Hay Cinema Bookshop
Castle Street, HR3 5DF, Hay on Wye, Great Britain. Tel.: +44 (0)1497 820 071            Email: sales@haycinemabookshop.co.uk
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
147329: DAVIES, T. GLYNNE. - Marged.
146261: DAVIES, ALED LLOYD. - Cerdddant Llawlyfrgosod.
147363: (THOMAS) DAVIES, WALFORD. - Dylan Thomas.
149004: DAVIES, L. TWISTON. - Men of Monmouthshire. Volume II [Only].
136363: DAVIES, DUNCAN; BATHURST, DIANA & BATHURST, ROBIN. - The Telling Image. The Changing Balance between Pictures and Words in a Technological Age.
147709: DAVIES, ALAN. - Sad Flows Old Afan. A Collection of Poems.
149258: DAVIES, E. TEGLA. - Y Sanhedrin. Adroddiad O’I Drafodaethau.
146401: DAVIES, A. ELERI; DAVIES, W. DYFRIG ET AL (EDITORS). - Llen Dinefwr.
147835: DAVIES, IEUAN. - Trwy Lygaid Tymblwr - a Gweinidog! Hunangofiant Ieuan Davies (I.D. Ac Eto Nid I.D. !) Gyda’I Lais Ar Gryno Ddisg.
146222: DAVIES, PARCH. THOMAS. - Prynu’R Amser a Phregethau Eraill.
150593: DAVIES, J.G. - Pilgrimage Yesterday and Today. Why? Where? How?
156165: DAVIES, E. TEGLA. - Stori Sam. Am Yr Hyn Nis Gwelodd Ned Erioed Ond Ef Ei Hun.
146431: DAVIES, DAVID PROTHEROE. - Arweiniad I’R Testament Newydd. Cyfrol I [Only]: Yr Efengylau a’R Actau.
160085: (GRIFFITHS) DAVIES, MORRIS (EDITOR). - Cofiant Ann Griffith, Gynt O Dolwar Fechan, Lllanfihangel Yn Ngwynfa, Swydd Drefaoldwy: Ynghyd a’I Llythyrau a’I Hymnau, Gyda Nodiadau. Heryd, Traethawd Ar Ei : Gan Y Parch. W. Caledfryn Williams, Groeswen, Morganwg.
144926: DAVIES, DEWI EIRUG (EDITOR). - Gwinllan a Roddywyd. Erthyglau Gan Gwilym H. Jones, Pennar Davies, D. Wirwyn Morgan, J.E. Caerwyn Williams, Gwynfor Evans, R. Tudur Jones. Barddoniaeth Gan Gerallt Jones, Dafydd Rowlands, Gwyn Thomas.
132175: DAVIES, WILLIAM. - Fort Regent. A History.
138810: DAVIES, MARGARET LLEWELYN. - No One But a Woman Knows. Stories of Motherhood Before the War.
144937: DAVIES, T.J. - Gwarlingo.
146159: DAVIES, PENNAR. - Llef. Casgliad O Gerddi.
146428: DAVIES, ERYL WYNN. - Arweiniad I’R Testament Newydd. Cyfrol III [Only]: Yr Epistolau Cyffredinol.
145685: DAVIES, GRAHAME. - Rhaid I Bopeth Newid.
145672: DAVIES, ANEIRIN TALFAN. - Yr Etifeddiaeth Dda.
146502: DAVIES, A. ELERI ET AL (EDITOR). - Llendinefwr.
144896: DAVIES, D.J. - Cywyddau a Chaniadau Eraill.
155845: DAVIES, ANEIRIN TALFAN (EDITOR). - Gwyr Llen. Ysgrifau Beirniadol Ar Weithiau Deuddeg Gwr Llen Cyfoes Ynghyd a’U Darluniau.
160082: DAVIES, E. TEGLA. - Y Sanhedrin. Adroddiad O’I Drafodaethau.
145999: DAVIES, SAUNDERS. - Y Daith Anorfod. Rhai Themau O’R Efengyl Yn Ol Luc.
147795: DAVIES, NOEL. - Prelude. The Red Dragon and the Rising Sun.
145500: DAVIES, HUW. - Dolennau.
147365: (JONES) DAVIES, W. BEYNON. - Thomas Gwynn Jones.
145018: DAVIES, IRENE MYRDDIN. - I’R Holl Fyd.
147627: (VAUGHAN) DAVIES, STEVIE. - Henry Vaughan.
147629: DAVIES, JOHN. - The Visitor’S Book.
149114: DAVIES, E.T. - Religion in the Industrial Revolution in South Wales.
145911: DAVIES, ELWYN. - Cyfawyddiadau I Awduron.
150632: DAVIES, W.D. - Christian Engagements with Judaism.
138564: DAVIES, KATHLEEN. - Polam Hall: The Story of a School.
145663: (GRAVELL) DAVIES, KEITH (EDITOR). - Cofio Grav.
144963: DAVIES, PENNAR. - Caregl Nwyf. Chwech O Storiau.
146470: (KING) DAVIES, T.J. - Martin Luther King.
146002: (JAMES) DAVIES, IEUAN. - Joseph James (1878-1963) Portread.
145006: DAVIES, ANEIRIN TALFAN (EDITOR). - Pregethau a Phregethu’R Eglwys. Drwy’R Canrifoedd.
147697: DAVIES, E. TEGLA. - Stori Sam. Am Yr Hyn Nis Gwelodd Ned Erioed Ond Ef Ei Hun.
147545: DAVIES, E.T. & NORTHCOTE, SYDNEY (EDITORS). - Caneuon Cenedleathol Cymru/the National Songs of Wales.
138623: DAVIES, JOHN G. - From Bridge to Moor. The History of Leeds Grammar School from Its Foundation to 1854.
147354: (NORRIS) DAVIES, JAMES A. - Leslie Norris.
146325: DAVIES, T. GLYNNE. - Haf Creulon. Nofel.
149430: DAVIES, J.W. (EDITOR). - Montgomeryshire Pleadings in the Court of Chancery, 1558-1714. A List.
147655: DAVIES, RHYS J. - Seneddwr Ar Dramp.
146552: (ROBESON) DAVIES, T.J. - Paul Robeson.
147605: DAVIES, LEWIS. - My Piece of Happiness.
147612: DAVIES, W.H. - The Essential W.H. Davies. Selected, with an Introduction by Brian Waters.
147610: DAVIES, W.H. - A Poet’S Calendar.
147611: DAVIES, W.H. - The Hour of Magic and Other Poems.
144948: DAVIES, ANEIRIN TALFAN. - Eliot, Pwshcin, Poe. Tair Rhaglen Arbennig Ar Gyfer Radio Cymru.
124321: DAVIES, W.H. - Young Emma. With a Foreword by C.V. Wedgwood.
144983: DAVIES, T. GLYNNE. - Can Serch. A Storiau Eraill.
145696: DAVIES, ANEIRIN TALFAN (EDITOR). - Llafar 1952. Detholiad O Sgyrsiau, Storiau a Barddoniaeth Radio.
144958: DAVIES, ANEIRIN TALFAN. - Munudau Gyda’R Beirdd. Detholiad O Farddoniaeth Ynghyd a Sylwadau.
156175: DAVIES, E. TEGLA. - Gwr Pen Y Bryn. Deffroad Enaid Cyffredin. Stori O Gyfnod Y Rhyfel Degwm. Gyda Rhagair Gan Yr Athro Ifor Williams.
145027: DAVIES, T.J. - Cenia.
147238: DAVIES, ALUN EIRUG (EDITOR). - Traethodau Ymchwil Cymraeg a Chymreig/Welsh Language and Wels Dissertations. A Dderbyniwyd Gan Brifysgolion Prydeinig, Americanaidd Ac Almaenaidd 1887-1971. Cyhoeddwyd Ar Ran Y Bwrdd Gwybodau Celtaiddd.
147284: DAVIES, E. TEGLA. - Y Flodeugerdd Feiblaidd. Wedi Ei Dethol.
146481: (LEWIS) DAVIES, PENNAR (EDITOR). - Saunders Lewis. Ei Feddwl a’I Waith.
146145: DAVIES, D. JACOB. - Y Ddawn Ddigri. Digrifwch Gorau’R Genedl Wedi Ei Ddethol.
145097: DAVIES, E. TEGLA. - Yr Hen Gwpan Cymun. A Sgyrsiau Erraill.
146022: DAVIES, GRAHAME. - Cadwyni Rhyddid.
147731: (GRIFFITHS) DAVIES, MORRIS (EDITOR). - Cofiant Ann Griffith, Gynt O Dolwar Fechan, Lllanfihangel Yn Ngwynfa, Swydd Drefaoldwy: Ynghyd a’I Llythyrau a’I Hymnau, Gyda Nodiadau. Heryd, Traethawd Ar Ei : Gan Y Parch. W. Caledfryn Williams, Groeswen, Morganwg.
150633: DAVIES, NOEL A. - A History of Ecumenism in Wales, 1956-1990.
156998: DAVIES, CAITLIN. - Family Likeness.
145643: DAVIES, R.R. - Owain Glyn Dwr. Trwy Ras Duw, Tywysog Cymru.
145942: DAVIES, E. TEGLA. - Yr Hen Gwpan Cymun. A Sgyrsiau Eraill.
154798: (THOMAS) DAVIES, ANEIRIN TALFAN. - Dylan: Druid of the Broken Body.
155463: DAVIES, W.H. - Forty-Nine Poems. Selected and Illustrated by Jacynth Parsons.
151656: (WILLEY) DAVIES, HUGH SYKES & WATSON, GEORGE (EDITORS). - The English Mind. Studies in the English Moralists Presented to Basil Willey.
138800: DAVIES, MARTIN. - ‘Conceal, Create, Confuse. ’ Deception As a British Battlefield Tactic in the First World War.
146446: DAVIES, CYNTHIA (EDITOR). - Gweddiau Enwog. Trysorfa O Weddiau Cristnogol Y Canrifoedd.
147389: (DAVIES) DAVIES, PENNAR. - E. Tegla Davies.
145081: DAVIES, E. TEGLA (EDITOR). - Cyfres Pobun. Rhif IV [Only]: Glo.
146245: DAVIES, E. TEGLA. - Tir Y Dyneddon. Storiau Am Dylwyth Teg.
146081: (JOHN) DAVIES, DESMOND (EDITOR). - Gardd Duw. Cyfrol O Bregethau Ac Anerchiadau George John.
145071: DAVIES, PENNAR. - Gwas Y Gwaredwr.
146117: DAVIES, E. CURIG. - Cyfraith Rhyddid. Llawlyfr I Hyfforddi Yn Y Ffydd Gristionogol.
145069: DAVIES, HUW. - Atofion Hanner Canrif.
145065: DAVIES, HUW. - Dolennau.
146377: DAVIES, GRAHAME. - Cadwyni Rhyddid.
146123: DAVIES, DEWI EIRUG. - Diwinyddiaeth Yng Nghymru 1927-1977.
147566: (EDWARDS) DAVIES, HAZEL (EDITOR). - Syr O.M. Edwards.
156973: DAVIES, D.W. - Elizabethans Errant. The Strange Fortunes of Sir Thomas Sherley and His Three Sons.
146305: DAVIES, ELINOR (EDITOR). - Drws Dychymyg.
147297: DAVIES, J. EIRIAN (EDITOR). - Iaith Amlwch.
138495: DAVIES, E.T. - Monmouthshire Schools and Education to 1870.
146216: (THOMAS) DAVIES, JASON WALFORD. - Gororau’R Iaith. R.S. Thomas a’R Traddodiad Llenyddol Cymraeg.
148409: DAVIES, CAROLE BOYCE. - Black Women, Writing and Identity. Migrations of the Subject.
138707: DAVIES, J. IFOR. - The Caernarvon County School. A History.
145042: (KING) DAVIES, T.J. - Martin Luther King.
156030: DAVIES, A. ELERI ET AL (EDITORS). - Llen Dinefwr.
147398: (EDWARDS) DAVIES, HAZEL. - O.M. Edwards.
144504: DAVIES, ROY. - Dirgelwch Y Cwm Du.
144521: DAVIES, PENNAR. - Yr Efrydd O Lyn Cynon. A Cherddi Eraill.
144527: DAVIES, J. EIRIAN (EDITOR). - Cerddi ‘72.
144539: DAVIES, E. TEGLA. - Iesu O Nasareth.
144597: DAVIES, GARETH ALBAN & JONES, W. GARETH (EDITORS). - Y Llenor Yn Ewrop.
144584: DAVIES, PENNAR. - Cudd Fy Meiau. Dyddlyfre Enaid Gan ‘Y Brawd O Radd Isel’. Golygwyd Gan R. Tudur Jones.
153003: DAVIES, JOHN PATON JR. - Dragon by the Tail. American, British, Japanese and Russian Encounters with China and One Another.
152970: DAVIES, R.T. AND BEATTY, B.G. (EDITORS). - Literature of the Romantic Period 1750-1850.
154016: DAVIES, W. TWISTON. - Fifty Years of Progress. An Account of the African Organisation of the Imperial Tobacco Company 1907 - 1957.
155898: DAVIES, ANEIRIN TALFAN. - Crwydro Sir Gar.
155977: DAVIES, CENNARD. - Lluniau Llafar/Idioms for Welsh Learners. Anifeiliaid, Lliwiau, Rhannau’R Corff.
160079: DAVIES, CANON JOHN. - Yr Hen Lwybrau. Rhagair Gan T. Hughes Jones.
160105: DAVIES, E. TEGLA (EDITOR). - Cyfres Pobun. Rhif VI [Only]: Llywodraeth Leol.
160298: DAVIES, GARETH AND GODWIN, TERRY. - Gareth Davies: Standing Off. My Life in Rugby.
160283: DAVIES, D.E. - Cardiff Rugby Club. History and Statistics 1876-1975. ‘the Greatest. ’
160268: DAVIES, LYNN. - Hard Men of Welsh Rugby.
143141: DAVIES, NORMAN. - Rising ‘44. ‘the Battle for Warsaw. ’
157495: DAVIES, GODFREY. - The Restoration of Charles II 1658 - 1660.
160371: DAVIES, GERALD. - The History of the Rugby World Cup. Foreword by John Eales.
154884: (WAUGH) DAVIS, ROBERT MURRAY. - Evelyn Waugh and the Forms of His Time.
137873: (WHITFIELD) DAVIS, H.C.; HATWELL, J.M.; REES, D.G. & SLOWEY, G.W. (EDITORS). - Essays in Honour of John Humphreys Whitfield Presented to Him on His Retirement from the Serena Chair of Italian at the University of Birmingham.
124592: (JOHNSON). DAVIS, PHILIP. - In Mind of Johnson. A Study of Johnson the Rambler.
128920: DAVIS, JACK. - Jagardoo. Poems from Aboriginal Australia. Drawings by Harold Thomas.
149525: DAVIS, COURTNEY. - The Celtic Saints. Text by Elaine Gill.
152663: DAVIS, WILLIAM G. - Social Relations in a Philippine Market. Self-Interest and Subjectivity.
129813: DAVIS, CASEY WAYNE. - Oral Biblical Criticism. The Influence of the Principles of Orality on the Literary Structure of Paul’S Epistle to the Philippians.
139317: DAVIS, J. (EDITOR). - Choice and Change. Essays in Honour of Lucy Mair.
138043: DAVIS, RALPH ET AL. - Leighton Park. The First 100 Years.
141016: DAVIS, JOHN A. - The Jews of San Nicandro.
138995: DAVIS, PATRICK. - A Child at Arms.
149171: DAVIS, WILLIAM C. (FOREWORD BY). - The CIVIL War Wall Chart.
151312: DAVIS, DEBORAH (LINDA BERG) & DAVIS, BILL. - The Children of God. The Inside Story.
155787: (POPE) DAVIS, HERBERT (EDITOR). - Pope: Poetical Works.
155157: DAVIS, PAUL K. - Encyclopedia of Invasions and Conquests. From Ancient Times to the Present.
136272: DAVIS, MOSHE (EDITOR - Teaching Jewish Civilization. A Global Approach to Higher Education.
137147: (DOBIE) DAVIS, STEVEN L. - J. Frank Dobie. A Liberated Mind.
156997: DAVIS, JONATHAN. - There Are Angels in Madrid. A Novel Based on the Life of Francisco Goya.
148570: (BLAKE) DAVIS, MICHAEL. - William Blake: A New Kind of Man.
149179: (GANTZ) DAVIS, KATHLEEN (EDITOR). - Such Are the Trials. The CIVIL War Diaries of Jacob Gantz.
156996: DAVIS, RICHARD HARDING. - Ranson’S Folly.
150222: DAVIS, HARRY MEYER & FASSETT, F.G. - What You Should Know About the Signal Corps.
160277: DAVIS, JACK. - Newport Rugby Football Club 1875-1960.
157566: DAVIS, J.I. (INTRODUCTION BY). - Libellus de Natura Animalium. Reproduced in Facsimile with an Introduction.
157595: DAVIS, DANIEL M. - The Compatibility Gene.
158329: DAVIS, ALAN. - Fantastic Four: The End.
157189: DAVY, CHARLES. - Words in the Mind. Exploring Some Effects of Poetry, English and French.
153421: DAWISHA, ADEED. - Arab Nationalism in the Twentieth Century. From Triumph to Despair.
139421: DAWKINS, RICHARD. - Unweaving the Rainbow. Science, Delusion and the Appetite for Wonder.
152103: DAWS, GAVAN. - Shoal of Time. A History of the Hawaiian Islands.
140096: DAWSON, CHRISTOPHER M & COLE, THOMAS (EDITOR). - Yale Classical Studies. Volume XXI. Studies in Latin Poetry. Edited for the Department of Classics.
137407: DAWSON, CARL. - Victorian Noon. English Literature in 1850.
157353: DAWSON, GEOFFREY (INTRODUCTION BY). - A Book of Broadsheets. With an Introduction.
154853: (TWAIN) DAY, A. GROVE (EDITOR). - Mark Twain’S Letters from Hawaii. Edited with and Introduction.
142723: DAY, DAVID. - The Great Betrayal. Britain, Australia and the Onset of the Pacific War 1939-42.
157028: DAYAN, YAEL. - Dust.
157027: DAYAN, YAEL. - Envy the Frightened. A Novel.
145574: DDU, ELIS. - Post Mortem.
153999: (HARDY) DEACON, LOIS AND COLEMAN, TERRY. - Providence and Mr. Hardy.
141092: DEAK, ISTVAN. - Essays on Hitler’S Europe.
122658: DEAKIN, F.W. & STORRY, G.R. - The Case of Richard Sorge.
123236: DEANE, CAPTAIN R. BURTON. - Mounted Police Life in Canada. A Record of Thirty-One Years’ Service.
142766: DEANE, ANTHONY. - Nelson’S Favourite. Hms Agamemnon at War 1781-1809.
160293: DEANS, COLIN. - You’Re a Hooker, Then. An Autobiography.
157026: DEARDEN, HILDA DANVERS. - Strange Rendezvous.
124928: (RUSKIN). DEARDEN, JAMES S. (EDITOR). - The Professor. Arthur Severn’S Memoir of John Ruskin.
158719: DEBRAY, REGIS. - The Frontier and a with-It Young Man Translated by Louis Allen.
141034: DEEDES, W.F. - Words and Deedes. Selected Journalism 1931-2006.
157022: DEEPING, WARWICK. - Sorrell and Son.
157021: DEEPING, WARWICK. - Blind Man’S Year.
158078: DEFALCO, TOM; SIMONSON, LOUISE AND MICHELINIE, DAVID. - The Amazing Spider-Man: Birth of Venom.
150314: MINISTRY OF DEFENCE. - Nepal and the Gurkhas.
137126: DEFOE, DANIEL. - The Political History of the Devil.
149557: DEGROOT, GERARD. - The 60s Unplugged. A Kaleidoscope History of a Disorderly Decade.
126506: DEGUISE, V. - Tactique de la Guerre de Siege: Attaque Et Defense Des Forteresses.
128329: DEHN, PAUL. - The Fern on the Rock. Collected Poems 1935-1965.
148670: DEIGNAN, H.G. - Descriptions of Two New Leafbirds from Siam.
154669: (ROBERTSON) DEKKERS, ODIN. - J.M. Robertson: Rationalist and Literary Critic.
158998: DEKOBRA, MAURICE. - The Crimson Smile (le Rire Dans la Steppe).
148496: DEKOVEN, MARIANNE. - Rich and Strange. Gender, History, Modernism.
141258: DELAFORCE, PATRICK. - The Polar Bears. From Normandy to the Relief of Holland with the 49th Division.
133574: DELAFORCE, PATRICK. - Churchill’S Desert Rats. From Normandy to Berlin with the 7th Armoured Division.
133799: DELAFORCE, PATRICK. - Wellington the Beau. The Life and Loves of the Duke of Wellington.
124360: DELANEY, FRANK. - A Walk to the Western Isles. After Boswell & Johnson.
135565: (ROUSSEAU) DELANEY, JAMES. - Starting with Rousseau.
143366: DELANEY, JOHN J. - Dictionary of Saints.
81603: (BOKENHAM). DELANY, SHEILA. - Impolitic Bodies. Poetry, Saints and Society in Fifteenth-Century England. The Work of Osbern Bokenham.
153945: (GIDE) DELAY, JEAN. - The Youth of Andre Gide. Abridged and Translated by June Guicharnaud.
131170: DELHOMME, JEAN-PHILIPPE. - Visit to Another Planet.
153698: DELISLE, FRANCOISE. - Friendship’S Odyssey.
131696: DELMAR-MORGAN, EDWARD LOCKER. - Power-Boat Cruising.
100914: (WATERS). DELORIA, VINE JR. - Frank Waters Man and Mystic.
131932: DELUCCHI, V.L. (EDITOR). - Studies in Biological Control.
157016: DELVES-BROUGHTON, J. - A Sojourn in England.
151400: DEMARIAUX, JEAN-CHRISTOPHE. - How to Understand Hinduism.
141795: (LAMBERT) DEMAUS, A.B. (EDITOR). - Letters from Hms Britannia. William Lambert & the Late Victorian Navy.
153553: DEMBITZ, LEWIS N. - Jewish Services in Synagogue and Home.
148477: (MORE) DEMERS, PATRICIA. - The World of Hannah More.
157015: DEMOLDER, EUGENE. - The Emerald Way. Translated by Gerard Shelley.
158581: DEMPSEY, GUY C. - Napoleon’S Mercenaries. Foreign Units in the French Army Under the Consulate and Empire, 1799 to 1814.
158628: DEMPSEY, GUY C. - Napoleon’S Soldiers. The Grande Armee of 1807 As Depicted in the Paintings of the Otto Manuscript.
126331: DENHAM, HENRY. - Inside the Nazi Ring. A Naval Attache in Sweden 1940-1945.
150478: DENNER, ANTJE S. - The Anir Islands. Spirits, Masks and Performances in Southern New Ireland.
139827: DENNEY, ROBERT E. - The CIVIL War Years. A Day-by-Day Chronicle of the Life of a Nation. Foreword by Gregory J.W. Urwin.
139759: DENNEY, ROBERT E. - The CIVIL War Years. A Day-by-Day Chronicle of the Life of a Nation. Foreword by Gregory J.W. Urwin.
154701: (SHAW) DENT, ALAN (EDITOR). - Bernard Shaw and Mrs. Patrick Campbell: Their Correspondence.
136461: DENT, EDWARD J. - The Rise of Romantic Opera. Edited by Winton Dean.
156018: DENT, JULIAN. - Crisis in Finance. Crown, Financiers and Society in Seventeenth Century France.
157014: DENTON, BRADLEY. - Buddy Holly Is Alive and Well on Ganymede.
152841: DERANIYAGALA, SONALI. - Wave.
158171: DERBYSHIRE, J. DENIS AND DERBYSHIRE, IAN. - Political Systems of the World.
157013: DERLETH, AUGUST. - Return to Walden West.
140734: DESCHANEL, PAUL. - Gambetta.
153557: DESHEN, SHLOMO. - The Mellah Society. Jewish Community Life in Sherifan Morocco. Revised and Translated from the Hebrew by the Author.
135819: (ELLIS) DESLISLE, FRANCOISE. - Friendship’S Odyssey. In Love with Life.
139660: DESMOND, ADRIAN J. - The Hot-Blooded Dinosaurs. A Revolution in Palaeontology.
152108: DETZNER, CAPITAINE H. - Moeurs Et Coutumes Des Papous. 4 Ans Chez Les Cannibales de Nouvelle-Guinee, 1914 - 1918.
151689: (EDITOR) DEUTSCH, LENNA A. - Mercer’S Belles: The Journal of a Reporter.
157044: DEVADOSS, MANOHAR. - Green Well Years.
142842: DEVAMBEZ, PIERRE. - Great Sculpture of Ancient Greece. Translated by Halina Tunikowska.
98069: (CASTRO, DE AND SILVA). DEVER, AILEEN. - The Radical Insufficiency of Human Life. The Poetry of R. De Castro and J.A. Silva.
153114: DEVLIN, JOHN F. - Syria. Modern State in an Ancient Land.
100920: DEVLIN-GLASS, FRANCES AND MCCREDDEN, LYN. (EDITOR). - Feminist Poetics of the Sacred. Creative Suspicions.
148171: DEVLIN-GLASS, FRANCES & MCCREDDEN, LYN (EDITORS). - Feminist Poetics of the Sacred. Creative Suspicions.
122344: DEVONSHIRE, MRS. R.L. - Rambles in Cairo.
123968: (TWAIN). DEVOTO, BERNARD. - Mark Twain’S America and Mark Twain at Work.
123964: (TWAIN). DEVOTO, BERNARD. (EDITOR). - Letters from the Earth. With a Preface by Henry Nash Smith.
123971: (TWAIN). DEVOTO, BERNARD. - Mark Twain’S America. Illustrated by M.J. Gallagher.
140218: DEVRIES, KELLY. - Joan of Arc. A Military Leader.
157586: DEWAR, GEORGE A.B. - Wild Life in Hampshire Highlands.
134876: DEWBERRY, DONNA. - Fast & Fun: Landscape Painting.
158378: DHAVAN, RAJEEV AND DAVIES, SHRISTIE (EDITORS). - Censorship and Obscenity.
109094: (JAMES). DHONDY, FARRUKH. - C.L. R. James. A Life.
152782: DIAMOND, JARED. - The Rise and Fall of the Third Chimpanzee.
159643: ONE WHO HAS KEPT A DIARY. - Collections and Recollections.
148371: DIAS, MARIA ODILA SILVA. - Power and Everyday Life. The Lives of Working Women in Nineteenth-Century Brazil. Translated by Ann Frost.
133085: DIAZ, JESUS. - The Initials of the Earth. Translated by Kathleen Ross. Foreword by Fredric Jameson. Ipilogue by Ambrosio Fornet.
93922: DIBDIN, THOMAS. - The Reminiscences of Thomas Dibdin.
158636: DIBLE, J HENRY. - Napoleon’S Surgeon.
155146: (WORDSWORTH) DICEY, A.V. - The Statesmanship of Wordsworth. An Essay.
151734: DICK, PHILIP K. - Paycheck.
144192: DICK, EDDIE (EDITOR). - From Limelight to Satellite. A Scottish Film Book.
132753: DICK, OLIVER LAWSON (EDITOR). - Aubrey’S Brief Lives. Edited from the Original Manuscripts and with a Life of John Aubrey. Foreword by Edmund Wilson.
146366: DICK, THOMAS. - Yr Anianydd Cristionogol, Neu Gysylltiad Gwyddoniaeth Ac Athroniaeth a Chrefydd. Wedi Ei Gyfieithu O’R Unfed Ar Ugain Argraffiad Gan Y Parch. Thomas Levi. [Bound with: ] Dilworth, John. Y Tabernacl Darluniado: Ei Ddefodau a’I Seremoniau; Gyda Nodiadau. Wesi Ei Gyfaddasu at Wasanaeth Ysgolion Sabbathol Cymru, Gan Y Parch. R.E. Williams.
155194: DICK, DIANA. - Yesterday’S Babies. A History of Babycare.
132345: DICKEY, JANES. - Helmets. Poems.
140046: DICKINS, GUY. - Hellenistic Scupture. With a Preface by Percy Gardner.
155383: DICKINSON, PATRIC. - This Cold Universe. Poems.
136657: DICKINSON, JANICE. - Check, Please! Dating, Mating, & Extricating.
155371: DICKINSON, PATRIC. - Selected Poems.
144440: DICKINSON, KAY (EDITOR). - Movie Music, the Film Reader.
136941: DICKSON, BRIAN J. - Steam Finale Scotland.
151748: DICKSTEIN, MORRIS. - Dancing in the Dark. A Cultural History of the Great Depression.
158731: DIDEROT, DENIS. - Memoirs of a Nun (la Religieuse). Translated from the French by Francis Birrell. Preface by Alan Hull Walton.
141251: DIECKERT, MAJOR & GROSSMAN, GENERAL. - Der Kampf Um Ostpreussen. Der Umfassende Dokumentarbericht Ueber Das Kriegsgeschehen in Ostpreussen.
144694: (ROBBINS,) DIEKMAN, DIANE. - Twentieth Century Drifter. The Life of Marty Robbins.
129384: DIESBACH, GHISLAIN DE. - The Toys of Princes. Translated from the French by Richard Howard.
136430: DIGAETANI, JOHN LOUIS. - An Invitiation to the Opera.
157836: DIGGLE, ANDY AND TAN, BILLY. - Shadowland.
138070: DILKE, CHRISTOPHER. - Dr. Moberly’S Mint-Mark. A Study of Winchester College.
137480: DILLER, HANS-JURGEN. - The Middle English Mystery Play. A Study in Dramatic Speech and Form. Translated by Frances Wessels.
156797: DILLER, HANS-JURGEN. - The Middle English Mystery Play. A Study in Dramatic Speech and Form. Translated by Frances Wessels.
129815: DILLISTONE, F.W. - The Christian Understanding of Atonement.
155380: DILLON, ARTHUR. - River Songs and Other Poems.
141848: DIMBLEBY, KEN. - Turns of Fate. The Drama of Hms Cornwall.
136981: DIMSDALE, C.D. - Come out of Doors. A Guide for Nature Lovers.
157041: DINESEN, ISAK. - Shadows on the Grass.
133183: DINESEN, ISAK. - Ehrengard.
149333: DINGLEY, JOHN. - The Timeless Cavern. Book 2 [Only]. Marged Evans and the Pebbles of More Time.
149334: DINGLEY, JOHN. - The Timeless Cavern. Book 1 [Only]. Marged Evans and the Pebbles of More Time.
159543: DINKEL, JOHN. - The Royal Pavilion Brighton.
142840: DINSMOOR, WILLIAM B. - The Propylaia to the Athenian Akropolis. Volume I [Only]. The Predecessors.
155469: DIRCKS, HELEN. - Finding.
158931: DIS, ADRIAAN VAN. - Betrayal. Translated from the Dutch by Ina Rilke.
150335: DISHER, M. WILLSON. - Clowns & Pantomimes.
157037: DISRAELI, THE RIGHT HONOURABLE B. - Coningsby, or, the New Generation.
157038: DISRAELI, BENJAMIN. - Venetia. With an Introduction by Philip Guedalla.
157039: DISRAELI, BENJAMIN. - Henrietta Temple. A Love Story. With an Introduction by Philip Guedalla.
157040: DISRAELI, BENJAMIN. - Alroy. With an Introduction by Philip Guedalla.
157036: DISRAELI, THE RIGHT HONOURABLE B. - Sybil, or the Two Nations.
133805: DIVALL, CAROLE. - Inside the Regiment. The Officers and Men of the 30th Regiment During the Revolutionary and Napoleonic Wars.
142774: NAVAL INTELLIGENCE DIVISION. - Corsica. November 1942.
158309: DIX, DOROTHEA LYNDE. - Remarks on Prisons and Prison Discipline in the United States. With a New Introduction by Leonard D. Savitz. Reprinted from the Second Edition, 1845.
157034: DIXON, WILLIAM HEPWORTH. - White Conquest.
139140: DIXON, S.M. & GROSE, H.J. (EDITORS). - Deterioration of Structures of Timber, Metal, and Concrete Exposed to Hte Action of Sea-Water. Fifteenth Report of the Committee of the Institution of CIVIL Engineers. Being a General Description of Hte Experimental Work Carried out by the Committee to Date.
156487: DIXON, SIMON. - Catherine the Great.
149746: DIXON, CHUCK & MCDANIEL, SCOTT. - Nightwing: The Target.
152714: DJELANTIK, DR. A.A.M. - The Birthmark: Memoirs of a Balinese Prince.
159359: (EDITOR) DMYTRYSHYN, BASIL. - Imperial Russia. A Source Book, 1700 - 1917.
158666: DOBLES, FABIAN. - Years Like Brief Days. Translated from the Spanish by Joan Henry.
143197: DOBRACZYNSKI, JAN. - Meetings with the Madonna. Translated from the Polish by Piotr Goc.
157033: DOBREE, VALENTINE. - The Emperor’S Tigers.
124365: DOBSON, AUSTIN. - De Libris: Prose & Verse.
155466: DOBSON, AUSTIN. - De Libris. Prose and Verse.
153005: DOBSON, W.A.C.H. - Mencius. A New Translation Arranged and Annotated for the General Reader.
139232: DOBY, T. - Discoverers of Blood Circulation. From Aristotle to the Times of Da Vinci and Harvey. Preface by John F. Fulton.
141885: DOCHERTY, TOM. - Swift to Battle: No. 72 Squadron Raf in Action. Volume I [Only]. 1937-1942.
148921: DOCKER, JOHN. - 1492: The Poetics of Diaspora.
136080: DODD, C.H. - The Authority of the Bible. A Contribution to the Philosophy of Revelation.
147470: DODD, A.H. - A History of Caernarvonshire 1284-1900.
150601: [DODDERIDGE, REV. PHILIP. - The Rise and Progress of Religion in the Soul. ]
144145: DODSON, WILL. - Hollywood Musicals.
149835: DODWELL, C.R. - Painting in Europe 800 to 1200.
154372: DODWELL, CHRISTINA. - A Traveller on Horseback in Eastern Turkey and Iran.
152868: DODWELL, CHRISTINA. - A Traveller in China.
134239: DOHERTY, PAUL. - The Death of Alexander the Great. What - or Who - Really Killed the Young Conqueror of the Known World?
144625: DOLGE, ALFRED. - Pianos and Their Makers. A Comprehensive History of the Development of the Piano from the Monochord to the Concert Grand Piano.
157360: DOLGE, ALFRED. - Pianos and Their Makers. A Comprehensive History of the Development of the Piano from the Monochord to the Concert Grand Player Piano.
153703: (IBN RIDWAN)(TRANSLATOR) DOLS, MICHAEL W.; (EDITOR OF ARABIC TEXT) GAMAL, ADIL S. - Medieval Islamic Medicine. Ibn Ridwan’S Treatise “on the Prevention of Bodily Ills in Egypt”.
153384: DOMB, RISA. - The Arab in Hebrew Prose 1911 - 1948.
137876: (YEATS) DOMVILLE, RUSSELL K. (EDITOR). - A Concordance to the Plays of W.B. Yeats. Based on the Variorum Edition of the Plays of W.B. Yeats Edited by Russell K. Alspach.
147654: DON, OLIVER. - Y Seren Unig.
152245: DON, SARAH. - Traditional Samplers.
154550: (MUNRO) DONALD, STUART. - In the Wake of the Vital Spark. Para Handy’S Scotland.
158290: DONALD, MOIRA. - Marxism and Revolution. Karl Kautsky and Therussian Marxists 1900-1924.
141031: DONALDSON, FRANCES. - A Twentieth-Century Life.
121674: DONALDSON, GORDON (EDITOR). - The Memoirs of Sir James Melville of Halhill. Containing an Impartial Account of the Most Remarkable Affairs of State During the Sixteenth Century, Not Mentioned by Other Historians: More Particularly Relating to the Kingdoms of England and Scotland, Under the Reigns of Queen Elizabeth, Mary, Queen of Scots, and King James. In Most of Which Transactions the Author Was Personally and Publicly Concerned. Edited with an Introduction.
142108: DONALDSON, CHRIS. - Skydive: Sport Parachuting Explained.
97783: DONG-NI, KIM. - The Shaman Sorceress. Translated by Hyun Song Shin and Eugene Chung.
157032: DONLEAVY, J.P. - The Onion Eaters.
152224: DONNE, T.E. - The Maori Past and Present. An Account of a Highly Attractive, Intelligent People, Their Doubtful Origin, Their Customs and Ways of Living, Art, Methods of Warfare, Hunting and Other Characteristics Mental and Physical.
135176: DONNELLY, THOMAS & KAGAN, FREDERICK W. (EDITORS). - Lessons for a Long War. How America Can Win on New Battlefields.
152798: DONNELLY, DESMOND. - The March Wind. Explorations Behind the Iron Curtain.
157631: DONOHUE, JERRY. - The Structures of the Elements.
160458: O’DONOVAN, JOAN. - Shadows on the Wall.
139822: DONOVAN, TIMOTHY H.; FLINT, ROY FLINT; GRANT, ARTHUR V. & STADLER, GERALD. - The American CIVIL War.
129390: DOOLEY, MR. [DUNNE, FINLEY PETER.] - In Peace and War.
157552: (FABRE) DOORLY, ELEANOR. - The Insect Man. A Tale of How the Yew Tree Children Went to France to Hear the Story of Jean Henri Fabre in the Places Where He Lived and to See the Homes of Some of the Insects Whose Life Story He Has Written. Introduction by Walter de la Mare.
156790: (EDITOR) DORAN, SUSAN. - Henry VIII Man and Monarch.
129356: DORAT, CLAUDE-JOSEPH. - Never Again! (Point de Lendemain) and Other Stories. Translated from the French by Eric Sutton. With an Introduction by Vyvyan Holland.
129350: DORAT, CLAUDE-JOSEPH. - Never Again! (Point de Lendemain) and Other Stories. Translated from the French by Eric Sutton. With an Introduction by Vyvyan Holland.
150332: DORE, GUSTAV. - The Dore Bible Illustrations. With a New Introduction by Millicent Rose.
150333: DORE, GUSTAV. - Dore’S Illustrations for “Don Quixote. ” a Selection of 190 Illustrations by Gustave Dore.
158673: (BALZAC) DORE, GUSTAVE (ILLUSTRATOR). - Balzac’S Contes Drolatiques. The Dore Illustrated Balzac Droll Stories. Collected from the Abbeys of Touraine. Translated Into English, Complete and Unabridged.
150256: DORLING, COMMANDER H. TAPRELL. - Ribbons and Medals.
139064: DORNEY, RICHARD. - An Active Service. The Story of a Soldier’S Life in the Grenadier Guards, Sas and Sbs, 1935-1958.
124967: DORSTEN, J.A. VAN. - Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers, and the Leiden Humanists.
157031: DOS PASSOS, JOHN. - The 42nd Parallel.
153724: DOS PASSOS, JOHN. - The Ground We Stand on. Some Examples from the History of a Political Creed.
135177: DOUBLEDAY, ABNER. - My Life in the Old Army. The Reminiscences of Abner Doubleday from the Collections of the New-York Historical Society. Edited and Annotated by Joseph E. Chance.
129673: DOUGAN, ANDY. - Dynamo. Defending the Honour of Kiev.
138267: DOUGHERTY, MARTIN J. - The Ancient Warrior 3000bce-500 Ce.
149199: DOUGHERTY, KEVIN. - Strangling the Confederacy. Coastal Operations of the American CIVIL War.
95518: (WHITMAN). DOUGHERTY, JAMES. - Walt Whitman and the Citizen’S Eye.
155172: DOUGLAS, NORMAN. - The Norman Douglas Limerick Book. Collected for the Use of Students, and Ensplendour’D with Introduction, Geographical Index, and with Notes Explanatory and Critical.
149355: DOUGLAS, AMY & COLLINS, FIONA. - Memories of Pontcysyllte.
153719: DOUGLAS, NORMAN. - Experiments.
122445: DOUGLAS, M. - Brave Hearts & True. Stirring Stories of Noble Lives.
157059: DOUGLAS, NORMAN. - South Wind.
121978: DOUGLAS, DAVID C. (GENERAL EDITOR). - English Historical Documents Volume X. 1714-1783. Edited by D.B. Horn and Mary Ransome.
124389: DOUGLAS, NORMAN. - Late Harvest.
133716: DOUGLAS-HAMILTON, LORD JAMES. - The Air Battle for Malta. The Diaries of a Fighter Pilot. Introduction by Laddie Lucas.
157058: DOUGLAS, O. - Taken by the Hand.
157030: DOUGLAS, NORMAN. - In the Beginning.
157029: DOUGLAS, NORMAN. - They Went. With a Prefatory Letter.
125034: DOUGLAS, J.D. (EDITOR). - Twentieth-Century Dictionary of Christian Biography.
124098: (STEVENSON). DOUGLAS, SIR GEORGE. (EDITOR). - A Cadger’S Creel. The Book of the Robert Louis Stevenson Club Bazaar.
121977: DOUGLAS, DAVID C. (GENERAL EDITOR). - English Historical Documents Volume XI. 1783-1832. Edited by A. Aspinall and E. Anthony Smith.
129516: DOUGLAS, ROBERT. - Somewhere to Lay My Head.
151351: DOUGLAS, ANN. - Terrible Honesty. Mongrel Manhattan in the 1920s.
157249: DOUGLAS, DAVID. - English Scholars 1660 - 1730.
157057: DOUTHWAITE, L. CHARLES. - Simon in Love.
136966: DOVE, MICHAEL. - British Railway Pictorial: East Coast Main Line at Nationalisation.
136933: DOVE, MICHAEL. - British Railway Pictorial: Main Line at Nationalisation.
157670: DOVERS, ROBERT. -
151810: DOW, JAMES R. & LIXFELD, HANNJOST (EDITORS). - German Volkskunde. A Decade of Theoreticl Confrontatin, Debate, and Reorientation (1967-1977).
123057: DOWDEY, CLIFFORD. - The Land They Fought for. The Story of the South As the Confederacy 1832-1865.
109156: (GRIGOREV). DOWLER, WAYNE. - An Unnecessary Man. The Life of Apollon Grigor’Ev.
133702: DOWNER, MARTYN. - Nelson’S Purse. An Extraordinary Historical Detective Story Shedding New Light on the Life of Britain’S Greatest Naval Hero.
140787: (ELPHINSTONE, SIR HOWARD) DOWNER, MARTIN. - The Queen’S Knight. The Extraordinary Life of Queen Victoria’S Most Trusted Confidant.
159639: DOWNER, MARTYN. - The Queen’S Knight. The Extraordinary Life of Queen Victoria’S Most Trusted Confidant.
148500: DOWNES, ROBERT P. - Woman: Her Charm and Power.
154399: (BURTON) DOWNEY, FAIRFAX. - Burton Arabian Nights Adventurer.
151452: DOWNEY, ROGER. - Riddle of the Bones. Politics, Science, Race, and the Story of Kennewick Man.
151373: (FRAZER) DOWNIE, R. ANGUS. - James George Frazer. The Portrait of a Scholar.
155384: DOWNIE, FREDA. - A Stranger Here.
143128: DOWNING, TAYLOR & MILLMAN, MAGGIE. - CIVIL War.
153718: DOYLE, ARTHUR CONAN. - A Life in Letters. Edited by Jon Lellenberg, Daniel Stashower & Charles Foley.
157056: DOYLE, A. CONAN. - The White Company.
157055: DOYLE, A. CONAN. - Rodney Stone.
157054: DOYLE, RODDY. - Oh, Play That Thing.
140289: DOYLE, WILLIAM. - The Old European Order 1660-1800.
160355: DOYLE, MICK. - Doyler.
126163: DRABBLE, MARGARET; STRINGER, JENNY & HAHN, DANIEL (EDITORS). - The Concise Oxford Companion to Literature.
137200: (HARDY) DRABBLE, MARGARET (EDITOR). - The Genius of Thomas Hardy.
90121: (WILSON). DRABBLE, MARGARET. - Angus Wilson. A Biography.
151821: DRAGE, CHARLES. - William King’S Profession.
151829: DRAGE, CHARLES. - William King’S Profession.
142009: DRAKE, GROUP CAPTAIN B. & SHORES, CHRISTOPHER. - Billy Drake: Fighter Leader. The Autobiography of Group Captain B. Drake Dso, Dfc & Bar, Dfc (Us).
157835: DRAKE, ARNOLD; THOMAS, ROY AND FITE LINDA. - X-Men: Twilight of the Mutants.
138636: DRAPER, F.W.M. - Four Centuries of Merchant Taylors’ School, 1561-1961.
138075: DRAPER, F.W.M. - Four Centuries of Merchant Taylors’ School, 1561-1961.
128181: DRAPER, JOHN WILLIAM. - History of the Intellectual Developement of Europe.
158389: DRAPER, ALFRED. - Smoke without Fire. The Swabey Case.
157052: DREISER, THEODORE. - Chains: Lesser Novels and Stories.
157053: DREISER, THEODORE. - A Gallery of Women.
124381: DREISER, THEODORE. - A Book About Myself.
159642: DREW, MARY. - Acton, Gladstone and Others.
151867: DREWITT, F. DAWTREY. - Latin Names of Common Plants: Their Pronunciation & History.
151135: DRINKWATER, CAROL. - The Illustrated Olive Farm.
153357: (BYRON) DRINKWATER, JOHN. - The Pilgrim of Eternity. Byron - a Conflict.
159364: DRIVER, G.R. (EDITOR). - List of Books Printed Before 1641 in the Library of Magdalen College, Oxford, of Which the Bodleian Library Has No Copy.
137585: DROTNER, KIRSTEN. - English Children and Their Magazines, 1751-1945.
135760: DRUCKER, PETER F. - The New Realities. In Government and Politics... In Economy and Business... In Society... And in the World View.
155362: DRUMMOND, WILLIAM HENRY. - The Voyageur and Other Poems.
128915: DRUMMOND, WILLIAM HENRY. - The Habitant. And Other French-Canadian Poems. With an Introduction by Louis Frechette and with Illustrations by Frederick Simpson Coburn.
158723: DRUON, MAURICE. - The Curtain Falls. A Modern Trilogy. Translated from the French by Humphrey Hare.
157067: DRURY, MAJOR W.P. - Bearers of the Burden. Being Stories of Land and Sea.
157068: DRURY, LT.-COL. W.P. - Pagett Calling.
157069: DRURY, MAJOR W.P. - Men-at-Arms. Stories and Sketches.
155376: DRYDEN, JOHN. - The Poems. Edited with an Introduction and Textual Notes by John Sargeaunt.
155377: DRYDEN, JOHN. - The Works. Volume VII [Only]: Poems 1697-1700. Editor: Vinton A. Dearing.
154371: DRYSDALE, HELENA. - Alone Through China and Tibet.
144615: DUBAL, DAVID. - The Art of the Piano. An Encyclopedia of Performers, Literature and Recordings.
158034: DUBIN, LOIS C. - The Port Jews of Habsburg Trieste. Absolutist Politics and Englightenment Culture.
158312: DUBLER, JOSHUA. - Down in the Chapel. Religious Life in an American Prison.
157806: (DUBNOV) DUBNOV-ERLICH, SOPHIE. - The Life and Work of S.M. Dubnov. Diaspora, Nationalism and Jewish History. Translated by Judith Vowles. Edited by Jeffrey Shandler. Introductory Essay by Jonathan Frankel. Afterword by Victo Erlich. Published in Association with the Yivo Institute for Jewish Research.
148389: (BLATCH) DUBOIS, ELLEN CAROL. - Harriot Stanton Blatch and the Winning of Woman Suffrage.
153230: DUCKERS, PETER. - On Service in India. The Mein Family Photographs1870-1901. Selected and Described.
159446: DUCKERS, PETER. - The Crimean War at Sea. The Naval Campaigns Against Russia 1854 - 56.
157890: DUDA, EUGENIUSZ. - Krakowskie Judaica.
159203: DUDGEON, PIERS (EDITOR). - The Country Child.
159019: DUDINTSEV, VLADIMIR. - A New Year’S Tale. Translated by Max Hayward.
149818: DUEMLER, ERNST. - Anselm Der Peripatetiker: Nebst Andern Beitraegen Sur Literaturgeschichte Italiens IM Eilften Jahrhundert.
155838: DUFF GORDON, LINA. - The Story of Assisi.
157228: DUFF, E. GORDON. - Fifteenth Century English Books. A Bibliography of Books and Documents Printed in England of of Books for the English Market Printed Abroad.
134837: DUFFY, JEAN H. - Signs and Designs. Art and Architecture in the Work of Michel Butor.
149292: DUFFY, CHRISTOPHER. - Siege Warfare. The Fortress in the Early Modern World 1494-1660.
151117: DUFFY, SEAN. - Ireland in the Middle Ages.
142489: (BUTOR) DUFFY, JEAN H. - Signs and Designs. Art and Architecture in the Work of Michel Butor.
142529: (SIMON) DUFFY, JEAN H. & DUNCAN, ALASTAIR (EDITORS). - Claude Simon: A Retrospective.
155657: DUGGAN, LAWRENCE G. - Bishop and Chapter. The Governance of the Bishopric of Speyer to 1552.
157066: DUGGAN, ALFRED. - The Lady for Ransom.
129363: DUHAMEL, GEORGES. - Suzanne and Joseph Pasquier. Translated by Beatrice de Holthoir.
129362: DUHAMEL, GEORGES. - Patrice Periot. Translated from the French by E.F. Bozman.
141603: (FELIX) DUKE, MADELAINE. - No Passport. The Story of Jan Felix.
135427: DUKE, PHILIP JOHN. - Synchrotron Radiation. Product and Properties.
159275: DULCKEN, H.W. (EDITOR). - Dalziels’ Illustrated Arabian Nights’ Entertainments. The Text Revised and Emendated Throughout.
158724: DUMAS, ALEXANDER. - The Pigeon Prize.
150595: DUNBABIN, JEAN. - A Hound of God. Pierre de la Palud and the Fourteenth-Century Church.
130949: DUNBAR, JOYCE. - Oddly. Illustrated by Patrick Benson.
155375: DUNBAR, WILLIAM. - Poems. Appreciations by John Pinkerton, John Merry Ross, Agnes Mure Mackenzie, W.L. Renwick, C.S. Lewis. With and Introduction, Notes and Glossary by James Kinsley.
152915: DUNBAR, SIR GEORGE. - India and the Passing of Empire.
155374: DUNBAR, WILLIAM. - The Poems.
136668: (DUNCAN) DUNCAN, DOREE; PRATL, CAROL & SPLATT, CYNTHIA (EDITORS). - Life Into Art. Isadora Duncan and Her World. Foreword by Agnes de Mille. Text by Cynthia Splatt.
151979: DUNCAN, JAMES. - Entomology. Volume II [Only]: Beetles.
138650: DUNCAN, LELAND L. - A History of Colfe’S Grammar School, Lewisham. With a Life of Its Founder.
155462: DUNCAN, RONALD. - Unpopular Poems.
151938: DUNCAN, JAMES. - Introduction to Entomology. Volume I [Only].
151937: DUNCAN, JAMES. - The Natural History of Exotic Moths. Volume VII [Only].
127197: DUNCAN, RONALD. - Stratton.
130607: DUNCUMB, JOHN. - Collections Towards the History and Antiquities of the County of Hereford.
156395: DUNLOP, JOHN COLIN. - History of Prose Fiction. A New Edition Revised with Notes, Appendices and Index by Henry Wilson.
149787: DUNLOP, ROB & LUMBY, PETER. - Tozzer and the Invisible Lap Dancers.
130215: (GALAUP DE LA PEROUSE) DUNMORE, JOHN (EDITOR). - The Journal of Jean-Francois de Galaup de la Perouse, 1785-1788. Volume II [Only].
130358: THE EARL OF DUNMORE. - Accounts Relation to Trade and Navigation of the United Kingdom, for Each Month During the Year 1874. January-July 1874.
148993: DUNN, LAURENCE. - The World’S Tankers.
126549: (BLACKMORE). DUNN, WALDO HILARY. - R.D. Blackmore. The Author of “Lorna Doone. ” a Biography.
126829: (HOPKINS). DUNNE, TOM. - Gerard Manley Hopkins. A Comprehensive Bibliography.
133466: DUNNING, GEORGE. - Where Bleed the Many. Foreword by Lt. -Gen. Sir Brian G. Horrocks.
149210: DUNNING, WILLIAM ARCHIBALD. - Essays on the CIVIL War and Reconstruction and Related Topics.
151327: DUNNING, BENJAMIN H. - Aliens and Sojourners. Self As Other in Early Christianity.
153358: (CAPOTE) DUNPHY, JACK. - “Dear Genius... ” a Memoir of My Life with Truman Capote.
150594: DUNSTAN, VICTOR. - Did the Virgin Mary Live and Die in England?
151824: DUNWICH, GERINA. - The Secrets of Love Magick.
147098: DUNWOODY, RICHARD. - Obsessed. The Autobiography.
141690: DUPUY, TREVOR. - Future Wars.
128904: DUPUY, COLONEL T.N. - A Genius for War. The German Army and General Staff, 1807-1945.
156792: DURANT, HORATIA. - ‘Sorrowful Captives’. The Tudor Earls of Devon.
151562: DURANT, DAVID N. - Ralegh’S Lost Colony. The Story of the First English Settlement in America.
157064: DURLEY, RUTH. - Tragedy Triumphant.
159348: DURMAN, KAREL. - The Time of the Thunderer. Mikhail Katkov, Russian Nationalist Extremism and the Failureof the Bismarckian System, 1871 - 1887.
158580: DUROVA, NADEZHDA. - The Cavalry Maiden. Journals of a Female Russian Officer in the Napoleonic Wars.
136219: DURRANT, MICHAEL. - The Logical Status of ‘God’ and the Function of Theological Sentences.
157062: DURRELL, LAWRENCE. - Nunquam. A Novel.
157063: DURRELL, LAWRENCE. - Tunc. A Novel.
158856: DURRENMATT, FRIEDRICH. - The Execution of Justice. Translated from the German by John E. Woods.
137471: DUTKA, JOANNA (EDITOR). - Records of Early English Drama: Proceedings of the First Colloquium at Erindale College, University of Toronto, 31 August-3 September 1978.
129672: DUUS, MASAYO UMEZAWA. - Unlikely Liberators. The Men of the 100th and 442nd. Translated by Peter Duus.
158790: DWELLY, E. - Dwelly’S Waterloo Cavalry Roll. With Details.
153694: (DIBDIN) O’DWYER, E.J. - Thomas Frognall Dibdin. Bibiographer and Bibliomaniac Extradordinary, 1776-1847.
158391: DWYER, PHILIP. - Napoleon. The Path to Power 1769 - 1799.
156730: DYBOSKI, ROMAN. - Periods of Polish Literary History. Being the Ilchester Lectures for the Year 1923.
143864: (PAINE) DYCK, IAN (EDITOR). - Citizen of the World. Essays on Thomas Paine.
150286: DYHRENFURTH, G.O. - To the Third Pole. The History of the High Himalaya. With Contributions by Erwin Schneider. Translated from the German by Hugh Merrick.
144215: DYJA, EDDIE. - Studying British Cinema: The 1990s.
140237: DYKE, PAUL VAN. - Renascence Portraits.
124375: DYMENT, CLIFFORD. - The Railway Game. An Early Autobiography.
138687: DYMOND, DOROTHY (EDITOR). - The Forge. The History of Goldsmiths’ College.
152674: DYOS, H.J. AND ALDCROFT, D.H. - British Transport. An Economic Xurvey from the Seventeenth Century to the Twentieth.
155301: (BOSE) DYSON, KETAKI KUSHARI (EDITOR). - The Selected Poems of Buddhadeva Bose. Translated and Introduced.
157198: DYSON, A.E. (EDITOR). - Three Contemporary Poets: Thom Gunn, Ted Hughes and R.S. Thomas. A Casebook.
130171: (CHURCHILL) EADE, CHARLES (EDITOR). - The Unrelenting Struggle. War Speeches by the Right Hon. Winston S. Churchill.
153682: EADIE, JOHN (EDITOR). - A New and Complete Concordance to the Holy Scriptures, on the Basis of Cruden. With Introduction Bn Daivid King.
154901: (WILLIAMS) EAGLETON, TERRY (EDITOR). - Raymond Williams. Critical Perspectives.
155869: EAMES, MARION. - Y Stafell Ddirgel.
146335: EAMES, MARION. - Y Rhandir Mwyn.
147660: EAMES, MARION. - I Hela Cnau.
146074: EAMES, MARION. - I Hela Cnau.
144556: EAMES, MARION. - Seren Gaeth.
137671: (RUSKIN) EARLAND, ADA. - Ruskin and His Circle.
140513: EARLE, JOHN. - Microcosmography; or a Piece of the World Discovered; in Essays and Characters. To Which Are Added, Notes and and Appendix, by Philip Bliss.
157247: EARLE, T.F. - Portuguese Writers and English Readers. Books by Portuguese Writers Printed Before 1640 in the Libraries of Oxford and Cambridge.
160387: (ALI) EARLY, GERARD (EDITOR). - I’M a Little Special. A Muhammad Ali Reader.
157061: EARNSHAW, BRIAN. - And Mistress Pursuing.
136382: EASLEA, BRIAN. - Science and Sexual Oppression. Patriarchy’S Confrontation with Woman and Nature.
148591: (BLAKE) EASSON, ROGER R. & EASSON, KAY PARKHURST (EDITORS). - Blake Studies. Volume 4, Number 2 [Only]. Spring 1972.
137438: EASSON, ANGUS (EDITOR). - History and the Novel.
148539: (BLAKE) EASSON, KAY PARKHURST & EASSON, ROGER R. (EDITORS). - William Blake: The Book of Urizen. Edited with a Commentary.
136673: EAST, ROGER. - People of Consequence. Key Personalities of the Modern World.
109510: EASTERLIN, NANCY AND RIEBLING, BARBARA (EDITORS). - After Poststructuralism. Interdisciplinarity and Literary Theology.
138732: EASTWOOD, G.F. - “Queen Elizabeth’S. ” a New History of the Ancient Grammar School of Blackburn.
133587: EASTWOOD, STUART A. - Lions of England. A Pictorial History of the King’S Own Royal Regiment (Lancaster), 1680-1980.
138634: EASTWOOD, G.F. - “Queen Elizabeth’S”. A New History of the Ancient Grammar School of Blackburn.
148374: (STOPES) EATON, PETER & WARNICK, MARILYN. - Marie Stopes: A Checklist of Her Writings.
149356: EATON, GEORGE. - From Castle to CIVIC Centre. A History of Local Government in Neath. C. 1100-1972.
149332: EATON, GEORGE (EDITOR). - Old Neath & District in Pictures. Volume 2 [Only].
146858: EATON, ROY C. (EDITOR). - Where to Fish 1955-1956. . the ‘Field’ Guide to the Fishing in the Rivers & Lakes.
153416: EBAN, ABBA. - My Country. The Story of Modern Israel.
158720: EBERHARDT, ISABELLE. - Prisoner of Dunes. Selected Writings. Translated from the French and with an Introduction by Sharon Bangert.
158721: EBERHARDT, ISABELLE. - In the Shadow of Islam. Translated and with a Preface by Sharon Bangert.
158722: EBERHARDT, ISABELLE. - The Oblivion Seekers and Other Writings. Translated from the French by Paul Bowles.
155467: EBERHART, RICHARD. - Selected Poems.
125394: EBNER, ALEXANDER & BECK, NIKOLAUS (EDITORS). - The Institutions of the Market. Organizations, Social Systems, and Governance.
157083: EBY, LOUISE SAXE. - The Quest for Moral Law.
157084: ECCLES, JOHN C. - The Human Mystery. The Gifford Lectures, University of Edinburgh 1977-1978.
158717: ECHENOZ, JEAN. - Cherokee. Translated by Mark Polizzotti.
159644: THE NORTHERN ECHO. - The Durham Thirteen. Biographical Sketches of the Members of Parliament Returned for the City, Boroughs, and County of Durham, at the General Election of 1874.
158815: ECO, UMBERTO. - The Mysterious Flame of Queen Loana. An Illustrated Novel. Translated from the Italian by Geoffrey Brock.
158046: ECONOMIST, THE. - Dictionary of Political Biography.
133097: EDDE, DOMINIQUE. - Kite. Translated by Ros Schwartz.
136189: EDDY, MARY BAKER. - A Complete Concordance to Science and Health, with Key to the Scriptures. Together with an Index to the Marginal Headings and a List of the Scriptural Quotations Contained in That Book As Finally Revised by Its Author.
158030: EDELEIT, ABRAHAM J. AND EDELHEIT, HERSHEL. - The Jewish World in Modern Times. A Selected, Annotated Bibliography.
139395: (MENDEL) EDELSON, EDWARD. - Gregor Mendel and the Roots of Genetics.
154761: (STEVENS) EDELSTEIN, J.M. - Wallace Stevens. A Descriptive Bibliography.
157130: EDEN, CHARLES HENRY. - The Fortunes of the Fletchers: A Story of Life in Canada and Australia.
157131: EDGAR, JOHN G. - Cavaliers and Roundheads: Or, Stories of the Great CIVIL War.
155106: EDGAR, JOHN G. - Footprints of Famous Men. Designed As Incitements to Intellectual Industry.
153372: (BYRON) EDGCUMBE, RICHARD. - Byron: The Last Phase.
149999: EDGINTON, IAN. - Planet of the Apes: The Human War.
157129: EDGINTON, MAY. - Ladies Only.
157437: EDINGER, GEORGE. - Rupert of the Rhine. The Pirate Prince.
139001: UNCOVERED EDITIONS. - The World War II Collection. War 1939: Dealing with Adolf Hitler; D Day to Ve Day: General Eisenhower’S Report 1944-45; the Judgement of Nuremberg 1946.
141296: (HORIE) EDLRIDGE, ROBERT D. & TATUM, CHARLES W. (EDITORS). - Fighting Spirit. The Memoirs of Major Yoshitaka Horie and the Battle of Iwo Jima. Edited and Annotated.
138983: EDMISTON, JAMES. - The Sterling Years. Small-Arms and the Men.
153505: (D’AVENANT) EDMOND, MARY. - Rare Sir William Davenant. Poet Laureate, Playwright, CIVIL War General, Restoration Theatre Manager.
147715: MINISTROY OF EDUCATION. - The Arts in Education: Music in the Schools of Wales.
152755: EDWARDES, MICHAEL. - The West in Asia 1850 - 1914.
160477: EDWARDES, MICHAEL. - High Noon of Empire. India Under Curzon.
156157: EDWARDS, J.M. (EDITOR). - Mabinogion (O Lyfr Coch Hergest). Pwyll, Pendefig Dyfed, Branwen Ferch Llyr, Manawyddan Fab Llyr
156156: EDWARDS, J.M. (EDITOR). - Mabinogion (O Lyfr Coch Hergest). Peredur Ab Efrog, Breuddwyd Rhonabwy, Lludd a Llefelys, Hanes Taliesin.
146228: EDWARDS, PARCH. E. - Traethodau Duwinyddol.
145915: (HEMON) EDWARDS, JOHN (TRANSLATOR). - Ar Gwr Y Goedwig. Cyfieithyiad O’R Nofel Ffrangeg ‘Maria Chapdelaine’ (Louis Hemon).
148363: EDWARDS, LEE R.; HEATH, MARY & BASKIN, LISA (EDITORS). - Woman: An Issue.
148420: EDWARDS, REBECCA. - Angels in the Machinery. Gender in American Party Politics from the CIVIL War to the Progressive Era.
146416: EDWARDS, J.M. - Peiriannau. A Cherddi Eraill.
146308: EDWARDS, HYWELL TEIFI. - O’R Pentre Gwyn I [Only]: Gwmderi.
145591: (OWEN) EDWARDS, J.M. (EDITOR). - Dyddiau Ysgol. Sef Detholion O Waith Daniel Owen. Cymhwysedig Fel ‘Reader’ Cymraeg Y Ysgolio. Hefyd Fel ‘Adroddiadur’ Y Gyfarfodydd Cyhoeddus, &C.
131385: EDWARDS, R. DUDLEY. - A New History of Ireland.
139122: EDWARDS, WALTER N. - Proving Our Case. A Scientific Exposition of Hte Nature & Effects of Alcohol. With an Introduction by Porfessor G. Sims Woodhead.
156054: EDWARDS, EMYR (EDITOR). - Beirdd Y Mynydd Bach.
147756: EDWARDS, OWEN M. - Cartrefi Cymru. I. Dolwar Fechan, II. Ty Coch, III. Gerddi Bluog, IV. Pant Y Celyn, V. Bryn Tynoriad, VI. Trefeca, VII. Caer Gai, VIII. Cefn Brith, IX. Glas Ynys, X. Ty’R Ficer, CI. Y Garreg Wen, XII. Tyddewi.
156038: EDWARDS, HILMA LLOYD. - Cipio’R Cerddor.
157096: EDWARDS, FRANCIS. - Guy Fawkes: The Real Story of the Gunpowder Plot?
146124: EDWARDS, D. MIALL. - Brannau’R Ffydd. Dehongliad Beirniadol O Brif Athrawiaethau’R Grefydd Gristnogol.
146285: EDWARDS, HYWEL TEIFI. - Eisteddfod Ffair Y Byd Chicago, 1893.
143415: EDWARDS, RICHARD & USHER, ROBIN. - Globalisation and Pedagogy. Space, Place and Identity.
150630: EDWARDS, DAVID L. - Christian England. Volume III [Only]: From the Eighteenth Century to the First World War.
150631: EDWARDS, DAVID L. - Christian England. Volume II [Only]: From the Reformation to the Eighteenth Century.
147485: (MORGAN) EDWARDS, RICHARD TUDOR. - William Morgan. The Story of How He Took Up His Pen in the Remote Village of Llanrhaiadr Ym Mochnant & - Defying Those Whoe Were Set Against Him - Performed the Monumental Task of Translating the Bible Into Welsh Thus Changing the Course of Welsh History & Preserving the Language Forever.
146425: EDWARDS, J.M. - Cerddi Hamdden.
149268: EDWARDS, OWEN M. - Homes of Wales. I. Dolwar Fechan, II. Ty Coch, III. Gerddi Bluog, IV. Pant Y Celyn, V. Bryn Tynoriad, VI. Trefeca, VII. Caer Gai, VIII. Cefn Brith, IX. Glas Ynys, X. Vicar Pritchard’S Home, XI. Y Garreg Wen, XII. St. David’S. Translated by the Rev. T. Eurfyl Jones.
157127: EDWARDS, J.C. - Fletcher’S Glorious 1st of June.
147549: EDWARDS, G. LLOYD (EDITOR). - MIL O Ddyfyniadau Cymraeg.
146169: EDWARDS, J.M. - Cerddi’R Fro.
156149: EDWARDS, OWEN. - Er Mwyn Cymru.
156148: EDWARDS, OWEN M. - Cartrefi Cymru. I. Dolwar Fechan, II. Ty Coch, III. Gerddi Bluog, IV. Pant Y Celyn, V. Bryn Tynoriad, VI. Trefeca, VII. Caer Gai, VIII. Cefn Brith, IX. Glas Ynys, X. Ty’R Ficer, CI. Y Garreg Wen, XII. Tyddewi.
150624: EDWARDS, GILLIAN. - Hogmanay and Tiffany. The Names of Feasts and Fasts.
146556: EDWARDS, D. MIALL. - Bannau’R Ffydd. Dehongliad Beirniadol O Brif Athrawiaethau’R Grefydd Gristnogol.
146493: EDWARDS, HYWEL TEIFI. - Ceiriog.
146390: EDWARDS, D. MIALL. - Crefydd a Diwylliant.
151242: EDWARDS, D.C. & BOGDAN, A.V. - Important Grassland Plants of Kenya.
146102: EDWARDS, HYWEL TEIFI (EDITOR). - Nedd a Dulais. Cyfres Y Cymoedd.
149566: (BLACKWELL) EDWARDS, PARCH. G. - Beauties of Alun/Ceinion Alun; Being the Life and Literary Remains, in Welsh and English of the Late Verv. John Blackwell, B.A. (Alun), Curate of Holywell & Rector of Manordeivy.
146104: EDWARDS, HYWEL TEIFI (EDITOR). - Yn Gymysg Oll I Gyd. Cyfres Y Cymoedd.
157128: EDWARDS, G.S. - Snazelleparilla.
145644: EDWARDS, SONIA. - Rhwng Noson Wen a Phlygain.
153903: EDWARDS, ANNE AND CITRON, STEPHEN. - The Inn and Us.
149491: EDWARDS, ANTHONY J. (FOREWORD BY). - East Moors Album. Portrait of a Steelworks 1888-1978.
157126: EDWARDS, JULIE. - The Last of the Really Great Whangdoodles.
144952: EDWARDS, OWEN. - Yn Y Wlad: Troeon Crwydr Yma Ac Acw Yng Nghumru.
156208: EDWARDS, OWEN M. - Cartrefi Cymru. I. Dolwar Fechan, II. Ty Coch, III. Gerddi Bluog, IV. Pant Y Celyn, V. Bryn Tynoriad, VI. Trefeca, VII. Caer Gai, VIII. Cefn Brith, IX. Glas Ynys, X. Ty’R Ficer, CI. Y Garreg Wen, XII. Tyddewi.
146103: EDWARDS, HYWEL TEIFI (EDITOR). - Cwm Aman. Cyfres Y Cymoedd.
154430: (LORCA) EDWARDS, GWYNNE. - Lorca: Living in the Theatre.
147394: EDWARDS, HYWEL TEIFI. - The Eisteddfod.
144491: EDWARDS, J.M. - Ceiriog a Mynyddog.
144557: EDWARDS, JOHN. - Y Goruchwyliwr. Cyfieithiad O’R Almaneneg of Nofel Theodor Storm, “Der Schimmelreiter” (Marchog Y March Gwyn).
144565: EDWARDS, RICHARD. - Hanes Bethania: Aberteifi.
144595: EDWARDS, JANE. - Blind Det.
156063: (LLOYD) EDWARDS, ELWYN (EDITOR). - D. Tecwyn Lloyd.
160072: EDWARDS, OWEN. - Er Mwyn Cymru.
141893: EDWARDS, GORONWY. - Flying to Norway, Grounded in Burma.
142123: EDWARDS, RICHARD & EDWARDS, PETER J. - Heroes and Landmarks of British Military Aviation. From Airships to the Jet Age.
142716: EDWARDS, MAJOR T.J. - Military Customs.
143193: EDWARDS, DAVID L. - Christianity. The First Two Thousand Years.
157439: EDWARDS, GRAHAM. - The Last Days of Charles I.
158162: EFSPOSITO, JOHN L. AND VOLL, JOHN O. - Islam and Democracy.
107180: EGAN, JIM. - Authorizing Experience. Refigurations of the Body Politic in Seventeenth Century New England Writing.
151916: EGGERS, DAVE. - Zeitoun.
157887: EHMANN, ANNEGRET ET AL. - Juden in Berlin 1671-1945. Mit Beitragen Von Annegret Ehmann, Rachel Livne-Freudenthal, Monika Richarz, Julius H. Schoeps, Raymond Wolff.
148979: EHRMAN, ESTHER. - Mme. Du Chatelet. Scientist, Philosopher and Feminist of the Englightenment.
152248: EHRMAN, HUGH (EDITOR). - Designer Needlepoint. 25 Exclusive Designs from the Royal School of Needlework to Kaffe Fassett and Susan Duckworth.
157804: EICHHORN, DAVID MAX (EDITOR). - Conversion to Judaism. A History and Analysis.
158035: EICHHORN, DAVID MAX. - Joys of Jewish Folklore. A Journey from New Amsterdam to Beverly Hills and Beyond.
125151: EICHNER, HANS (EDITOR). - ‘Romantic’ and Its Cognates/the European History of the World.
138377: EICKELMANN, CHRISTINE & SMALL, DAVID. - Pero. The Life of a Slave in Eighteenth-Century Bristol.
153554: EIDELBERG, SHLOMO. - Jewish Life in Austrial in the Xvth Century. As Reflected in the Legal Writings of Rabbi Israel Isserlein and His Contemporaries.
157803: EIDELBERG, SHLOMO. - R. Juspa, Shammash of Warmaisa (Worms). Jewish Life in 17th Century Worms.
142419: (MOZART) EINSTEIN, ALFRED. - Mozart. His Character; His Work. Translatged by Arthur Mendel and Nathan Broder.
109450: EISEL, JOHN AND BENNETT, FRANK. - The Pubs of Hay-on-Wye and the Golden Valley.
114338: EISEL, JOHN AND BENNETT, FRANK. - The Pubs of Hay-on-Wye and the Golden Valley.
151745: EISENHOWER, DAVID. - Eisenhower at War 1943 - 1945.
153413: EISENMAN, STEPHEN F. - The Abu Ghraib Effect.
153373: (BYRON) EISLER, BENITA. - Byron: Child of Passion, Fool of Fame.
137163: EISLEY, LOREN. - The Star Thrower. Introduction by W.H. Auden.
147502: EISTEDDFOD FRENHINOL GENEDLAETHOL CYMRU, LLANELLI, 1930. - Cyfansoddiadau Barddonol Buddugol.
150626: ELAYI, JOSETTE & SAPIN, JEAN. - Beyond the River. New Perspectives on Transeuphratene. Translated by J. Edward Crowley.
153555: ELAZAR, DANIEL J. AND COHEN STUART A. - The Jewish Polity. Jewish Political Organization from Biblical Times to the Present.
157802: ELAZAR, DAVID H. AND ELAZAR, DANIEL J. - A Classification System for Libraries of Judaica.
157801: ELBOGEN, ISMAR. - Jewish Liturgy: A Comprehensive History. Translated by Raymond P. Scheindlin. Based on the Original 1913 German Edition, and the 1972 Hebrew Edition. Edted by Joseph Heinemann Et Al.
148422: ELDRIDGE, LARRY D. (EDITOR). - Women and Freedom in Early America.
157085: (DEWEY) ELDRIDGE, MICHAEL. - Transforming Experience. John Dewey’S Cultural Instrumentalism.
144537: ELFED. - Caniadau.
146155: ELFYN, GWYNN. - Gwyn Y Mans. Hunangofiant.
140582: ELGOOD, LT.-COLONEL P.G. - Bonaparte’S Adventure in Egypt.
137164: ELIA, RAYYA. - Harley Loco. Hard Living, Hair and Post-Punk, from the Middle East to the Lower East Side.
151212: ELIACH, YAFFA. - There Once Was a World. A 900-Year Chronicle of the Shtetl of Eishyshok.
158010: ELIACHAR, ELIE. - Living with Jews.
147496: ELIAS, DAVID (EDITOR). - Short Stories from Wales. Selected and Introduced.
146343: ELIAS, TWM. - Tro Drwy’R Tymhorau.
124392: ELIOT, T.S. - The Letters of... Volume I [ Only]: 1898-1922. Edited by Valerie Eliot.
152034: ELIOT, GEORGE. - George Eliot’S Complete Works Illustrated. 8 Volumes Only. Comprising: Felix Holt, the Radical; Miscellaneous Essays-Impressions of Theophrastus Such, the Veil Lifted, Brother Jacob; the MILL on the Floss; Middlemarch, a Study of Provincial Life; Daniel Deronda; Romola; Silas Marner; Adam Bede.
137150: ELIOT, T.S. - Selected Essays.
137151: ELIOT, T.S. - The Use of Poetry and the Use of Criticism. Studies in the Relation of Criticism to Poetry in England.
147551: ELIS, MARI & DAFYDD, MARGED. - Eglwysi Cymru.
147512: ELIS, ISLWYN FFOWC. - Ffenestri Tua’R Gwyll. Nofel.
146198: ELIS, ISLWYN FFOWC. - Y Gromlech Yn Yr Haidd. Nofel Arswyd.
147576: ELIS, ISLWYN FFOWC. - Blas Y Cynfyd. Nofel.
144519: ELIS, ISLWYN FFOWC. - Tabyrddau’R Babongo. Nofel.
156002: ELIS, ISLWYN FFOWC. - Yn Ol I Leifior. Talfyriad Gan Basil Davies Ar Gyfer Oedolion Sy’N Dysgu Cymraeg.
160107: ELIS, ISLWYN FFOWC. - Yn Ol I Leifior. Nofel.
159367: ELKIN, STANLEY. - The Making of Ashenden.
143413: ELKINGTON, JOHN. - The Green Capitalists. Industry’S Search for Environmental Excellence. With Tom Burke.
132098: ELLACOTT, S.E. - Conscripts on the March. The Story of the Soldier from Napoleon to the Nuclear Age.
126872: (JUNIUS). ELLEGARD, ALVAR. - Who Was Junius?
122671: ELLIOTT, GEOFFREY. - I Spy. The Secret Life of a British Agent.
138198: ELLIOTT, C. BROOKE. - This Plus Idea.
138021: ELLIOTT, R.W. - The Story of King Edward VI School, Bury St. Edmunds.
134995: ELLIOTT, JOAN ET AL. - Christmas Stockings. Cross Stitch Collection.
130945: ELLIOTT, RACHEL. - Marguerite’S Fountain. Illustrated by Petra Brown.
125029: ELLIOTT, CHARLES. - Sword & Spirit.
138645: ELLIOTT, R.W. - The Story of King Edward VI School, Bury St. Edmunds.
158377: ELLIOTT, PAUL. - Brotherhoods of Fear. A History of Violent Organizations.
141244: ELLIS, JOHN. - World War II: The Sharp End.
135939: ELLIS, RALPH. - Jesus: Last of the Pharoahs. The True History of Religion Revealed.
147755: (ELLIS) ELLIS, T.I. - Thomas Edward Ellis, Cofiant. Cyfrol I [Only]. (1859-1886).
147481: ELLIS, T.I. - The Development of Higher Education in Wales.
149403: (GLADSTONE) ELLIS, GRIFFITH. - William Ewart Gladstone: Ei Fywyd a’I Waith.
153773: ELLIS, DEBORAH. - Women of the Afghan War.
121490: ELLIS, SIR HENRY. - A General Introduction to Domesday Book. Volume II[Only]; Accompanied by Indexes of the Tenants in Chief, and Under Tenants, at the Time of the Survey: As Well As of the Holders of Lands Mentioned in Domesday Anterior to the Formation of That Recor: With an Abstract of the Population of England at the Close of the Reign of William the Conqueror, So Far As the Same Is Actually Entered. Illustrated by Numerous Notes and Comments.
146153: ELLIS, MARI (EDITOR). - Y Golau Gwan. Llythyrau Tom Ellis As at Annie Davies.
137928: ELLIS, PHIL. - Miller’S Collecting Sci-Fi & Fantasy.
141546: ELLIS, JOHN. - Armies in Revolution.
138257: ELLIS, JOHN. - Cavalry. The Hsitory of Mounted Warfare.
135044: ELLIS, JULIA ET AL. - Modern Myths: The Art of Ronald Pennell in Glass and Bronze.
148379: ELLIS, NORMANDI. - Dreams of Isis. A Woman’S Spiritual Sojourn.
124484: (HAGGARD). ELLIS, PETER BERESFORD. - H. Rider Haggard. A Voice from the Infinite.
150327: ELLIS, TRISTRAM J. - On a Raft, and Through the Desert: Volume One [Only]. The Narrative of an Artist’S Journey Through Northern Syria and Kurdistan, by the Tigris to Mosul and Baghdad, and of a Return Journed Across the Desert by Teh Euphrates and Palmyra to Damascuc, over the Anti-Lebanon to Baalbek and to Beyrout. Volume I: On a Raft.
146038: ELLIS, TECWYN. - Gyda’R Godre.
151386: ELLIS, WILLIAM S. AND NATIONAL GEOGRAPHIC STAFF. - The Majestic Rocky Mountains.
122381: ELLIS, A.B. - The Tshi-Speaking Peoples of the Gold Coast of West Africa. Their Religion, Manners, Customs, Laws, Language, Etc.
146215: ELLIS, T.I. - Crwydro Llundain.
157285: (EDITOR) ELLIS, SIR HENRY. - The Obituary of Richard Smyth. Secondary of the Poultry Compter, London; Being a Catalogue of All Such Persons As He Knew in Their Life: Extending from Ad 1627 to Ad 1674.
158085: ELLIS, WARREN AND GUGGENHEIM, MARC. - Thunderbolts: Faith in Monsters.
160320: ELLIS, H.F. - Why the Whistle Went. Notes on the Laws of Rugby Football.
151590: ELLISON, JULIE. - Delicate Subjects. Romanticism, Gender, and the Ethics of Understanding.
157125: ELLSWORTH, E.E. - The Highwayman Came Riding.
157805: ELON, AMOS. - Herzl.
159024: ELON, AMOS. - Founder. Meyer Amschel Rothschild and His Time.
158634: ELTING, JOHN R. - Swords Around the Throne. Napoleon’S Grande Armee.
154538: (MONTAGUE) ELTON, OLIVER. - C.E. Montague: A Memoir.
157217: ELTON, OLIVER. - The English Muse. A Sketch.
152645: ELVILLE, E.M. - English Tableglass.
148899: ELWELL-SUTTON, L.P. - Persian Armorial Inscriptions.
149534: ELWES, HENRY JOHN. - Memoirs of Travel, Sport, and Natural History. Edited by Edward G. Hawke. With an Introduction by the Right Hon. Sir Herbert Maxwell. And a Chapter on Gardening by E.A. Bowles.
150591: ELWES, ALFRED. - A Grammar of the Portuguese Language. In a Simple and Practical Form. With a Course of Exercises.
154622: (POWYS) ELWIN, MALCOLM. - The Life of Llewelyn Powys.
152981: ELWIN, MALCOLM. - Victorian Wallflowers.
159564: (JEFFRIES) ELWIN, MICHAEL (EDITOR). - The Essential Richard Jefferies. Selected, with an Introduction.
149612: ELWOOD, WILLIS J. & TUXFORD, A. FELICITE (EDITORS). - Some Manchester Doctors. A Biographical Collection to Mark the 150th Anniversary of the Manchester Medical Society 1834-1984.
147585: “ELWYN.” - Ifor Owain: Nofel Am Gymru Yn Amser Cromwell.
125960: ELY, JOHN HART. - War and Responsibility. Constitutional Lesson of Vietnam and Its Aftermath.
153406: (CARTWRIGHT) EMANUEL, ANGELA (EDITOR). - A Bright Remembrance. The Diaries of Julia Cartwright 1851-1924. Edited and with an Introduction. Foreword by Sir John Hale.
156010: (MORRIS) EMANUEL, JOHN AND REES, D. BEN. - Bywyd a Gwaith Syr Rhys Hopkin Morris.
157124: EMBURY, LUCY. - Persis. A Pilgrim of to-Morrow.
154563: EMERSON, R.W. - Compensation. An Essay.
134806: EMERY, MARC; LOZE, PIERRE & BIRKIYE, SEFIK. - Atelier D’Art Urbain. Humanism and Architecture.
156147: EMLYN, MARI.2004. - Traed Oer.
130943: EMMETT, JONATHAN. - This Way, Ruby! Illustrated by Rebecca Harry.
130944: EMMETT, JONATHAN. - Go for It, Ruby! Illustrated by Rebecca Harry.
157005: EMMISON, FG. - Elizabethan Life: Home, Work & Land. From Essex Wills and Sessions and Manorial Records.
158358: (MANSON) EMMONS, NUEL. - Without Conscience. Charles Manson in His Own Words, As Told to...
138401: EMPSON, C.C. (EDITOR). - Empsons’ Peace.
138329: EMSLEY, CLIVE. - Hard Men: The English and Violence Since 1750.
158752: EMSLEY, CLIVE. - British Society and the French Wars 1793 - 1815.
146498: EMYR, JOHN (EDITOR). - O Gylch Y Gair. Cyfrol O Gerddi Cristnogol. Rhagair Gan Yr Athro Bobi Jones.
147388: (JONES) EMYR, JOHN. - Bobi Jones.
145047: EMYR, JOHN (EDITOR). - O Gylch Y Gair. Cyfrol O Gerddi Cristnogol. Rhagair Gan Yr Athro Bobi Jones.
134531: ENAN, MUHAMMAD ABDULLAH. - Decisive Moments in the History of Islam. Translated from the Second Arabic Edition.
158966: ENDO, SHUSAKU. - Deep River. Translated from the Japanese by Van C. Gessel.
141830: ENDRES, GUENTER. - The Vital Guide to Major Airlines of the World. Editor: Robert Hewson.
154531: ENGEL, CLAIRE ELIANE. - Mountaineering in the Alps. An Historical Survey.
148430: ENGEL, STEFAN & GAERTNER-ENGEL, MONIKA. - New Perspectives for the Liberation of Women. A Polemical Treatise.
147480: ENGLAND, JOE (EDITOR). - Changing Lives: Workers’ Education in Wales 1907-2007.
125320: THE JEWISH HISTORICAL SOCIETY OF ENGLAND. - Transactions. Sessions 1969-1970. Volume XXIII & Miscellanies Part VIII.
157763: JEWISH HISTORICAL SOCIETY OF ENGLAND. - Jewish Historical Studies: Transactions of the Jewish Historical Society of England. Volume XXIX. 1982-1986.
157833: ENGLEHART, STEVE AND FRIEDRICH, MIKE. - Captain America and the Falcon: Secret Empire.
160425: ENGLISH, BARBARA. - John Company’S Last War. A Victorian Military Adventure.
140348: ENGLUND, PETER. - The Battle of Poltava. The Birth of the Russian Empire.
148408: ENLOE, CYNTHIA. - Bananas, Beaches and Bases. Making Feminist Sense of International Politics. With a New Preface.
149989: ENNIS, GARTH. - Witchblade. Volume 4 [Only]. Medieval Spawn Witchblade.
158336: ENNIS, GARTH. - Ghost Rider: Road to Damnation.
156392: ENRIGHT, D.J. - Signs and Wonders. Selected Essays.
155468: ENRIGHT, D.J. - Collected Poems.
156758: ENSER, A.G.S. - Filmed Books and Plays. A List of Books and Plays from Which Films Have Been Made, 1928-1949.
148640: ENTICK’S - English-Latin Dictionary, Containing All the Words and Phrases Propper for Reading the Classics in Both Languages, Carefully Compiled from the Latin-English Dictionary, Accurately Collected from the Most Approved Latin Authors. Revised by William Crakelt... A New Edition, Revised, Corrected, and Augmented Throughout, by W.S. Kenny. To This Edition Is Prefixed a Classical Introduction, by J. Jones...
158060: (AQUINAS) D’ENTREVES, A.P. (EDITOR). - Aquinas: Selected Political Writings. Edited with an Introduction. Translated by J.G. Dawson.
98223: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - Critical Essays. Edited by Reinhold Grimm and Bruce Armstrong. Foreword by John Simon.
90379: (TROLLOPE). EPPERLY, R. (EDITOR). - Patterns of Repetition in Trollope.
156370: EPSTEIN, WILLIAM H. - Recognizing Biography.
140590: EPTON, NINA. - The Spanish Mousetrap. Napoleon and the Court of Spain.
114128: ERDAL, JENNIE. - Ghosting. A Memoir.
143031: ERDMANN, PROF. DR. H. - Lehrbuch Der Anorganischen Chemie.
153599: EREN, PROF. DR. ABDURRAHMAN AND KORKUSUZ, PROF. DR. M. REFIK (EDITORS). - Islam Ceza Hukuku/Islamic Criminal Law.
147504: ERFYL, GWYN. - Cerddi.
145475: ERFYL, GWYN. - Dyfroedd Byw a Cherrynt Croes. Bwrlwm Tri Chwarter Canrif.
145480: ERFYL, GWYN (EDITOR). - Y Teithiwr Talog. Casgliad O Ysgrifau Taith.
144572: ERFYL, GWYN. - Cerddi.
140583: ERICKSON, CAROLLY. - Josephine: A Life of the Empress.
143046: ERICKSON, JOHN. - The Road to Berlin. Volume 2 [Only]. Stalin’S War with Germany.
148655: ERLANSON, C.O. - The Vegetation of San Jose Island, Republic of Panama.
157123: ERSKINE, JOHN. - The Private Life of Helen of Troy.
141602: ERSKINE, RALPH & SMITH, MICHAEL (EDITORS). - Action This Day.
158718: ESCARPIT, ROBERT. - The Novel Computer. A Picaresque Novel. Translated from the French by Peter Green.
158854: ESCHENBACK, WOLFRAM VON. - Parzifal. Edited by Andre Lefevere.
143414: ESCHLE, CATHERINE & MAIGUASHCA, BICE (EDITORS). - Critical Theories, International Relations and ‘the Anti-Globalisation Movement. ’ the Politics of Global Resistance.
142044: ESCOTT, SQUADRON LEADER BERYL E. - Our Wartime Days. The Waaf in World War II.
122817: ESHEL, DAVID. - Bravery in Battle. Stories from the Front Line.
153919: ESHER, REGINALD, VISCOUNT. - Cloud-Capp’D Towers.
143144: ESHER, REGINALD VISCOUNT. - The Tragedy of Lord Kitchener.
125060: ESPY, WILLARD. - The Life and Works of Mr. Anonymous.
136736: ESSERY, TERRY. - Saltley Firing Days. Volume 2 [Only]: Through the Links, 1952-59.
148558: (BLAKE) ESSICK, ROBERT N. (EDITOR). - The Visionary Hand. Essays for the Study of William Blake’S Art and Aesthetics. Edited with an Introduction.
122804: D’ESTE, CARLO. - Bitter Victory. The Battle for Sicily, 1943.
145576: (BERRY) ETHALL, HUW. - R.G. Berry: Dramodydd, Llenor, Gweinidog.
146003: (DAVIES) ETHALL, HUW (EDITOR). - Curig. Teyrnged I’R Parchedi E. Curig Davies (1895-1981), Gweinidog, Gweinyddwr, Gweledydd.
145637: (PENRY) ETHALL, HUW. - Dyddiadur John Penry.
147788: (DAVIES) ETHALL, HUW. - Tegla.
145602: ETHELBERG, JAN. - Cadwynau Bwyd.
152791: ETHERTON, COL. P.T. - Manchuria. The Cockpit of Asia.
131549: ETTLINGER, STEVE; AJOOTIAN, CAROLINE & GANNON, TOM. - The Complete Illustrated Guide to Everything Soldin Marine Supply Stores.
148522: ETTORRE, E.M. - Lesbians, Women and Society.
144674: (DARIN) EVANIER, DAVID. - Roman Candle. The Life of Bobby Darin.
145991: (COWPER) EVANS, G.G. - Elis Y Cowper.
145036: EVANS, PARCH E. KERI. - Fy Mhererindod Ysbrydol.
156209: EVANS, H. MEURIG AND THOMAS, W.O. - Y Geiriadur Mawr. The Complete Welsh-English English-Welsh Dictionary. Goygydd Ymgynghorol: Yr Athro Stephen J. Williams.
160086: EVANS, DAVID DELTA. - Hiwmor, Synnwyr, a Halen Sef ‘Diarhebion Cymru, a’U Dylanwad Ar Bobl’. (Hen Draethawd Buddugol Wedi Ei Arbed Rhag Difancoll, Ei Ail-Argraffu Ar Ol Deugain Mlynedd, a’I Anfon Allan Eto Efo’I Genadwri Ddiheneiddiol I Genhedlaeth Nwydd. ) Ynghyd a Nodion Ychwanegol, Darluniau Lawer Ac Atgofion Mebyd Yr Awdur. Addenda.
152711: EVANS, MARTIN. - Atlantic Era. The British Atlantic Locomotive.
156090: EVANS, H. MEURIG. - Sylfeini’R Gymraeg. Gramadeg; Priod-Ddulliau; Ymarferion; Traethodau; Cyfansoddi.
146429: EVANS, OWEN E. - Arweiniad I’R Testament Newydd. Cyfrol II [Only]: Y Llythyrau Paulaidd.
147792: EVANS, THOMAS. - The Background of Modern Welsh Politics 1789-1846.
147495: EVANS, CHRISTINE (EDITOR). - The Blue Man and Other Stories from Wales.
149378: EVANS, THOMAS. - The Story of Abercynon.
147558: EVANS, DILWEN M. - Y Neges Gyfrin.
144979: EVANS, TOMI. - Y Twrch Trwyth a Cherddi Eraill.
146438: EVANS, EMLYN. - O’R Niwl a’R Anialwch. Cynnyrch Chwarter Canrif.
146125: EVANS, MARI D. - Ar Ei Adenydd Iachau. Llyfr Ar Iachau Dwyfol Yn Cynnwys Ffrydiau Iachau a Ffynhonnau Iachau.
147548: EVANS, BERIAH GWYNFE. - Diwygwyr Cymru, Sef Ymchwiliad Hanesyddol Y Ddechreuad Yr Enwadau Ymneillduol, a’I Brwydrau Dros Ryddid Cydwybod.
160123: EVANS, TREBOR LLOYD (EDITOR). - Diddordebau: Llwyd O’R Bryn.
146295: EVANS, IFOR L. & LLOYD, DAVID DE. - Mawl Yr Oesoedd. Casgliad O Donau Ac Emynau. A Wnaethpwyd.
147458: EVANS, LESLIE WYNNE. - Education in Industrial Wales 1700-1900. A Sstudy of the Works Schools System in Wales During the Industrial Revolution.
147821: EVANS, THEOPHILUS. - Drych Y Prif Oesoedd; Yn Ddwy Ran: Rhan I. Sy’N Traethu Am Hen Ach Y Cymry, O Ba le Y Daethant Allan; Y Rhyfelowdd a Fu Fyngddynt a’R Rhufeiniaid Y Brithwyr, a’R Seison; a’U Moesau Cyn Troi Yn Gristionogion. Rhan II. Sy’N Traethu Am Bregethiad a Chynnydd Yr Efengyl Ym Mrdain, Athrawiaeth Y Brif Eglwys, a Moesau Y Prif Gristionogion.
147736: (DAVIES) EVANS, R.H. - Datganiad Byr Ar Ffydd a Buchedd. (Pennod Ddiweddar Yn Hanes Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Darlith Davies 1969.
145022: (PLATO) EVANS, D. EMRYS (TRANSLATOR). - Plato: Phaedon.
147534: EVANS, JOHN R. - Lleisiau Yn Y Niwl.
154407: (LEWIS) EVANS, JULIAN. - Semi-Invisible Man. The Life of Norman Lewis.
147526: EVANS, GWYNFOR. - Aros Mae.
155858: EVANS, J.J. - Diarhebion Cymraeg [Detholiad, Gyda Chyfieithiad I’R Saesneg]/Welsh Proverbs [a Selection, with English Translations.
147473: (EVANS) EVANS, LYN. - Portrait of Pioneer.
147716: EVANS, K.M. - In Their Own Tongue. An Account of the Work of Richard Davies, William Salesbury and William Morgan.
122853: EVANS, HAROLD. - My Paper Chase. True Stories of Vanished Times. An Autobiography.
149296: EVANS, LESLIE WYNNE. - Studies in Welsh Education. Welsh Educational Structure and Administration 1880-1925.
156118: EVANS, ELWYN. - Amser a Lle. Cerddi.
145562: EVANS, E. VINCENT (EDITOR). - Cofnodion a Chyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol 1927 (Caergybi). Barddoniaeth a Beirniadaethau.
147699: EVANS, TREBOR LLOYD. - Damhegion Y Deyrnas.
156089: EVANS, H. MEURIG. - Dilyn Cymraeg Byw.
145629: EVANS, R.H. (EDITOR). - Hanes Henaduriaeth Dyffryn Clwyd.
145677: EVANS, BYRON. - O’R Cysgodion.
149065: EVANS, JACK & HARRIS, T.J. - School and Play in the Parish of Vaynor. From 1650 to the Present.
146541: (HUME) EVANS, MEREDYDD. - Hume.
153980: EVANS, MAURICE S. - Black and White in South East Africa. A Study in Sociology.
146001: EVANS, MEREDYDD. - Y Meddwl Cyfoes.
156126: EVANS, MURIEL BOWEN. - Cyfnod Y Tuduriaid.
149882: EVANS, MARK. - The Sforza Hours.
145925: EVANS, E. LEWIS (EDITOR). - Braslun O Hanes Pontarddulais a’R Cylch.
144980: EVANS, W.R. - Awen Y Moelydd.
145662: (ADAMS) EVANS, PARCH. E. KERI & HUWS, PARCH. W. PARI. - Cofiant Y Parch. David Adams (Hawen), B.A. , D.D.
145659: EVANS, E. GWYNDAF. - Magdalen a Cherddi Eraill.
144965: EVANS, OWEN. - Dammegion Yr Arglwydd Iesu.
154924: (EDITOR) EVANS, HAROLD. - Men in the Tropics. A Colonial Anthology. `
147381: (LLYWELYN-WILLIAMS) EVANS, ELWYN. - Alun Llywelyn-Williams.
146059: EVANS, PARCH. D.J. GORONWY. - Hanes Eglwys Undodaidd Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan, 1874-1974.
146271: EVANS, LINDSAY. - Y Gelltydd.
156029: EVANS, BYRON (EDITOR). - Llais Y Gwylwyr/Voice of the Watchmen. Casgliad O Bregethau Gan Bregethwyr Cysylltiedig Ag Eglwys Gymreig Castle Street, Llundain Yn Ystod Ail Hanner Yr Ugeinfed Ganrif.
149482: EVANS, GWYNFOR. - A National Future for Wales.
160084: EVANS, JOHN JAMES. - Cymry Enwog Y Ddeunawfed Ganrif.
145947: EVANS, EMLYN (EDITOR). - Awen Mon.
146328: EVANS, PARCH. JAMES. - Dylanwad Ymneilltuaeth Ar Fywyd Y Genedl: Sef Adroddiad Dathliad Pumed Jiwbili 1662 Yng Nghymru, Yn Cynnwys Y Papurau, Areithiau, &C. , &C. , a Draddodwyd Ar Yr Achlysur, a Hanes Y Pererindodau.
156125: EVANS, MURIEL BOWEN. - Diwygiadau’R Ddeunawfed Ganrif.
145948: EVANS, EMLYN (EDITOR). - Awen Myrddin.
145957: EVANS, AERES. - Chwedlau Cymru.
145953: EVANS, EMLYN (EDITOR). - Awen Sir Ddinbych.
145954: EVANS, EMLYN (EDITOR). - Awen Meirion.
146484: EVANS, D. EMRYS. - Crefydd a Chyndeithas.
145700: EVANS, EMLYN (EDITOR). - Awen Maldwyn.
144939: EVANS, D. GWYN. - Caniadau’R Dryw.
145449: EVANS, E. LEWIS. - Morgan Llwyd. Ymchwil I Rai O’R Prif Ddylanwadau a Fu Arno.
149013: EVANS, ARTHUR WESTON. - Cardiff and Country Club 1866 to 1991. With a Preface by the Club’S Patron His Royal Highness the Prince Philip Duke of Edinburgh.
110025: (SHAKESPEARE). EVANS, G. BLAKEMORE. (EDITOR). - Shakespearean Prompt-Books of the Seventeenth Century. Vol. VIII: King Lear, Henry VIII, the Merry Wives of Windsor, Twelfth Night, the Comedy of Errors, the Winter’S Tale.
145003: EVANS, PARCH. EVAN & WILLIAMS, PARCH. WILLIAM. - Y Cyfansoddiadau Buddugol Ar Y Testun Cadeiriol Sef Yr Adgyfodiad. Y Bryddest, Gan Y Parch. Evan Evans, O Ince; Yr Awdl, Gan Y Parch. William Williams, Llanrwst.
145919: EVANS, EMLYN (EDITOR). - Awen Arfon.
145918: EVANS, EMLYN (EDITOR). - Awen Maldwyn.
145927: (WILLIAMS) EVANS, RUTH. - John Williams 1840-1926.
145573: EVANS, BERNARD. - Y Meini’N Siarad.
147356: (WILLIAMS) EVANS, DONALD. - Rhydwen Williams.
144955: EVANS, TREBOR LLOYD. - Gwyrthiau Galilea.
146189: EVANS, GWYNFOR. - Plaid Cymru and Wales.
147778: EVANS, CARADOC. - The Earth Gives All and Takes All.
147758: EVANS, J.J. - Gramadeg Cymraeg.
144509: EVANS, BARCH. DANIEL. - Gwinllan Y Bardd Sef Priydyddwaith Ar Amrywiol Destunau a Gwahanol Fesurai.
144495: EVANS, TREBOR LLOYD. - Damhegion Y Deyrnas.
144494: EVANS, D. EMRYS. - Crefydd a Chymdeithas.
144545: EVANS, E. VINCENT (EDITOR). - Eisteddfod Genedlaethol Y Cymry. Cofnodion a Chyfansoddiadau Buddugol, Eisteddfod Bangor. 1902. Transactions of the National Eisteddfod of Wales, Bangor, 1902.
155968: EVANS, W.R. - Cawl Shir Bemro.
155975: EVANS, GWYNFOR. - Seiri Cenedl Y Cymry.
155986: EVANS, W.R. - Fi Yw Hwn. Hunangofiant.
155993: EVANS, IFOR L. AND LLODY, DAVID DE. - Mawl Yr Oesoedd. Casgliad O Donau Ad Emynau. A Wnaethpwyd Gan...
155996: EVANS, J.J. - Gramadeg Cymraeg.
160069: EVANS, PARCH. E. KERI. - Fy Mhererindod Ysbrydol. With an Introduction by John Sparrow.
160274: EVANS, ALAN. - The Dragons Who Roared. The Welsh Secondary Schools Tour of South Africa 1956.
142131: EVANS, ANTHONY A. - Us Air Power: Modern Attack Planes. Aircraft, Weapons and Their Battlefield Might.
142286: EVANS, ANTHONY A. - Us Air Power: Modern Air Superiority Planes. Aircraft, Weapons and Their Battlefield Might.
142595: (CLARKE) EVANS, RICHARD. - From the Frontline. The Extraordinary Life of Sir Basil Clarke.
157354: EVANS, GWYN ET AL. - Sexton Blake - Star of Union Jack and Detective Weekly: An Omnibus. Featuring: Behind the Fog, by Robert Murray; the Plague of the Onion Men, by Gwyn Evans; the House of Light, by Edwy Searles Brooks; the Land of Lost Men, by Rex Hardinge; Sexton Blake’S Secret, by Lewis Jackson; Sexton Blake Wins, by Robert Murray.
157703: EVANS, COLIN W. - Powdered and Particulate Rubbed Technology.
158451: EVANS, JONATHAN ST. B. T. - The Psychology of Deductive Reasoning.
160346: EVANS, HOWARD. - Welsh International Matches 1881-2011.
160362: EVANS, BARBARA M. - Blaina Rugby Football Club 1875-1976. Memories of Mutton Tump.
133866: EVELYN, GEORGE PALMER. - A Diary of the Crimea. Edited, with a Preface, by Cyril Falls.
157120: EVERARD, HENRY. - Sketches in France.
154715: (SHELLEY) EVEREST, KELVIN (EDITOR). - Shelley Revalued. Essays from the Gregynog Conference.
140525: (JUNIUS) EVERETT, C.W. (EDITOR). - The Letters of Junius. Edited with an Introduction.
157121: EVERETT, PETER. - Negatives.
157540: EVERETT-GREEN, E. - In Taunton Town. A Tale of Monmouth’S Rebellion.
138477: EVERS, C.R. - Rugby.
153017: EWALD, ALEX. CHARLES (EDITOR). - The Spectator: Selected Essays. With an Introduction and Notes.
149585: EWART, CHARLES. - The Healing Needles.
159221: EXILES, THE ABBE PROVOST D’. - The Story of Manon Lescaut, and the Chevalier Des Grieux. Translated from the Original Text of 1731 by Helen Waddell.
126122: EXQUEMELIN, A.O. - The Buccaneers of America. Comprising a Pertinent and Truthful Description of the Principal Acts of Depredation and Inhuman Cruelty Committed by the English and French Buccaneers Against the Spaniards in America. Written by... Who Himself, of Necessity, Was Present at All These Acts of Plunder. Translated by Alexis Brown. With an Introduction by Jack Beeching.
138392: (SCHELLINKS) EXWOOD, MAURICE & LEHMANN, H.L. (EDITORS). - The Journal of William Schellinks’ Travels in England 1661-1663.
145538: EYNON, BOB. - Perygl Yn Sbaen.
144989: EYNON, BOB. - Tocyn Lwcus.
144992: EYNON, BOB. - Y Bradwr.
155457: EYRE, FRANK. - The Naiad and Other Poems.
157204: FAAS, EKBERT. - Retreat Into the Mind. Victorian Poetry and the Rise of Psychiatry.
143067: FABB, JOHN. - The Victorian and Edwardian Army from Old Photographs. Introduction by W.Y. Carman.
157799: FABER, ELI. - A Time for Planting. The First Migration 1654-1820.
114699: FABIAN, ROY. - Cultured Pearls. A Book of Thoughts and Analects.
143456: FABRE, CECILE. - Justice in a Changing World.
157556: FABRE, J. HENRI. - The Works of J.H. Fabre: The Life of the Spider. Translated by Alexander Teixeira de Mattos. With a Preface by Maurice Maeterlinck.
158713: FABRE, FERDINAND. - The Abbe Tigrane. Translated from the French and with an Introduction by Robert Liddell.
157119: FABRICIUS, JOHAN. - Hotel Vesuvius. A Gay Novel of Grapes, Wine and Sunshine.
124430: FABRICUS, JOHAN. - A Dutchman at Large. Memoirs. Translated from the Dutch by Roy Edwards.
157118: FADL, EL SIR HASSAN. - Their Finest Days: A Story of the Sudanese Revolution of 1964; and, Barrabbas Down the Cross.
149707: FAERBER, JAY; WALLER, KARL & MCKENNA, MARK. - X-Men: Beginnings. Volume I. Wolverine: Wolverine Searches for His True Identity!; Rogue: Rogue Discovers the Consequences of Becoming a Mutant!; Magneto: Magneto’S Haunting Origin!
138298: FAGAN, BRIAN. - Grahame Clark. An Intellectual Life of an Archaeologist.
151193: FAGAN, BRIAN M. - Kingdoms of Gold, Kingdoms of Jade. The Americas Before Columbus.
129443: FAGERHOLM, MONIKA. - Wonderful Women by the Water. Translated from the Swedish by Joan Tate.
95522: FAGIH, AHMED. - Charles, Diana and Me and Other Stories. Translated from the Arabic.
134796: FAIA, MALCOLM HOLZMAN. - A Material Life. Adventures & Discoveries in Materials Research. Edited by Debra Waters.
157220: FAIRCHILD, HOXIE NEALE. - Religious Trends in English Poetry. Volume IV [Only]: 1830-1880. Christianity and Romanticism in the Victorian Era.
157221: FAIRCHILD, HOXIE NEALE. - Religious Trends in English Poetry. Volume III [Only]: 1780-1830. Romantic Faith.
148561: (BLAKE) FAIRCHILD, B.H. - Such Holy Song. Music As Idea, Form, and Image in the Poetry of William Blake.
159638: FAIRCLOUGH, MELVYN. - The Ripper & the Royals.
155408: FAIRFAX-LUCY, ALICE. - Charlecote and the Lucys. The Chronicle of an English Family.
157115: FAIRLESS, MICHAEL. - The Roadmender.
157114: FAIRLESS, MICHAEL. - The Roadmender.
157116: FAIRLESS, MICHAEL. - The Roadmender.
157117: FAIRLESS, MICHAEL. - The Gathering of Brother Hilarius.
137224: (GOETHE) FAIRLEY, BARKER. - A Study of Goethe.
124509: (HEINE). FAIRLEY, BARKER. - Heinrich Heine: An Interpretation.
124455: (GOETHE). FAIRLEY, BARKER. - A Study of Goethe.
136949: FAIRLEY, GEORGE. - Tramway Memories: Edinburgh.
143020: FAJANS, DR. K. - Radioaktivitaet Und Die Neueste Entwickelung Der Lehre Von Den Chemischen Elementen.
139866: FAKHRY, AHMED. - The Pyramids.
137616: FALCO, RAPHAEL. - Conceived Presences. Literary Genealogy in Renaissance England.
148502: (WOLLSTONECRAFT) FALCO, MARIA J. (EDITOR). - Feminist Interpretations of May Wollstonecraft.
142745: FALCONER, JOHN. - Sail & Steam. A Century of Seafaring Enterprise 1840-1935. Photographs from the National Maritime Museum, Greenwich.
158882: FALDBAKKEN, KNUT. - Twilight Country. Translated from the Norwegian by Joan Tate.
158883: FALDBAKKEN, KNUT. - Insect Summer. Translated from the Norwegian by Hal Sutcliffe and Torbjorn Stoverud.
158884: FALDBAKKEN, KNUT. - Sweetwater. Translated from the Norwegian by Joan Tate.
149639: (COX) FALK, BEN. - The Wonder of Brian Cox. The Unauthorised Biography of the Man Who Brought Science to the Nation.
143464: FALK, RICHARD. - Predatory Globalization: A Critique.
134852: FALK, BOB & GUY, BRAD. - Unbuilding. Salvaging Teh Architectural Treasures of Unwanted Houses.
128591: FALKNER, JAMES. - Great and Glorious Days. Schellenberg, Blenheim, Ramillies, Oudenarde and Malplaquet. Foreword by His Grace the Duke of Marlborough.
157571: (EDITOR) FALKNER, JAMES. - Blenheim Preparation. The English Army on the March to the Danube. Collected Essays.
157572: FALKNER, JAMES. - Great and Glorious Days. Schellenberg, Blenheim, Ramillies, Oudenarde and Malplaquet.
157113: FALLAS, CARL. - Down the Proud Stream.
150548: FALLER, MARTINA; KAUFMANN, STEFAN & PAULY, MARC (EDITORS). - Formalizing the Dynamics of Information.
89906: (MILTON). FALLON, ROBERT THOMAS. - Captain or Colonel. The Soldier in Milton’S Life and Art.
148479: FALUDI, SUSAN. - Backlash. The Undeclared War Against American Women.
152802: FAN-HSI, WANG. - Chinese Revolutionary. Memoirs 1919 - 1949.
137174: FANE, JULIAN. - A Letter.
141836: FANE, COMMANDER FRANCIS DOUGLAS & MOORE, DON. - The Naked Warriors. With a Foreword by Ian Fraser.
159930: LE FANU, J.S. - Uncle Silas. A Tale of Bartram-Haugh.
160457: O’FAOLAIN, JULIA. - The Irish Signorina.
153025: O’FAOLAIN, SEAN. - The Vanishing Hero. Studies in Novelists of the Twenties.
137706: FARADAY, M.A. (EDITOR). - Herefordshire Militia Assessments of 1663. Edited for Royal Historical Society.
147274: [THOMAS, EBENEZER] “EBEN FARDD”. - Detholion O Ddyddiadur Eben Fardd.
139107: FARER, TOM. - Confronting Global Terrorism and American Neo-Conservatism. The Framework of a Liberal Grand Strategy.
124938: (ROCHESTER). FARLEY-HILLS, DAVID. - Rochester’S Poetry.
154666: (ROCHESTER) FARLEY-HILLS, DAVID (EDITOR). - Rochester: The Critical Heritage.
135934: FARMER, H.H. - The World and God. A Study of Prayer, Providence and Miracle in Christian Experience.
151324: FARMER, PENELOPE (EDITOR). - Beginnings: Creation Myths of the World.
152803: FARMER, I.W.; DAEMEN, J.J.K.; CESAI, C.S.; GLASS, C.E. AND NEUMAN, S.P. (EDITORS). - Rock Mechanics: Proceedings of the 28th U.S. Symposium. University of Arizona/Tucson/29 June-1 July 1987.
128108: (AUDEN) FARNAN, JDOROTHY J. - Auden in Love.
157110: FARNOL, JEFFREY. - Justice by Midnight. Completed and Edited by Phyllis Farnol.
157102: FARNOL, JEFFREY. - Sir John Dering. A Romantic Comedy.
157105: FARNOL, JEFFREY. - A Pageant of Victory.
157106: FARNOL, JEFFREY. - The King Liveth. A Romance of Alfred the Great Based on the Old Chronicles.
157103: FARNOL, JEFFREY. - The Crooked Furrow.
157104: FARNOL, JEFFREY. - The Lonely Road. A Romance.
157111: FARNOL, JEFFREY. - The Jade of Destiny.
157107: FARNOL, JEFFREY. - Charmian, Lady Vibart.
157108: FARNOL, JEFFREY. - Adam Penfeather, Buccaneer: His Early Exploits. Being a Curious and Intimate Relation of His Tribulations, Joys and Triumphs Taken from Notes of His Jouranl and Pages from His Ship’S Log, and Here Put Into Complete Narrative.
157109: FARNOL, JEFFREY. - My Lord of Wrybourne. Being an Account of His Further Perils, Grief and Joy.
159193: FARNOL, JEFFREY. - The Broad Highway. A Romance of Kent.
153465: FAROUK-SLUGLETT, MARION AND SLUGLETT, PETER. - Iraq Since 1958. From Revolution to Dictatorship.
153362: (CANNAN) FARR, DIANA. - Gilbert Cannan. A Georgian Prodigy.
158130: FARR, EVELYN. - Marie Antoinette & Count Fersen. The Untold Love Story.
160375: FARR-JONES, NICK AND CUTLER, STEVE. - Nicks and Cuts. Wallaby Tales.
149599: FARRANT, DAVID S. - The Queen Alexandra Hospital Home for Disabled Ex-Servicemen, Gifford House, Worthing. A History.
149605: FARRANT, DAVID S. - The Queen Alexandra Hospital Home for Disabled Ex-Servicemen, Gifford House, Worthing. A History.
150627: FARRAR, FREDERIC W. - The Life of Christ.
145287: O’FARRELL, GERALD. - The Tutankhamun Deception. The True Story of the Mummy’S Curse.
138669: FARRELL, STEPHEN. - Greystones School. A Centenary History 1904-2004.
143465: FARRELLY, COLIN. - Introduction to Contemporary Political Theory.
157101: FARRIMOND, JOHN. - Pick and Run.
139098: FARRINGTON, KAREN. - Victory in Europe. D-Day to the Fall of Berlin.
151616: (BACON) FARRINGTON, BENJAMIN. - Francis Bacon. Philosopher of Industrial Science.
146854: FARSON, NEGLEY. - Going Fishing.
158711: FASQUELLE, SOLANGE. - Congress at Aix. Translated from the French by Nigel Ryan.
129211: FASTENEDGE, RALPH. - Sheraton Furniture.
133499: FAULKENER, THOMAS. - An Historical and Topographical Description of Chelsea, and Its Environs; Interspersed with Biographical Anecdotes of Illustrious and Eminent Persons Who Have Resided in Chelsea During the Three Preceding Centuries.
154553: (MORRIS) FAULKNER, PETER (EDITOR). - William Morris: Critical Heritage.
158712: FAURE, FELIX. - The Devil in the Bush (le Diable Dans la Brousse). Translated by Robert Glennie.
125107: FAUROT, JEANNETTE L. (EDITOR). - Chinese Fiction from Taiwan Critical Perspectives.
134935: FAVALE, VIRGINIO. - Venice Carnival. Photography. Essay by Paolo Alei.
145688: FAWCETT, NICK. - Does Debyg Iddo Fe. Addasiad Cymraeg Gan Olaf Davies.
130692: FAWDREY, JANETTE & JACKSON, BETTY. - Creative Ideas. An Activity Organiser’S Handbook.
126168: FAXON, FREDERICK W. - Literary Annuals and Gift Books. A Bibiography, 1823-1903. Reprinted with Supplementary Essays by Eleanore Jamieson & Iain Bain.
159946: FAY, ANNA MARIA. - Victorian Days in England. Letters Home by an American Girl 1851 - 1852.
138738: FEARNLEY, STEPHEN. - A History of Malton School 1547-2006.
130939: FEARNLEY, JAN. - Billy Tibbles Moves out!
153255: FEATHERSTONE, DONALD. - Redcoats for the Raj. Tales from a Victorian Barrackroom.
160053: FEATHERSTONE, DONALD. - Macdonald of the 42nd.
155427: FEATHERSTONE, DONALD. - Warriors and Warfare in Ancient and Medieval Times.
142680: FEATHERSTONE, DONALD. - Weapons & Equipment of the Victorian Soldier.
97679: FEBRUARY, VERNON. - And Bid Him Sing. Essays in Literature and Cultural Domination.
147036: INTERNATIONAL SHOOTING SPORTS FEDERATION. - 100 Issf. An Issf Chronicle. The First 100 Years of an International Sports Federation.
154913: FEDERN, KARL. - The Materialist Conception of History. A Critical Analysis.
122857: FEGAN, MELISSA. - Wuthering Heights: Character Studies.
140677: FEHLEISEN, EGMONT. - Der Deutsch-Franzosische Krieg 1870-71. In Wort Und Bild. Nach Den Besten Quellen Bearbeitet.
159191: FEIFFER, JULES. - The Explainers.
141242: FEIGEL, LARA. - The Love-Charm of Bombs. Restless Lives in the Second World War.
138245: FEIGEL, LARA. - The Love-Charm of Bombs. Restless Lives in the Second World War.
139025: FEIGEL, LARA. - The Love-Charm of Bombs. Restless Lives in the Second World War.
152255: (EDITORS) FEINBERG, RICHARD AND WATSON-GEGEO, KAREN ANN. - Leadership and Change in the Western Pacific. Essays Presented to Sir Raymond Firth on the Occasion of His 90th Birthday.
154067: (HUGHES) FEINSTEIN, ELAINE. - Ted Hughes: The Life of a Poet.
137341: (LAWRENCE) FEINSTEIN, ELAINE. - Lawrence’S Women. The Intimate Life of D.H. Lawrence.
140637: FEIST, AUBREY. - The Field of Waterloo. June 18, 1815.
158374: FELBER, RON. - See No Evil. The True Story of a Mafia Doctor’S Double Life.
109482: (BAKHTIN). FELCH, SUSAN AND CONTINO, PAUL (EDITORS). - Bakhtin and Religion. A Feeling for Faith.

Next 1000 books from Hay Cinema Bookshop


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

5/9