A Dictionary of the Welsh Language.
156110: THOMAS, HUGH. - Cyffro Cymdeithasol Yng Nghymru 1800-C. 1843.
147383: (HUGHES) THOMAS, PETER. - Richard Hughes.
147385: (WYNNE) THOMAS, GWYN. - Ellis Wynne.
146367: THOMAS, ISAAC. - Y Testament Newydd Cymraeg 1551-1620.
145033: THOMAS, DEWI W. - Pedair Pedol Arian.
154818: THOMAS, CAITLIN. - Leftover Life to Kill.
151253: THOMAS, P.J. (EDITOR). - Journal of the Madras University. Volume X. 1938.
144525: THOMAS, W. - Geiriau Gwirionedd a Sobrwydd. Pregethau.
154221: (JEFFERIES) THOMAS, EDWARD. - Richard Jefferies. With an Introduction and Bibliography by Roland Gant.
154455: (MACKENZIE) THOMAS, DAVID AND THOMAS, JOYCE. - Compton Mackenzie: A Bibliography.
156000: THOMAS, HUGH (EDITOR). - Cyfres Llygad Y Ffynnon. Cyfrol 7 [Only]: Cyfnod Y Rhyfel Cartref. Hugh Thomas.
156001: THOMAS, HUGH (EDITOR). - Cyfres Llygad Y Ffynnon. Cyfrol 6 [Only]: Y Canol Oesoedd (Rhan 1). Muriel Bowen Evans.
154833: THOMPSON, HUNTER S. - The Fear and Loathing Letters. Volume I [Only]: The Proud Highway. Saga of a Desperate Southern Gentleman 1955-1967. Foreword by William J. Kennedy. Edited by Douglas Brinkley.
157139: THOMPSON, ROGER. - Women in Stuart England and America. A Comparative Study.
152068: THOMPSON, FLORA. - The Peverel Papers. A Yearbook of the Countryside. Edited and Introduced by Julian Shuckburgh.
151866: THOMPSON, H. STUART. - Flowering Plants of the Riviera. A Descriptive Account of 1800 of the More Interesting Species. With an Introduction on Riviera Vegetation by A.G. Tanlsey.
154713: (SHELLEY) THOMPSON, FRANCIS. - Shelley. With an Introduction by the Rt. Hon. George Wyndham.
152691: THOMPSON, JULIAN. - British Trams in Camera.
151233: THOMSON, SPENCER. - Wild Flowers: How to See and How to Gather Them. With Remarks on the Economical & Medicinal Uses of Our Native Plants.
154409: (LEVI) THOMSON, IAN. - Primo Levi.
156722: THOMSON, BORIS. - The Premature Revolution. Russian Literature and Society 1917-1946.
156020: THOMSON, DAVID. - Renaissance Paris. Studies in Architecture Volume XXIII.
155204: THORLEY, WILFRID (EDITOR). - A Bouquet from France. One Hundred French Poems with English Translations in Verse and Brief Notes.
156051: THORNE, DAVID A. - A Comprehensive Welsh Grammar.
151830: THORNTON, PENNY. - The Forces of Destiny. Reincarnation, Karma and Astrology.
148501: THREADGOLD, TERRY, AND CRANNY-FRANCIS, ANNE (EDITORS). - Feminine, Masculine and Representation.
154829: THURBER, JAMES, - Lanterns and Lances.
145198: THURLEY, SIMON. - Men from the Ministry. How Britain Saved Its Heritage.
154828: TIBBLE, ANNE. - One Woman’S Story. An Autobiography.
153533: TIDRICK, KATHRYN. - Heart Beguiling Araby. The English Romance with Arabia.
148161: TIERNEY-TELLO, MARY BETH. - Allegories of Transgression and Transformation. Experimental Fiction by Women Writing Under Dictatorship.
151769: TIGER, LIONEL. - Optimism. The Biology of Hope.
156432: TILLOTSON, GEOFFREY. - Essays in Criticism and Research.
149017: TILLOTSON, JOHN. - Picturesque Scenery in Wales, Illustrated by Thirty-Seven Engravings on Steel by H. Adlard, Allen, Gastineau and Others.
149918: TILNEY, CHRYSTAL. - Dinas Powys, St. Andrews Major & Michaelston-le-Pit. From Old Photographs.
147511: (JAMES) TILSLEY, GWILYM R. - Creffydd Y Beirdd. Darlith D.J. James 1977. Traddodwyd Yng Ngholeg Y Brifysgol, Aberystwyth.
151767: TINDALE, CHRISTOPHER W. - Rhetorical Argumentation. Principles of Theory and Practice.
147097: TINKER, EDWARD LAROCQUE. - Centaurs of Many Lands.
151075: TIPLER, FRANK J. - The Physics of Christianity.
145160: TITE, WILLIAM. - A Descriptive Catalogue of the Antiquities Found in the Excations at the New Royal Exchange, Preserved in the Museum of the Corporation of London. Preceded by an Introduction Containing an Account of Their Discovery, with Some Particulars and Suggestions Relation to Roman London.
156784: TOLKIEN, J.R.R. AND GORDON, E.V. (EDITORS). - Sir Gawain and the Green Knight.
153321: TOLLE, ECKHART. - Meditation: Practicing Presence in Every Moment of Your Life.
147714: TOLSTOY, LEO. - Nadolig Papa Panoff. Addasiad Cymraeg Gan Cynthia Saunders Dvies.
148351: (WOLLSTONECRAFT) TOMALIN, CLAIRE. - The Life and Death of Mary Wollstonecraft.
153686: (DICKENS) TOMLIN, E.W.F. (EDITOR). - Charles Dickens 1812-1870. A Centenary Volume.
147178: TOMLINSON, PROFESSOR RICHARD. - The Athens of Alma Tadema.
154823: TOMLINSON, H.M. - Illusion: 1915.
154822: TOMLINSON, H.M. - Between the Lines.
154825: TOMLINSON, H.M. - All Our Yesterdays.
154824: TOMLINSON, H.M. - Out of Soundings.
147223: TOMOS, ANGHARAD. - Si Hei Lwli.
147553: TOMOS, ANGHARAD. - Wele’N Gwawrio.
154322: (KIPLING) TOMPKINS, J.M.S. - The Art of Rudyard Kipling.
154742: (SHERIDAN) O’TOOLE, FINTAN. - A Traitor’S Kiss. The Life of Richard Brinsley Sheridan.
157232: TOOLEY, R.V. - English Books with Coloured Plates 1790 to 1860. A Bibliographical Account of the Most Important Books Illustrated by English Artists in Colour Aquatint and Colour Lithography.
157233: TOOLEY, R.V. - English Books with Coloured Plates 1790 to 1860. A Bibliographical Account of the Most Important Books Illustrated by English Artists in Colour Aquatint and Colour Lithography.
156713: TOPSFIELD, L.T. - Troubadours and Love.
143418: DE TOQUEVILLE, ALEXIS. - The Recollections of... Translated by Alexancer Teixeira de Mattos. Edited, with Many Additions and Introduced by J.P. Mayer.
151074: TORRANCE, IAIN R. - Christology After Chalcedon. Severus of Antioch and Sergius the Monophysite.
153507: (DANTE) TORRENS, JAMES. - Presenting Paradise. Dante’S Paradise: Translation and Commentary.
156258: TOURTEL, MARY. - The Monster Rupert.
150292: TOUTAIN, PIERRE & GOTIN, MICHEL. - Nepal.
154821: TOVEY, DOREEN. - Life with Grandma.
154995: TOYNBEE, PHILIP. - Tea with Mrs. Goodman.
155112: (EDITOR) TRACY, JAMES D. - The Political Economy of Merchant Empires. State Power and World Trade 1350 - 1750.
144682: TRACY, STEVEN C. - Going to Cincinnati. A History of the Blues in the Queen City.
148653: TRAUB, ROBERT & MORROW, MARY LOU. - A Revision of the Chiggers of the Subgenus Gahrliepia (Acarina: Tromiculidae).
156965: TRAVERS, P.L. - Mary Poppins.
156957: TRAVERS, P.L. - Mary Poppins in the Park.
145217: TRAVERSARI, GUSTAVO (EDITOR). - Rivista Di Archeologia (Rda) Anno XXIX.
154641: (READ) TREECE, HENRY (EDITOR). - Herbert Read. An Introduction to His Work by Various Hands.
154815: (THOMAS) TREMLETT, GEORGE. - Dylan Thomas. In the Mercy of His Means.
156709: TREND, J.B. - Alfonso the Sage. And Other Spanish Essays.
148696: TRENDALL, A.D. - South Italian Vase Painting.
152859: TRETIAKOV, S. - Chinese Testament. The Autobiography of Tan Shih-Hua As Told to the Author.
154841: TRILLIN, CALVIN. - Remembering Denny.
156433: TRILLING, LIONEL. - The Liberal Imagination. Essays on Literature and Society.
154840: TRILLING, LIONEL. - The Moral Obligation to Be Intelligent. Selected Essays. Edited and with an Introduction by Leon Wieseltier.
150169: TRILLO, CARLOS & BOBILLO, JUAN. - Zachary Holmes Case Two: The Sorceror.
149625: TRIMBLE, JOSEPH E. & FISHER, CELIA B. (EDITORS). - The Handbook of Ethical Reserach with Ethnocultural Populations & Communites.
144133: TRINGLE, JOHN. - The Tongues of Men or Angels. A Novel.
153497: TRIPP, CHARLES. - A History of Iraq.
144220: (AUGUSTE) TROLLE, KARIN (EDITOR). - Miss Smilla’S Feeling for Snow. The Making of a Film by Bille August, Adapted from the Novel by Peter Hoeg.
154839: TROLLOPE, ANTHONY. - North America.
154980: (WOOLF) TROMBLEY, STEPHEN. - ‘All That Summer She Was Mad. ’ Virginia Woolf and Her Doctors.
151204: TROUGHTON, JOHN & DONALDSON, LESLEY A. - Probing Plant Structure. A Scanning Electron Microscope Study of Some Anatomical Features in Plants and the Relationship of These Structures to Physiological Processes.
156186: TROUT, ANDREW. - Jean-Baptiste Colbert.
156021: TROUT, ANDREW. - City on the Seine. Paris in the Time of Richelieu and Louis XIV, 1614 - 1715.
145531: TROYAT, HENRI. - Y Brawd. Troswyd Gan Rhiannon Davies a T. Ifor Rees.
150108: TRUDEAU, G.B. - Check Your Egos at the Door.
149785: TRUDEAU, G.B. - The War Within. One More Step at a Time.
149786: TRUDEAU, G.B. - The Long Road Home. One Step at a Time.
153356: (BYRON) TRUEBLOOD, PAUL GRAHAM (EDITOR). - Byron’S Political and Cultural Influence in Nineteenth-Century Europe. A Sympsium.
147689: TSCHECHOF, ANTON. - Gwylan. Cyfieithiad O Tshaica Gan W. Gareth Jones.
154439: TSCHIFFELY, AF. - Don Roberto. Being the Account of the Life and Works of Rb Cunninghame Graham 1852 - 1936.
154569: TSCHIFFELY, A.F. - Southern Cross to Pole Star. Tschiffeley’S Ride, Being the Account of 10,000 Miles in the Saddle Through the Americas from Argentina to Washington.
155192: (EDITOR-IN-CHIEF) TSETSKHLADZE, GOCHA R. - Ancient East & West. Volume 5, Nos 1 - 2.
153002: TUCHMAN, BARBARA W. - Stilwell and the American Experience in China 1911 - 45.
149401: TUCKER, NORMAN. - Llanrwst: The History of a Market Town.
149400: TUCKER, NORMAN. - North Wales & Chester in the CIVIL War.
154627: (POWELL) TUCKER, JAMES. - The Novels of Anthony Powell.
149121: TUCKER, GLENN. - High Tide at Gettysburg. The Campaign in Pennsylvania.
146168: TUDUR, ALUN. - Rwan Te Blant. 52 O Storiau Beiblaidd I Blant.
151764: TUERCK, HERMANN. - The Man of Genius.
147071: TUKE, DIANA. - Bit by Bit. A Guide to Equine Bits.
153252: (EDITOR) TUKER, LIEUT.-GENERAL SIR FRANCIS. - The Chronicle of Private Henry Metcalfe. Hm 32nd Regiment of Foot, Together with Lieutenant John Edmondstone’S Letter to His Mother of 4th January, 1858, and Other Particulars.
151072: TULLY, MARK. - An Invesitagion Into the Lives of Jesus. God, Jew, Rebel, the Hidden Jesus.
154696: (SHAW) TUNNEY, JAY R. - The Prizefighter and the Playwright. Gene Tunney and Bernard Shaw.
148965: TUPPER, M.F. - Stephan Langton: Or, the Days of King John.
143937: TURKLE, SHERRY. - Psychoanalitic Politics. Jacques Lacan and Freud’S French Revolution.
156803: TURNELL, MARTIN. - Modern Literature and Christian Faith.
155175: TURNER, HARRY. - Against All Hazards. Poems of the Peninsular War. Introduction by Ian Fletcher.
151771: TURNER, SHARON. - The Sacred History of the World, Attempted to Be Philosophically Considered, in a Series of Letters to a Son.
156355: TURNER, JAMES. - The Politics of Landscape. Rural Scenery and Society in English Poetry 1630-1660.
149598: TURNER, BARBARA CARPENTER. - A History of the Royal Hampshire County Hospital.
157223: (SCOTT, WALTER). TURNER, JOHN R. - The Walter Scott Publishing Company. A Bibliography.
157145: TURNER, BRYAN S. - Weber and Islam. A Critical Study.
154035: TURNER, EDITH. - The Spirit and the Drum. A Memoir of Africa.
152977: TURNER, JAMES. - The Politics of Landscape. Rural Scenery and Society in English Poetry 1630-1660.
152973: TURNER, PAUL. - English Literature 1832-1890. Excluding the Novel.
153343: (BYRON) TURNEY, CATHERINE. - Byron’S Daughter. A Biography of Elizabeth Medora Leigh.
152482: TURNEY, CLIFFORD, BYGOTT, URSULA AND CHIPPENDALE, PETER. - Australia’S First. A History of the University of Sydney Volume 1 1850 - 1939.
154852: TWAIN, MARK. - Editorial Wild Oats.
154851: TWAIN, MARK. - More Tramps Abroad.
154850: TWAIN, MARK. - The Choice Humorous Works of Mark Twain. Revised and Corrected by the Author.
154849: TWAIN, MARK. - Christian Science. With Notes Containing Corrections to Date.
154848: TWAIN, MARK. - A Tramp Abroad. Foreword: Shelley Fisher Fishkin. Introduction: Russell Banks. Afterword: James S. Leonard.
154847: TWAIN, MARK. - The Innocents Abroad. Foreword: Shelley Fisher Fishkin. Introduction: Mordecai Richler. Afterword: David E.E. Sloane.
147684: TWRGENIEFF, IFAN. - Y Tadau a’R Plant. Nofel Gan Ifan Twrgenieff (1818-1883). Wedi’I Chyfieithu O’R Rwseg Gan T. Hudson-Williams.
153459: TYLER, PATRICK. - A World of Trouble. America in the Middle East.
156431: TYNAN, KENNETH. - A View of the English Stage 1944-63.
152883: TYNAN, KENNETH. - Bull Fever.
149388: TYRELL, FRANK. - The Story of the City of Swansea.
147901: TYRRELL, WM. BLAKE. - The Smell of Sweat. Greek Athletics, Olympics, and Culture.
153684: TYSON, JOSEPH B. - Like, Judaism, and the Scholars. Critical Approaches to Luke-Acts.
156712: ULLMANN, STEPHEN. - The Image in the Modern French Novel. Gide, Alain-Fournier, Proust, Camus.
144131: UNSWORTH, BARRY. - The Quality of Mercy.
153652: UNTERMAN, ALAN. - Jews: Their Religious Beliefs and Practices.
153653: UNTERMAN, ALAN. - Jews: Their Religious Beliefs and Practices.
145987: URE, JEAN. - Wela I Di! Addasiad Elin Dalis.
156463: URE, JOHN. - The Cossacks. An Illustrated History.
144429: USAI, PAOLO CHERCHI. - La Storia Del Cinema in 1000 Parole.
144811: (CLARK) USLAN, MICHAEL & SOLOMON, BRUCE. - Dick Clark’S the First 25 Years of Rock & Roll.
143931: VACULIK, LUDVIK. - A Cup of Coffee with My Interrogator. The Prague Chronicles. Introduciton by Vaclav Havel. Translated by George Theiner.
154349: VAIL, LEROY AND WHITE, LANDEG. - Power and the Praise Poem. Southern African Voices in History.
149338: VAKSBERG, ARKADY. - The Prosecutor and the Prey. Vyshinsky and the 1930s’ Moscow Show Trials. Translated by Jan Butler.
155756: VALE, M.G.A. - Charles VII.
151068: VANAUKEN, SHELDON. - A Severe Mercy. C.S. Lewis and a Pagan Love Invaded by Christ, Told by One of the Lovers.
152152: VANDERCOOK, JOHN W. - Dark Islands.
155605: VANDERVEEN, BART H. (EDITOR) - Olyslager Auto Library: Earthmoving Vehicles. Compiled by the Olyslager Organisation. Research by Denis N. Miller.
155608: VANDERVEEN, BART H. (EDITOR) - Olyslager Auto Library: Cross-Country Cars from 1945. Compiled by the Olyslager Organisation.
155609: VANDERVEEN, BART H. (EDITOR) - Olyslager Auto Library: American Trucks of the Late Thirties 1935-1939. Compiled by the Olyslager Organisation.
155607: VANDERVEEN, BART H. (EDITOR) - Olyslager Auto Library: American Trucks of the Early Thirties. Compiled by the Olyslager Organisation.
155606: VANDERVEEN, BART H. (EDITOR) - Olyslager Auto Library: Wreckers and Recovery Vehicles. Compiled by the Olyslager Organisation. Research by Denis N. Miller.
155610: VANDERVEEN, BART H. (EDITOR) - Olyslager Auto Library: Passenger Vehicles 1893-1940. Compiled by the Olyslager Organisation. Research by Denis N. Miller.
149138: VANDIVER, FRANK E. - Blood Brothers. A Short History of the CIVIL War.
151183: VARIOUS. - Memoirs of the Department of Agriculture in India. Vol. VI Nos. 1-9. Life-Histories of Indian Insects Microlepidoptera. No. 1. Pterophoridae; No. 2. Carposinidae, Phaloniadae, Tortricidae and Eucosmidae; No. 3. Gelechiadae; No. 4. Cosmopterygidae, Oecophoridae, Physoptilidae, Xyloryctidae, Stenomidae and Orneodidae; No. 5. Heliozeliade,Heliodinidae, Glyphipterygidae, Blastobasiiae and Hyponomeutidae; No. 6. Gracillariadae; No. 7. Epermeniadae, Plutellidae and Lyonetiadae; No. 8. Tineidae and Nepticulidae; No. 9. Appendix, by T. Bainbrigge Fletcher.
151852: VARIOUS. - Dramatic Table Talk. Volume III [Only]: Or, Scenes, Situations, and Adventures, Serious and Comic, in Theatrical History and Biography.
153387: VARIOUS. - Chanting Breath by Breath. With the Monks and Nuns of Plum Village.
149691: VARIOUS. - Fused! Tales. No. 1 [Only]. Bring Your Own Misery, by Steve Niles and Chee; Stiff Llittle Fingers, by Joshua Hale Fialkov and Nick Stokal; Moving Along, by Christopher Long and Andrew Ritchie.
151107: VARIOUS. - Memoirs of the Department of Agriculture in India. Vol. V No. 5. The Rice Leaf-Hoppers (Nephotettix Bipunctatus Fabr. And Nephotettix Apicalis Motsch), by C.S. Misra.
147866: VARIOUS. - Clywch-Y-Beirdd.
152019: VARIOUS. - A Victorian Album Containing Watercolours and Other Works, Including: - North Wales Mountain Scene, Watercolour, 25cmx20. 5cm; Mediterranean Seaside View (?), Pencil 13cmx9cm; a Man, Cartoon in Colour, Sigpned “S.G. ”, 3. 5mx5cm; Girl Carrying a Dish of Milk, Ink Wash, 15cmx20cm; Mother Feeding a Child, Watercolour Wash, 10cmx13cm; Parkland Scene with Family Group, Stanstead, Herts. , Watercolour, 22cmx18cm;Tinker Family with Donkey and Dogs, Pencil, 21cmx15. 5cm; a Wayside Monument, Pencil, 25cmx19cm; Flowers, Watercolour, 19cmx24. 5cm; Mountain Path in Winter, Sepia Ink, 19cmx22. 5cm; Fishing Nets Drying on Steps Up to a House, Black Crayon, 16cmx23. 5cm; Peasants Home in the Mountains, Sepia Ink, 21cmx14. 5cm; a Droshky, Ink Line, 29cm/13. 5cm, with Others.
151853: VARIOUS. - Dramatic Table Talk. Volume II [Only]: Or, Scenes, Situations, and Adventures, Serious and Comic, in Theatrical History and Biography.
154996: (SEMPLE, LOUISE TAFT) VARIOUS. - Lectures in Memory of Louise Taft Semple. First Series 1961 - 1965.
151438: VARIOUS. - The Chaim Weizmann Memorial Lectures (Humanities) 1955, 1956, 1959 7 1961. Comprising: Webster, Sir Charles Kingsley. The Founder of the National Home. 1955; Lipsky, Louis. Herzl, Weizmann and the Jewish State. 1956; Shazar, Zalman. Chaim Weizmann - Reviver of Sovereignty. 1959; Stein, Leonard J. Weizmann and the Balfour Declaration. 1961.
151246: VARIOUS. - Journal of the Royal Horticultural Society. Vol. LXII. Part 10 [Only]. October 1937.
152857: VARIOUS. - British Association Geological Reports.
156729: VARIOUS. - Daylight. Volume I [Only]. European Arts and Letters - Yesterday: Today: Tomorrow.
151109: VARIOUS. - Memoirs of the Department of Agriculture in India. Vol. VII No. 11. Studies in Indian Dermaptera, by Morgan Heard.
151179: VARIOUS. - Memoirs of the Department of Agriculture in India. Vol. V. No. 6 Lantana Insects in India. Being the Reprot on an Inquiry Into the Efficiency of Indigenous Insect Pests As a Check on the Spread of Lantana in India, by Rao Sahib Y. Ramachandra Rao.
154463: (MANN) VARIOUS. - Thomas Man 1875/1975.
152241: VARIOUS. - Rump; or, an Exact Collection of the Choycest Poems and Songs Relating to the Late Times. By the Most Eminent Wits, from Anno 1660 to Anno 1661.
149842: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A Study of the Fox in Medieval English Art.
151129: VASSVIK, VIDAR. - Fish Farming. A Pictorial Adventure in the Blue Pasture. Translated from the Norwegian by Barbar Grisdale-Helland.
153348: VATIKIOTIS, P.J. - Among Arabs and Jews. A Personal Experience 1936 - 1990.
144130: VAUGHAN, BETH. - Destiny’S Star.
151411: VAUX, ROLAND DE. - The Early History of Israel. To the Exodus and Covenant of Sinai. Translated by David Smith.
149735: VELASCO, FRANCISCO RUIZ. - Bmwfilms. Com Presents: The Hire. 2006.
146855: VENIARD, JOHN. - Reservoir and Lake Flies. Fly Dressings and Fishing Techniques.
156416: VENTURI, FRANCO. - Italy and the Enlightenment. Studies in a Cosmopolitan Century.
144784: VERDINO-SUELLWOLD, CARLA MARIA. - We Need a Hero! Heldentenors from Wagner’S Time to the Present... A Critical History.
152029: VESEY-FITZGERALD, BRIAN. - The New Naturalist: British Game.
153228: (BORROW) VESEY-FITZGERALD, BRIAN. - Gypsy Borrow.
144458: VIDAL, GORE. - Screening History.
154843: VIDAL, GORE. - Armageddon? Essays 1983-1987.
151258: VIEIRA, RUI. - Flores Da Madeira/Flowers of Madeira/Fleurs de Madere/Blumen Madeiras.
149860: VIKAN, GARY (EDITOR). - Medieval & Renaissance Miniatures from the National Gallery of Art.
143929: VINCENT, JOAN. - Anthropology and Politics. Visions, Traditions, and Trends.
152638: VINCENT, KEITH. - Nailsea Glass.
150244: VINEN, RICHARD. - National Service. Conscription in Britain, 1945-1963.
154648: (PUSHKIN) VITALE, SERENA. - Pushkin’S Button. Translated from the Italian by Ann Goldstein and Jon Rothschild.
152858: VLADIMIROV, PETER. - The Vladimirov Diaries Yenan, China: 1942 - 1945. Peter Vladimirov’S Secret Journals of Mao Tse-Tung’S China During the Second World War.
153245: (BRECHT) VOELKER, KLAUS. - Brecht: A Biography. Translated by John Nowell.
153039: VOGEL, J. PH. - Buddhist Art in India, Ceylon and Java.
143930: VOGT, WILLIAM. - Road to Survival. With an Introduction by Bernard M. Baruch.
154862: VONNEGUT, KURT. - Palm Sunday. An Autobiographical Collage.
153300: VOS, FRITS. - A Study of the Ise-Monogatari. With the Text According to the Den-Teika-Hippon and an Annotated Translation. Volume I: Introduction-Text-Translation; Volume II: Notes and Indices.
147780: (THOMAS) VOYLE-MORGAN, BRIAN. - Bryn and Tonic. Odyssey of a ‘Homer. ’ the Life and Times of David Brynmor Thomas.
157012: DE VRIES, PETER. - Let Me Count the Ways.
155395: DE VRIES, JAN. - European Urbanisation 1500 - 1800.
151981: VULLIAMY, ED. - Amexica. War Along the Borderline.
148188: VUNAK, PAUL. - Jeet Dune Do. Its Concepts and Philosophies.
153650: WAAGENAAR, SAM. - The Pope’S Jews.
153475: (CHAPMAN) WADDINGTON, RAYMOND B. - The Mind’S Empire. Myth and Form in George Chapman’S Narrative Poems.
153057: (ALEICHEM) WAIFE-GOLDBERG, MARIE. - My Father, Sholom Aleichem.
151089: WAITE, TERRY. - Footfalls in Memory. Reflections from Solitude.
151959: (KASPAROV) WAITZKIN, FRED. - Mortal Games. The Turbulent Genius of Garry Kasparov.
151113: WAKEMAN, WILLIAM F. - Handbook of Irish Antiquities.
149399: AMGUEDDFA CYMRU/NATIONAL MUSEUM OF WALES. - Celebrating the First 100 Years.
147560: LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU/NATIONAL LIBRARY OF WALES. - Trysora Cenedl/a Nation’S Treasury. Hanes Llyfrgell Genedlaethol Cymru/the Story of the National Library of Wales.
147491: MEETING OF FRIENDS IN WALES (PUBLISHER). - Mae’R Gan Yn Y Galon/Quakers in Wales Today.

Next 1000 books from Hay Cinema Bookshop


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

4/4